מערכת קורסים -
|
מערכת מידע אישי


סדרי הרשמה

 1. ניתן להוריד טופס הרשמה: בפורמט pdf
  ניתן גם להשיגו באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני (נטלי ביננשטוק):
  02-6750938
  nathalieb@macam.ac.il

 2. יש למלא את טופס ההרשמה ולצרף לטופס את המסמכים הבאים:
  - תעודת תואר ראשון + תדפיס ציונים.
  - תעודת הוראה + תדפיס ציונים (לבוגרות אוניברסיטה).
  - שתי המלצות (מאנשים כגון: מרצה מהמוסד שהעניק תואר ראשון, מנהל בית הספר, מרכז המקצוע, המפקח וכדומה).
  - תמונת פספורט.
  - המחאה על סך 250 ₪ עבור הרשמה. ההמחאה תירשם לפקודת "מכללה ירושלים". דמי ההרשמה לא יוחזרו.
  נא לשלוח את טפסי ההרשמה ל:
  התכנית לתואר שני בהוראת המדעים מכללה ירושלים ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002


 3. לאחר קבלת הטפסים ואישור כי המועמד/ת עומד/ת בתנאי הקבלה - יוזמן/תוזמן המועמד/ת לראיון קבלה.

 4. תשובות תישלחנה למועמדות עד שבועיים לאחר הראיון.

 5. הרשמה סופית לתכנית תאושר רק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד.

 6. שכר לימוד נקבע מדי שנה על ידי משרד החינוך, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ומתעדכן מדי חודש בהתאם לעליית המדד (בתאריך ה-15 בכל חודש). שכר הלימוד הוא 13,780 ₪ לכל שנה, צמוד למדד דצמבר 2014.

 7. בנוסף לשכר הלימוד יש לשלם 420 ₪ צמוד למדד דצמבר 2014 כתשלום נלווה לכיסוי אגרות: ביטוח תאונות אישיות, שירותי ספריה ממוחשבים, צילומים וסידורי אבטחה במכללה.

 8. לכל הסטודנטים שיתקבלו לתכנית תישלח ערכה המפרטת את הסדרי התשלומים.

סיוע בשכר לימוד
משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע למורים בשתי דרכים: מענק שעות או החזר שכר לימוד. (מענק שעות אינו מתאים למורים בהסדר אופק חדש). פרוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדר העדיפויות, מפורט בחוזר המנכ"ל של משרד החינוך ובתקציר על טופסי הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. טפסים ניתן להוריד באתר התואר השני תחת האייקון 'טפסים'.
מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.
הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם עבור שכר הלימוד. יש לעקוב אחרי הפרסומים שלהם במהלך השנה.
ועדת המלגות של המכללה- אם אין באפשרות הסטודנט לקבל החזר שעות או מענק ממשרד החינוך ויש לסטודנט קושי במימון הלימודים, ניתן לפנות בכתב לוועדת המלגות של המכללה. (יש לצרף לבקשה מסמכים המעידים על המצב הכלכלי.)
צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36
ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

|

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתריםלאתר המלא


|
|