מערכת קורסים -
|
מערכת מידע אישי


סדרי הרשמה

 1. ניתן להוריד טופס הרשמה: בפורמט pdf
  ניתן גם להשיגו באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני (נטלי ביננשטוק):
  02-6750938
  nathalieb@macam.ac.il

 2. יש למלא את טופס ההרשמה ולצרף לטופס את המסמכים הבאים:
  - תעודת תואר ראשון + תדפיס ציונים.
  - תעודת הוראה + תדפיס ציונים.
  - שתי המלצות (מאנשים כגון: מרצה שלימד בתואר הראשון, מנהל בית הספר, מרכז מקצוע, מפקח וכדומה).
  - תמונת פספורט (לא דיגיטלית).
  - המחאה על סך 250 ₪ עבור הרשמה. ההמחאה תירשם לפקודת "מכללה ירושלים". דמי ההרשמה לא יוחזרו.
  נא לשלוח את טפסי ההרשמה ל:
  גב' נטלי ביננשטוק, ביה"ס לתואר שני מכללה ירושלים, ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002


 3. לאחר קבלת הטפסים והמסמכים ואישור כי המועמד/ת עומד/ת בתנאי הקבלה – יוזמן/תוזמן המועמד/ת לראיון קבלה.

 4. תשובות תישלחנה למועמדות עד שבועיים לאחר הראיון.

 5. הרשמה סופית לתכנית תאושר רק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד.

 6. שכר לימוד נקבע מדי שנה על ידי משרד החינוך, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ומתעדכן מדי חודש בהתאם לעליית המדד (בתאריך ה-15 בכל חודש). שכר הלימוד הוא 13,588 ₪ לכל שנה, צמוד למדד ינואר 2017.

 7. בנוסף לשכר הלימוד יש לשלם 410 ₪ צמוד למדד ינואר 2017 כתשלום נלווה לכיסוי אגרות: ביטוח תאונות אישיות, שירותי ספריה ממוחשבים, צילומים וסידורי אבטחה במכללה.

 8. לכל הסטודנטים שיתקבלו לתכנית תישלח ערכה המפרטת את הסדרי התשלומים.

סיוע בשכר לימוד
משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע למורים בשתי דרכים: מענק שעות או החזר שכר לימוד. (מענק שעות אינו מתאים למורים בהסדר אופק חדש).
• מורה הנמצא/ת בשבתון – קרן ההשתלמות משלמת את שכר הלימוד.
• מורה הנמצא/ת בחצי שבתון – זכאי/ת להחזר מחצית משכר לימוד מקרן ההשתלמות ולמחצית משכר הלימוד ממשרד החינוך. את הבקשות למענק שעות ולהחזרי שכר לימוד יש להגיש דרך אתר משרד החינוך.
• הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם עבור שכר הלימוד. יש לעקוב אחרי הפרסומים שלהם במהלך השנה.
• מועמדים לתכניות לתואר שני שאינם זכאים לקבלת מענק שעות או החזר שכר לימוד ממשרד החינוך – ויש להם קושי לממן את לימודיהם – יכולים לבקש ממזכירות ביה"ס לתואר שני "טופס לבקשת מלגה" ולצרף לבקשה מכתב אישי ומסמכים שונים כפי שמצוין בטופס.
צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36
ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

לאתר המלא


|
|