חיפוש

מבנה התוכנית

משך הלימודים, ימי הלימוד והיקף הלימודים

משך הלימודים
  • שתי שנות לימוד.

ימי הלימודים - נשים
  • יום ג' בשבוע - מ 9:00 בבקר עד 6:30 בערב (כולל 3 הפסקות קצרות והפסקה ארוכה אחת)
  • קורסים מקוונים במהלך שנת הלימודים ובקיץ.

ימי הלימודים - גברים
  • יום ה' בשבוע – מ13:30 אחר הצהריים עד 21:40 בערב.
  • קורסים מקוונים במשך השנה ובקיץ.


חובות הסטודנטים ותנאי הגמר

  • השלמת כל חובות התוכנית בציון ממוצע משוקלל של 70 ולא פחות מציון של 65 בכל קורס.
  • שתי עבודות סמינריוניות - אחת בכל שנה.
  • פרוייקט יישומי מחקרי.


מבנה התכנית

בתוכנית 51 שעות סמסטריאליות שיתחלקו על פני ארבעה סמסטרים בתוספת קורסים מקוונים בקיץ.
תכנית הלימודים מורכבת מקורסים מתודולוגיים וקורסי תשתית, אשכולות לימוד התמחותיים, סמינריונים, סדנאות ופרוייקט סיום יישומי.

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים