חיפוש

הוראת מחשבת ישראל ותורה שבעל פה

ראשי התכנית: הרב פרופ' כרמי הורוביץ ופרופ' אורה ויסקינד-אלפר

מחשבת ישראל ותורה שבעל פה הם הליבה של המסורת היהודית לדורותיה. החיבור בין שניהם מביא יחד את הצד המעשי של המסורת היהודית עם הצד ההגותי, המחשבתי והחווייתי. מטרת התכנית היא להרחיב את ידיעותיהם של מורים, מנהלים ומפקחים בעושר העצום שביצירה היהודית לדורותיה, עושר שכולל הלכה ואגדה, מוסר והגות, פרשנות ודרשות גם יחד, וכל זה בראייה המחברת את המסורת היהודית לחיים הממשיים.

חובות הלומד ותנאי הגמר

 1. 20 קורסים סמסטריאליים, שבסופם מבחן או כתיבת עבודה. ישנה אופציה של לימוד של עד ארבעה קורסים מקוונים.
 2. כתיבת פרויקט גמר המורכב מחלק עיוני בתחומי מחשבת ישראל ותושב"ע ומחלק בעל היבט חינוכי-ערכי.
משך הלימודים:
שנתיים
ימי הלימודים:
נשים יום ג' בשבוע - בין השעות 8:45–17:30
גברים יום ה' בשבוע - בין השעות 13:30–22:00

תנאי קבלה לתכנית

 1. תואר ראשון עם ציון ממוצע של 85 לפחות בדיסציפלינות ההתמחות. מועמדים מתאימים בעלי רקע תורני רחב יכולים להתקבל עם ממוצע תואר ראשון של 80–84.
 2. תעודת הוראה.
 3. שליטה בשפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה של מאמרים מדעיים. שליטה זו נבדקת במבחן קבלה באנגלית המבוסס על קריאה והבנה של מאמר מדעי.
 4. אישור ועדת קבלה לאחר ראיון אישי. כמקובל, ועדת קבלה רשאית לקבל לומדים שאינם עונים על אחד מהתנאים דלעיל, ובתנאי שמספרם לא יעלה על 10% מסך המתקבלים לתכנית.


 5. עלות התואר: 14,000 ₪ לכל שנה. הנרשמים לשנת תשע"ח יזכו במלגת המכללה של 2,500 ₪ לכל שנה.
  התכנית עומדת בסטנדרטים אקדמיים על פי הדרישות של המועצה להשכלה גבוהה, ומציעה ליווי אישי ותמיכה ללומדים לאורך הלימודים.

  נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט

  לצפייה בנהלי הרשמה - לחץ כאן

  למעבר לטופס הרשמה מקוון לחצו כאן


  שאל את ראש ביה"ס ללימודי תואר שני: ד"ר תמר יחיאלי

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים