חיפוש
יציאה

תוכנית הלימודים הייחודית

 1. קורסים ייחודיים, סיורים, הרצאות, סדנאות, התנסות, פרויקטים רב-שנתיים, צוותי מחקר ומפגשים.

 2. פעילות למען הקהילה במכללה או מחוץ לה.

 3. עיסוק בדילמות ערכיות וחברתיות, התמקדות בנושאים אקטואליים ואוניברסאליים, גיבוש חזון חינוכי,
  פיתוח תפיסה חינוכית ויכולות בתחומים של: מצוינות בהוראה, דמות המחנך והמנהיג החינוכי ועוד....

 4. כנסים:
  - בכל מכללה יתקיים יום עיון/כנס מכללתי אחד בשנה לפחות, על-ידי תכנית המצוינים.
  - במהלך השנה יתקיימו שני כנסים בינמכללתיים.

 5. קבוצה נבחרת מקרב הסטודנטים תייצג את המכללה בפורום הסטודנטים הבינמכללתי.
  השתתפות בפורום מקנה 2 נק"ז אקדמיות. פרטים על הפורום יינתנו על ידי מרכז/ת התוכנית.

  בכל מכללה יתקיימו קורסים שונים במסגרת התכנית והם ייקבעו על ידי ראש התוכנית במכללה.
  בדוק את התוכנית הייחודית למצוינים במכללה ירושלים !

אני רוצה לקבל מידע

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
נשים:
תושב"ע - מחשבת ישראל
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך

גברים:
תושב"ע - מחשבת ישראל
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017
האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים