חיפוש
יציאה

הסדר תשלום שכר הלימוד

 1. לסטודנטים שיעמדו בדרישות התוכנית, מובטחת הלוואה מותנית מועדפת ל-3 שנות לימודיהם במכללה עד קבלת התואר "בוגר בהוראה" (B.Ed). ההלוואה המותנית ניתנת מדי שנה בשנה במשך שלוש שנים, ועל הסטודנט/ית לדאוג לדברים הבאים:

  • לפתוח חשבון בנק פעיל על שם הסטודנט/ית, שאליו תועבר ההלוואה.
  • בעת ביצוע ההלוואה, תוך שבועיים מקבלת ההודעה ממשרד החינוך, להביא לבנק בו מתבצעת ההלוואה שני ערבים.

  הסטודנטים יחתמו על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד כמקובל בכל מכללה. שכר הלימוד ישולם באמצעות הלוואה מותנית מועדפת והמלגה מטעם המכללה.
  עד לקבלת ההלוואה המותנת המועדפת ישלמו הסטודנטים דמי הרשמה ותשלום ראשון בלבד. התשלום הראשון יוחזר/יקוזז לאחר קבלת הלוואה המותנית.

 2. לצורך אישור ההלוואה המותנית לכל שנת לימודים, יש למלא טופס בקשה ולהגישו למינהל תלמידים לא יאוחר מיום פתיחת שנה"ל האקדמית בכל שנה. ההלוואה תינתן באמצעות הבנק והתחייבות הסטודנטים תהיה כמקובל בטופס ההלוואה המותנית.

 3. לאחר אישור ההלוואה המותנית וקבלתה, על הסטודנט/ית לדאוג להעביר את הכסף למכללה לכיסוי שכר הלימוד באותה שנה.

 4. המכללה תהיה רשאית להחתים את הסטודנטים על התחייבות להחזר ההטבות של המכללה במקרה של הפסקת לימודים ביוזמת הלומד/ת.

אני רוצה לקבל מידע

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
נשים:
תושב"ע - מחשבת ישראל
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך

גברים:
תושב"ע - מחשבת ישראל
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017
האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים