חיפוש
יציאה

דרישות מיוחדות לקבלת התואר

  • לסיים בציונים חיוביים את הלימודים העיוניים.

  • לסיים בהערכה חיובית את ההכשרה המעשית.

  • להבחן במבחן בלשון עברית לקבל ציון 85 כתנאי להתקבל לעבודה מעשית שנה ב'.

  • עבודת ב.אד. ביצוע וכתיבת עבודת מחקר. עבודה סמניריונית שתשקך את ידיעת התלמידה ושליטתה בחומר הביביולגרפי ויכולתה האקדמית לערוך אינטגרציה בין תחומים שונים. יישום התיאוריות בתהליך ההוראה וניסוי מעשי בשטח הכולל יכולת ניתוח האירוע, והסקת מסקנות ובנית כלים מתרימים לשיפור התפתחות הילד.

  • הצגת המחקר במצגת במפגש החוג.

אני רוצה לקבל מידע

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
נשים:
תושב"ע - מחשבת ישראל
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך

גברים:
תושב"ע - מחשבת ישראל
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017
האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים