חיפוש

פרוייקטים יחודיים

סיורים:

במחלקה נערכים 6 ימי סיור בשנה. הסיורים מיועדים לבנות שנים א-ג. הסיורים נערכים בחלקי הארץ השונים מהגליל העליון ועד אילת. הדגש בסיורים הוא לימוד הצומח והחי בכל איזור, הכרת האורגניזמים, הכרת ההתאמות שלהם לכל בית גידול ולימוד על יחסי הגומלין הקיימים בכל בית גידול. כמו כן מושם דגש על האפיונים האביוטיים של כל איזור ואיזור. מטרת הסיורים לתת ל את הידע ואת הכלים הדרושים כדי שתוכל להיות מורה במדעים המתמצאת גם בשטח ולא רק מעבדות ולימוד עיוני. הדבר דרוש מאוד בלימודי האקולוגיה בכיתות השונות בחטיבה ובתיכון. בסוף כל סיור יש להגיש דו"ח סיור מפורט.

ימי עיון:

בכל שנה מתקיימים מספר ימי עיון בנושאים אקטואליים בתחום הביולוגיה ו/או הכימיה. לימי העיון מוזמנים מרצים מומחים. חובה על הסטודנטיות להשתתף בימי עיון אלה.

סמינר מחקר במדעים:

כל סטודנטית בוחרת נושא בתחום הביולוגיה/הכימיה בתיאום עם מורה המחלקה, על הסטודנטית להכין עבודה המתבססת על כ 6 מאמרי מחקר מדעיים באנגלית. בסיום הכנת עבודה על הסטודנטית לתת הרצאה בנושא בפני הכיתה וכן להגיש את העבודה בצורה מודפסת לבדיקה והערכה.

בית חיות:

במחלקה יש פינת חי גדולה, המבוססת בעיקר על אוסף של פירוקי רגליים ממגוון גדול מאוד של מינים מחלקי הארץ השונים. כמו כן יש בפינת החי מינים בודדים ממחלקות נוספות של החי, כמו עופות וזוחלים. החומר משמש את מורי המחלקה להוראה והדגמה וכן את בנות המחלקה המלמדות במסגרת העבודה המעשית, במידה ויש צורך בהבאת יצורים להדגמה בפני הסטודנטים בכיתות שם הן מלמדות. פינת החי בהנהלת מר אביחי בנימיני וכן עם עזרה פעילה של סטודנטיות מתנדבות מהמחלקה האוהבות את הנושא.

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים