חיפוש

תוכנית לימודים לשנת תשע"ח

תחום שם הקורס נ"ז
ראש החוג- הרבנית שפרה גולדשטיין עין יעקב, העמק דבר, רמב"ם 6
פרשנות התורה סוגיות בספר בראשית – הרבנית שפרה גולדשטיין – שנה א' 1
פרשנות המקרא והוראתה- פרופ' דבורה רוזנווסר – שנה ב' 3
ספורנו על התורה – הרב מרדכי קופרמן – שנה ג' 1
תרגיל רש"י 2
תרגיל רמב"ן 2
הרבנית יפה מגנס יסודות באמונה 1
נביאים ראשונים בחירה מתוך הקורסים בנביאים ראשונים 6
נביאים אחרונים/כתובים בחירה מתוך הקורסים בנביאים אחרונים וכתובים 6
מחשבת חז"ל בחירה מתוך הקורסים העוסקים במדרשי חז"ל 4
מחשבה קלאסית בחירה מתוך הקורסים העוסקים ברמב"ם, כוזרי, מהר"ל וכו' 4
מחשבת האחרונים בחירה מתוך הקורסים העוסקים בחסידות, תורת המוסר, הרב קוק 4
קורסים מודרכים במחשבת ישראל לימוד עצמי של אחת משתי היחידות המוצעות:
1. מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד.
2. ראשית העת החדשה
2
לימוד עצמי של אחת משתי היחידות המוצעות:
1. המאה ה-18 וה-19
2. התקופה המודרנית
2
תושב"ע הוראת המשנה 2
נושאים ביהדות בחירה מתוך כלל קורסי הקודש 4
קורסים תומכים סמינר בספרות ההלכה 2
טעמי המקרא 1
פרשנות התרגומים 2
מבחני ב.אד.
הקדמות לתנ"ך
1
פשוטו של מקרא
2
עבודת גמר סמינריונית + פרויקט גמר 2


לימודי יסוד בקודש

תחום שם הקורס נ"ז
תכנית אלול 0.5
הבית היהודי הבית היהודי 1
הלכה פרקי אורח חיים 2
הלכות שבת 2
כשרות 1
לימודי שואה קורסים בנושא השואה 2
מושגי יסוד ביהדות מבחן 1
בקיאות 8 מבחני בקיאות ברש"י
+ 3 מבחני בקיאות רמב"ן

5.5
תקשוב בהוראת לימודי היהדות – תנ"ך מחשבת ישראל 1

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים