חיפוש

מערכת שעות

שנה א

מערכת שעות שבועית בפדגוגיה - תשע"ח
יום א' יום ב' יום ג' יום ד'
8:45-10:15
10:30-12:00
12:15-13:45 ליקויי למידה מקוון
ס"א / ס"ב
כישורי הוראה
ח"מ ס"א
הוראה פרטנית
ס"א / ס"ב
גישות חשיבה /
ס"א / ס"ב
13:45-14:30 הפסקה
14:30-16:00
14:00-15:30


שנה ב

מערכת שעות שבועית בפדגוגיה - תשע"ח
יום א' יום ב' יום ג' יום ד'
8:45-10:15
10:30-12:00 פסיכולוגיה התפתחותית
ס"א / ס"ב
מקוון
פסיכולוגיה חינוכית
ס"א / ס"ב
מקוון
12:15-13:45 הערכה בהוראה
ס"א / ס"ב
שיטות מחקר
ס"א / ס"ב
עבודה מעשית דיציפלינארית
13:45-14:30 הפסקה
14:30-16:00 דו חוגי:
עיבוד תכנים

ס"א
דו חוגי:
עיבוד תכנים

ס"ב
16:15-17:45 עיבוד תכנים בתנ"ך
ס"ב
מכינה לאקדמיה כיתה
ס"ב
17:45-19:00 עיבוד תכנים בתנ"ך


שנה ג

מערכת שעות שבועית בפדגוגיה - תשע"ח
יום ב' יום ג' יום ד'
8:45-10:15 אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
10:30-12:00 אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
12:15-13:45 אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
13:45-14:30 הפסקה אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
14:30-16:00 הטרוגניות
ס"א
התמודדות
ס"א / ס"ב
סוגיות
ס"א / ס"ב
אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
16:15-17:45 הטרוגניות
ס"א
הטרוגניות
ס"א
סמ"ד
ס"א
סמ"ד
ס"ב
ניהול כיתה
ס"א
הטרוגניות
ס"ב


טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים