מערכת קורסים -
|
מערכת מידע אישי


טפסים להורדה

כלליהתנסות בהוראהתשלומים למורים מאמניםראשית - התמחות בהוראה

 • אישור מסגרת ההתמחות בבתי הספר / גני הילדים טופס זה מהווה זיהוי של המתמחה במשרד החינוך. על כן, חובה למלאות אותו מידית עם הכניסה לתפקיד. כמו כן יש למלא טופס חדש בעת שינוי מקום עבודה.

 • טופס הרשמה להתמחות - לתלמידות סדירות
 • טופס הרשמה לתלמידות ל.המשך
 • טופס הרשמה להתמחות-לתלמידות חוץ
 • בקשת הצטרפות לסדנא מקוונת
 • משוב אמצע שנה לבתי הספר - מתבצע עד לתאריך ה-15 בינואר על ידי המורה החונך/ת בשיתוף עם מנהל/ת בית הספר. מטרתו לתת למתמחה משוב על העבר והדרכה לעתיד, לשמש בסיס לשיחה בין החונך/ת ובין המתמחה, אודות איכות עבודתה בהוראה לקראת המשך תפקוד מוצלח במערכת . על המתמחה להעביר העתק של טופס המשוב למנחה סדנת ההתמחות.
 • כלי להערכת מתמחים - הכלי מותאם לכלי להערכת עו"ה ומורכב מארבעה ממדים המכילים תבחינים שונים הקשורים לאותו ממד. הכלי נועד לסייע בתהליך הערכתו של המתמחה חשוב שהמתמחה ילמד את ארבעת הממדים ואת התבחינים המוכלים בהם לקראת תהליך הערכה.
 • הערכה מעצבת בקדם יסודי - מתבצעת עד לתאריך ה-15 לינואר על ידי הגננת החונכת בשיתוף המפקחת על מנת שהמתמחה יקבל משוב אודות איכות עבודת ההוראה ואפשרות לתקן ולשפר, לקראת המשך תפקוד מוצלח במערכת.
 • הערכה מסכמת בקדם יסודי - ההערכה המסכמת מתבצעת בסיום שנת ההתמחות על ידי הגננת החונכת ועל ידי המפקחת. מטרת ההערכה המסכמת היא לתת משוב מסכם על תפקודה של הגננת במהלך השנה. טופס זה הוא תנאי לקבלת רישיון עיסוק בהוראה. חשוב שהמתמחה יוודא כי הטופס הגיעה למשרד החינוך ומולא ע"י בעלי התפקידים.
 • דיווח מפגשי מורה חונכתדיווחי מתמחה על מפגשים עם החונכת.
 • הנחיות לכתיבת עבודה ביבליוגרפית - רשימת הנחיות לכתיבת עבודה ביבליוגרפית.
 • בקשה לקראת קבלת רישיון בהוראה - את הטופס הזה לשלוח ביחד עם אישורים נאמנים למקור של אישורי:
  • התואר האקדמי
  • תעודת ההוראה
  • אישור הצלחה בשנת התמחות
  • אישור סיום לימודים בסדנת ההתמחות

  יש לשלוח טופס זה ואת הטפסים הנוספים אל: גב' שרית אגמי
  מנהלת ענף הסמכה ורישיונות לעיסוק בהוראה
  אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
  משרד החינוך התרבות והספורט
  ירושלים, 91911


מורות חונכותראשית - מורה חדש


צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36
ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

לאתר המלא


|
|