חיפוש

לוח שנת הלימודים - תשע''ז

תוכנית רמי"ם - לימודי גברים

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

יום הערכות

חמישי

י"ט אלול

22/9/16

פתיחת הלימודים ימי ראשון

ראשון

ז' תשרי

9/10/16

 

פתיחת הלימודים ימי חמישי

חמישי

כ"ה תשרי

27/10/16

 

מבחני מועד ב לקורסים מקוונים תשע"ו קיץ

שני /שלישי

ו'- ז' מר חשוון

7,8/11/16

 

מבחני מועד ב לקורס קיץ פרונטאלי

רביעי

ח' מר חשוון

9/11/16

 

חופשת חנוכה

ראשון - חמישי

כ"ה - כ"ט כסלו

25-29/12/16

 

מבחני ב.אד מועד חנוכה

שלישי - רביעי

כ"ז - כ"ח כסלו

27-28/12/16

 

עשרה בטבת

ראשון

י' טבת

8/1/17

אין לימודים

 מכינה באזרחות

 מפגש ראשון

שלישי

י"ט טבת

17/1/17

בבית הכנסת

אזכרה לרב יהודה קופרמן זצ"ל

חמישי

כ"ח טבת

26/1/17

בסוף היום

סיום סמסטר א'  ימי ראשון

ראשון

ט' שבט

5/2/17

 

סיום סמסטר א'  ימי חמישי

חמישי

ו' שבט

2/2/17

 

מבחני סמסטר א' מועד א'

חמישי - ראשון

י"ג - ל' שבט

9-26/2/17

 

מכינה באזרחות

מפגש שני כולל מבחן

שלישי

י"ח שבט

14/2/17

בבית הכנסת

מבחני סמסטר א' קורסים מקוונים מועד א' 

רביעי

רביעי

ג' אדר

י' אדר

1/3/17

8/3/17

 

תחילת סמסטר ב' ימי חמישי

חמישי

ד' אדר

2/3/17

 

תחילת סמסטר ב' ימי ראשון

ראשון

ז' אדר

5/3/17

 

חופשת פורים

חמישי - שני

י"א - ט"ו אדר

9-13/3/17

אין לימודים

מבחני סמסטר א' מועד ב'

שני - רביעי

כ"ט אדר - ב' ניסן

27-29/3/17

 

עזרה ראשונה:  קורס ראשון מפגש ראשון

שישי

כ"ה ניסן

21/4/17

 

מבחני ב.אד מועד פסח

שני - חמישי

ז' - י' ניסן

3-6/4/17

 

חופשת פסח

שני - רביעי

ז' - כ"ג ניסן

3-19/4/17

 

מבחני סמסטר א' קורסים מקוונים מועד ב'

שלישי - רביעי

כ"ט - ל' ניסן

25-26/4/17

 

עזרה ראשונה:  קורס ראשון מפגש שני ואחרון

שישי

ב' אייר

28/4/17

 

עזרה ראשונה:  קורס שני

מפגש ראשון

שישי

ט' אייר

5/5/17

 

י"ח אייר - ל"ג בעומר

ראשון

י"ח אייר

14/5/17

אין לימודים

עזרה ראשונה : קורס שני  מפגש שני ואחרון

שישי

ט"ו אייר

9/6/17

 

סיום סמסטר ב' ימי חמישי

חמישי

כ"ח סיון

22/6/17

 

מבחני סמסטר ב' קורסים מקוונים + שנתיים

שני - רביעי

רביעי

ט'- י"א תמוז

כ"ז סיון

3-5/7/17

21/6/17

 

סיום סמסטר ב'  ימי ראשון

ראשון

ח' תמוז

2/7/17

 

מבחני סמסטר ב' מועד א'

שני - חמישי

חמישי

ב'- ה' תמוז

י"ב תמוז

26-29/6/17

6/7/17

 

פתיחת סמסטר קיץ

ראשון

ט"ו תמוז

9/7/17

 

מבחני ב.אד מועד קיץ

שלישי

שלישי

כ"ד תמוז

ב' מנחם-אב

18/7/17

25/7/17

 

סיום סמסטר קיץ

חמישי

ד' מנחם אב

27/7/17

 

מבחני סמסטר קיץ מועד א'

רביעי - חמישי

י' - י"א מנחם-אב

2-3/8/17

 

מבחני סמסטר ב' + סמסטר קיץ מועד ב'

שלישי - חמישי

ז' - ט' אלול

29-31/8/17

 

מבחני סמסטר ב' + שנתיים מקוונים מועד ב'

רביעי - חמישי

א'- ב' אלול

23-24/8/17

 

מבחני סמסטר ב' + סמסטר קיץ + סמסטר ב וקיץ מקוונים מו' א

ראשון - חמישי

י"ב - ט"ז אלול

3-7/9/17

 

קורסי קיץ מועד ב

רביעי - חמישי

כ"ב - כ"ג אלול

13-14/9/17

 

מבחני סמסטר ב' + סמסטר קיץ + סמסטר ב וקיץ מקוונים מועד ב

רביעי - חמישי

ז' ח' תשרי תשע"ח

27-28/9/17

 


טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים