חיפוש

מידע כללי

המחלקה ללימודי המשך

המחלקה ללימודי המשך מיועדת:
א. לאוכלוסיית מורות שבידיהן תעודת מורה בכירה המעוניינות להשלים לתואר אקדמי.
ב. לאוכלוסיית מורות שבידיהן תואר אקדמי ותעודת הוראה ומעוניינות להרחיב את השכלתן לתחומי דעת נוספים.
ג. בעלות תואר אקדמי המעוניינות להשלים תעודת הוראה.

הלימודים מתקיימים במכללה באוירה תורנית המתאימה לאוכלוסיה הדתית והחרדית וברמה אקדמית ראויה.

חוגי לימודתכניות הלימודים

תוכניות הלימודים במחלקה ללימודי המשך מוכרות ומאושרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה ונמצאות תחת פיקוחו של האגף להכשרה והשתלמות במשרד החינוך. התוכניות מוכרות למטרות הבאות:
א. תואר בוגר בהוראה (ב.אד.) - התואר הוא תואר ראשון.
ב. הרחבת הסמכה - מורות שבידיהן תואר אקדמי ותעודת הוראה תוכלנה להרחיב את הסמכתן, ולקבל תעודת הוראה נוספת.
ג. הסבת אקדמאים להוראה - בעלות תואר ב.א. ללא תעודת הוראה תוכלנה להשלים לתעודת ההוראה.
ד. גמולי השתלמות - למורות בפועל - מעל שנתיים שיש להן תיק במשרד החינוך (כפוף לתנאי משרה"ח).

במסגרת הלימודים ניתן:

א. לקבל מענק שעות או החזר שכר לימוד ממשרד החינוך לעובדת הוראה מעל חצי משרה הנמצאת במערכת משה"ח מעל שלוש שנים (כפוף להנחיות משרה"ח).
עולות חדשות תוכלנה לקבל החזר שכר לימוד ממנהל הסטודנטים.
ב. ללמוד בשנת שבתון (מוכרים ע"י הקרן כלימודי חובה).
ג. לקבל גמולים עבור הקורסים שיש בהם ציון עד קבלת התואר. עם קבלת התואר יבוטלו הגמולים.
ד. לקבל תעודת סטודנט.

הכרה בלימודים קודמים (קרדיטציה)

סטודנטיות בעלות תארים אקדמיים / אקויולנטים או סטודנטיות אשר למדו קורסים אקדמיים שונים, תוכלנה לקבל הכרה על לימודים אלו בתנאי שהם רלוונטיים לקורסי ההכשרה הנלמדים במכללה.
בהתאם לכך תוצע תכנית אישית לכל מועמדת תוך התחשבות מירבית בהשכלתה והכשרתה הקודמת.

התכניות הנבנות במחלקה מותאמות פרטנית לכל לומדת.

שאל את ראש התכנית: גב' שושנה חרל"פ

יצירת קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים