חיפוש

החוג למתמטיקה

מטרת התכנית:

א. השלמת תואר ראשון B.Ed. במתמטיקה (כולל תעודת הוראה במתמטיקה).
ב. מתן תעודת הוראה במתמטיקה לבעלות תואר ראשון (ללא מתן תואר).
התוכנית מיועדת ל:
א. בעלות תעודת מורה בכירה במתמטיקה.
ב. בעלות תואר ראשון בדיסציפלינה קרובה, המעוניינות להגיע גם לתואר ב.אד במתמטיקה. כל מקרה יידון לגופו.
ג. בעלות תואר ראשון בדיסציפלינה אחרת, המעוניינות להשיג גם תעודת הוראה במתמטיקה. כל מקרה יידון לגופו.

תנאי קבלה לחוג:

א. תעודה או תואר כמפורט לעיל, בציון ממוצע מינימאלי של 80%.
ב. עמידה בראיון אישי ובחינת כניסה.

מבנה מתאר של התכנית לתואר ב.אד.:

(למשלימות לתעודת הוראה בלבד, תיבנה תכנית חלקית בהתאם)
36 ש"ש, שיתקיימו במשך שנתיים, יום בשבוע (ימי ראשון 9:00 – 18:30) + קורסי קיץ (שלושה שבועות מרוכזים בכל קיץ) +קורסים מקוונים.

רכזת החוג: ד"ר זיוה דויטש 02-6750951
מזכירות החוג: לאה - 02-6750949
מייל: math@michlalah.edu

לצפייה במערכת שעות שנה א' סמסטר א'

לצפייה במערכת שעות שנה א' סמסטר ב'

לצפייה במערכת שעות שנה ב' סמסטר ב

לצפייה במערכת שעות שנה ב' סמסטר א'

לצפייה בסילבוסים לחצו כאן

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים