הרשמה

מנהלת בית הספר:

ד"ר נעמי ליברמן

מזכירות:

תמר: 02-6750723

רוחמה: 073-2750671

הודיה: 02-6750758

מענה בימים א'-ה', בשעות 8:00-15:15

ניתן להשאיר הודעה בתא קולי

דוא"ל:

bslh@michlalah.edu

e_studies@michlalah.edu

bslhjer@michlalah.edu

פקס:

073-2750636

כתובתנו:

מכללה ירושלים, ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

יצירת קשר