קורס ניהול מצבי חירום ואסון

מורים, מנהלים, רכזים ובעלי תפקידים במערכת החינוך


האם אתם מרגישים מוכנות לניהול מצבי חירום?


אם תשובתך שלילית - הקורס הזה מיועד לך

מצבי חירום ואסון, חוצים גבולות ומטילים את השפעתם בתחומי הכלכלה, החברה והתרבות.
ככל שהארגון יהיה ערוך למצב זה וינהלו בצורה יעילה, כך ניתן יהיה לצמצם את השפעת האירוע ולצאת ממנו מחוזק לאתגרים מחודשים.
מנהיגות ארגונית ראויה, תאפשר לארגון יציאה ממצב אסון, תוך שיקום והתאוששות מהירים.

מטרות הקורס:

• הכרת גורמי מצבי חירום ואסון: גורמי סיכון והשלכותיהם.
• ניהול סיכונים: מניעה והכנה.
• הבנת התנהגות הגורם האנושי: מהיחיד לקבוצה.
• הכשרת מנהיגות במצבי חירום ואסון.
• הכרת התקשורת במצבי חירום ואסון.
• הכרת הניהול הלוגיסטי במצבי חירום ואסון: מיפוי והערכת צרכים.
• הכרת תהליך השיקום בעקבות אסון: השלכות כלכליות.
הקורס ידון גם במתן מענה לאוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים.
פתיחת הקורס

נובמבר 2019

קהל יעד

לא מוגבל

תנאי קבלה

תעודה

שבתון

חובה
1 ש''ש

יצירת קשר >>>>>>>>>>>>