קורס למען נספר– לבנות ''הדור השני'' לשואה

נושאי הקורס:
קורס ייחודי ויצירתי לבנות הדור השני, במטרה להמשיך ולספר את הסיפור לדור הצעיר.

הקורס יתמקד :
• בסיפור המשפחתי של כל אחת מהמשתתפות,
• בהתמודדות עמו
• ובארגונו הנכון והטמעתו.

המשתתפות תחשפנה לרקע ההיסטורי והפסיכולוגי של הסיפור האישי, ולדרכי ביטוי שונות – מדרמה ועד סיפורת ואיורים.
תוך מיקוד בסיפור האישי של כל משתתפת, ליוויה והכנתה לשמש כשליחת הזיכרון.

הקורס כולל הרצאות, סדנאות וליווי אישי בכתיבה או ביצירה.

פתיחת הקורס

נובמבר 2019

קהל יעד

נשים, בנות הדור השני לשואה

תנאי קבלה

ראיון אישי

תעודה

שבתון

יצירת קשר >>>>>>>>>>>>