לוגו מכללה ירושלים

מועדי מפגשים

מס' מפגש

יום בשבוע

תאריך עברי

תאריך לועזי

 1. מפגש פנים אל פנים במכללה

ראשון

16:15-19:30

ג' בכסלו תש"פ

01.12.2019

2. מפגש פנים אל פנים במכללה

ראשון

16:15-19:30

י"ז בכסלו תש"פ

15.12.2019

3. מפגש וירטואלי.

למידה עצמאית באתר הקורס

בין התאריכים

יז בכסלו- ז בשבט

בין התאריכים

15.12.19-02.02.20

4. מפגש וירטואלי

למידה עצמאית באתר הקורס

בין התאריכים

יז בכסלו- ז בשבט

בין התאריכים

15.12.19-02.02.20

5. מפגש פנים אל פנים במכללה

ראשון

16:15-19:30

ז' בשבט תש"פ

02.02.2020

6. מפגש וירטואלי

למידה עצמאית באתר הקורס

בין התאריכים

ז בשבט- ט באייר

בין התאריכים

02.02.20-03.05.20

7. מפגש וירטואלי

למידה עצמאית באתר הקורס

בין התאריכים

ז בשבט- ט באייר

בין התאריכים

02.02.20-03.05.20

8. מפגש פנים אל פנים במכללה

ראשון

16:15-19:30

ט' באייר תש"פ

03.05.2020

9. מפגש פנים אל פנים במכללה

ראשון

16:15-19:30

כ"ג באייר תש"פ

17.05.2020

מפגשים וירטואליים ( מקוונים) הם יחידות למידה הנמצאות באתר קורס חונכים בתוך אתר המכללה. יש בהם תכנים ומטלות.
הסטודנטים לומדים שם בזמנים המתאימים והנוחים להם בכפוף לתאריכים בהם צריך לסיים הגשת מטלות.
הסבר ומפגש התמצאות במרחב במקוון - במפגש הראשון בקורס.

מס' מפגש

יום בשבוע

תאריך עברי

תאריך לועזי

1. מפגש פנים אל פנים במכללה

חמישי

16:15-19:30

ז' בכסלו תש"פ

05.12.2019

2. מפגש פנים אל פנים במכללה

חמישי

16:15-19:30

כ"א בכסלו תש"פ

19.12.2019

3. מפגש וירטואלי.

למידה עצמאית באתר הקורס

 

בין התאריכים

כא בכסלו- יא בשבט

בין התאריכים

19.12.19-06.02.20

4. מפגש וירטואלי.

למידה עצמאית באתר הקורס

 

בין התאריכים

כא בכסלו- יא בשבט

בין התאריכים

19.12.19-06.02.20

5. מפגש פנים אל פנים במכללה

חמישי

16:15-19:30

י"א בשבט תש"פ

06.02.2020

6. מפגש וירטואלי

למידה עצמאית באתר המכללה

 

בין התאריכים

יא בשבט- יג באייר

בין התאריכים

06.02.20-07.05.20

7. מפגש וירטואלי

למידה עצמאית באתר המכללה

 

בין התאריכים

יא בשבט- יג באייר

בין התאריכים

06.02.20-07.05.20

8. מפגש פנים אל פנים במכללה

חמישי

16:15-19:30

י"ג באייר תש"פ

07.05.2020

9. מפגש פנים אל פנים במכללה

חמישי

16:15-19:30

כ  באייר תש"פ

14.05.2020

מפגשים וירטואליים ( מקוונים) הם יחידות למידה הנמצאות באתר קורס חונכים בתוך אתר המכללה. יש בהם תכנים ומטלות.
הסטודנטים לומדים שם בזמנים המתאימים והנוחים להם בכפוף לתאריכים בהם צריך לסיים הגשת מטלות.
הסבר ומפגש התמצאות במרחב במקוון - במפגש הראשון בקורס.
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים