חיפוש

הכשרת רכזי שכבות

אם את/ה עומד/ת לקבל את תפקיד רכז שכבה או שאת/ה מעוניין/ת להתמקצע בתפקיד זה, הנך מוזמן/ת להצטרף לקורס המכשיר רכזי שכבה במכללה ירושלים.

הלימודים יתקיימו בימי שני בין השעות 16.00-19.15
(4 שעות אקדמיות בכל מפגש כולל הפסקה של 15 דקות).

היקף השעות בשלב ההכשרה:
28 למידה עיונית, 28 שעות נושאים ייחודיים כולל למידה מעשית
סה"כ 56 שעות
היקף השעות בשלב למידה בתפקיד:
28 שעות למידה עיונית, 10 שעות למידה מעשית במהלך התפקיד בבית הספר
סה"כ 28 שעות


רציונל התכנית

התכנית תתמקד בהבניה של זהות מקצועית ועיצוב דרכים לתפקוד מיטבי של רכז השכבה כמנהיג וכמוביל פדגוגי.
תהליכי הפיתוח המקצועי יסייעו בבניית תחושה של מסוגלות עצמית והעצמה, כדי למלא את הביצועים ואת התפקודים הנגזרים מדרישות התפקיד.

קווים מנחים

1. התוכנית תפעל על פי מתווה שייקבע ע"י היחידות הפדגוגיות במשרד החינוך.
2. המתווה יהיה דינמי וגמיש, ויתעדכן בהתאם למדיניות ולמגמות עדכניות.
3. התוכנית תתבסס על תיאוריה וממצאי מחקר, ותשלב ניסיון אישי וידע שנצבר במהלך ביצוע התפקיד.
4. הלמידה תיעשה במגוון מתודולגיות ודרכי הוראה (למידה פעילה, למידה שיתופית, למידה מקוונת).
5. התוכנית תיבחן על פי מדדי הצלחה מוגדרים, תוך התייחסות לידע שרכש בעל התפקיד, להיבטים היישומיים ולתהליכי ההטמעה.
6. התוכנית תיבנה באופן מודולארי, בהתאמה להגדרת התפקיד, לכישורים הנדרשים לתפקיד, ולניסיונם של הלומדים בתפקידים קודמים ובתפקיד הנתון.
7. התוכנית תכלול ידע בתחומים הדידקטיים-פדגוגיים וכן אירגוניים-ניהוליים.
8. המשתתפים בתוכנית ייבחרו בקפידה על ידי מנהל בית-הספר ויהיו בעלי הכישורים הבאים: מנהיגות, ניהול אירגון צוות, מיומנויות תקשורת (ניהול מו"מ, תקשורת בין-אישית), יכולת לעבוד בשיתוף פעולה עם גורמים שונים, מיומנויות הנחייה והדרכה, ניהול משאבים (כ"א, תקציב, זמן, ידע ומידע), כישורים אישיים (יוזמה, פתיחות וכדו').


להרשמה לחצי כאן

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
קורסים מתוקצבים
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים