לוגו מכללה ירושלים

לוח שנת הלימודים כללי

לוח שנת הלימודים - תשפ"א

לגרסת הדפסה

תיאור

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

אקדמיה כיתה/ עבודה מעשית לשנים ב-ג

שלישי

י"ב אלול תש"פ

01/09/20

 

פתיחת סמסטר א'

שני

א' חשון תשפ"א

19/10/20

 

חנוכה

ראשון- חמישי

כ"ז כסלו – ב' טבת תשפ"א

13-17/12/20

אין לימודים

סיום סמסטר א'

חמישי

א' שבט תשפ"א

14/01/21

 

מבחני סמסטר א' – מועד א'

 

ד'- כ"ז שבט תשפ"א

17/01/21 - 09/02/21

אין לימודים

חופשת בין הסמסטרים

רביעי- חמישי

כ"ח- כ"ט שבט תשפ"א

10-11/02/21

אין לימודים

פתיחת סמסטר ב'

ראשון

ב' אדר תשפ"א

14/02/21

 

פורים

שני

י"ז אדר תשפ"א

01/03/21

חזרה ללימודים

יציאה לחופשת פסח

ראשון

א' ניסן תשפ"א

14/03/21

 

מבחני סמסטר א' – מועד ב'

 

אדר- ניסן תשפ"א

 

ע"פ הלו"ז

חזרה מחופשת פסח

שני

כ"ג ניסן תשפ"א

05/04/21

יום הזיכרון ויום העצמאות

רביעי- חמישי

ב'-ג' אייר תשפ"א

14-15/04/21

אין לימודים

יום ירושלים

שני

כ"ח אייר תשפ"א

10/05/21

אין לימודים

שבועות

ראשון- רביעי

ה'- ח' סיון תשפ"א

16-19/05/21

אין לימודים

סיום סמסטר ב'

חמישי

ל' סיון תשפ"א

10/06/21

מבחני סמסטר ב' – מועד א'

ג' תמוז- כ"ח תמוז תשפ"א

13/06-08/07/21

פינוי המעונות

חמישי

ו' אב תשפ"א

15/07/21

 

מבחני סמסטר ב'- מועד ב'

וקורסי קיץ

 

א'- כ"ג אלול תשפ"א

09-31/08/21

אקדמיה כיתה/ עבודה מעשית תשפ"ב

כ"ד אלול תשפ"א

01/09/21

 

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

יום הערכות לשנה"ל תשפ"א

חמישי

י"ד אלול

03/09/2020

פתיחת הלימודים

ימי חמישי

חמישי

ד' מרחשוון

22/10/2020

 

פתיחת הלימודים

ימי ראשון

ראשון

ז' מרחשוון

25/10/2020

 

חופשת חנוכה

חמישי - שישי

כ"ד כסלו עד ג' טבת

10 – 18 /12/2020

אין לימודים ערב חנוכה

מבחני ב.אד חנוכה

ראשון עד חמישי

כ"ז כסלו עד   ב' טבת

13-17/12/2020

מבחני ב.אד חנוכה

עשרה בטבת

שישי

 

25/12/2020

אין לימודים

מכינה באזרחות

ימי שלישי בתקופת הקורס

יד',כא',כח'-טבת.

ו',יג' שבט

29/12/20

5/1/21

12/1/21 19/1/21 26/1/21

 

סיום סמסטר א

ימי ראשון

ראשון

י"ח שבט

31/01/2021

 

סיום סמסטר א

ימי חמישי

חמישי

כ"ב שבט

11/02/2021

 

מבחני סמסטר א מועד א קורסים פרונטליים

ראשון, שני, שלישי, חמישי

כ"ה-כ"ט שבט

7-11/02/2021

 

מבחני סמסטר א מועד א קורסים מקוונים

שני, רביעי , שני,

ראשון, שלישי

י"ב, י"ד, י"ט שבט,

ב', ד' אדר

25-27/01/2021

14-16/02/2021

 

תחילת סמסטר ב

ימי חמישי

חמישי

ו' אדר

18/02/2021

 

תחילת סמסטר ב

ימי ראשון

ראשון

ט' אדר

21/02/2021

 

חופשת פורים

חמישי , שישי, ראשון

י"ג, י"ד, ט"ז אדר

25-28/02/2021

אין לימודים

מבחני סמסטר א מועד ב קורסים פרונטאליים

,רביעי

כו' אדר

10/03/2021

 

מבחני סמסטר א מועד ב קורסים מקוונים

שני , רביעי

ב' - ד' ניסן

15-17/03/2021

 

מבחני בי.אד  פסח

שני, שלישי, רביעי, חמישי

ה', ו' ניסן

22-25/03/2021

 

חופשת פסח

שישי עד ראשון

י"ג עד כ' ניסן כולל

26/03/2021 –

02/04/2021

אין לימודים

יום העצמאות

חמישי

ג' אייר הוקדם

15/04/2021

אין לימודים

ערב  לג בעומר

חמישי

י"ז אייר

29/04/2021

אין לימודים

ערב יום ירושלים

ראשון

כ"ז אייר

09/05/2021

אין לימודים

חג השבועות

ראשון , שני

ה'-ו' סיון

16-17/05/2021

אין לימודים

סיום סמסטר ב

ימי ראשון

ראשון

ג' תמוז

13/06/2021

 

סיום סמסטר ב

ימי חמישי

חמישי

ז' תמוז

17/06/2021

 

מבחני סמסטר ב + שנתיים מועד א

קורסים מקוונים

שלישי, רביעי,

שני, שלישי , רביעי

כ"ח-כ"ט סיון, ד' - ו' תמוז

8-9/06/2021

14-16/06/2021

 

מבחני סמסטר ב מועד א קורסים פרונטאליים

שני, שלישי, רביעי, חמישי

י"א – י"ד תמוז

21-24/06/2021

 

מבחני בי.אד  קיץ

ראשון עד חמישי

ב' - ו' אב

11-15/07/2021

 

פתיחת סמסטר קיץ

ראשון

י"ח תמוז

28/06/2021

 

סיום סמסטר קיץ

חמישי

ו' אב

14/07/2021

 

מבחני סמסטר קיץ מועד א

קורסים פרונטאליים

שני , שלישי

י' ,י"א אב

19-20/07/2021

 

מבחני סמסטר ב מועד ב קורסים פרונטאליים

ראשון, שלישי, רביעי, חמישי

ז' - י"א אלול

15-19/08/2021

 

מבחני סמסטר קיץ מועד ב

קורסים פרונטאליים

שלישי , רביעי

ט"ז - י"ז אלול

24-25/08/2021

 

מבחני סמסטר ב' + קיץ מועד א' קורסים מקוונים

ראשון, שני, שלישי

כ"א – כ"ג אלול

29-31/08/2021

 

מבחני סמסטר ב' + שנתיים מקוונים מועד ב'

שני, שני

ח' אלול , טו' אלול

16/8,23/8

 

יום הערכות לשנה"ל תשפ"ב

חמישי

יח' אלול

26/08/2021

 

מבחני סמסטר ב+ סמסטר קיץ מקוונים מועד ב וכן מועד ב של שנתי וסמסטר ב

 

 

אחרי סוכות

יוצג בהמשך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

תחילת שנה"ל תשפ"א

שני

א' חשוון תשפ"א

19/10/20

חופשת חנוכה

שישי - שישי

 

 

כ"ה כסלו תשפ"א- ג' טבת תשפ"א

11/12/20-18/12/20

לא יתקיימו לימודים

 

חידוש הלימודים

שני

ו' טבת תשפ"א

21/12/20

 

סוף סמסטר א'

חמישי

ח' שבט תשפ"א

21/01/21

 

מבחני סמסטר א' מועד א' לקורסים פרונטליים ומקוונים

שני - חמישי

י"ב שבט תשפ"א-  ו' אדר תשפ"א

25/01/21 – 18/02/21

המבחנים יתקיימו בכל שעות היום

תחילת סמסטר ב'

שני

י' אדר תשפ"א

22/02/21

 

מבחני סמסטר א' מועד ב' לקורסים פרונטליים ומקוונים

שני

ב' ניסן תשפ"א

ד' ניסן תשפ"א

15/03/21

17/03/21

המבחנים יתקיימו בכל שעות היום

חופשת פסח

ראשון - ראשון

א' ניסן תשפ"א –

כ"ב ניסן תשפ"א תשפ"א

14/03/21 – 04/04/21

לא יתקיימו לימודים

 

חידוש הלימודים

שני

כ"ג אייר תשפ"א

05/04/21

 

סוף שנת הלימודים

שלישי

ה' תמוז תשפ"א

15/06/21

 

מבחני סמסטר ב' מועד א' לקורסים פרונטליים ומקוונים

שני - חמישי

י"א תמוז תשפ"א – ג' אב תשפ"א

 

21/06/21 – 12/07/21

המבחנים יתקיימו בכל שעות היום

 

קורס קיץ 1

שלישי - חמישי

כ"ו תמוז תשפ"א – כ"ח תמוז תשפ"א

06/07/21 – 08/07/21

הקורסים יתקיימו בין השעות

9:00-17:00

קורס קיץ 2

שלישי - חמישי

ד' אב תשפ"א –         ו' אב תשפ"א

13/07/21 – 15/07/21

הקורסים יתקיימו בין השעות

9:00-17:00

מבחני סמסטר ב' מועד ב'

שני

שני

 ח' אלול תשפ"א

ט"ו אלול תשפ"א

16/08/211

23/08/21

בשעות אחר הצהרים

מבחני  קיץ  מקוונים

שני

כ"א אלול תשפ"א – כ"ג אלול תשפ"א

29/08/21- 31/08/21

המבחנים י תקיימו בכל שעות היום

יתכנו שינויים בלו"ז זה בהתאם למצב ולסגנון הלמידה (פרונטלי/למידה מרחוק)

• נעשית השתדלות לקיים את מרבית המבחנים בימי שני במקביל ליום הלימודים, יתכנו מבחנים גם בימים אחרים.
• לתשומת לב – הלימודים מסתיימים בתמוז. המבחנים מסתיימים באלול

לוח שנת הלימודים - תש"פ

לגרסת הדפסה

תיאור

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת שנת הלימודים/

אקדמיה כיתה/

עבודה מעשית

ראשון

א' אלול תשע"ט

01/09/19

 

תכנית אלול לשנה א'

שני- חמישי

כ"ג- כ"ו אלול תשע"ט

23-26/9/19

 

פתיחת סמסטר א'

ראשון

כ"ח תשרי תש"פ

27/10/19

 

חנוכה

ראשון- חמישי

כ"ד כסלו – כ"ח כסלו תש"פ

22-26/12/19

אין לימודים

עשרה בטבת

שלישי

י' טבת תש"פ

07/01/20

לימודים עד 12:00

הרצאה ליום הקדיש הכללי

רביעי

י"א טבת תש"פ

08/01/20

12:15-13:45

אזכרה לרב יהודה קופרמן זצ"ל- מייסד המכללה

שלישי

כ"ד טבת תש"פ

21/01/20

10:30-12:00

סיורים פדגוגיים לשנה א'

שני- רביעי

א'- ג' שבט תש"פ

27-29/01/20

 

סיום סמסטר א'

חמישי

ד' שבט תש"פ

30/01/20

 

מבחני סמסטר א' – מועד א'

 

ז'- כ"ג שבט תש"פ

02-18/02/20

אין לימודים

חופשת

בין הסמסטרים

רביעי- חמישי

כ"ד- כ"ה שבט תש"פ

19-20/02/20

אין לימודים

פתיחת סמסטר ב'

ראשון

כ"ח שבט תש"פ

23/02/20

 

קורס עזרה ראשונה

לשנה ב

שני

כ"ט שבט תש"פ

24/02/20

 

חופשת פורים

ראשון - חמישי

י"ב- ט"ו אדר תש"פ

08-11/03/20

אין לימודים

תכנית רג"ב

רביעי

כ"ב אדר תש"פ

18/03/20

אין לימודים לשנה א 14:00-18:00

קורס עזרה ראשונה

לשנה ב

ראשון

כ"ו אדר תש"פ

22/03/20

אין לימודים לשנה ב

יציאה לחופשת פסח

ראשון

ד' ניסן  תש"פ

29/03/20

 

מבחני סמסטר א'- מועד ב'

 

אדר- ניסן תש"פ

 

ע"פ הלו"ז

חזרה מחופשת פסח

ראשון

כ"ה ניסן תש"פ

19/04/20

 

יום הזיכרון ויום העצמאות

ראשון - רביעי

ב'-ה' אייר תש"פ

26-29/04/20

אין לימודים

סיום סמסטר ב'

רביעי

ט' תמוז תש"פ

01/07/20

 

מבחני סמסטר ב'- מועד א

 

 

י"ג תמוז- ז' אב תש"פ

05-28/07/20

 

פינוי המעונות

רביעי

ז' אב תש"פ

28/07/20

 

מבחני סמסטר ב'-

מועד ב

 

 

ד'- כ"ו אלול תש"פ

24/08-15/09/20

 

קורסי קיץ

 

ד'-י"א אלול תש"פ

24-31/08/20

 

אקדמיה כיתה/ עבודה מעשית

 

אלול תש"פ

09/20

 

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

מבחני מועד א' קורסי סמסטר ב'+ קיץ מקוונים תשע"ט

שני, שלישי, רביעי, חמישי

ב'-ה' אלול

02-05/09/2019

מבחני מועד ב' לקורסי קיץ פרונטאלי תשע"ט

רביעי,  חמישי

יא',יב' אלול

11-12/09/2019

 

מבחני מועד ב לקורסי סמסטר ב+ שנתי מקוונים תשע"ט

ראשון, שני

טו',טז' אלול

15-16/09/2019

 

יום הערכות לשנה"ל תשע"ט

חמישי

יט' אלול

19/09/2019

 

מבחני מועד ב' קורסי סמסטר ב'+ קיץ מקוונים תשע"ט

שני, שלישי

כג', כד' אלול

23-24/09/2019

 

פתיחת הלימודים ימי חמישי

חמישי

ב' חשוון

31/10/2019

 

פתיחת הלימודים ימי ראשון

ראשון

ה' חשוון

03/11/2019

 

חופשת חנוכה

ראשון

כד' כסלו- ב' טבת

22-30/12/2019

כולל

מבחני ב.אד מועד חנוכה

שלישי, חמישי

כו', כח' כסלו

24/12/2019

26/12/2019

 

מפגש ראשון קורס עזרה ראשונה מחזור א

שישי

יג' טבת

10/01/2020

יתכן שינוי

מכינה באזרחות קורס מס' 1 מפגש ראשון

שלישי

יז' טבת

14/01/2020

יתכן שינוי

מכינה באזרחות קורס מס' 1 מפגש סיום

שלישי

כד' טבת

21/01/2020

יתכן שינוי

סיום סמסטר א'  ימי חמישי

חמישי

יא' שבט

06/02/2020

 

עזרה ראשונה מחזור א' מפגש סיום

שישי

יב' שבט

07/02/2020

יתכן שינוי

סיום סמסטר א'  ימי ראשון

ראשון

כא' שבט

16/02/2020

 

מכינה באזרחות קורס מס' 2 מפגש ראשון

שלישי

טז' שבט

11/02/2020

יתכן שינוי

מבחני סמסטר א' מועד א' קורסים פרונטליים

חמישי,  חמישי, ראשון

יח',כה',כח' שבט

13/02/2020

20/02/2020

23/02/2020

 

מכינה באזרחות קורס מס' 2 מפגש סיום

שלישי

כג' שבט

18/02/2020

יתכן שינוי

תחילת סמסטר ב' ימי חמישי

חמישי

ב' אדר

27/02/2020

 

מבחני סמסטר א' מועד א' קורסים מקוונים

ראשון, שלישי, שני, רביעי

ה',ז',כ',כב' אדר

01/03/2020

03/03/2020

16/03/2020

18/03/2020

 

תחילת סמסטר ב' ימי ראשון

ראשון

יב' אדר

08/03/2020

 

מבחני סמסטר א' מועד ב' קורסים פרונטליים

שלישי, רביעי

כח', כט' אדר

24-25/03/2020

 

מבחני ב.אד מועד פסח

שני, שלישי

ה' ,ו' ניסן

30-31/03/2020

 

חופשת פסח

ראשון - חמישי

יא' - כג' ניסן

05-17/04/2020

אין לימודים

מפגש ראשון קורס עזרה ראשונה מחזור ב

שישי

יד' אייר

08/05/2020

יתכן שינוי

ערב יום ירושלים

חמישי

כז' אייר

21/05/2020

אין לימודים

מבחני סמסטר א מועד ב מקוונים

שני , שלישי

ב' ,ג' סיון

25-26/05/2020

 

ערב חג השבועות

חמישי

ה' סיון

29/05/2019

אין לימודים

מפגש שני קורס עזרה ראשונה מחזור ב

שישי

כ' סיון

12/06/2020

 

סיום סמסטר ב' ימי ראשון

ראשון

כט' סיון

21/06/2020

 

סיום סמסטר ב'  ימי חמישי

חמישי

כו' סיון

18/06/2020

 

מבחני סמסטר ב מועד א לקורסים פרונטאליים

חמישי, ראשון,  חמישי

ג', ו' , י' תמוז

25/06/2020   28/06/2020

02/07/2020

 

מבחני סמסטר ב' קורסים מקוונים + שנתיים מועד א

ראשון , שני,  רביעי

יג' , יד' , טז' תמוז

05-07/07/2020

 

מבחני לימוד עצמי ביאד מועד קיץ

שלישי

טו' ,כט' תמוז

07/07/2020

21/07/2020

 

פתיחת סמסטר קיץ

ראשון

כ' תמוז

12/07/2020

 

סיום סמסטר קיץ

שלישי

ז' אב

28/07/2020

 

מבחני סמסטר קיץ מועד א' לקורסים פרונטאליים

ראשון ,שני

יב' ,יג' אב

02-03/08/2020

 

מבחני סמסטר ב' + סמסטר קיץ מועד א' - מקוונים

שני, שלישי, רביעי, חמישי

ד', ה ',ו' ,ז' אלול

24-27/08/2020

 

מבחני מועד ב לקורסי סמסטר ב' פרונטאלי

ראשון, שני

י' יא' אלול

30-31/08/2020

 

מבחני סמסטר ב' + שנתיים מקוונים מועד ב'

ראשון, שני

יז,יח' אלול

06-07/09/2020

 

יום הערכות לשנה"ל תשפ"א

חמישי

כא' אלול

10/09/2020

 

מבחני מועד ב לקורסי קיץ פרונטאלי

רביעי, חמישי

יג' , יד' אלול

02-03/09/2020

 

מבחני סמסטר ב+ סמסטר קיץ מקוונים מועד ב וכן מועד ב של שנתי וסמסטר ב

ראשון, שני, שלישי

כד',כה',כו' אלול

13-15/09/2020

 

לוח שנת הלימודים - תשע"ט

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת שנת הלימודים/

אקדמיה כיתה/

עבודה מעשית

ראשון

כ"ב אלול תשע"ח

02/09/18

 

תכנית אלול לשנה א'

שני- חמישי

כ"ג- כ"ו אלול תשע"ח

03-06/9/18

 

פתיחת סמסטר א'

ראשון

כ"ח תשרי תשע"ט

07/10/18

 

בחירות לרשויות המקומיות

שלישי

כ"א חשון

30/10/18

אין לימודים

חנוכה

ראשון- חמישי

כ"ד כסלו – כ"ח כסלו

02-06/12/18

אין לימודים

הרצאה לקראת

יום הקדיש הכללי

שני

ט' טבת תשע"ט

17/12/18

14:30-16:00

עשרה בטבת

שלישי

י' טבת תשע"ט

18/12/18

לימודים עד 12:00

אזכרה לרב יהודה קופרמן זצ"ל- מייסד המכללה

רביעי

כ"ה טבת תשע"ט

02/01/19

12:15-13:45

סיורים פדגוגיים לשנה א'

שני- רביעי

ח'- י' שבט תשע"ט

14-16/01/19

 

סיום סמסטר א'

חמישי

י"א שבט תשע"ט

17/01/19

 

מבחני סמסטר א' – מועד א'

 

י"ד- ל' שבט תשע"ט

20/01-05/02/19

אין לימודים

חופשת

בין הסמסטרים

רביעי- חמישי

א'- ב' אדר א תשע"ט

06-07/02/19

אין לימודים

פתיחת סמסטר ב'

ראשון

ה' אדר א תשע"ט

10/02/19

 

תענית אסתר

רביעי

י"ג אדר ב תשע"ט

20/03/19

לימודים עד 12:00

פורים

חמישי

י"ד אדר ב תשע"ט

21/03/19

אין לימודים

יציאה לחופשת פסח

שישי

כ"ט אדר ב תשע"ט

05/04/19

 

מבחני סמסטר א'- מועד ב'

ראשון- חמישי

ב'- ו' ניסן תשע"ט

07-11/04/19

אין לימודים

חזרה מחופשת פסח

שני

כ"ד ניסן תשע"ט

29/04/19

 

עדות ליום השואה

שלישי

כ"ה ניסן תשע"ט

30/04/19

10:30-12:00

עצרת ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

שלישי

ב' אייר תשע"ט

07/05/19

13:15-14:00

יום הזיכרון ויום העצמאות

רביעי- חמישי

ג'- ד' אייר תשע"ט

08-09/05/19

אין לימודים

יום עיון רג"ב

רביעי

כ"ד אייר תשע"ט

29/05/19

שנה א 12:30-18:00

יום ירושלים

ראשון

כ"ח אייר תשע"ט

02/06/19

אין לימודים

סיום סמסטר ב'

חמישי

ג' סיון תשע"ט

06/06/19

 

מבחני סמסטר ב'- מועד א+ ב

וקורסי קיץ

 

ח' סיון - ז' אב תשע"ט

11/06-08/08/19

 

פינוי המעונות

חמישי

ז' אב תשע"ט

08/08/19

 

אקדמיה כיתה/ עבודה מעשית

 

אלול תשע"ט

09/19

 
לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

יום הערכות

 

חמישי

יט' אלול

30/8/18

 

מועדי ב לקורסי קיץ תשע"ח פרונטאליים

ראשון ,שני

כב' כג' אלול

2-3/9/18

 

מבחני סמסטר ב+ קיץ +סמסטר ב וקיץ מקוונים מועד ב תשע"ח

ראשון, שני

ז', ח' תשרי

16-17/9/18

 

פתיחת הלימודים ימי חמישי

חמישי

כ"ה תשרי

4/10/18

 

פתיחת הלימודים ימי ראשון

ראשון

כח' תשרי

7/10/18

 

מכינה באזרחות קורס 1 מפגש ראשון

שלישי

יב' כסלו

20/11/18

 

מכינה באזרחות קורס 1 מפגש סיום

שלישי

יט' כסלו

27/11/18

 

חופשת חנוכה

שני- שני

כ"ה כסלו – ב' טבת

3-10/12/18

 

מבחני ב.אד מועד חנוכה

שלישי - חמישי

כ"ו-כ"ח כסלו

4-6/12/18

 

סיום סמסטר א'  ימי חמישי

חמישי

ד' שבט

10/01/19

 

סיום סמסטר א'  ימי ראשון

ראשון

י"ד שבט

20/01/19

 

מבחני סמסטר א' מועד א' קורסים פרונטליים-לקורסים ימי חמישי

חמישי ,חמישי, חמישי

יא',יח',כה' שבט

17-24-31/1/19

 

מבחני סמסטר א' מועד א' קורסים פרונטליים-לקורסים ימי ראשון

ראשון

כא' שבט

27/1/19

 

מבחני סמסטר א' מועד א' קורסים מקוונים

ראשון, שלישי, שני,

רביעי

כח' –ל'שבט, ו' –ח' אדר א'

3-5-11-13/2/19

 

תחילת סמסטר ב' ימי חמישי

חמישי

ב' אדר א'

7/02/19

 

תחילת סמסטר ב' ימי ראשון

ראשון

ה' אדר א'

10/2/19

 

מכינה באזרחות קורס 2 מפגש ראשון

שלישי

יד' אדר א

19/02/19

 

מכינה באזרחות קורס 2 מפגש סיום

שלישי

כא' אדר א'

26/2/19

 

עזרה ראשונה מחזור א מפגש ראשון

שישי

כד' אדר א'

1/3/19

 

מבחני סמסטר א' מועד ב' קורסים פרונטליים ימי חמישי וראשון

שני , רביעי

כז'-כט' אדר א

4-6/3/19

 

חופשת פורים

חמישי

י"ד אדר אדר ב'

21/3/19

אין לימודים

מבחני סמסטר א' מועד ב' קורסים מקוונים

שני, שלישי

יח'-יט' אדר ב

25-26/3/19

 

עזרה ראשונה: קורס ראשון מפגש סיכום

שישי

כט' אדר ב'

5/4/19

 

מבחני ב.אד מועד פסח

שני - רביעי

ג' - ה' ניסן

8-10/4/19

 

חופשת פסח

שישי – שישי

ג'-כ"ו

8/4-1/5/18

 

יום העצמאות (מוקדם)

חמישי

ד' אייר

9/05/19

אין לימודים

עזרה ראשונה: קורס שני מפגש ראשון

שישי

י"ב אייר

17/5/19

 

ל"ג בעומר

חמישי

יח' אייר

23/5/19

אין לימודים

יום שחרור ירושלים

ראשון

כח' אייר

2/6/19

אין לימודים

חג השבועות

ראשון

ו' סיון

9/06/19

אין לימודים

סיום סמסטר ב'  ימי ראשון

ראשון

יג' סיון

16/06/19

 

מבחני סמסטר ב' קורסים פרונטאליים ימי ראשון

רביעי

טז' סיון

19/6/19

 

סיום סמסטר ב' ימי חמישי

חמישי

יז' סיון

20/6/19

 

עזרה ראשונה : קורס שני

מפגש שני ואחרון

שישי

יח' סיון

21/6/19

 

מבחני סמסטר ב' מועד א'

קורסים פרונטליים

ראשון, חמישי, חמישי

כ' – כד' סיון,

ח' תמוז

23-27/6/19 ,

11/7/19

 

מבחני מועד א' לקורסי סמסטר ב+ שנתי מקוונים

ראשון, ראשון, שלישי , חמישי

ד'-יא'-יג' טו' תמוז

7-14-16-18/7/19

 

פתיחת סמסטר קיץ

שני

י"ט תמוז

22/7/19

 

מבחני ב.אד מועד קיץ

שלישי

שלישי

כ"ז תמוז

ה' מנחם-אב

30/07/19

6/08/19

 

סיום סמסטר קיץ

חמישי

ז' מנחם-אב

8/8/19

 

מבחני סמסטר קיץ מועד א'

שני - שלישי

י"א - י"ב מנחם-אב

12-13/08/19

 

מבחני סמסטר ב' + סמסטר ב' וקיץ מועד א' (4 ימי מבחנים)

שני-חמישי

ב' - ה' אלול

2-5/9/19

 

קורסי קיץ מועד ב'-לקורסים פרונטאליים

רביעי, חמישי

יא'-יב' אלול

11-12/9/19

 

מבחני סמסטר ב' + שנתיים מקוונים- מועד ב'

ראשון , שני

טו'- טז' אלול

15-16/9/19

 

יום הערכות לשנה"ל תש"פ

חמישי

יט' אלול

19/9/19

 

מבחני סמסטר ב' + סמסטר ב' וקיץ מועד א'

שלישי, רביעי, חמישי

כד'-כה'-כו אלול

24-25-26/9/19

 

צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים