חיפוש

שנתון תשע"ז

המידע המוצג באתר הינו לנוחות המשתמש בלבד. אין בו כדי לחייב את המכללה.


רשימת הקורסים
שנה: חוג:
מיין לפי:
שם החוג מספר קורס שם הקורס מרצה זמני הקורס פרטים נוספים
חינוך60001.1.1 כישורי הוראהגב' מישר רבקה

סמסטר א' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 408
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60002.1.1 גישות חשיבהגב' רוזין שרון

סמסטר א' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 407
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60002.1.2 חשיבה יצירתית - רג"בד"ר כהן לילך

סמסטר א' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 405
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60002.1.3 גישות חשיבהד"ר ארן צילה

סמסטר א' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 401
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60002.2.1 גישות חשיבהד"ר כהן לילך

סמסטר ב' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 405
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60002.2.2 גישות חשיבהגב' כהן אסנת

סמסטר ב' יום ג' 12:15 - 13:45 חדר 624
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60002.2.3 גישות חשיבהגב' רוס שרה

סמסטר ב' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 108
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60003.1.2 ליקויי למידהגב' רז יעל

סמסטר א' יום ב' 12:15 - 13:45 חדר 301
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60003.2.1 ליקויי למידה- מקווןד"ר כהן לילך
קורס מקוון סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    לאתר הקורס
חינוך60003.2.2 ליקויי למידהגב' רז יעל

סמסטר ב' יום ב' 12:15 - 13:45 חדר 301
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60004.1.1 פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא ד"ר פדר מנחם

סמסטר א' יום ג' 10:30 - 12:00 חדר 403
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60004.2.1 פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא - מקוון ד"ר סגל יעקב
קורס מקוון סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    לאתר הקורס
חינוך60004.2.2 פסיכולוגיה חינוכית וקוגניטיבית -מבואד"ר פדר מנחם

סמסטר ב' יום ג' 10:30 - 12:00 חדר 403
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60004.3.1 פסיכולוגיה התפתחותית -מבוא - מקוון ד"ר סגל יעקב
קורס מקוון סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    לאתר הקורס
חינוך60004.3.2 פסיכולוגיה התפתחותית - מבואד"ר קאליש ניצה

סמסטר א' יום ג' 10:30 - 12:00 חדר 404
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60004.4.1 פסיכולוגיה התפתחותית - מבואד"ר קאליש ניצה

סמסטר ב' יום ג' 10:30 - 12:00 חדר 401
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60005.1.1 שיטות מחקר-מבוא -מקווןד"ר ליברמן נעמי
קורס מקוון סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    לאתר הקורס
חינוך60005.1.3 שיטות מחקר-מבואגב' זרצקי רחל

סמסטר א' יום ג' 12:15 - 13:45 חדר 403
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60005.1.4 שיטות מחקר-מבואד"ר ארן צילה

סמסטר א' יום ג' 12:15 - 13:45 חדר 401
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60005.2.1 שיטות מחקר-מבוא )גיה"ר(ד"ר ארן צילה

סמסטר ב' יום ג' 12:15 - 13:45 חדר 401
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60005.2.2 שיטות מחקר-מבואגב' זרצקי רחל

סמסטר ב' יום ג' 12:15 - 13:45 חדר 406
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60006.1.1 הערכה בהוראהמר שרלו יאיר

סמסטר א' יום ג' 12:15 - 13:45 חדר 404
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60006.1.2 הערכה בהוראה -תכנית רג"בגב' מרצבך מרים

סמסטר א' יום ג' 12:15 - 13:45 חדר 407
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60006.2.1 הערכה בהוראהמר שרלו יאיר

סמסטר ב' יום ג' 12:15 - 13:45 חדר 302
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60006.2.2 הערכה בהוראהגב' מישר רבקה

סמסטר ב' יום ג' 12:15 - 13:45 חדר 403
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60007.1.1 עיבוד תכנים במחשבת ישראלגב' טובול רות

סמסטר א' יום ד' 14:30 - 16:00 חדר 405
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60007.2.1 עיבוד תכנים במחשבת ישראלגב' טובול רות

סמסטר ב' יום ד' 14:30 - 16:00 חדר 405
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60007.3.1 עיבוד תכנים בתנ"ךגב' אביחי ורדית

סמסטר א' יום ד' 14:30 - 16:00 חדר 401
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60007.4.1 עיבוד תכנים בתנ"ךגב' אביחי ורדית

סמסטר ב' יום ד' 14:30 - 16:00 חדר 401
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60007.5.1 עיבוד תכנים בתשב"עגב' בדלוב חגית

סמסטר א' יום ד' 14:30 - 16:00 חדר 404
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60007.6.1 עיבוד תכנים בתנ"ךגב' בדלוב חגית

סמסטר ב' יום ד' 14:30 - 16:00 חדר 404
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60008.1.1 ניהול כיתהגב' טובול רות

סמסטר א' יום ג' 13:20 - 14:50 חדר 305
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60008.2.1 ניהול כיתהגב' טובול רות

סמסטר ב' יום ג' 13:20 - 14:50 חדר 305
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60009.1.1 הוראה בכיתות הטרוגניותגב' ניימן הדס

סמסטר א' יום ג' 13:20 - 14:50 חדר 304
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60009.1.2 הוראה בכיתות הטרוגניותגב' מרצבך מרים

סמסטר א' יום ג' 15:00 - 16:30 חדר 211
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60009.2.1 הוראה בכיתות הטרוגניותגב' נבו אפרת

סמסטר ב' יום ג' 13:20 - 14:50 חדר 204
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60009.2.2 הוראה בכיתות הטרוגניותגב' נבו אפרת

סמסטר ב' יום ג' 15:00 - 16:30 חדר 211
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60009.2.3 הוראה בכיתות הטרוגניותגב' ניימן הדס

סמסטר ב' יום ג' 13:20 - 14:50 חדר 304
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60010.1.1 התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמהד"ר קאליש ניצה

סמסטר א' יום ג' 15:00 - 16:30 חדר 407
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60010.1.2 התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמהגב' טברסקי עמליה

סמסטר א' יום ג' 15:00 - 16:30 חדר 408
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60010.2.1 התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמהד"ר קאליש ניצה

סמסטר ב' יום ג' 15:00 - 16:30 חדר 407
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60010.2.2 התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמהגב' טברסקי עמליה

סמסטר ב' יום ג' 15:00 - 16:30 חדר 408
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60011.1.1 סוגיות חינוכיות באמונה ד"ר רודיק יוחאי

סמסטר א' יום ג' 15:00 - 16:30 חדר 201
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60011.1.2 סוגיות חינוכיות באמונהגב' טובול רות

סמסטר א' יום ג' 15:00 - 16:30 חדר 304
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60011.2.1 סוגיות חינוכיות באמונהד"ר רודיק יוחאי

סמסטר ב' יום ג' 15:00 - 16:30 חדר 201
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60011.2.2 סוגיות חינוכיות באמונהד"ר רודיק יוחאי

סמסטר ב' יום ג' 16:45 - 18:15 חדר 201
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60012.1.1 סמינר דידקטי במחשבת ישראלד"ר רודיק יוחאי

סמסטר א' יום ג' 16:45 - 18:15 חדר 201
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60012.2.1 סמינר דידקטי בתשב"עגב' בדלוב חגית

סמסטר א' יום ג' 16:45 - 18:15 חדר 407
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60012.3.1 סמינר דידקטי בתנ"ך - יחידה א'גב' אביחי ורדית

סמסטר ב' יום ג' 16:45 - 18:15 חדר 304
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60012.4.1 סמינר דידקטי בתנ"ך - יחידה א'גב' אביחי ורדית

סמסטר א' יום ג' 16:45 - 18:15 חדר 304
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60012.5.1 סמינר דידקטי בתנ"ך - יחידה ב'גב' ניימן הדס

סמסטר ב' יום ג' 16:45 - 18:15 חדר 408
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60012.6.1 סמינר דידקטי בתשב"עגב' בדלוב חגית

סמסטר ב' יום ג' 16:45 - 18:15 חדר 407
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    
חינוך60013.1.3 ההוראה לאור התיאוריה- התמחותגב' חריטן אורנה

שנתי יום ד' 14:30 - 16:00 חדר 32/2
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
סילבוס: §    
חינוך60013.1.4 ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- מקוון
ד"ר כהן לילך
קורס מקוון
גב' שטינמץ רבקה
קורס מקוון
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
סילבוס: §    לאתר הקורס
חינוך60013.1.5 ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- גיה"רגב' כוכבי אמיצה

שנתי יום ב' 14:00 - 15:30 חדר 406
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
סילבוס: §    
חינוך60013.1.6 ההוראה לאור התיאוריה- התמחותד"ר קאליש ניצה

שנתי יום ד' 16:45 - 18:15 חדר 408
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
סילבוס: §    
חינוך60013.1.7 ההוראה לאור התיאוריה- התמחותגב' מרצבך מרים

שנתי יום ב' 14:00 - 15:30 חדר 408
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
סילבוס: §    
חינוך60013.1.8 ההוראה לאור התיאוריה- התמחות - מקוון
גב' גרין רבקה
קורס מקוון
גב' שטינמץ רבקה
קורס מקוון
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
סילבוס: §    לאתר הקורס
חינוך60013.2.1 ההוראה לאור התיאוריה- ר"מים
גב' גרין רבקה
קורס מקוון
הרב לויץ אפרים
קורס מקוון
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד ל: דה
סילבוס: §    לאתר הקורס
חינוך60026.1.1 סמנריון מחקרי בסוגיות בחינוךגב' זרצקי רחל
עבודה קורס שנתי , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: עבודה
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60030.1.1 הוראה פרטניתגב' בדלוב חגית

סמסטר א' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 303
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60030.1.2 הוראה פרטניתגב' פרג'ון אסתר

סמסטר א' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 204
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60030.5.1 הוראה פרטנית -תכנית רג"בגב' מרצבך מרים

סמסטר ב' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 402
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60030.5.2 הוראה פרטניתגב' פרג'ון אסתר

סמסטר ב' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 204
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60030.5.3 הוראה פרטניתגב' בדלוב חגית

סמסטר ב' יום ד' 12:15 - 13:45 חדר 303
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
סילבוס: §    
חינוך60032.1.1 מכינה לתכנית "אקדמיה כיתה" - מדעים
גב' סיאני מרב

סמסטר ב' יום ד' 16:15 - 17:45 חדר 711
ד"ר ספראי שרה
לא קיימים נתונים
ד"ר ארן צילה
לא קיימים נתונים
גב' שוורץ תמר
לא קיימים נתונים
גב' בן ארזה יעל
לא קיימים נתונים
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60032.1.2 מכינה לתכנית "אקדמיה כיתה" - אנגלית
גב' פרנקל שושנה

סמסטר ב' יום ד' 16:15 - 17:45 חדר 406
גב' הרבנד זמרתיה
לא קיימים נתונים
ד"ר ארן צילה
לא קיימים נתונים
גב' שוורץ תמר
לא קיימים נתונים
גב' בן ארזה יעל
לא קיימים נתונים
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60032.1.3 מכינה לתכנית "אקדמיה כיתה" - מתמטיקה
גב' דרעי מריט

סמסטר ב' יום ד' 16:15 - 17:45 חדר 405
ד"ר ארן צילה
לא קיימים נתונים
גב' שוורץ תמר
לא קיימים נתונים
גב' בן ארזה יעל
לא קיימים נתונים
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60032.1.4 מכינה לתכנית "אקדמיה כיתה" - תנ"ך משא"ל
גב' הרשלר מיכל

סמסטר ב' יום ד' 16:15 - 17:45 חדר 407
גב' בן ארזה יעל
לא קיימים נתונים
ד"ר ארן צילה
לא קיימים נתונים
גב' שוורץ תמר
לא קיימים נתונים
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
סילבוס: §    
חינוך60032.2.1 מכינה לתכנית "אקדמיה כיתה"
ד"ר ארן צילה
קורס קיץ
גב' שוורץ תמר
קורס קיץ
גב' בן ארזה יעל
קורס קיץ
גב' מישר רבקה
קורס קיץ
גב' סיאני מרב
קורס קיץ
ד"ר ספראי שרה
קורס קיץ
גב' דרעי מריט
קורס קיץ
גב' פרנקל שושנה
קורס קיץ
גב' הרבנד זמרתיה
קורס קיץ
גב' פרוש אודליה
קורס קיץ
גב' בן דוד סימה
קורס קיץ
קורס קיץ , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
סילבוס: §    

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים