חיפוש
יציאה

לוח מבחנים

מועדי הגשת עבודות לשנת הלימודים תשע"ז:
סמסטרמועד א מועד ב
סמסטר א תשע"זעד כ"ה אדר תשע"ז עד י"ג אייר תשע"ז
סמסטר ב תשע"זעד ד' אב תשע"זעד ד' חשוון תשע"ח


לאחר המועדים האלו, הגשת עבודות כרוכה בתשלום על פי התקנון המצורף

לצפייה בתקנון מסירת העבודות לחצו כאן

לצפייה בתקנון מבחנים לחצו כאן

לצפייה בתקנון מהלך המבחן לחצו כאן

הגשת בקשה מקוונת למבחן מועד ג'

אני רוצה לקבל מידע

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
נשים:
תושב"ע - מחשבת ישראל
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך

גברים:
תושב"ע - מחשבת ישראל
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017
האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים