לוגו מכללה ירושלים

סגל אקדמי

סדירות - תואר ראשון נשים

ראש החוג:  ד"ר זיטר אמי - ejzitter@yahoo.com
מזכירות: engl-jer@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' ארם נעמי מ.א naomiarram@gmail.com 
2.גב' בן שטרית טניה דוקטור tanya.benchetrit@mail.huji.ac.il 
3.ד"ר גליק סטפני דוקטור glick.stephanie@gmail.com 
4.גב' הרבנד זמרתיה מ.א zimrat.harband@gmail.com 
5.ד"ר זיטר אמי דוקטור ejzitter@yahoo.com 
6.גב' מורגנשטרן שרה מ.א smorg4450@gmail.com 
7.גב' פרנקל שושנה מ.א shoshfran@gmail.com 
8.גב' פרסוף טובה מ.א mrspersoff@gmail.com 
9.גב' רבינוביץ היידי מ.א heidir@mail.huji.ac.il 
10.ד"ר רוזנפלד סוזן דוקטור strosenfeld@gmail.com 
11.ד"ר רנלס אסתר דוקטור eranells@gmail.com 
12.גב' שטיינברגר דבורה מ.א nogardpans@gmail.com 
ראש החוג:  ד"ר סגל יעקב - kobisegal@gmail.com
מזכירות: nechamap@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אוחנה שלומית מ.א shlomit.ohana@gmail.com 
2.גב' אחיטוב רבקה מ.א achituvr@gmail.com 
3.גב' אלימלך עדי דוקטור eli.yuval@gmail.com 
4.גב' באס אביגיל מ.א avi676@gmail.com 
5.גב' בן נעים צביה מ.א zviabn@gmail.com 
6.גב' גולדמן בתיה מ.א goldibat@gmail.com 
7.גב' דלמניאן נגה מ.א noga580@gmail.com 
8.גב' זיסק שושנה מ.א shushgan@gmail.com 
9.ד"ר חדד דבורה דוקטור drdvorahaddad@gmail.com 
10.גב' כהן איריס מ.א iriscoen70@gmail.com 
11.גב' כוכבי אמיצה מ.א amitsa.kochavi@gmail.com 
12.גב' לב ארי נחמה מ.א nechamal100@gmail.com 
13.גב' מישר רבקה מ.א eka79@walla.co.il 
14.גב' סג"ל אורית מ.א oritsegall@gmail.com 
15.ד"ר סגל יעקב דוקטור kobisegal@gmail.com 
16.גב' סהר מיכל מ.א michal40400@walla.co.il 
17.גב' צוברי רחל מ.א rachely020@gmail.com 
18.גב' צפוני חגית מ.א hagitkuk@walla.com 
19.ד"ר קוסופסקי זיוה דוקטור Ziva.kosofsky@mail.huji.ac.il 
20.גב' ראוכברגר גיטה מ.א gitak@michlalah.edu 
21.גב' רוזיצקי ברכה מ.א bracha.mich@gmail.com 
22.גב' רון ענת מ.א anatron12@walla.co.il 
23.גב' רוס שרה מ.א saraross9@gmail.com 
24.ד"ר רנלס אסתר דוקטור eranells@gmail.com 
25.גב' שוורץ חנה מ.א hanish8@walla.com 
ראש החוג:  ד"ר אלון רעיה - raayaca@gmail.com
מזכירות: ettiy@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אביב כהן טללי דוקטור avivtaly@gmail.com 
2.גב' אחיטוב רבקה מ.א achituvr@gmail.com 
3.גב' איזנשטוק יהודית מ.א zjeis1@gmail.com 
4.גב' אייזן ריעה מ.א rayeeisen@gmail.com 
5.מר אלבה עמירם  amiramelba@gmail.com 
6.גב' אלוילי אודליה מ.א odelyaab@gmail.com 
7.הרב אלון דורון  doron.sh.alon@gmail.com 
8.גב' אלון ליאורה מ.א liora890@gmail.com 
9.ד"ר אלון רעיה דוקטור raayaca@gmail.com 
10.גב' אלימלך עדי דוקטור eli.yuval@gmail.com 
11.גב' אסיאג נעמה דוקטור naamal03@walla.com 
12.גב' ארביב ורד מ.א veredarb1@walla.co.il 
13.גב' ברוך טליה אורית מ.א taliaorit@gmail.com 
14.גב' גולדמן בתיה מ.א goldibat@gmail.com 
15.גב' גיסין נעמי מ.א Gissineomi@gmail.com 
16.גב' דהן אודליה מ.א odeliadahn@gmail.com 
17.גב' דרכמן מיה מ.א miadrachman@gmail.com 
18.גב' הראל איילת דוקטור ayeletharel0@gmail.com 
19.גב' יוסף סופיה מ.א yosef437@gmail.com 
20.גב' יצחקוב אושרת מ.א royitshakov@gmail.com 
21.גב' לב ארי נחמה מ.א nechamal100@gmail.com 
22.גב' נבנצל יעל מ.א nebentzal1@gmail.com 
23.גב' סינואני רחל צופיה  rachel_bus@walla.com 
24.גב' קושניר חיה מ.א k6446061@gmail.com 
25.גב' קליין אודיה מ.א odeyakl@gmail.com 
26.גב' רובינוף אביבה מ.א avivarubinoff@gmail.com 
27.גב' רז יעל מ.א yaelraz1@yahoo.com 
28.ד"ר רנלס אסתר דוקטור eranells@gmail.com 
29.גב' שדיאור אסתר ב.א shdeoura@gmail.com 
30.גב' שמעוני מוריה מ.א moriasa2@gmail.com 
ראש החוג:  ד"ר יבלוביץ עמיחי - ayavlovichlab@gmail.com
מזכירות: teva-jer@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אנגלמן צופיה מ.א tzofia.he@gmail.com 
2.ד"ר אפשטיין מלכה דוקטור malkaeps@gmail.com 
3.ד"ר בזק זיוה דוקטור ziva99999@gmail.com 
4.ד"ר בן דרור שמשון דוקטור nsbendror@gmail.com 
5.מר בנימיני אביחי מ.א avihaibin@gmail.com 
6.ד"ר בר-שי נעם דוקטור noam.bar-shai@mail.huji.ac.il 
7.ד"ר גרינספלד חוה דוקטור greensfeld@gmail.com 
8.גב' ויסקוט רות מ.א rutvis1@gmail.com 
9.גב' טאובר מירב דוקטור m.tauber67@gmail.com 
10.ד"ר יבלוביץ עמיחי דוקטור ayavlovichlab@gmail.com 
11.ד"ר כהן מרגנית דוקטור marganit7@gmail.com 
12.ד"ר מושכל נחמה דוקטור nechama535@gmail.com 
13.ד"ר פנטילאט שרה דוקטור spantelat@gmail.com 
14.גב' פריימן נעמה דוקטור nbodner1@gmail.com 
15.ד"ר קליין יעל דוקטור kleinyael@gmail.com 
16.גב' קלרמן מיכל מ.א michalk251@gmail.com 
17.גב' רוזיצקי ברכה מ.א bracha.mich@gmail.com 
18.ד"ר רענן חגי דוקטור hraanan@gmail.com 
19.גב' שזיפי אלישבע דוקטור mshezifi@gmail.com 
20.גב' שטריך בתיה מ.א bstrich@gmail.com 
ראש החוג:  ד"ר קולנדר רחל - kollenr@biu.ac.il
מזכירות: music-jer@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אפשטיין רונה מ.א chayarivka@gmail.com 
2.גב' גלמן אבגניה מ.א relasolre@gmail.com 
3.ד"ר גפני ישורון תמר דוקטור tamar.gafni@gmail.com 
4.ד"ר הופמן רחל דוקטור rachelih.20@gmail.com 
5.גב' היימן לאה מ.א leaheyman@gmail.com 
6.ד"ר וידנפלד שרה דוקטור scc.weidenfeld@gmail.com 
7.גב' חריטן אורנה מ.א haritan@bezeqint.net 
8.גב' לוינסקי מרינה  marlev58@yandex.ru 
9.גב' ליפשיץ אסנת מ.א asenat33@gmail.com 
10.גב' סגל מרב מ.א nifla000@gmail.com 
11.מר סולומון ערן מ.א eransolomon43@gmail.com 
12.גב' סמט יבגניה מ.א eszamet@gmail.com 
13.גב' עבו אצילה מ.א atzilaa@gmail.com 
14.ד"ר פורמן מאשא דוקטור masha05@bezeqint.net 
15.גב' פינק אילת מ.א ayelet.fink@gmail.com 
16.ד"ר קולנדר רחל דוקטור kollenr@biu.ac.il 
17.מר קליין יוסי ב.א yosik@michlalah.edu 
18.ד"ר רמות נעמה דוקטור naama.ramot@mail.huji.ac.il 
19.גב' שטרנגר נדיה מ.א chana.nadia@gmail.com 
20.ד"ר שפטוביצקי לוי דוקטור levi_100@012.net.il 
ראש החוג:  גב' כהן אסנת - osnatco5@gmail.com
מזכירות: ettiy@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אימבר רבקה ב.א rivkaimber@gmail.com 
2.ד"ר בורג חגית דוקטור hagit81@gmail.com 
3.גב' דורפמן אפרת מ.א efratdo7@gmail.com 
4.גב' וינטר אביבה מ.א aviva.winter@mail.huji.ac.il 
5.גב' וניג מרלין מ.א marlynvinig@gmail.com 
6.גב' כהן אסנת מ.א osnatco5@gmail.com 
7.ד"ר ליברמן נעמי דוקטור neomilib@gmail.com 
8.ד"ר ליסון אלעד דוקטור lison2em@gmail.com 
9.גב' מישר רבקה מ.א eka79@walla.co.il 
10.מר פורסטנברג ישעיהו מ.א yeshayahuf@gmail.com 
11.גב' קוטלר חגית ב.א jhcotler@gmail.com 
12.ד"ר קונסטנטינוב מכאל דוקטור mihael01@hotmail.com 
13.מר קליין יוסי ב.א yosik@michlalah.edu 
14.גב' רחבי-שי גיתית ב.א gitichradio@gmail.com 
15.גב' שוורץ תמר מ.א tamarsh@michlalah.edu 
16.מר שניידר שמעון מ.א s-schneider@barak.net.il 
ראש החוג:  ד"ר דויטש זיוה - zivad@michlalah.edu
מזכירות: math@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אלגוזי יעל מ.א yaelgozy@gmail.com 
2.מר אלטשולר נתנאל מ.א altshuler@g.jct.ac.il 
3.ד"ר בגנו אליהו דוקטור bagnoe@jct.ac.il 
4.ד"ר בלאק שרה דוקטור seblack5@gmail.com 
5.גב' בן דוד סימה מ.א mbd707@neto.net.il 
6.גב' ברגמן שלומית מ.א bshlomit7@gmail.com 
7.גב' גרסטל אסתר מ.א stgerstel@gmail.com 
8.ד"ר דויטש זיוה דוקטור zivad@michlalah.edu 
9.פרופ' דנא פיקארד נח דוקטור ndp@jct.ac.il 
10.גב' הכהן יעל מ.א yael.hacohen@mail.huji.ac.il 
11.גב' כהן רחל מ.א rechelim@gmail.com 
12.גב' מאיר חדוה מ.א chedvameyer@gmail.com 
13.ד"ר מורגנשטרן משה דוקטור morgen@michlalah.edu 
14.פרופ' מרצבך עלי פרופסור ely.merzbach@biu.ac.il 
15.גב' נגאל חיה מ.א hayani1@walla.co.il 
16.גב' נפחא רחל מ.א rachelin@gmail.com 
17.גב' ספייער דבורה מ.א ddspeyer@gmail.com 
18.גב' עבודי שרון מ.א sharonabudi@gmail.com 
19.גב' קרס יסכה מ.א yisca95@gmail.com 
20.גב' רוזנפלד נעמי מ.א rosenfl77@gmail.com 
21.פרופ' ריפס אליהו פרופסור eliyahu.rips@mail.huji.ac.il 
22.ד"ר רכס שולמית דוקטור shulamit.reches@gmail.com 
23.גב' שלייפר שושנה  shoshanaschleifer@gmail.com 
ראש החוג:  גב' גולדשטיין שפרה - shifig@michlalah.edu
מזכירות: sadcanit@gmail.com
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.הרב אביחיל אלישב מ.א elishav13@gmail.com 
2.גב' אורבך ציפי מ.א ziporbach@gmail.com 
3.גב' אלוילי אודליה מ.א odelyaab@gmail.com 
4.גב' בדלוב חגית מ.א chagitbadlov@gmail.com 
5.גב' בלוך רינה מ.א rnbloch@gmail.com 
6.ד"ר בן שלום חיה דוקטור wildchaya@gmail.com 
7.הרב בקר שמואל מ.א zmaor12@gmail.com 
8.גב' גולדשטיין שפרה מ.א shifig@michlalah.edu 
9.ד"ר ג'ייקובס מרים דוקטור miriamj770@gmail.com 
10.ד"ר גרוס מיכאל דוקטור michaelgr@mor.ac.il 
11.גב' האיתן יונה מ.א yhaeitan@gmail.com 
12.גב' הרשלר מיכל מ.א michalher123@gmail.com 
13.גב' כהנא לימור מ.א limor3000@gmail.com 
14.הרב כרמל יוסף דוקטור ravcarmel@eretzhemdah.org 
15.הרב לוי דניאל מ.א frmachal@michlalah.edu 
16.גב' ליכטנשטיין חוה מ.א chavali18@gmail.com 
17.הרב לנדאו בנימין דוקטור ednala29@gmail.com 
18.הרב מאור זאב דוקטור zmaor12@gmail.com 
19.הרב מאלי יהודה מ.א yehudamaly@walla.com 
20.הרבנית מגנס יפה מ.א ymagnes18@gmail.com 
21.ד"ר מנדלקורן נורית דוקטור haravarye@gmail.com 
22.הרב מרגולין הדר דוקטור rabbimargolin1@gmail.com 
23.הרב נחשון אברהם דוקטור a535251@gmail.com 
24.הרב פוזן יהונתן מ.א Posen613@gmail.com 
25.גב' קופרמן חוה ב.א abraham.copperman@gmail.com 
26.הרב ד"ר קופרמן מרדכי דוקטור mord0573@gmail.com 
27.ד"ר קרויטהמר גדעון דוקטור gidonk@neto.net.il 
28.גב' רוזנברג דבורה מ.א devrosen@gmail.com 
29.גב' רוזנברג רחל מ.א rozenbergro@gmail.com 
30.ד"ר רוזנווסר דבורה דוקטור derosen@michlalah.edu 
31.הרב רז ראובן מ.א reuvenraz11@gmail.com 
32.הרב ד"ר שור אליעזר דוקטור eliezershore@gmail.com 
33.גב' שטרן עינת מ.א nacalnovea@gmail.com 
34.גב' שמידע רויטל מ.א revitalm30@gmail.com 
ראש החוג:  ד"ר ארן צילה - taran@michlalah.edu
מזכירות: קורסים ומרצים racheld@michlalah.edu
מזכירות: התמחות בהוראה (סטאז) - chinuch2@michlalah.edu
מזכירות: אקדמיה כיתה ושנה ג - chinuch2@Michlalah.edu
מזכירות: התנסות מעשית שנים ב 'ג' ,תשלומי מורים מאמנים, עובד הוראה חדש - chinuch1@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אביב כהן טללי דוקטור avivtaly@gmail.com 
2.גב' אביחי ורדית מ.א mamavardit@gmail.com 
3.גב' אורבך ציפי מ.א ziporbach@gmail.com 
4.גב' אלגוזי יעל מ.א yaelgozy@gmail.com 
5.גב' אלוילי אודליה מ.א odelyaab@gmail.com 
6.ד"ר אסף ידידיה דוקטור asafy@emef.ac.il 
7.ד"ר ארן צילה דוקטור taran@michlalah.edu 
8.גב' בדלוב חגית מ.א chagitbadlov@gmail.com 
9.גב' בן ארזה יעל מ.א yaelbenarza@gmail.com 
10.גב' בן דוד סימה מ.א mbd707@neto.net.il 
11.גב' בן מנחם חני מ.א chaniben4@gmail.com 
12.גב' גרין רבקה מ.א rivka.green7@gmail.com 
13.גב' גרסטל אסתר מ.א stgerstel@gmail.com 
14.גב' הרשלר מיכל מ.א michalher123@gmail.com 
15.גב' זרצקי רחל מ.א rachund@walla.com 
16.ד"ר חבשוש שרה דוקטור sarahabshush@gmail.com 
17.גב' חריטן אורנה מ.א haritan@bezeqint.net 
18.גב' טברסקי עמליה מ.א amalia_t@walla.com 
19.גב' טברסקי שרה מ.א s.twersky1@gmail.com 
20.גב' טובול רות מ.א srot8967@gmail.com 
21.גב' טפרברג דורית מ.א doritt@michlalah.edu 
22.גב' כהן אסנת מ.א osnatco5@gmail.com 
23.ד"ר כהן לילך דוקטור lilachc555@gmail.com 
24.גב' כהן רחל מ.א rechelim@gmail.com 
25.גב' כהנא לימור מ.א limor3000@gmail.com 
26.גב' לובר יפעת מ.א loberyifat@gmail.com 
27.ד"ר ליברמן נעמי דוקטור neomilib@gmail.com 
28.גב' ליכטנשטיין חוה מ.א chavali18@gmail.com 
29.גב' ליפשיץ צופיה מ.א tsofial@michlalah.edu 
30.גב' מישר רבקה מ.א eka79@walla.co.il 
31.גב' נבו אפרת מ.א efi.nevo@gmail.com 
32.גב' נגאל חיה מ.א hayani1@walla.co.il 
33.גב' ניימן הדס מ.א ahneiman@gmail.com 
34.ד"ר סגל יעקב דוקטור kobisegal@gmail.com 
35.גב' פרסי פסיה מ.א pessia78@gmail.com 
36.גב' צפוני חגית מ.א hagitkuk@walla.com 
37.ד"ר קאליש ניצה דוקטור nkalish10@gmail.com 
38.הרב ד"ר רודיק יוחאי דוקטור yohairu@education.gov.il 
39.גב' רוזין שרון מ.א sharonrosin20@gmail.com 
40.גב' רוזנפלד נעמי מ.א rosenfl77@gmail.com 
41.גב' רותם פנינה מ.א pninarotem1@gmail.com 
42.גב' רז יעל מ.א yaelraz1@yahoo.com 
43.גב' שוורץ תמר מ.א tamarsh@michlalah.edu 
44.גב' שטינמץ רבקה מ.א rivkasht@michlalah.edu 
45.גב' שטריך בתיה מ.א bstrich@gmail.com 
46.גב' שטרן עינת מ.א nacalnovea@gmail.com 
47.גב' שמידע רויטל מ.א revitalm30@gmail.com 
48.מר שרלו יאיר מ.א tlcyairs@zahav.net.il 
ראש החוג:  ד"ר ארן צילה - taran@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אביב כהן טללי דוקטור avivtaly@gmail.com 
2.גב' אביחי ורדית מ.א mamavardit@gmail.com 
3.גב' אורבך ציפי מ.א ziporbach@gmail.com 
4.גב' אלגוזי יעל מ.א yaelgozy@gmail.com 
5.גב' אלוילי אודליה מ.א odelyaab@gmail.com 
6.ד"ר אסף ידידיה דוקטור asafy@emef.ac.il 
7.ד"ר ארן צילה דוקטור taran@michlalah.edu 
8.גב' בדלוב חגית מ.א chagitbadlov@gmail.com 
9.גב' בן ארזה יעל מ.א yaelbenarza@gmail.com 
10.גב' בן דוד סימה מ.א mbd707@neto.net.il 
11.גב' בן מנחם חני מ.א chaniben4@gmail.com 
12.גב' גרין רבקה מ.א rivka.green7@gmail.com 
13.גב' גרסטל אסתר מ.א stgerstel@gmail.com 
14.גב' הרשלר מיכל מ.א michalher123@gmail.com 
15.גב' זרצקי רחל מ.א rachund@walla.com 
16.ד"ר חבשוש שרה דוקטור sarahabshush@gmail.com 
17.גב' חריטן אורנה מ.א haritan@bezeqint.net 
18.גב' טברסקי עמליה מ.א amalia_t@walla.com 
19.גב' טברסקי שרה מ.א s.twersky1@gmail.com 
20.גב' טובול רות מ.א srot8967@gmail.com 
21.גב' טפרברג דורית מ.א doritt@michlalah.edu 
22.גב' כהן אסנת מ.א osnatco5@gmail.com 
23.ד"ר כהן לילך דוקטור lilachc555@gmail.com 
24.גב' כהן רחל מ.א rechelim@gmail.com 
25.גב' כהנא לימור מ.א limor3000@gmail.com 
26.גב' לובר יפעת מ.א loberyifat@gmail.com 
27.ד"ר ליברמן נעמי דוקטור neomilib@gmail.com 
28.גב' ליכטנשטיין חוה מ.א chavali18@gmail.com 
29.גב' ליפשיץ צופיה מ.א tsofial@michlalah.edu 
30.גב' מישר רבקה מ.א eka79@walla.co.il 
31.גב' נבו אפרת מ.א efi.nevo@gmail.com 
32.גב' נגאל חיה מ.א hayani1@walla.co.il 
33.גב' ניימן הדס מ.א ahneiman@gmail.com 
34.ד"ר סגל יעקב דוקטור kobisegal@gmail.com 
35.גב' פרסי פסיה מ.א pessia78@gmail.com 
36.גב' צפוני חגית מ.א hagitkuk@walla.com 
37.ד"ר קאליש ניצה דוקטור nkalish10@gmail.com 
38.הרב ד"ר רודיק יוחאי דוקטור yohairu@education.gov.il 
39.גב' רוזין שרון מ.א sharonrosin20@gmail.com 
40.גב' רוזנפלד נעמי מ.א rosenfl77@gmail.com 
41.גב' רותם פנינה מ.א pninarotem1@gmail.com 
42.גב' רז יעל מ.א yaelraz1@yahoo.com 
43.גב' שוורץ תמר מ.א tamarsh@michlalah.edu 
44.גב' שטינמץ רבקה מ.א rivkasht@michlalah.edu 
45.גב' שטריך בתיה מ.א bstrich@gmail.com 
46.גב' שטרן עינת מ.א nacalnovea@gmail.com 
47.גב' שמידע רויטל מ.א revitalm30@gmail.com 
48.מר שרלו יאיר מ.א tlcyairs@zahav.net.il 
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אביב כהן טללי דוקטור avivtaly@gmail.com 
2.גב' גלעד אתי מ.א aviad121@gmail.com 
3.גב' טברסקי עמליה מ.א amalia_t@walla.com 
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אלוילי אודליה מ.א odelyaab@gmail.com 
2.גב' אלעיני אפרת מ.א efratbuchris2@gmail.com 
3.גב' בלוך רינה מ.א rnbloch@gmail.com 
4.גב' בלכר תהלה מ.א th101@walla.co.il 
5.גב' דומב מלכה מ.א malka_domb@yahoo.com 
6.גב' האיתן יונה מ.א yhaeitan@gmail.com 
7.גב' וסרמן מלכה מ.א malka.maim@gmail.com 
8.גב' כהן חיה מ.א chayaco@hotmail.com 
9.גב' כוכב רחל מ.א kochavr@gmail.com 
10.גב' לוי יעל מ.א yael.michlala@gmail.com 
11.גב' מרכוס תמר מ.א tymarcus@gmail.com 
12.ד"ר פנטילאט שרה דוקטור spantelat@gmail.com 
13.ד"ר קוסופסקי זיוה דוקטור Ziva.kosofsky@mail.huji.ac.il 
14.גב' רבינוביץ היידי מ.א heidir@mail.huji.ac.il 
15.גב' שוורץ תמר מ.א tamarsh@michlalah.edu 
16.גב' שטיינברגר דבורה מ.א nogardpans@gmail.com 
ראש החוג:  ד"ר חבשוש שרה - sarahabshush@gmail.com
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' בדלוב חגית מ.א chagitbadlov@gmail.com 
2.גב' הייזלר אסתר מ.א esterzi53@gmail.com 
3.ד"ר חבשוש שרה דוקטור sarahabshush@gmail.com 
4.גב' כהן אסנת מ.א osnatco5@gmail.com 
5.גב' מישר רבקה מ.א eka79@walla.co.il 
ראש השלוחה:  הרב פרג'ון חיים - hfarjon@gmail.com
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.הרב אביחיל דוד מ.א avihaild@gmail.com 
2.מר איגרא בועז מ.א boazi317@gmail.com 
3.גב' ארביב ורד מ.א veredarb1@walla.co.il 
4.גב' אשר חנה ב.א chanahkr@gmail.com 
5.גב' ברקו אחינועם מ.א 6289191@gmail.com 
6.גב' גרוסברגר עינת מ.א einatveshmulik@gmail.com 
7.הרב גרוסברגר שמואל מ.א igl.shmuel@gmail.com 
8.גב' גרין רבקה מ.א rivka.green7@gmail.com 
9.הרב דביר יעקב מ.א yacovdvir@gmail.com 
10.גב' האיתן יונה מ.א yhaeitan@gmail.com 
11.מר היילברון אורי מ.א heilbron@gmail.com 
12.הרב ד"ר הכהן ידידיה דוקטור yedidyahacohen@gmail.com 
13.גב' והפור צפורה מ.א tzipi.vapur@gmail.com 
14.גב' וסרמן מלכה מ.א malka.maim@gmail.com 
15.גב' חזות עידית דוקטור idithazut@gmail.com 
16.מר טרבלסי אורן ב.א orent90@gmail.com 
17.הרב כהן צבי ב.א zvi360@gmail.com 
18.הרב לנזמן דוד ב.א ddrachel@gmail.com 
19.הרב מילר דניאל מ.א dmiller1953@gmail.com 
20.גב' מישר רבקה מ.א eka79@walla.co.il 
21.ד"ר מסה שירי דוקטור shirimazor@gmail.com 
22.הרב נחומברג רפאל דוקטור refaelnahumberg@gmail.com 
23.מר עובדיה מתתיהו ב.א matiovd@gmail.com 
24.הרב פרג'ון חיים מ.א hfarjon@gmail.com 
25.גב' קופרמן חוה ב.א abraham.copperman@gmail.com 
26.מר קרייף יניב ב.א yanivkrief2@gmail.com 
27.הרב רבי בן ציון דוקטור benrabi7@gmail.com 
28.גב' שניאור עליזה מ.א alizashneor@gmail.com 
ראש המדרשה:  הרב סליי ברוך - barsl10@gmail.com
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' גנץ מיכל מ.א michalganz1234@gmail.com 
2.גב' לובר יפעת מ.א loberyifat@gmail.com 
3.הרב סליי ברוך מ.א barsl10@gmail.com 
4.גב' פוזן יעל מ.א Posen613@gmail.com 
5.גב' שפירא רננה מ.א renanashalomi@gmail.com 
ראש המדרשה:  הרב פרץ משה - kesheryd@gmail.com
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.הרב איזק דניאל  disaac248@gmail.com 
2.הרב ימיני יוחאי  orbereshit@gmail.com 
3.ד"ר מנדלקורן נורית דוקטור haravarye@gmail.com 
4.הרב פרץ משה מ.א kesheryd@gmail.com 
5.גב' קופרמן חוה ב.א abraham.copperman@gmail.com 
ראש החוג:  גב' חרל"פ שושנה - shoshih@michlalah.edu
מזכירות: rishuml@michlalah.edu
מזכירות: - tamarko@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אלגוזי יעל מ.א yaelgozy@gmail.com 
2.גב' אסיאג נעמה דוקטור naamal03@walla.com 
3.גב' ארביב ורד מ.א veredarb1@walla.co.il 
4.גב' ביין חנה מ.א chanabinn@gmail.com 
5.ד"ר בלאק שרה דוקטור seblack5@gmail.com 
6.הרב בן לולו יוסף  yosi20122013@gmail.com 
7.גב' ברגמן שלומית מ.א bshlomit7@gmail.com 
8.גב' גולדשטיין שפרה מ.א shifig@michlalah.edu 
9.גב' דבוש דנית מ.א dananit1987@gmail.com 
10.גב' דדון עידית  edith.dadon@gmail.com 
11.מר דהן גד  gaddahan@gmail.com 
12.ד"ר דויטש זיוה דוקטור zivad@michlalah.edu 
13.גב' דומב מלכה מ.א malka_domb@yahoo.com 
14.גב' דיעי מיכל מ.א michalalon21@gmail.com 
15.גב' האיתן יונה מ.א yhaeitan@gmail.com 
16.הרב הבלין חיים מ.א chaimhavlin@gmail.com 
17.גב' הורוביץ מרים מ.א cookyh@gmail.com 
18.ד"ר חבשוש שרה דוקטור sarahabshush@gmail.com 
19.גב' חרל"פ שושנה מ.א shoshih@michlalah.edu 
20.גב' טובול רות מ.א srot8967@gmail.com 
21.גב' כהן חיה מ.א chayaco@hotmail.com 
22.גב' כוכב רחל מ.א kochavr@gmail.com 
23.גב' כוכב שרה מ.א saraharari9@gmail.com 
24.גב' לב ארי נחמה מ.א nechamal100@gmail.com 
25.ד"ר ליברמן נעמי דוקטור neomilib@gmail.com 
26.ד"ר מורגנשטרן משה דוקטור morgen@michlalah.edu 
27.גב' מינץ רחל מ.א mintzracheli@gmail.com 
28.גב' נבו צופיה מ.א galnavo@walla.com 
29.הרב נחומברג רפאל דוקטור refaelnahumberg@gmail.com 
30.גב' ניסן אביבה מ.א nissanam@zahav.net.il 
31.גב' נפחא רחל מ.א rachelin@gmail.com 
32.גב' סגל מרב מ.א nifla000@gmail.com 
33.גב' סיטבון אביבית ב.א avivith10@gmail.com 
34.גב' סלייטר רחל מ.א rachelsla3@gmail.com 
35.גב' סספורטס דבורה מ.א sandebsas@gmail.com 
36.גב' ספייער דבורה מ.א ddspeyer@gmail.com 
37.גב' פוזניק פייגא מ.א fanyap@emef.ac.il 
38.מר פלדמן יעקב מ.א kobfeld@bezeqint.net 
39.פרלמן נאוה מ.א navaprlman@gmail.com 
40.גב' פרנקל שושנה מ.א shoshfran@gmail.com 
41.גב' קומר שרה מ.א sarikum@walla.com 
42.גב' קופרמן חוה ב.א abraham.copperman@gmail.com 
43.גב' קורוב שולמית מ.א korob@g.jct.ac.il 
44.גב' קושניר חיה מ.א k6446061@gmail.com 
45.גב' קטן אביבה מ.א avivakatan10@gmail.com 
46.גב' קליין אודיה מ.א odeyakl@gmail.com 
47.גב' קרס יסכה מ.א yisca95@gmail.com 
48.מר קרצ'ין יורם מ.א krechin@gmail.com 
49.גב' רוזנבאום שרה מ.א sararosen148@gmail.com 
50.ד"ר רוזנטל מלכה דוקטור rosenthalmalka@gmail.com 
51.גב' רוזנס יהודית מ.א didiemanuel@gmail.com 
52.גב' רוס שרה מ.א saraross9@gmail.com 
53.גב' רז יעל מ.א yaelraz1@yahoo.com 
54.גב' ריבני נאורה ב.א neorivni@gmail.com 
55.ד"ר רכס שולמית דוקטור shulamit.reches@gmail.com 
56.גב' שדיאור אסתר ב.א shdeoura@gmail.com 
57.הרב ד"ר שור אליעזר דוקטור eliezershore@gmail.com 
58.גב' שטסמן חנה מ.א shtesman@gmail.com 
59.גב' שטריך בתיה מ.א bstrich@gmail.com 
60.גב' שטרנפלד חדוה מ.א hedvash2@gmail.com 
61.מר שריקי יוסף דוקטור shyossy@gmail.com 
ראש החוג:  הרב בקשי מאיר - meirbakshi@gmail.com
הרב פרג'ון חיים - hfarjon@gmail.com
הרב גבאי מאיר - meirga26@gmail.com
מזכירות: חינוך מיוחד nechamir@michlalah.edu
מזכירות: - ramim@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.הרב אביחיל אלישב מ.א elishav13@gmail.com 
2.הרב אביחיל דוד מ.א avihaild@gmail.com 
3.הרב ד"ר איזק יצחק דוקטור yitzhak.isaak@gmail.com 
4.ד"ר אלון רעיה דוקטור raayaca@gmail.com 
5.מר אלטשולר נתנאל מ.א altshuler@g.jct.ac.il 
6.מר אליה אמיתי מ.א eliya235@gmail.com 
7.אליהו יורם מ.א yoram315@gmail.com 
8.ד"ר אנקור יוסף דוקטור yosiankor@gmail.com 
9.מר אסייג יואל  joel.essayag@gmail.com 
10.ד"ר ביטי יהודה דוקטור yehudab@herzog.ac.il 
11.מר בן אור שחר מ.א benorsh@gmail.com 
12.מר בן חיים ראובן מ.א pointb0@gmail.com 
13.הרב בן לולו יוסף  yosi20122013@gmail.com 
14.הרב בקשי מאיר מ.א meirbakshi@gmail.com 
15.הרב גבאי מאיר מ.א meirga26@gmail.com 
16.הרב ד"ר גורפינקל אלי דוקטור 9709287@gmail.com 
17.מר גפן אייל מ.א aygeffon@gmail.com 
18.מר גרומבק יואל מ.א yoelgrum@walla.com 
19.ד"ר גרוס אריאל דוקטור arielgross56@gmail.com 
20.גב' גרין רבקה מ.א rivka.green7@gmail.com 
21.הרב ד"ר דובאוויק יוסף דוקטור ymd000@gmail.com 
22.מר דור יהודה מ.א yyydor@gmail.com 
23.הרב ד"ר הכהן ידידיה דוקטור yedidyahacohen@gmail.com 
24.הרב ד"ר ואלטר שי דוקטור swa@zahav.net.il 
25.הרב ויזנר חנן דוקטור chananwi@gmail.com 
26.מר זולברג מרדכי מ.א mottizol@gmail.com 
27.הרב זולדן יהודה דוקטור zoldanye@gmail.com 
28.הרב ד"ר זק רועי דוקטור royelea@neto.net.il 
29.הרב טבילה בניהו מ.א benayahut@gmail.com 
30.מר טרכטינגוט יצחק מ.א terach4@gmail.com 
31.מר כהן אפרים מ.א cohene8@gmail.com 
32.מר כהן שמואל מ.א shmuel153@gmail.com 
33.פרופ' כץ יעקב פרופסור yaacov_katz@michlalah.edu 
34.ד"ר ליברמן יואל דוקטור ninayoel@bezeqint.net 
35.מר נאמן אריאל דוקטור neman12@gmail.com 
36.הרב נחומברג רפאל דוקטור refaelnahumberg@gmail.com 
37.הרב ניסנוביץ רוני מ.א roni1240@gmail.com 
38.הרב נתנאל עמוס מ.א amosn3333@gmail.com 
39.הרב עובדיה אוריאל מ.א urielov@gmail.com 
40.הרב עשהאל יעקב מ.א yakiasael@gmail.com 
41.הרב פולק חיים מ.א chaimp@michlalah.edu 
42.הרב ד"ר פיירמן ראובן דוקטור edenhaim99@gmail.com 
43.הרב פלג יעקב מ.א shnufi@gmail.com 
44.מר פלדמן יעקב מ.א kobfeld@bezeqint.net 
45.הרב פרג'ון חיים מ.א hfarjon@gmail.com 
46.הרב פרחאן צורי  roshyeshivabc@gmail.com 
47.הרב צברי עמנואל מ.א atsits5@gmail.com 
48.הרב קופרמן אברהם  abraham.copperman@gmail.com 
49.הרב קופרמן אלימלך  Mord0573@gmail.com 
50.הרב קורייש רונן מ.א kaplaron@gmail.com 
51.הרב ד"ר קסירר שלמה דוקטור kasirer@gmail.com 
52.הרב רבי בן ציון דוקטור benrabi7@gmail.com 
53.רגב אוראל מ.א orelrege@gmail.com 
54.הרב ד"ר רונס יצחק דוקטור yroness@gmail.com 
55.הרב רז ראובן מ.א reuvenraz11@gmail.com 
56.הרב ד"ר רחמני שחר דוקטור shr653@neto.net.il 
57.מר ריגר מתניה מ.א matanya@orot.ac.il 
58.ד"ר רנלס אסתר דוקטור eranells@gmail.com 
59.ד"ר שאקי אחיעזר דוקטור shakia100@gmail.com 
60.מר שוהם דן מ.א drshoham@gmail.com 
61.הרב ד"ר שוורץ יהודה דוקטור yehuda.shwartz@gmail.com 
62.הרב שטיינר ברוך מ.א baruch.steiner@gmail.com 
63.הרב שטיינר יצחק דוקטור iziksteiner@gmail.com 
64.גב' שטינמץ רבקה מ.א rivkasht@michlalah.edu 
65.הרב ד"ר שטמלר חגי דוקטור hagay.shtamler@gmail.com 
66.הרב שיינפלד אליהו דוקטור elidid@gmail.com 
67.הרב שנדורפי איתן דוקטור shanor6@gmail.com 
68.הרב ד"ר שפירא הראל דוקטור rlshapira@gmail.com 
ראש ביה"ס ללימודי תואר שני:  הרב ד"ר שנהב שמואל - shenhav@huji.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.מר אברהם מלכיאל מ.א malkiel26@gmail.com 
2.גב' אליצור צורית דוקטור tsurit123@gmail.com 
3.ד"ר אליקים ניצן דוקטור nitzan.orot@gmail.com 
4.ד"ר אפשטיין מלכה דוקטור malkaeps@gmail.com 
5.ד"ר ארן צילה דוקטור taran@michlalah.edu 
6.ד"ר בארט ענת דוקטור anatbarth@gmail.com 
7.ד"ר בגנו אליהו דוקטור bagnoe@jct.ac.il 
8.ד"ר בוסקילה יפה דוקטור ybuskila1@gmail.com 
9.ד"ר בלאק שרה דוקטור seblack5@gmail.com 
10.גב' בן ארזה יעל מ.א yaelbenarza@gmail.com 
11.הרב ד"ר בן גדליה מתניה  mataniabg@gmail.com 
12.הרב ד"ר גורפינקל אלי דוקטור 9709287@gmail.com 
13.ד"ר גזיאל אהובה דוקטור gazielah@gmail.com 
14.פרופ' גלאנץ יוסף פרופסור yosglanz@gmail.com 
15.מר גפן אייל מ.א aygeffon@gmail.com 
16.ד"ר גרבר דוד דוקטור garber@hit.ac.il 
17.ד"ר גרינספלד חוה דוקטור greensfeld@gmail.com 
18.מר דאום ערן מ.א daumeran@gmail.com 
19.הרב ד"ר דובאוויק יוסף דוקטור ymd000@gmail.com 
20.ד"ר דוידסון חנה דוקטור hannahrdavidson301@gmail.com 
21.פרופ' דנא פיקארד נח דוקטור ndp@jct.ac.il 
22.גב' הייזלר אסתר מ.א esterzi53@gmail.com 
23.ד"ר הכהן אוריה ראובן דוקטור reuveno14@gmail.com 
24.מר הכהן איתן מ.א eitanhac@gmail.com 
25.מר הראל איתי מ.א itayh007@gmail.com 
26.פרופ' ויסקינד אורה פרופסור wiselper@gmail.com 
27.גב' זרצקי רחל מ.א rachund@walla.com 
28.ד"ר חבשוש שרה דוקטור sarahabshush@gmail.com 
29.ד"ר חנוכה גבריאל דוקטור gavrielhanuka@gmail.com 
30.גב' טייטלבאום אליענה דוקטור oelianat@gmail.com 
31.ד"ר יבלוביץ עמיחי דוקטור ayavlovichlab@gmail.com 
32.ד"ר יחיאלי תמר דוקטור TAMY1@ZAHAV.NET.IL 
33.ד"ר כהן אליהו נעה דוקטור noacoe@gmail.com 
34.גב' כוכב שרה מ.א saraharari9@gmail.com 
35.ד"ר לוזון פנחס דוקטור pinhasluzon@gmail.com 
36.ד"ר לוי שחר מרים דוקטור shacharm@emef.ac.il 
37.ד"ר ליברמן נעמי דוקטור neomilib@gmail.com 
38.ד"ר ליוור עמירה דוקטור amiraliwer@gmail.com 
39.ד"ר מורגנשטרן משה דוקטור morgen@michlalah.edu 
40.ד"ר סט נעמה דוקטור naama.sat@biu.ac.il 
41.ד"ר סנדיק מאיר דוקטור meirsendik@gmail.com 
42.ד"ר עובדיה תקוה דוקטור Tikvao@actcom.net.il 
43.ד"ר פלש גוילי ענבל דוקטור inbalfg@gmail.com 
44.ד"ר צידון עפרה דוקטור oz212@cam.ac.uk 
45.ד"ר צמח סיגלית דוקטור sigalitt1@gmail.com 
46.הרב ד"ר צרי דוד דוקטור davidzori@gmail.com 
47.ד"ר קאליש ניצה דוקטור nkalish10@gmail.com 
48.מר קליין יוסי ב.א yosik@michlalah.edu 
49.ד"ר קליין יעל דוקטור kleinyael@gmail.com 
50.גב' קנדי הראל שלומית דוקטור esharel@gmail.com 
51.הרב ד"ר קסירר שלמה דוקטור kasirer@gmail.com 
52.ד"ר קצין אורי דוקטור ori.katzin@mail.huji.ac.il 
53.גב' קרס יסכה מ.א yisca95@gmail.com 
54.ד"ר רבינוביץ חנינא דוקטור rabbi@bezeqint.net 
55.הרב ד"ר רודיק יוחאי דוקטור yohairu@education.gov.il 
56.הרב ד"ר רוזנבלום שמואל חיים דוקטור shmuel2222@gmail.com 
57.הרב ד"ר רונס יצחק דוקטור yroness@gmail.com 
58.הרב ד"ר ריישל מרדכי דוקטור rmreichel@hotmail.com 
59.ד"ר שאקי אחיעזר דוקטור shakia100@gmail.com 
60.הרב ד"ר שוורץ יהודה דוקטור yehuda.shwartz@gmail.com 
61.הרב ד"ר שור אליעזר דוקטור eliezershore@gmail.com 
62.הרב שטיינר ברוך מ.א baruch.steiner@gmail.com 
63.הרב ד"ר שטמלר חגי דוקטור hagay.shtamler@gmail.com 
64.הרב ד"ר שנהב שמואל דוקטור shenhav@huji.ac.il 
65.מר שרלו יאיר מ.א tlcyairs@zahav.net.il 
ראש החוג:  ד"ר ליברמן נעמי - neomilib@gmail.com
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.ד"ר ליברמן נעמי דוקטור neomilib@gmail.com 
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' ואן דייק יעל  yaelvandyke1@gmail.com 
ראש החוג:  ד"ר פנטילאט שרה - spantelat@gmail.com
מזכירות: tikshuv-jer@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אלוילי אודליה מ.א odelyaab@gmail.com 
2.הרב אלון דורון  doron.sh.alon@gmail.com 
3.ד"ר אלון רעיה דוקטור raayaca@gmail.com 
4.גב' אלקובי רבקה מ.א rivkaal@gmail.com 
5.ד"ר אסף ידידיה דוקטור asafy@emef.ac.il 
6.גב' בלוך רינה מ.א rnbloch@gmail.com 
7.הרב בן לולו יוסף  yosi20122013@gmail.com 
8.גב' בראון רחל מ.א rb719@aol.com 
9.גב' גדליוביץ לאה דוקטור English.tashaz@gmail.com 
10.הרב ד"ר ואלטר שי דוקטור swa@zahav.net.il 
11.גב' וסרמן מלכה מ.א malka.maim@gmail.com 
12.גב' זנזורי איריס מ.א iris_z@michlalah.edu 
13.גב' זרצקי רחל מ.א rachund@walla.com 
14.הרב לבנת עופר מ.א livnatofer@gmail.com 
15.ד"ר ליברמן יואל דוקטור ninayoel@bezeqint.net 
16.הרב מאור זאב דוקטור zmaor12@gmail.com 
17.הרב מילר יוסף דוקטור estymbayt@gmail.com 
18.מר מישר אמנון ב.א Amnonm6@gmail.com 
19.הרב פנטילאט משה מ.א pantelat@gmail.com 
20.ד"ר פנטילאט שרה דוקטור spantelat@gmail.com 
21.גב' קטן אביבה מ.א avivakatan10@gmail.com 
22.גב' ראוכברגר גיטה מ.א gitak@michlalah.edu 
23.הרב ד"ר רחמני שחר דוקטור shr653@neto.net.il 
24.גב' שוורץ תמר מ.א tamarsh@michlalah.edu 
25.גב' שטסמן חנה מ.א shtesman@gmail.com 
הדפס
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים