לוגו מכללה ירושלים

סגל אקדמי

יש לבחור את החוג הרצוי לתצוגה:

אנגלית

ראש החוג:  ד"ר זיטר אמי - ejzitter@yahoo.com
מזכירות: engl-jer@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

גיל הרך

ראש החוג:  ד"ר סגל יעקב - kobisegal@gmail.com
מזכירות: nechamap@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

חינוך

ראש החוג:  ד"ר ארן צילה - taran@michlalah.edu
מזכירות: קורסים ומרצים racheld@michlalah.edu
מזכירות: התמחות בהוראה (סטאז) - chinuch2@michlalah.edu
מזכירות: אקדמיה כיתה ושנה ג - chinuch2@Michlalah.edu
מזכירות: התנסות מעשית שנים ב 'ג' ,תשלומי מורים מאמנים, עובד הוראה חדש - chinuch1@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

חינוך מיוחד

ראש החוג:  ד"ר אלון רעיה - raayaca@gmail.com
מזכירות: ettiy@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

לימודי המשך

ראש החוג:  גב' חרל"פ שושנה - shoshih@michlalah.edu
מזכירות: rishuml@michlalah.edu
מזכירות: - tamarko@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

מדעי הטבע

ראש החוג:  ד"ר יבלוביץ עמיחי - ayavlovichlab@gmail.com
מזכירות: teva-jer@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

מוסיקה

ראש החוג:  ד"ר קולנדר רחל - kollenr@mail.biu.ac.il
מזכירות: music-jer@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

משאבי למידה

ראש החוג:  גב' כהן אסנת - osnatco5@gmail.com
מזכירות: ettiy@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

מתמטיקה

ראש החוג:  ד"ר דויטש זיוה - zivad@michlalah.edu
מזכירות: math@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

קורסים מקוונים

ראש החוג:  ד"ר פנטילאט שרה - spantelat@gmail.com
מזכירות: tikshuv-jer@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.ד"ר אלון רעיה דוקטור raayaca@gmail.com 
2.הרב אלון דורון  doron.sh.alon@gmail.com 
3.גב' אלקובי רבקה מ.א rivka@harmonya.co.il 
4.הרב בן לולו יוסף  yosi20122013@gmail.com 
5.ד"ר בן שלום חיה דוקטור wildchaya@gmail.com 
6.גב' בראון רחל מ.א rb719@aol.com 
7.גב' גדליוביץ לאה דוקטור English.tashaz@gmail.com 
8.הרב ד"ר ואלטר שי דוקטור swa@zahav.net.il 
9.גב' זנזורי איריס מ.א iris_z@michlalah.edu 
10.גב' זרצקי רחל מ.א rachund@walla.com 
11.הרב לבנת עופר מ.א livnatofer@gmail.com 
12.ד"ר ליברמן יואל דוקטור ninayoel@bezeqint.net 
13.הרב מאור זאב דוקטור zmaor12@gmail.com 
14.הרב מיארה מאיר מ.א miyarameir@gmail.com 
15.הרב מילר יוסף דוקטור estymbayt@gmail.com 
16.מר מישר אמנון ב.א Amnonm6@gmail.com 
17.ד"ר פנטילאט שרה דוקטור spantelat@gmail.com 
18.הרב פנטילאט משה מ.א pantelat@gmail.com 
19.גב' קטן אביבה מ.א avivakatan10@gmail.com 
20.גב' ראוכברגר גיטה מ.א gitak@michlalah.edu 
21.הרב ד"ר רחמני שחר דוקטור shr653@neto.net.il 
22.הרב שטיינר ברוך מ.א baruch.steiner@gmail.com 
23.גב' שטסמן חנה מ.א shtesman@gmail.com 

תנ"ך - מחשבת ישראל

ראש החוג:  גב' גולדשטיין שפרה - shifig@michlalah.edu
הרב לוברסקי אברהם - aylubarsky@gmail.com
מזכירות: sadcanit@gmail.com
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

תואר שני

ראש החוג:  ד"ר יחיאלי תמר - TAMY1@ZAHAV.NET.IL
גב' בן ארזה יעל - yaelbenarza@gmail.com
פרופ' גלאנץ יוסף - yosglanz@gmail.com
הרב ד"ר שנהב שמואל - shenhav@huji.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.מר אברהם מלכיאל מ.א malkiel26@gmail.com 
2.ד"ר אליקים ניצן דוקטור nitzan.orot@gmail.com 
3.ד"ר אפשטיין מלכה דוקטור malkaeps@gmail.com 
4.ד"ר ארן צילה דוקטור taran@michlalah.edu 
5.ד"ר בארט ענת דוקטור anatbarth@gmail.com 
6.ד"ר בגנו אליהו דוקטור bagnoe@jct.ac.il 
7.ד"ר בוסקילה יפה דוקטור ybuskila1@gmail.com 
8.ד"ר בלאק שרה דוקטור seblack5@gmail.com 
9.גב' בן ארזה יעל מ.א yaelbenarza@gmail.com 
10.הרב ד"ר בן גדליה מתניה  mataniabg@gmail.com 
11.הרב ד"ר גורפינקל אלי דוקטור 9709287@gmail.com 
12.ד"ר גזיאל אהובה דוקטור gazielah@gmail.com 
13.פרופ' גלאנץ יוסף פרופסור yosglanz@gmail.com 
14.מר גפן אייל מ.א aygeffon@gmail.com 
15.ד"ר גרבר דוד דוקטור garber@hit.ac.il 
16.ד"ר גרינספלד חוה דוקטור greensfeld@gmail.com 
17.מר דאום ערן מ.א daumeran@gmail.com 
18.הרב ד"ר דובאוויק יוסף דוקטור ymd000@gmail.com 
19.ד"ר דוידסון חנה דוקטור hannahrdavidson301@gmail.com 
20.ד"ר דויטש זיוה דוקטור zivad@michlalah.edu 
21.פרופ' הורוביץ כרמי פרופסור carmih@michlalah.edu 
22.גב' הייזלר אסתר מ.א esterzi53@gmail.com 
23.מר הכהן איתן מ.א eitanhac@gmail.com 
24.ד"ר הכהן אוריה ראובן דוקטור reuveno14@gmail.com 
25.מר הראל איתי מ.א itayh007@gmail.com 
26.פרופ' ויסקינד אורה פרופסור wiselper@gmail.com 
27.גב' זרצקי רחל מ.א rachund@walla.com 
28.ד"ר חבשוש שרה דוקטור sarahabshush@gmail.com 
29.ד"ר חנוכה גבריאל דוקטור gavrielhanuka@gmail.com 
30.ט.נ.   
31.גב' טייטלבאום אליענה דוקטור oelianat@gmail.com 
32.ד"ר יבלוביץ עמיחי דוקטור ayavlovichlab@gmail.com 
33.ד"ר יחיאלי תמר דוקטור TAMY1@ZAHAV.NET.IL 
34.ד"ר כהן אליהו נעה דוקטור noacoe@gmail.com 
35.גב' כוכב שרה מ.א saraharari9@gmail.com 
36.פרופ' כץ יעקב פרופסור yaacov_katz@michlalah.edu 
37.ד"ר לוזון פנחס דוקטור pinhasluzon@gmail.com 
38.ד"ר לוי שחר מרים דוקטור shacharm@emef.ac.il 
39.ד"ר ליברמן נעמי דוקטור neomilib@gmail.com 
40.ד"ר ליוור עמירה דוקטור amiraliwer@gmail.com 
41.גב' מאיר חדוה מ.א chedvameyer@gmail.com 
42.ד"ר מורגנשטרן משה דוקטור morgen@michlalah.edu 
43.ד"ר סט נעמה דוקטור naama.sat@biu.ac.il 
44.ד"ר סנדיק מאיר דוקטור meirsendik@gmail.com 
45.ד"ר עובדיה תקוה דוקטור Tikvao@actcom.net.il 
46.ד"ר פלש גוילי ענבל דוקטור inbalfg@gmail.com 
47.הרב ד"ר פרלמוטר חיים דוקטור perlmutter@neto.net.il 
48.ד"ר צידון עפרה דוקטור oz212@cam.ac.uk 
49.ד"ר צמח סיגלית דוקטור sigalitt1@gmail.com 
50.הרב ד"ר צרי דוד דוקטור davidzori@gmail.com 
51.ד"ר קאליש ניצה דוקטור nkalish10@gmail.com 
52.מר קדרי עקיבא מ.א akiva.kad@gmail.com 
53.מר קליין יוסי ב.א yosik@michlalah.edu 
54.ד"ר קליין יעל דוקטור kleinyael@gmail.com 
55.גב' קנדי הראל שלומית דוקטור esharel@gmail.com 
56.הרב ד"ר קסירר שלמה דוקטור kasirer@gmail.com 
57.ד"ר קצין אורי דוקטור ori.katzin@mail.huji.ac.il 
58.ד"ר רבינוביץ חנינא דוקטור rabbi@bezeqint.net 
59.הרב ד"ר רודיק יוחאי דוקטור yohairu@education.gov.il 
60.הרב ד"ר רוזנבלום שמואל חיים דוקטור shmuel2222@gmail.com 
61.הרב ד"ר רונס יצחק דוקטור yroness@gmail.com 
62.הרב ד"ר ריישל מרדכי דוקטור rmreichel@hotmail.com 
63.גב' שדיאור אסתר ב.א shdeoura@gmail.com 
64.הרב ד"ר שוורץ יהודה דוקטור yehuda.shwartz@gmail.com 
65.גב' שוורץ תמר מ.א tamarsh@michlalah.edu 
66.הרב ד"ר שור אליעזר דוקטור eliezershore@gmail.com 
67.הרב שטיינר ברוך מ.א baruch.steiner@gmail.com 
68.הרב ד"ר שטמלר חגי דוקטור hagay.shtamler@gmail.com 
69.הרב ד"ר שנהב שמואל דוקטור shenhav@huji.ac.il 
70.מר שרלו יאיר מ.א tlcyairs@zahav.net.il 

תוכנית ר"מים - לימודי גברים

ראש החוג:  הרב בקשי מאיר - meirbakshi@gmail.com
הרב פרג'ון חיים - hfarjon@gmail.com
הרב גבאי מאיר - meirga26@gmail.com
מזכירות: חינוך מיוחד nechamir@michlalah.edu
מזכירות: - ramim@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

הדפס
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים