חיפוש
יציאה

ספרים חדשים בספריה

לפניך שתי רשימות פריטים חדשים שנרכשו בספריית המכללה:
  1. רשימת ספרים אלקטרוניים חדשים.
  2. רשימת ספרים חדשים המצויים פיזית בספריה.

1. לרשימת הפריטים החדשים שנרכשו בפורמט דיגיטלי, יש ללחוץ על הקישור הבא:
ספרים אלקטרוניים חדשים בספריה. גישה אל הטקסט המלא של הספרים הללו מתבצעת דרך לשונית 'מאגרי מידע': ספריית כותר.

2. להלן רשימת הפריטים החדשים שנרכשו ומצויים עתה פיזית בספריית המכללה.
לחיצה על כותר הפריט מובילה אל רישומו המלא בקטלוג הספריה.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
לעמוד הבא>

אנצקלופדיה מורחבת לחכמי התלמוד

כר': חלק ז: רבי אלעזר בן פדת מרא דארעא דישראל

מחבר: קליגר, איסר

צפיות: 139

מבוא והוספות לספרי מהרי''ל: רבינו יעקב‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ מולין זצ''ל

מבוא רחב ומקיף לספרי תשובות ומנהגי מהרי''ל עם ליקוט תשובות ומנהגים נוספים מרבינו, חידושים על הש''ס וביאורים על פירש''י על עה''ת, אגרות והשלמות מקוריות לספר מהרי''ל

מחבר: יעקב בן משה הלוי מולין (מהרי''ל)

צפיות: 178

השירה העברית בפולין בין שתי מלחמות העולםמחבר: וינפלד, דוד ‬

צפיות: 125

בשמים מספרד

מאוצר חוכמות יהדות ספרד

מחבר: גאון, משה דוד ‬

צפיות: 139

ממזרח ועד סוף מערב

יהודי ספרד 1492-1992

מחבר: פורטר, רות (עורכת) ‬

צפיות: 136

יהודי פולין וליטא עד שנת ת''ח 1648

‫ מבואות‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ומקורות מבוארים

מחבר: ציגלמן, שמואל ארתור

צפיות: 135

ספר אגרות צפון

תשע עשרה איגרות על היהדות‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (ניינצעהן בריעפע איבער יודענטהום) : ספרו הראשון

מחבר: הירש, שמשון בן רפאל

צפיות: 147

תורתך לישראל

בענין לימוד תורה לאומות העולם

מחבר: אורצל, חיים משה יהודה ‬

צפיות: 138

The Conversos of Majorca

life and death in a crypto-Jewish community in XVII century Spain

מחבר: Selke, Angela S

צפיות: 147

Conversos and Inquisition in Jaenמחבר: Coronas Tejada, Luis

צפיות: 127

מגלת תענית

לזכרון ימים שנעשו בהם ניסים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ לישראל בתקופת בית שני, וקבעו אותם להיות ימים טובים להיאסר בתענית

מחבר: מגלת תענית

צפיות: 134

ילד במתנה או ילד בהמתנה?

מבט אל המשאבים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ התומכים בהורים לילדים עם אוטיזם

מחבר: סימן טוב, אילת

צפיות: 148

ספר שרגאי

כתב עת לחקר הציונות הדתית והעליות לארץ ישראל

מחבר: אליאב, מרדכי (עורך) ‬

צפיות: 149

אילמות סלקטיבית

מדריך להורים, למחנכים ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ולמטפלים

מחבר: פרדניק, רות ‬

צפיות: 145

יוצרות ומוספין המבואר מתיבתא : פסקי הלכה ומנהג

הלכות והליכות, מנהגים וטעמים, לארבע פרשיות ולשבת הגדול. ביאורי הפיוטים : פיוטי היוצרות והמוספין מבוארות על דרך הפשט, בתוספת ציונים, פירושים מראי מקומות וחילופי גירסאות. נצוצי מועד : לקט נפלא על דרך דרוש וחסידות מגדולי ישראל על סדר הפיוטים. סידור לשבת : כל תפילות השבת כסדרן ליום השבת. סדר הגדה של פסח שנהגו לומר בשבת הגדול

מחבר: פומרנץ, מנחם מנדל (עורך) ‬

צפיות: 141

הוראת מדעים מפעילה

טיפוח מיומנויות של תלמידים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ עם ליקויי למידה

מחבר: רובין, עדנה ‬

צפיות: 144

דור גירוש ספרד

קובץ מאמרים

מחבר: עסיס, יום טוב (עורך)

צפיות: 152

נחלת יעקב: על התורה

יוצא לאור מחדש ע''פ דפוס ראשון וכתבי יד עם הוספות והשלמות רבות

מחבר: לורברבוים, יעקב (מליסא)

צפיות: 157

בעלזעןמחבר: גולדשמידט, שמואל

צפיות: 126

תורת יצחק

מאמרי מוסר לסדר פרשיות השבוע והמועדים מאת הגאון רבי יצחק אלחנן ולדשיין. קונטרס ובחרת בחיים: מאמרים בדרוש ובפלפול מאת הגאון ר' אברהם אהרן ולדשיין זצ''ל. קונטרס תולדות חייו של המחבר ומשפחתו. מהדורה שניה בעריכה מחודשת

מחבר: ולדשיין, יצחק אלחנן

צפיות: 156
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
לעמוד הבא>

אני רוצה לקבל מידע

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
נשים:
תושב"ע - מחשבת ישראל
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך

גברים:
תושב"ע - מחשבת ישראל
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017
האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים