חיפוש

ספרים חדשים בספריה

לפניך שתי רשימות פריטים חדשים שנרכשו בספריית המכללה:
  1. רשימת ספרים אלקטרוניים חדשים.
  2. רשימת ספרים חדשים המצויים פיזית בספריה.

1. לרשימת הפריטים החדשים שנרכשו בפורמט דיגיטלי, יש ללחוץ על הקישור הבא:
ספרים אלקטרוניים חדשים בספריה.

גישה אל הטקסט המלא של הספרים הללו מתבצעת דרך לשונית 'מאגרי מידע': ספריית כותר.

2. להלן רשימת הפריטים החדשים שנרכשו ומצויים עתה פיזית בספריית המכללה.
לחיצה על כותר הפריט מובילה אל רישומו המלא בקטלוג הספריה.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] >>
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>

Hasidism

a new history
מחבר: Biale, David
צפיות: 101

Hasidic commentary on the Torah


מחבר: Wiskind - Elper, Ora
צפיות: 106

מד''א המדינה

סיפור תולדות מגן דוד אדום בישראל
מחבר: דיין, משה ‬
צפיות: 116

משניות מסכת עירובין עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא

בתוספת ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ציורים בעניני המשנה. פני המשנה
מחבר:
צפיות: 124

מרצה נולד

המדריך הרשמי לדיבור בציבור. 15 הכללים שמרצים מצליחים מיישמים
מחבר: רפפורט, צבי חנוך
צפיות: 115

תהלים - על פי המסורה של כתר ארם צובה

3 כרכים
מחבר:
צפיות: 133

English Teaching Professional

Library has: Issues: 116 May 2018
מחבר: Lockwood, Glos. : First Person Pub
צפיות: 119

Differentiated Coaching

.A framework for helping teachers change 2nd edition
מחבר: Kise, Jane A G
צפיות: 101

ספר נטעי גבריאל – יום הולדת

הנהגות מיוחדות ומנהגי יום ‬‬‬‬‬‬‬‬‬הולדת ; שנות האדם – התעוררות לתשובה וחשבון הנפש, הנהגות מיוחדות ...
מחבר: ציננר, גבריאל ‬
צפיות: 124

משפחות מבראשית

משפחת אברהם ושרה
מחבר: קאפח, יוחנן ‬
צפיות: 116

שיח פדגוגי במרחב המוזאוני

שותפויות בתי ספר ומוזאונים בישראל
מחבר: מוגדם, יערה (עורכת)
צפיות: 115

להתנסות ולהרגיש

למידה עצמית משתפת באקדמיה
מחבר: פריצקר, דרורה (עורכת) ‬
צפיות: 116

‫ הם שהם אנחנו


מחבר: דורי, ניצה ‬
צפיות: 114

''נשים וגבריות בגיל ההתבגרות''

יום העיון השלושים : לקט ‬‬‬‬‬‬‬‬הרצאות מימי העיון השנתיים לזכרו של צבי סטיסקין ז''ל מנכ''ל ראשון של...
מחבר: בוגט, יונתן (עורך)
צפיות: 128

גיאומטריה פנים רבות לה

מן המחקר אל המעשה בהוראת ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ הגיאומטריה
מחבר: לבנברג, אילנה (עורכת) ‬
צפיות: 117

מאמרי ח.נ.ביאליק


מחבר: שה-לבן, יוסף ‬
צפיות: 104

‫ ש. י. עגנון

סיפורים
מחבר: שה-לבן, יוסף ‬
צפיות: 105

נגה אור


מחבר: תורגמן, אורית
צפיות: 134

נתן אלתרמן האיש ויצירתו


מחבר: שה-לבן, יוסף ‬
צפיות: 118

‫ המלך ליר מאת שקספיר


מחבר: שיטינגר, רוברט ‬
צפיות: 108

‫ הדבר מאת אלבר קאמי


מחבר: גאיאר, פול ‬
צפיות: 113

‫ ארתור מילר - מותו של סוכן


מחבר: שפרלינג-אנקורי, חנוך
צפיות: 106

ח.נ. ביאליק

סיפורים
מחבר: שה-לבן, יוסף ‬
צפיות: 111

‫ בלזק ו’הקומדיה האנושית’


מחבר: יפה, אברהם בנימין
צפיות: 113

‫ פעמון ורמון

סיפורים
מחבר: הזז, חיים ‬
צפיות: 114

מסע באירופה הפראית

(רשמי-אגב אנכרוניים)
מחבר: המאירי, אביגדור ‬
צפיות: 112

מצוה גוררת מצוה

תרי''ג המצוות בהלכה ובאגדה על סדר‬‬‬‬‬ ’משנה תורה’ להרמב''ם
מחבר: שטרן, יצחק ‬
צפיות: 199

מכל הבחינות

היבטים חברתיים של תעודת הבגרות
מחבר: שיפר, רחלה ‬
צפיות: 206

Computers in education

pedagogical and psychological implications
מחבר: Katz, Yaacov Julian
צפיות: 193

An Arena for educational ideologies

current practices in teacher education programs
מחבר: Feiman - Nemser, Sharon, editor
צפיות: 197

Getting the teachers we need

international perspectives on teacher education
מחבר: Feiman - Nemser, Sharon, editor
צפיות: 267

The international handbook on the sociology of education

an international assessment of new research and theory
מחבר: Torres, Carlos Alberto, editor
צפיות: 182

A history of Jewish literature

Library has: v. 1, 2, 3, 4 part 1, 5
מחבר: Waxman, Meyer
צפיות: 217

ממדיה העולמיים של ההיסטוריה היהודית

קובץ מאמרים
מחבר: בארון, שלום ויטמאיר
צפיות: 171

פתיחות ואמונה

בחיפוש אחר חינוך לתרבות כאן ועכשיו
מחבר: אידלשטיין, אלון ‬
צפיות: 220

התשמע קולי?

סיפורי הצלחה של בוגרי אקדמיה עם ליקויי ‬‬‬‬‬‬‬למידה
מחבר: רוסק, סוזן ‬
צפיות: 232

שותפים

על יחסי הורים - בית ספר
מחבר: מנדל - לוי, נעמי (עורכת)
צפיות: 204

‫ והדרך עודנה נפקחת לאורך

מנהלות בתי ספר כמנהיגות פדגוגיות
מחבר: עמנואל - נוי, דליה
צפיות: 172

יש סיכוי לשינוי?

תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות ‬‬‬‬‬‬‬‬‬בחינוך
מחבר: ארביב - אלישיב, רינת (עורכת)
צפיות: 165

ניהול כיתה


מחבר: יריב, אליעזר (עורך)
צפיות: 182

אוצר מדרשי קהלת

מדרש קהלת רבה : עם כל המפרשים – מסורת‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ המדרש, יד יוסף, יפה ענף (מכת''י), עץ יוסף, ענף יוסף...
מחבר: מדרש רבה. קהלת. תשע''ח
צפיות: 196

מדרש נח

והוא ליקוט מגמרא ומדרשי חז''ל על נח הצדיק, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬עם ביאור ’תיבת נח’
מחבר: קניבסקי, שמריהו יוסף חיים
צפיות: 161

משחק הוגן

היבטים היסטוריים, פילוסופיים חברתיים וחינוכיים
מחבר: קאופמן, חיים
צפיות: 174

מודל אחוה לנוירופדגוגיה

יישום ממצאי חקר המוח בהוראה ובלמידה
מחבר: פרידמן, יצחק
צפיות: 170

ספר לחם עוני

פירוש על הגדה של פסח ... ואת עמלנו אלו הבנים כל אחד ואחד לפי מנהגו ספרדים ואשכנזים
מחבר: חסאן, רפאל
צפיות: 152

רב הכתל


מחבר: חמילבסקי, איילה ‬
צפיות: 200

ספורי כחל-לבן

הרב מאיר יהודה והרבנית אסתר גץ
מחבר: סלייטר, רחל ‬
צפיות: 200

להתיעץ עם הרב גץ


מחבר: סלייטר, רחל
צפיות: 188

הסיפור החסידי


מחבר: דן, יוסף ‬
צפיות: 196

ספרות ואמנות


מחבר: יפה, אברהם בנימין
צפיות: 170

חג עולה מתהום

שירים
מחבר: אלמן, רבקה
צפיות: 155

יצירתו של ש''י עגנון

מסת מחקר
מחבר: פנואלי, שמואל ישעיה
צפיות: 215

ספר מרכזי הלמידה השלם


מחבר: איסבל, רבקה
צפיות: 200

מחוץ לתחום

דברי פולמוס וסאטירה מענייני דיומא
מחבר: קורצויל, ברוך
צפיות: 175

מזשיר

מדריך לשירה
מחבר: זנדבנק, שמעון ‬
צפיות: 172

ריינר מריה רילקה - דרכו של משורר

2 כרכים
מחבר: ברודסקי, עדה
צפיות: 178

הקולנוע כהיסטוריה

לדמיין ולביים את המאה העשרים
מחבר: זנד, שלמה ‬
צפיות: 198

העץ בגן יעקב

שירים
מחבר: בר-עוז - גינגולד, נילי ‬
צפיות: 157

צדקות יהודה וישראל

ארץ מדינה ומשפט, צדקה וחברה, חינוך
מחבר: זולדן, יהודה
צפיות: 190

רבי אברהם יהושע השיל הרב מאפטא

חייו הליכותיו, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬סיפוריו ותורתו
מחבר: ברל, חיים יהודה
צפיות: 196
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] >>
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים