חיפוש

ספרים חדשים בספריה

לפניך שתי רשימות פריטים חדשים שנרכשו בספריית המכללה:
  1. רשימת ספרים אלקטרוניים חדשים.
  2. רשימת ספרים חדשים המצויים פיזית בספריה.

1. לרשימת הפריטים החדשים שנרכשו בפורמט דיגיטלי, יש ללחוץ על הקישור הבא:
ספרים אלקטרוניים חדשים בספריה.

גישה אל הטקסט המלא של הספרים הללו מתבצעת דרך לשונית 'מאגרי מידע': ספריית כותר.

2. להלן רשימת הפריטים החדשים שנרכשו ומצויים עתה פיזית בספריית המכללה.
לחיצה על כותר הפריט מובילה אל רישומו המלא בקטלוג הספריה.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] >>
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>

Hasidism

a new history
מחבר: Biale, David
צפיות: 150

Hasidic commentary on the Torah


מחבר: Wiskind - Elper, Ora
צפיות: 147

מד''א המדינה

סיפור תולדות מגן דוד אדום בישראל
מחבר: דיין, משה ‬
צפיות: 178

משניות מסכת עירובין עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא

בתוספת ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ציורים בעניני המשנה. פני המשנה
מחבר:
צפיות: 171

מרצה נולד

המדריך הרשמי לדיבור בציבור. 15 הכללים שמרצים מצליחים מיישמים
מחבר: רפפורט, צבי חנוך
צפיות: 155

תהלים - על פי המסורה של כתר ארם צובה

3 כרכים
מחבר:
צפיות: 180

English Teaching Professional

Library has: Issues: 116 May 2018
מחבר: Lockwood, Glos. : First Person Pub
צפיות: 154

Differentiated Coaching

.A framework for helping teachers change 2nd edition
מחבר: Kise, Jane A G
צפיות: 144

ספר נטעי גבריאל – יום הולדת

הנהגות מיוחדות ומנהגי יום ‬‬‬‬‬‬‬‬‬הולדת ; שנות האדם – התעוררות לתשובה וחשבון הנפש, הנהגות מיוחדות ...
מחבר: ציננר, גבריאל ‬
צפיות: 162

משפחות מבראשית

משפחת אברהם ושרה
מחבר: קאפח, יוחנן ‬
צפיות: 167

שיח פדגוגי במרחב המוזאוני

שותפויות בתי ספר ומוזאונים בישראל
מחבר: מוגדם, יערה (עורכת)
צפיות: 152

להתנסות ולהרגיש

למידה עצמית משתפת באקדמיה
מחבר: פריצקר, דרורה (עורכת) ‬
צפיות: 166

‫ הם שהם אנחנו


מחבר: דורי, ניצה ‬
צפיות: 154

''נשים וגבריות בגיל ההתבגרות''

יום העיון השלושים : לקט ‬‬‬‬‬‬‬‬הרצאות מימי העיון השנתיים לזכרו של צבי סטיסקין ז''ל מנכ''ל ראשון של...
מחבר: בוגט, יונתן (עורך)
צפיות: 181

גיאומטריה פנים רבות לה

מן המחקר אל המעשה בהוראת ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ הגיאומטריה
מחבר: לבנברג, אילנה (עורכת) ‬
צפיות: 164

מאמרי ח.נ.ביאליק


מחבר: שה-לבן, יוסף ‬
צפיות: 154

‫ ש. י. עגנון

סיפורים
מחבר: שה-לבן, יוסף ‬
צפיות: 156

נגה אור


מחבר: תורגמן, אורית
צפיות: 181

נתן אלתרמן האיש ויצירתו


מחבר: שה-לבן, יוסף ‬
צפיות: 154

‫ המלך ליר מאת שקספיר


מחבר: שיטינגר, רוברט ‬
צפיות: 149

‫ הדבר מאת אלבר קאמי


מחבר: גאיאר, פול ‬
צפיות: 158

‫ ארתור מילר - מותו של סוכן


מחבר: שפרלינג-אנקורי, חנוך
צפיות: 143

ח.נ. ביאליק

סיפורים
מחבר: שה-לבן, יוסף ‬
צפיות: 151

‫ בלזק ו’הקומדיה האנושית’


מחבר: יפה, אברהם בנימין
צפיות: 157

‫ פעמון ורמון

סיפורים
מחבר: הזז, חיים ‬
צפיות: 155

מסע באירופה הפראית

(רשמי-אגב אנכרוניים)
מחבר: המאירי, אביגדור ‬
צפיות: 147

מצוה גוררת מצוה

תרי''ג המצוות בהלכה ובאגדה על סדר‬‬‬‬‬ ’משנה תורה’ להרמב''ם
מחבר: שטרן, יצחק ‬
צפיות: 243

מכל הבחינות

היבטים חברתיים של תעודת הבגרות
מחבר: שיפר, רחלה ‬
צפיות: 254

Computers in education

pedagogical and psychological implications
מחבר: Katz, Yaacov Julian
צפיות: 238

An Arena for educational ideologies

current practices in teacher education programs
מחבר: Feiman - Nemser, Sharon, editor
צפיות: 253

Getting the teachers we need

international perspectives on teacher education
מחבר: Feiman - Nemser, Sharon, editor
צפיות: 317

The international handbook on the sociology of education

an international assessment of new research and theory
מחבר: Torres, Carlos Alberto, editor
צפיות: 233

A history of Jewish literature

Library has: v. 1, 2, 3, 4 part 1, 5
מחבר: Waxman, Meyer
צפיות: 266

ממדיה העולמיים של ההיסטוריה היהודית

קובץ מאמרים
מחבר: בארון, שלום ויטמאיר
צפיות: 214

פתיחות ואמונה

בחיפוש אחר חינוך לתרבות כאן ועכשיו
מחבר: אידלשטיין, אלון ‬
צפיות: 266

התשמע קולי?

סיפורי הצלחה של בוגרי אקדמיה עם ליקויי ‬‬‬‬‬‬‬למידה
מחבר: רוסק, סוזן ‬
צפיות: 285

שותפים

על יחסי הורים - בית ספר
מחבר: מנדל - לוי, נעמי (עורכת)
צפיות: 253

‫ והדרך עודנה נפקחת לאורך

מנהלות בתי ספר כמנהיגות פדגוגיות
מחבר: עמנואל - נוי, דליה
צפיות: 214

יש סיכוי לשינוי?

תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות ‬‬‬‬‬‬‬‬‬בחינוך
מחבר: ארביב - אלישיב, רינת (עורכת)
צפיות: 208

ניהול כיתה


מחבר: יריב, אליעזר (עורך)
צפיות: 238

אוצר מדרשי קהלת

מדרש קהלת רבה : עם כל המפרשים – מסורת‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ המדרש, יד יוסף, יפה ענף (מכת''י), עץ יוסף, ענף יוסף...
מחבר: מדרש רבה. קהלת. תשע''ח
צפיות: 238

מדרש נח

והוא ליקוט מגמרא ומדרשי חז''ל על נח הצדיק, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬עם ביאור ’תיבת נח’
מחבר: קניבסקי, שמריהו יוסף חיים
צפיות: 205

משחק הוגן

היבטים היסטוריים, פילוסופיים חברתיים וחינוכיים
מחבר: קאופמן, חיים
צפיות: 214

מודל אחוה לנוירופדגוגיה

יישום ממצאי חקר המוח בהוראה ובלמידה
מחבר: פרידמן, יצחק
צפיות: 208

ספר לחם עוני

פירוש על הגדה של פסח ... ואת עמלנו אלו הבנים כל אחד ואחד לפי מנהגו ספרדים ואשכנזים
מחבר: חסאן, רפאל
צפיות: 203

רב הכתל


מחבר: חמילבסקי, איילה ‬
צפיות: 255

ספורי כחל-לבן

הרב מאיר יהודה והרבנית אסתר גץ
מחבר: סלייטר, רחל ‬
צפיות: 260

להתיעץ עם הרב גץ


מחבר: סלייטר, רחל
צפיות: 248

הסיפור החסידי


מחבר: דן, יוסף ‬
צפיות: 242

ספרות ואמנות


מחבר: יפה, אברהם בנימין
צפיות: 219

חג עולה מתהום

שירים
מחבר: אלמן, רבקה
צפיות: 189

יצירתו של ש''י עגנון

מסת מחקר
מחבר: פנואלי, שמואל ישעיה
צפיות: 278

ספר מרכזי הלמידה השלם


מחבר: איסבל, רבקה
צפיות: 239

מחוץ לתחום

דברי פולמוס וסאטירה מענייני דיומא
מחבר: קורצויל, ברוך
צפיות: 218

מזשיר

מדריך לשירה
מחבר: זנדבנק, שמעון ‬
צפיות: 218

ריינר מריה רילקה - דרכו של משורר

2 כרכים
מחבר: ברודסקי, עדה
צפיות: 225

הקולנוע כהיסטוריה

לדמיין ולביים את המאה העשרים
מחבר: זנד, שלמה ‬
צפיות: 238

העץ בגן יעקב

שירים
מחבר: בר-עוז - גינגולד, נילי ‬
צפיות: 197

צדקות יהודה וישראל

ארץ מדינה ומשפט, צדקה וחברה, חינוך
מחבר: זולדן, יהודה
צפיות: 225

רבי אברהם יהושע השיל הרב מאפטא

חייו הליכותיו, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬סיפוריו ותורתו
מחבר: ברל, חיים יהודה
צפיות: 247
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] >>
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>
יצירת קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים