חיפוש

חברי הנהלה

נשיא המכללה
פרופ' יעקב כץ פרטים yaacov_katz@michlalah.edu

רקטור המכללה
ד"ר דבורה רוזנווסר derosen@michlalah.edu

מנכ"ל
הרב שלמה פולק spolak@michlalah.edu

ראש הצוות המנהלי
הרב מרדכי קופרמן mord0573@gmail.com

חברי ההנהלה המצומצמת
נשיא המכללה - פרופ' יעקב כץ yaacov_katz@michlalah.edu
רקטור המכללה - ד"ר דבורה רוזנווסר derosen@michlalah.edu
מנכ"ל המכללה - הרב שלמה פולק spolak@michlalah.edu
ראש צוות מנהלי - הרב מרדכי קופרמן hanhalam@michlalah.edu

סגני מנהלים
ראש "מעשה חושב" וסגנית מנהל - ד"ר חוה גרינספלד greensfeld@michlalah.edu
ס/ראש המחלקה לחינוך וסגנית מנהל - ד"ר צילה ארן taran@michlalah.edu
אחראית תוכניות מ.אד במכללה וסגנית מנהל - ד"ר תמי יחיאלי tamy1@zahav.net.il

חברי המועצה האקדמית העליונה
פרופ' יעקב כץ yaacov_katz@michlalah.edu
פרופ' עלי מרצבך merzbach@macs.biu.ac.il
הרב יגאל ברונר umaklev2@emet.com
ד"ר זיוה דויטש zivad@michlalah.edu
פרופ' יוסי נוסבוים yossinus@zahav.net.il
ד"ר דבורה רוזנווסר derosen@michlalah.edu
פרופ' עמוס אלטשולר amosalt@bezeqint.net
פרופ' כרמי הורוביץ carmih@michlalah.edu
ד"ר תמי יחיאלי tamy1@zahav.net.il
הרב דוד מצגר
פרופ' אהרון קירשנבאום
פרופ' יוסי ריבלין Joseph.Rivlin@biu.ac.il
פרופ' שלמה סלונים
ד"ר צילה ארן taran@michlalah.edu
פרופ' ג'פרי (יוסף) גלנץ yosglanz@gmail.com

חברי ועדת קידום מוסדית של המכללה
יו"ר - פרופ' יוסי נוסבוים yossinus@zahav.net.il
פרופ' ג'פרי (יוסף) גלנץ yosglanz@gmail.com
ד"ר תמי יחיאלי tamy1@zahav.net.il
ד"ר דבי ליפשיץ debbiel@netvision.net.il
ד"ר זיוה דויטש zivad@michlalah.edu
ד"ר נעמי ליברמן neomilib@gmail.com

דיקני הסטודנטים
תואר ראשון - נשים: הרבנית יפה מגנס לתיאום ymagnes18@gmail.com
תואר שני - נשים: גב' יעל בן ארזה benarza@bezeqint.net
תואר ראשון - גברים: הרב מאיר גבאי meirga26@gmail.com
תואר שני - גברים: הרב ברוך שטיינר baruch.steiner@gmail.com


מעבר לסגל אקדמי

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים