חיפוש

סגל מנהלי

מרכזיה
02-6750911 tehilas@michlalah.edu

הנהלה
02-6750902
02-6750903
hanhalap@michlalah.edu
hanhalam@michlalah.edu

רישום
תואר ראשון
תוכנית סדירות
02-6750918
02-6750724
rishum-jer@michlalah.edu
תואר ראשון
תוכנית ר"מים
02-6750981
073-2750688
rishumramim@michlalah.edu

תואר שני 02-6750938 nathalieb@michlalah.edu
לימודי המשך 073-2750688 rishuml@michlalah.edu

תואר ראשון - תוכנית סדירות - לימודי בנות / נשים
תנ"ך מחשבת ישראל
ראש החוג: גב' שפרה גולדשטיין
מזכירות

02-6750716
shifig@michlalah.edu
sadcanit@gmail.com
אנגלית
ראש החוג: ד"ר אימי זיטר
מזכירות

02-6750968
ejzitter@yahoo.com
engl-jer@michlalah.edu
גיל הרך
ראש החוג: ד"ר קובי סגל
מזכירות

02-6750936
kobisegal@gmail.com
nechamap@michlalah.edu
חינוך מיוחד
ראש החוג: ד"ר רעיה אלון
מזכירות

02-6750940
raayaca@gmail.com
ettiy@michlalah.edu
מדעי הטבע
ראש החוג: ד"ר יבלוביץ עמיחי
מזכירות

02-6750962
reuveni@michlalah.edu
teva-jer@michlalah.edu
מוסיקה
ראש החוג: ד"ר רחל קולנדר
מזכירות

02-6750936
nechamap@michlalah.edu
kollenr@mail.biu.ac.il
משאבי למידה
ראש החוג: גב' אסנת כהן
מזכירות

02-6750940
osnatco5@gmail.com
ettiy@michlalah.edu
מתמטיקה
ראש החוג: ד"ר זיוה דויטש
מזכירות

02-6750949
zivad@michlalah.edu
math@michlalah.edu
ספרות
ראש החוג: ד"ר יעל אראלי
מזכירות

02-6750968
sifrut-jer@michlalah.edu
yaele36@gmail.com
אשכול יעוץ
ראש האשכול: גב' עמליה טברסקי
מזכירות

02-6750935
amalia_t@walla.com
yael6@michlalah.edu
תוכנית מצוינות - רג"ב
ראש התוכנית: דר' שרה חבשוש
מזכירות

02-6750935
sarahabshush@gmail.com
yael6@michlalah.edu
לימודי יסוד
אנגלית - גב' דבי שטיינברגר
עברית - גב' ליאורה פטרובר
nogardpans@gmail.com
liora.petrover@gmail.com

המחלקה לחינוך ופדגוגיה
ראש המחלקה לענייני חינוך
ד"ר צילה ארן
מזכירות

taran@michlalah.edu
racheld@michlalah.edu
"ראשית" - כניסה להוראה
ראש היחידה: ד"ר צילה ארן
taran@michlalah.edu
רכזת הכשרה מעשית
גב' יעל בן ארזה
benarza@neto.bezeqint.net
רכזת התמחות
גב' רבקה שטינמץ
rivkasht@michlalah.edu
מזכירויות
  • קורסים ומרצים
  • התנסות מעשית שנים ב' ג', תשלומי מורים מאמנים,עובד הוראה חדש

  • אקדמיה כיתה

  • התמחות בהוראה (סטאז)'
02-6750929

02-6750710

02-6750930

02-6750735
racheld@michlalah.edu

chinuch1@michlalah.edu

pnchinuch@michlalah.edu

chinuch2@michlalah.edu

מזכירות אקדמית
מזכירה אקדמית: גב' שרה ברונר 02-6750931 broners@michlalah.edu
מחלקת בחינות / לימודי יסוד ולשון 02-6750932 hoffner@michlalah.edu
לימודי יסוד באנגלית / שיבוץ חדרים / עבודות באיחור 02-6750933 noemieb@michlalah.edu
מחלקת ציונים / לימודי יסוד מחשבים 02-6750703 niraza@michlalah.edu

מדרשות
מדרשת אוריה
ראשי המדרשה:
הרב ברוך סליי, הרב יהושע שפירא
מזכירות03-5326677midroria@gmail.com
מדרשת צופיה
ראש המדרשה: הרב משה פרץ
מזכירות


073-2750652


tsofiamid@michlalah.edu

תואר ראשון - תוכנית ר"מים - לימודי גברים
הרב מאיר בקשי
הרב מאיר גבאי
הרב חיים פרג'ון
meirbakshi@gmail.com
meirga26@gmail.com
hfarjon@gmail.com
רישום לימודי המשך
חנוך מיוחד וספרות
073-2750688 nechamir@michlalah.edu
קורסים וציונים 02-6750989 rubin@michlalah.edu
רישום סדירים, אישורים ומשכורות 02-6750981 rubin@michlalah.edu
רישום סדירים,
התנסות בהוראה סטאז' ומתמטיקה
073-2750659 chanih@michlalah.edu
חוב אקדמי ותעודות 02-6750994 rachelg@michlalah.edu

תואר שני
ראש ביה"ס לתואר שני
ד"ר תמי יחיאלי

tamy1@zahav.net.il
מזכירות 02-6750938 nathalieb@michlalah.edu
הוראת המדעים
ראש התכנית: פרופ' יוסי נוסבוים

yossinus@zahav.net.il
ניהול וארגון מערכות חינוך
ראש התכנית: פרופ' ג'פרי (יוסף) גלנץ

yosglanz@gmail.com
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הרב פרופ' כרמי הורוביץ
ופרופ' אורה ויסקינד-אלפר
carmih@michlalah.edu
wiselper@gmail.com

למודי המשך נשים
מרכזת לימודי המשך
גב' נחמה ז"ק
nzak@michlalah.edu
מזכירות 073-2750620 tsivikoren@michlalah.edu
לימודי קודש
מרכזת: גב' מיכל זינגרביץ'
02-6750939 zmichal@michlalah.edu
גיל הרך
מרכזת: גב' שרה רוס
מזכירות


02-6750997
saraross9@gmail.com
adereta@michlalah.edu
חינוך מיוחד
מרכזת: גב' אביבה קטן
מזכירות

02-6750916
avivakatan10@gmail.com
sari.b1987@gmail.com
מדעי המחשב
מרכזת: ד"ר נעמי ליברמן
מזכירות

02-6750723

neomilib@gmail.com
tamare@michlalah.edu
מתמטיקה
מרכזת: ד"ר זיוה דויטש

02-6750949

math@michlalah.edu
ביולוגיה וכימיה
מרכז: ד"ר יבלוביץ עמיחי
מזכירות


02-6750962


teva-jer@michlalah.edu
אנגלית
מרכזת: ד"ר אמי זיטר
מזכירות


02-6750968


engl-jer@michlalah.edu
מוסיקה
מרכזת: ד"ר רחל קולנדר
מזכירות


02-6750936


nechamap@michlalah.edu
משאבי למידה
מרכזת: גב' כהן אסנת
מזכירות


02-6750940


ettiy@michlalah.edu
שלוחת מח"ר 02-6750711
073-2750682
naamaf8@gmail.com
racheli0504163335@gmail.com

יועצים אקדמאים
תכנית מ. אד מדעים
פרופ' עלי מרצבך

merzbach@macs.biu.ac.il
תכנית מ. אד לימודי קודש
פרופ' ריבלין
פרופ' יעקב כץ

rivlinyosef@gmail.com
yaacov_katz@michlalah.edu
תכנית מ. אד מנהל חינוכי
פרופ' יעקב כץ

yaacov_katz@michlalah.edu
תכנית מ. אד יעוץ
פרופ' מרדכי רוטנברג

ועדות
ועדת היגוי "חכמה בדרום"
יו"ר - הרב מאיר בקשי

meirbakshi@gmail.com
ועדת חריגים - המחלקה לחינוך
ד"ר צילה ארן, גב' אילנה ארלבוים, ד"ר דבורה רוזנווסר

derosen@michlalah.edu
ועדת משמעת
ד"ר דבורה רוזנווסר

derosen@michlalah.edu
ועדת סטודנטיות עם לקויות למידה
יו"ר ד"ר קובי סגל
ד"ר רעיה אלון

kobisegal@gmail.com
raayaca@gmail.com

סדנה דידקטית
מנהלת: גב' איקה מישר 02-6750729
02-6750730
eka29@walla.co.il
מזכירות sadnajer@gmail.com

קורסים מקוונים
ראש המחלקה: ד"ר שרה פנטילאט spantelat@gmail.com
מזכירות 073-2750638
02-6750983
tikshuv-jer@michlalah.edu

שכר לימוד
אחראית: גב' איטה גרוס 02-6750921 sachar@michlalah.edu
סדירות 02-6750921 sachar@michlalah.edu
לימודי המשך 02-6750704 sachar@michlalah.edu
גברים 02-6750979 sachar@michlalah.edu
תואר שני 02-6750979 sachar@michlalah.edu
תשלומים שונים 073-2750614 sachar@michlalah.edu

הנהלת חשבונות
חשבת: גב' ציפי יודקוביץ' 02-6750910 zippy@michlalah.edu
משכורות 02-6750910 cromema@gmail.com
ספקים 02-6750700 elkawi60@gmail.com
כללי 02-6750919 Eli7stern@gmail.com

כח אדם בהוראה
מנהלת: גב' לאה וורצל 02-6750702 leahw@michlalah.edu
מזכירות 02-6750702 chanac@michlalah.edu

דיקן הסטודנטים
תואר ראשון - נשים
הרבנית יפה מגנס

02-6750746
052-5665055

ymagnes18@gmail.com
תואר שני - נשים
גב' יעל בן ארזה

benarza@bezeqint.net
תואר ראשון - גברים
הרב מאיר גבאי
meirga26@gmail.com
תואר שני - גברים
הרב ברוך שטיינר
baruch.steiner@gmail.com

ספריה
ספרן ראשי: ניחם רוס
מזכירות
02-6750978
02-6750977
nicham@gmail.com

אתר המכללה
מנהל האתר: דניאל רמתי michlala-site@michlalah.edu
רכזת תוכן: גב' רינה גולדמן 02-6750708 michlala-site@michlalah.edu
מתכנתות: שירי מרציאנו / גלית קסטרו
גרפיקאית: שירה כץ
02-6750708 michlala-site@michlalah.edu

המרכז ללימודי השואה
ראש המרכז: גב' אסתר פרבשטין
מנהלת המרכז: דורית טפרברג doritt@michlalah.edu
מזכירות
02-6750992
chavip@michlalah.edu
mls@michlalah.edu

מח"ל
מח"ל אמריקאי
מנהלת: ד"ר דבורה רוזנווסר
סגן מנהל – הרב אברהם לוברסקי
עוזרת מינהלית – גב' שרית צורף
מזכירות02-6750726
02-6750906/7

derosen@michlalah.edu
aylubarsky@gmail.com
saritt@michlalah.edu
machal@michlalah.edu
מח"ל צרפתי
הרב דניאל לוי
מזכירות

02-6750956
frmachal@michlalah.edu
מכון "קופרמן" בי"ס בתפוצות
הרב מאיר מיארה
miyarameir@gmail.com

מחלקות שונות
אור קולי - אולפן הקלטות 02-6750712 media-dept@michlalah.edu
ביה"ס להשתלמויות
ד"ר נעמי ליברמן
מזכירות

02-6750723
neomilib@gmail.com
e_studies@michlalah.edu
הכשרת מנהלות - אבני ראשה
ד"ר שמואל שנהב
יעל ואן-דייק
מזכירות02-6750751

shenhav@huji.ac.il
yaelvandyke1@gmail.com
menaalim@michlalah.edu
המכון הלימודי 02-6540528 SusieKavon@gmail.com
חדר שכפול 02-6750745
02-6750987
shichpul99@gmail.com
טכנולוגיה בחינוך 02-6750960 media-dept@michlalah.edu
יחידת המחשוב 02-6750960 support@michlalah.edu
מכללון 02-6750991 michlalon@michlalah.edu
מנהל טכנולוגיות ראשי 02-6750945 yosik@michlalah.edu
מנהלת פיתוח משאבים
גב' שרה רוזנבוים
rsnbm@bezeqint.net
מנו"ף
מנהלת ארגונית: גב' חני קליין
מזכירות


02-6750912


manof@michlalah.edu
מערכת ניהול "משכיל"
גב' שירה ששון
02-6750707 shirasa@michlalah.edu
מרכז תמיכה נפשית 02-6750948 amalia_t@walla.com
מרכז מחקר
ד"ר חוה גרינספלד
פרופ' אורה ויסקינד-אלפר
greensfeld@michlalah.edu
wiselper@gmail.com
מרכז השתלמויות 02-6750957 dinahs@michlalah.edu
פיתוח מקצועי 02-6750758 bslh@michlalah.edu
רכזת רכש
גב' חיה מורי
02-6750720 chayam@michlalah.edu
שירותי דוברות 02-6750746 marlynvinig@gmail.com
שלוחת אילת
הרב חיים פרג'ון, הרב מאיר בקשי
02-6750932 jercolelat@michlalah.edu
hoffner@michlalah.edu
תחנת הרדיו - קול מ"י 02-6750958 rachelam11@gmail.com

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים