חיפוש

לזכרם

סגל:
גב'
אופנהיימר  רחל ז"ל


מרצה
מר
אורבך  יעקב ז"ל


מרצה
גב'
אייזנבך  רבקה ז"ל


מרצה
גב'
איסרוב  רחל ז"ל


מרצה
גב'
אלטשול  יוכבד ז"ל


מרצה
פרופ'
ארליך  עמוס ז"ל


מרצה
ד"ר
בלונדהיים  צירל ז"ל


מרצה
גב'
בלנסון  חנה ז"ל


מרצה
גב'
בסון (גפני)  שרה ז"ל


מרצה
הרב
ברויאר  מרדכי ז"ל


מרצה
ד"ר
ג'יאמי  שמעון ז"ל


מרצה
פרופ'
גרוס  בנימין - בנו ז"ל


מרצה
מר
גרוסמן  דוד ז"ל


מרצה
ד"ר
גרין  עמנואל ז"ל


מרצה
ד"ר
דגן  מתתיהו ז"ל


מרצה
גב'
הילדסהיימר  נועה ז"ל


מרצה
הרב
הכהן  שמואל ז"ל


מרצה
גב'
ויינברגר  דבורה ז"ל


מרצה
הרב
זילברשטיין  שרגא ז"ל


מרצה
מר
זיק  אדיר ז"ל


מרצה
גב'
כ''ץ  רבקה ז"ל


מרצה
ד"ר
ליפשיץ  אסתר ז"ל


מרצה
ד"ר
מאלי  עוזי ז"ל


מרצה
הרב
מן ההר  שלמה ז"ל


מרצה
ד"ר
נוביק  שמשון ז"ל


מרצה
מר
עירשאי  פנחס ז"ל


מרצה
הרב ד"ר
פוזן  רפאל בנימין ז"ל


מרצה
מר
פינשטט  יוסף ז"ל


מרצה
מר
פישר  משה טוביה ז"ל


מרצה
ד"ר
פרוביין  צבי ז"ל


מרצה
ד"ר
פרוכטר  אריה ז"ל


ראש חוג
הרב ד"ר
פריז  דב ז"ל


מרצה
גב'
פררה  גילה ז"ל


מרצה
גב'
קבלקין  דבורה ז"ל


מרצה
הרב ד"ר
קופרמן  יהודה ז"ל


ראש מוסדות המכללה
הרבנית
קופרמן  ציפורה ז"ל


אמה של המכללה
מר
קליין  אלכסנדר ז"ל


עובד מינהל
עו"ד
קמינצקי  עופרה ז"ל


עובד מינהל
הרב
רוזנברג  שמעון גרשון ז"ל


מרצה
גב'
רוט  דינה ז"ל


מרצה
גב'
שטובר  רבקה ז"ל


מרצה
מר
שפיגל  שלמה ז"ל


מרצה
סטודנט/ית:
גב'
דידובסקי  רינה ז"ל


סטודנט/ית
גב'
מנדל  כנרת ז"ל


סטודנט/ית
הבחורה
סידרסון  שרה ז"ל


סטודנט/ית