חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ט

83005.1.1   ספרות ילדים באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי ארם

83007.1.1   ניתוח בלשני של השיח EFL - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

84006.1.1   פסיכופתולוגיה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר יהודה דור

84008.1.1   לקויות ברצף האוטיזם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84010.1.1   שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר אמיתי אליה

84011.1.1   שיטות קריאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שחר בן אור

84015.1.1   קוגניציה ואפקט בחינוך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

84016.1.1   הוראה מתקנת בקריאה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר דן שוהם

84017.1.1   הפרעות קשב וריכוז - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יהודה דור

84018.1.1   ליקוי למידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אריאל גרוס

84025.1.1   מצבי לחץ וחרדה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

84028.1.1   הוראה מתקנת בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84029.1.1   מבוא לח"מ-לקויות קשות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר מתניה ריגר

84031.1.1   כתיב והבעה בכתב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר דן שוהם

84033.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84033.2.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר טל מימוני

84035.2.1   התפתחות אישיות ולמידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

84038.1.1   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84038.1.2   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מתניה ריגר

84038.1.3   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84039.1.1   הוראה מתקנת בחשבון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84040.1.1   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84040.1.2   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84040.2.1   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש

84040.2.2   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר צורי פרחאן

84041.1.1   הקמת מרכז למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

84044.1.1   ליקויי שמיעה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מתניה ריגר

84045.1.1   מוגבלות שכלית התפתחותית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב

84048.1.1   טיפוח שליטה עצמית וויסות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר אמיתי אליה

84049.1.1   התפתחות סנסומוטורית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שחר בן אור

84050.1.1   חידושים בחקר המוח,ויישומם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דן שוהם

84051.1.1   מוגנות בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מרדכי זולברג

85002.1.1   מתמטיקה דיסקרטית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר אלדד סולימן

85003.1.1   חשבון אינפיניטיסימאלי 1
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85005.1.1   אלגברה ליניארית 1
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אלכסנדר קליין, מר אלדד סולימן

85006.1.1   קומבינטוריקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר נתנאל אלטשולר, מר אלדד סולימן

85007.1.1   נושאים בהוראת המתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אריה רוקח

85010.1.1   חשבון אינפיניטיסימאלי 2
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85011.1.1   אלגברה לינארית 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אלכסנדר קליין, מר אלדד סולימן

85013.1.1   התנסות בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85013.2.1   התנסות בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85014.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85016.1.1   אינפי מתקדם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85017.1.1   הסתברות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר יצחק איזק, מר יואל אסייג

85018.1.1   גאומטריה אנליטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85019.1.1   הסתברות וסטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק איזק, מר יואל אסייג

85020.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85024.1.1   עבודה סמינריונית במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85025.1.1   גאומטריה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר נתנאל אלטשולר, מר נתנאל אלטשולר

86001.1.1   סוגיות בספר ישעיהו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86001.2.1   נחמות ישעיהו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86004.1.1   מנין "עיקרים" במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86005.1.1   גורמים בחינוך והוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86006.1.1   סמינר דידקטי בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86011.1.1   סוגיות הלכתיות בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86018.1.1   קשיים וליקויי למידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86021.1.1   סוגיות בפשוטו של מקרא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86026.1.1   קטע שלא נלמד בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86027.1.1   פרויקט בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה:

86029.1.1   עזרה ראשונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86029.1.2   עזרה ראשונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות, גב' לירן טל

86036.1.1   עיונים בספר ירמיהו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

86040.1.1   הלכה בראשונים ובאחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86044.1.1   הלכה במקורותיה הראשוניים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם קופרמן

86045.1.1   סוגיות הלכתיות בנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86045.2.1   סוגיות הלכתיות בנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86046.1.1   פחד יצחק - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86053.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86096.1.1   עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86104.1.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86104.2.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86105.1.1   הקדמות לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86106.1.1   הקדמות לתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86107.1.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86108.1.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86109.1.1   מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד עד המאה ה-18-ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86110.1.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86111.1.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86113.1.1   חינוך יהודי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86114.1.1   חינוך כללי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86115.1.1   תולדות פרשנות התנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86130.1.1   מבוא לדידקטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יהודה שוורץ

86130.1.2   מבוא לדידקטיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בניהו טבילה

86130.2.1   מבוא לדידקטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יהודה שוורץ

86130.2.2   מבוא לדידקטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בניהו טבילה

86130.3.1   מבוא לדידקטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר בקשי

86132.1.1   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86132.1.2   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86132.1.3   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86132.1.4   אוריינות אקדמית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86137.1.1   יסודות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמוס נתנאל

86141.1.1   תורת המנהגים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86145.1.1   לשון המקרא-תגליות וחידושים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אברהם קופרמן

86158.1.1   אמונה במשנת ראשונים ואחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86161.1.1   משנתו החינוכית של המהר"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ראובן פיירמן

86168.1.1   עיונים בספר מלכים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

86171.1.1   הגות בפירוש אברבנאל לתורה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86176.1.1   לימודי קודש בגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב חנן ויזנר

86190.1.1   הוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יהודה זולדן

86190.2.1   הוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יהודה זולדן

86191.1.1   עיונים בספר שערי יושר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

86198.1.1   הלכה ומודרנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86206.1.1   זמנים בתנ"ך ומשמעותם א
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86219.1.1   הלכה חוק ומשפט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86232.1.1   סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86232.1.2   סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86232.2.1   סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86234.1.1   הוראת משנה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב דוד עצמון

86234.2.1   הוראת משנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד עצמון

86238.1.1   תנועת המוסר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86241.1.1   תפארת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86241.2.1   גור אריה פרשנות ומחשבה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86241.3.2   תפארת ישראל -מהר"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86241.4.1   תפארת ישראל - מהר"ל-עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86262.1.1   מכינה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86263.1.1   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86263.1.2   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86264.1.1   מכינה באזרחות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ישראל מרדכי גורדון

86264.1.2   מכינה באזרחות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ישראל מרדכי גורדון

86270.1.1   סוגיות בספר שמואל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86271.1.1   המקרא ופשוטו בחז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלימלך קופרמן

86271.2.1   המקרא ופשוטו בחז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלימלך קופרמן

86272.1.1   עיונים ברש"י לתורה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86272.2.1   עיונים ברש"י לתורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86273.1.1   ספרות הגאונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פרג'ון

86279.1.1   מחשבת ההלכה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86279.2.1   מחשבת ההלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר חגי שטמלר

86281.1.1   בטחון בטיחות ושעת חירום כסלו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.2   בטחון בטיחות ושעת חירום טבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.3   בטחון בטיחות ושעת חירום שבט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.4   בטחון בטיחות ושעת חירום אדר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.5   בטחון בטיחות ושעת חירום אייר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.6   בטחון בטיחות ושעת חירום קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.1   חינוך לזהירות בדרכים כסלו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.2   חינוך לזהירות בדרכים טבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.3   חינוך לזהירות בדרכים שבט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.4   חינוך לזהירות בדרכים אדר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.5   חינוך לזהירות בדרכים אייר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.6   חינוך לזהירות בדרכים קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86284.1.1   בעיות למידה בכתה הטרוגנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86285.1.1   הלכות ציבור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86289.1.1   תכנון ותוכניות לימודים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86295.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ראובן בן חיים

86295.2.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86295.2.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ראובן בן חיים

86301.1.1   השגחת ד' והשתדלות אנושית במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86307.1.1   ההיסטוריה במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר חגי שטמלר

86317.1.1   קשיים בלימוד גמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86328.1.1   בבלי,ירושלמי וסבוראים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86329.1.1   סוגיות בהלכות אישות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86332.1.1   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86332.1.10   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ישראל מרדכי גורדון

86332.1.11   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86332.1.2   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86332.1.5   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל כליפה

86332.1.6   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86332.1.7   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86332.1.8   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמנואל צברי

86332.1.9   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86332.3.1   עבודה מעשית מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יהודה ביטי

86332.3.2   עבודה מעשית מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86332.4.1   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע-תנ"ך/מחש"י - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86333.1.1   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86333.1.2   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86333.1.4   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

86333.1.5   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל כהן

86333.1.6   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר רוני ניסנוביץ

86333.1.7   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יואל גרומבק

86333.1.8   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86333.3.1   התנסות מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יהודה ביטי

86333.3.2   התנסות מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86333.4.1   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר רוני ניסנוביץ

86333.4.2   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר צורי פרחאן

86333.5.1   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב

86340.1.1   משנה ותוספתא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86346.1.1   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86346.2.1   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86346.2.2   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86359.1.1   סוגיות בהלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86359.2.1   יסודות מחשבת ההלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86359.3.1   סוגיות במחשבת ההלכה-עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86360.1.1   סוגיות במחשבת ההלכה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86361.1.1   תפילה בהלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86362.1.1   תפילה-בין הלכה למחשבה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86363.1.1   קשיים בהוראת גמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86364.1.1   מחשבה יהודית בעת האחרונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86367.1.1   ספרי בית שני - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86368.1.1   ספרי בית שני-דרכי הוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86369.1.1   בין הלכה ואגדה בראשונים ובאחרונים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86370.1.1   אתגרים חינוכיים בגיל ההתבגרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אליהו שיינפלד

86370.2.1   אתגרים חינוכיים בגיל ההתבגרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אליהו שיינפלד

86371.1.1   עיונים בספר שופטים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86371.2.1   עיונים בספר שופטים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86372.1.1   מהר"ל-מנתיב אהבת הרע לשאר נתיבות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר ראובן פיירמן

86373.1.1   ספרות האמוראים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר יוסף דובאוויק

86374.1.1   מחשבת החינוך בהלכה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86375.1.1   תפיסת הזמן ביהדות-הלוח העברי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר

86376.1.1   מושגים בסוציולוגיה חינוכית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר נתן בקר

86377.1.1   הגות בפירושי ר"ע ספורנו
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יוסף בן לולו

86378.1.1   עיונים בפירוש ר"ע ספורנו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו

86381.1.1   מצבי לחץ וחרדה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

86382.1.1   קוגניציה ואפקט בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

86384.1.1   הספור החסידי באומר בדרמה ובניגון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ראובן רז

86385.1.1   אגדות חז"ל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יעקב פלג

86386.1.1   כיתה וקהילה הנהגה וניהול
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב עמנואל צברי

86387.1.1   סוגיות בפשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86388.1.1   עבודה סמינריונית בתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86388.2.1   עבודת גמר בתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86389.1.1   עבודה סמינריונית בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86389.2.1   עבודת גמר בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, מר אמיתי שחור

86390.1.1   עבודה סמינריונית במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86390.2.1   עבודת גמר במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86391.1.1   עבודה סמינריונית בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר בקשי, מר אייל גפן

86391.2.1   עבודת גמר בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, הרב מאיר בקשי

86391.3.1   הנחיה לעבודה סמינריונית בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, הרב מאיר בקשי

86393.1.1   גור אריה על התורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86394.1.1   פרשנות ראשונים לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יוסף דובאוויק

86395.1.1   סוגיות הלכתיות המופיעות בנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86396.1.1   בחירה חופשית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר

86397.1.1   עיון תפילה והוראתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86397.2.1   עיון תפילה והוראתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86398.1.1   סוגיות חינוכיות במשנת החסידות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

86399.1.1   קדימויות בדיני נפשות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב פלג

86400.1.1   הגות ופירוש במדרשי חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו

86401.1.1   הגות במדרשי חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו

86402.1.1   הלכה בעולם המודרני - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86403.1.1   סוגיות בפחד יצחק - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86404.1.1   יסודות הוראת התפילה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף אטון

86405.1.1   התפתחות אישיות ולמידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

86407.1.1   מדרשי חז"ל ומעשי חכמים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86408.1.1   עיון במדרשי חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86409.1.1   סוגיות בנביאים ראשונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ראובן פיירמן

86410.1.1   נביאים ראשונים-הבט חינוכי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ראובן פיירמן

86411.1.1   מעורבות חברתית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86412.1.1   ילדים ונוער בסיכון במערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86413.1.1   התמודדות חינוכית עם התמכרויות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

87023.1.1   עבודה סמינריונית בספרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים