לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תשפ"א

84006.1.1   פסיכופתולוגיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יהודה דור, הרב ברוך שטיינר

84010.1.1   שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה, הרב ברוך שטיינר

84011.1.1   שיטות קריאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שחר בן אור, הרב ברוך שטיינר

84016.1.1   הוראה מתקנת בקריאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דן שוהם, הרב ברוך שטיינר

84018.1.1   ליקויי למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אריאל גרוס, הרב ברוך שטיינר

84029.1.1   מבוא לח"מ-לקויות קשות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מתניה ריגר, הרב ברוך שטיינר

84031.1.1   כתיב והבעה בכתב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דן שוהם, הרב ברוך שטיינר

84033.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

84038.1.1   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84038.1.2   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מתניה ריגר

84040.1.1   התנסות בהוראת חינוך מיוחד
 

שם המרצה: מר אמיתי אליה, מר אפרים כהן

84040.3.1   עבודה מעשית בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה, מר אפרים כהן

84041.1.1   הקמת מרכז למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84042.1.1   הבטים חברתיים של לקויות למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי, הרב ברוך שטיינר

84043.1.1   מיומנויות תקשורת בכתה ובחינוך המיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה, הרב ברוך שטיינר

84049.1.1   התפתחות סנסומוטורית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שחר בן אור, הרב ברוך שטיינר

84051.1.1   מוגנות בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מרדכי זולברג, הרב ברוך שטיינר

86005.1.1   גורמים בחינוך והוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל, הרב ברוך שטיינר

86006.1.1   סמינר דידקטי בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל, הרב ברוך שטיינר

86011.1.1   מחשבת חינוך בהלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג, הרב ברוך שטיינר

86021.1.1   סוגיות בפשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, הרב ברוך שטיינר

86029.1.1   עזרה ראשונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86053.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי, הרב ברוך שטיינר

86096.1.1   עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86104.1.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי, הרב ברוך שטיינר

86105.1.1   הקדמות לתנ"ך חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., מר אייל גפן

86105.2.1   הקדמות לתנ"ך פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., מר אייל גפן

86105.3.1   הקדמות לתנ"ך קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., מר אייל גפן

86106.1.1   הקדמות לתושב"ע חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., מר אייל גפן

86106.2.1   הקדמות לתושב"ע פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., מר אייל גפן

86106.3.1   הקדמות לתושב"ע קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., מר אייל גפן

86107.1.1   פשוטו של מקרא חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, מר אייל גפן

86107.2.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86107.3.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86107.4.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, הרב ברוך שטיינר

86108.1.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86108.2.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86108.3.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86109.1.1   מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד -ב חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86109.2.1   מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד -ב פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86109.3.1   מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד -ב קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86110.1.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86110.2.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86110.3.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86111.1.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86111.2.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86111.3.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86113.1.1   חינוך יהודי חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, מר אייל גפן

86113.2.1   חינוך יהודי פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, מר אייל גפן

86113.3.1   חינוך יהודי קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, מר אייל גפן

86114.1.1   חינוך כללי חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, מר אייל גפן

86114.2.1   חינוך כללי פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, מר אייל גפן

86114.3.1   חינוך כללי קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, מר אייל גפן

86115.1.1   תולדות פרשנות התנ"ך-א חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86115.2.1   תולדות פרשנות התנ"ך-א פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86115.3.1   תולדות פרשנות התנ"ך-א קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86118.1.1   תולדות פרשנות התנ"ך ב חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86118.2.1   תולדות פרשנות התנ"ך ב פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86118.3.1   תולדות פרשנות התנ"ך ב קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86130.1.1   מבוא לדידקטיקה כללית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מלכיאל אברהם, הרב ברוך שטיינר

86130.2.1   דידקטיקה בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בניהו טבילה, הרב ברוך שטיינר

86132.1.1   אוריינות אקדמית - א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ברוך שטיינר, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86132.1.2   אוריינות אקדמית - ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ברוך שטיינר, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86132.1.3   אוריינות אקדמית - ג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ברוך שטיינר, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86137.1.1   יסודות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמוס נתנאל, הרב ברוך שטיינר

86141.1.1   תורת המנהגים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86145.1.1   לשון המקרא-תגליות וחידושים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם קופרמן, הרב ברוך שטיינר

86148.1.1   ספרי תרי עשר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר, הרב ברוך שטיינר

86164.1.1   עיונים בקוהלת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל, הרב ברוך שטיינר

86168.1.1   עיונים בספר מלכים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל, הרב ברוך שטיינר

86171.1.1   הגות בפירוש אברבנאל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ברוך שטיינר

86176.1.1   לימודי קודש בגיל הרך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חנן ויזנר, הרב ברוך שטיינר

86191.1.1   עיונים בספר שערי יושר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

86198.1.1   הלכה ומודרנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86217.1.1   עיון בתהילים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי, הרב ברוך שטיינר

86219.1.1   הלכה חוק ומשפט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס, הרב ברוך שטיינר

86232.1.1   סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא, הרב ברוך שטיינר

86263.2.1   מכינה קדם אקדמית באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן, הרב ברוך שטיינר

86263.2.2   מכינה באנגלית - פטור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86264.1.1   מכינה באזרחות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., ט.נ.

86264.1.2   מכינה באזרחות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., ט.נ.

86266.1.1   דרכי פסיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו, הרב ברוך שטיינר

86268.1.1   מבוא לתורת הראשונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק, הרב ברוך שטיינר

86269.1.1   דיני ממונות הלכה למעשה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק, הרב ברוך שטיינר

86270.1.1   ספר שמואל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל, הרב ברוך שטיינר

86270.2.1   ספר שמואל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86271.1.1   המקרא ופשוטו בחז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלימלך קופרמן, הרב ברוך שטיינר

86281.1.1   בטחון בטיחות ושעת חירום חשון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86282.1.1   חינוך לזהירות בדרכים קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86282.1.2   חינוך לזהירות בדרכים סיון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86282.1.3   חינוך לזהירות בדרכים אייר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86282.1.4   חינוך לזהירות בדרכים אדר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86282.1.5   חינוך לזהירות בדרכים טבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86282.1.6   חינוך לזהירות בדרכים כסלו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86282.1.7   חינוך לזהירות בדרכים חשון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86283.1.1   עזרא ונחמיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמנואל צברי, הרב ברוך שטיינר

86289.1.1   תכנון ותוכניות לימודים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה, הרב ברוך שטיינר

86295.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86295.1.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86295.1.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86297.1.1   שימוש בכלים מקוונים להוראת תושבע"פ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ידידיה הכהן, הרב ברוך שטיינר

86307.1.1   ההיסטוריה במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר חגי שטמלר, הרב ברוך שטיינר

86328.1.1   בבלי,ירושלמי וסבוראים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86332.1.2   התנסות מעשית בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ, מר אפרים כהן

86332.1.3   התנסות מעשית בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, מר אפרים כהן

86332.1.4   התנסות מעשית בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמנואל צברי, מר אפרים כהן

86332.1.5   התנסות מעשית בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל כהן, מר אפרים כהן

86332.1.7   התנסות מעשית בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל, מר אפרים כהן

86332.1.8   התנסות מעשית בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יהודה ביטי, מר אפרים כהן

86332.2.2   התנסות מעשית מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, מר אפרים כהן

86332.3.1   התנסות מעשית מודרכת בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל, מר אפרים כהן

86332.3.3   התנסות מעשית מודרכת בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יהודה ביטי, מר אפרים כהן

86332.3.4   התנסות מעשית מודרכת בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ, מר אפרים כהן

86332.3.5   התנסות מעשית מודרכת בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, מר אפרים כהן

86332.6.1   התנסות מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש, מר אפרים כהן

86332.7.1   התנסות מעשית בתושב"ע/תנ"ך/מחשב"י - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, מר אפרים כהן

86332.7.2   התנסות מעשית בתושב"ע/תנ"ך/מחשב"י - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור, מר אפרים כהן

86333.1.1   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ, מר אפרים כהן

86333.1.2   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ, מר אפרים כהן

86333.1.6   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש, מר אפרים כהן

86333.1.7   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש, מר אפרים כהן

86334.1.1   טוב ורע בהגות היהודית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ברוך שטיינר

86336.1.1   שימוש במדיה ככלי הוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אליהו שיינפלד

86339.1.1   בנין כוחות הנפש בתהליך החינוכי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה, הרב ברוך שטיינר

86340.1.1   משנה ותוספתא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא, הרב ברוך שטיינר

86346.1.1   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן, הרב ברוך שטיינר

86346.2.1   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן, הרב ברוך שטיינר

86346.2.2   אנגלית בסיסי - פטור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86370.1.1   אתגרים חינוכיים בגיל ההתבגרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אליהו שיינפלד, הרב ברוך שטיינר

86373.1.1   ספרות האמוראים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יוסף דובאוויק, הרב ברוך שטיינר

86373.2.1   ספרות האמוראים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יוסף דובאוויק

86388.1.1   עבודה סמינריונית בתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86388.2.1   עבודה סמינריונית בתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86389.1.1   עבודה סמינריונית בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86389.2.2   עבודה גמר בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86390.1.1   עבודה סמינריונית במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86390.2.1   עבודה גמר במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86391.1.1   עבודה סמינריונית בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר בקשי, מר אייל גפן

86391.2.1   עבודה גמר בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר בקשי, מר אייל גפן

86391.3.1   הנחיה לעבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86392.1.1   הוראה פרטנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86393.1.1   גור אריה על התורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני, הרב ברוך שטיינר

86395.1.1   סוגיות הלכתיות המופיעות בנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג, הרב ברוך שטיינר

86399.1.1   קדימויות בדיני נפשות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב פלג, הרב ברוך שטיינר

86403.1.1   סוגיות בפחד יצחק - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86410.1.1   נביאים ראשונים-הבט חינוכי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ראובן פיירמן, הרב ברוך שטיינר

86425.1.1   הוראת תושב"ע מהגמרא עד ההלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלקנה ליאור, הרב ברוך שטיינר

86436.1.1   תורת החינוך והוראתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ידידיה הכהן

86451.1.1   נתיבות עולם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז, הרב ברוך שטיינר

86452.1.1   עיונים בספרות האגדה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ברוך שטיינר

86453.1.1   היבטים חברתיים ורגשיים של לקויות למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86455.1.1   מה בין התורה לחכמה האנושית ע"פ המהר"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני, הרב ברוך שטיינר

שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים