חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ח

22003.1.1   דקדוק אנגלית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22004.1.1   ניתוח השיח בספרות אנגלית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22005.1.1   Oral Interpretation
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' דבורה שטיינברגר

22006.1.1   מבוא לז'אנרים בספרות אנגלית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22007.1.1   מיומנות הלמידה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22008.1.1   הבנת הנקרא
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22009.1.1   סגנון וכתיבה 1
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22010.1.1   מבוא לבלשנות אנגלית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22012.1.1   אוצר מילים )לימוד עצמי(
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: צוות

22013.1.1   מיומנות הדיבור באנגלית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' עדינה ארץ

22013.1.2   מיומנות הדיבור באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

22015.1.1   הוראת אנגלית לבגרות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22016.1.1   ספרות בריטית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' דבורה שטיינברגר

22017.1.1   הוראת ספרות אנגלית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22018.1.1   סגנון וכתיבה 2
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22019.1.1   קריאת טקסטים ופדגוגיה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22020.1.1   הערכה בהוראה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' טובה פרסוף

22024.1.1   בלשנות אנגלית - מתקדם
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22025.1.1   הוראת דקדוק אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22026.1.1   ספרות אמריקאית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22027.1.1   שאלות הלכתיות בשואה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

22028.1.1   הוראת אנגלית למאותגרי למידה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

22029.1.1   כתיבה מחקרית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22030.1.1   עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22030.2.1   עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22031.1.1   התנסות בהוראת אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה פרנקל

22032.1.1   סדנה דידקטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה פרנקל

22033.1.1   ספרות אנגלית ופרשנותה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22035.1.1   שייקספייר
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22046.1.1   קריאת רומנים קלאסיים )לימוד עצמי(  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אמי זיטר, ד"ר סוזן רוזנפלד

22046.2.1   קריאת רומנים קלאסיים )לימוד עצמי(  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אמי זיטר, ד"ר סוזן רוזנפלד

22047.1.1   Children's Literature
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

22052.1.1   Oral Proficiency - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

22052.2.1   Listening Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22052.3.1   Reading Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22052.4.1   Writing Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22052.5.1   Oral Proficiency - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

22052.6.1   Reading Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22052.7.1   Listening Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22052.8.1   Writing Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22054.1.1   מגוון והתפתחות של השפה האנגלית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22055.1.1   Co-Teaching - אקדמיה כיתה )חד-חוגי( - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' זמרתיה הרבנד, גב' יעל בן ארזה, גב' שושנה פרנקל, ד"ר צילה ארן

22055.1.2   Co-Teaching - אקדמיה כיתה )חד-חוגי( - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה פרנקל, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

22055.2.1   Co-Teaching - אקדמיה כיתה )דו-חוגי( - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה פרנקל, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

22055.2.2   Co-Teaching - אקדמיה כיתה )דו-חוגי( - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' זמרתיה הרבנד, גב' יעל בן ארזה, גב' שושנה פרנקל, ד"ר צילה ארן

22056.1.1   מתודולוגיה בהוראת אנגלית כשפה זרה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' טובה פרסוף

22061.1.1   שירה ופיוט במלחמה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22062.1.1   ז'אנרים בספרות ממבט יצירתי
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22063.1.1   הוראת הקריאה באנגלית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

22064.1.1   ניתוח בלשני של השיח EFL
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית, ד"ר אמי זיטר

22065.1.1   היסטוריה ורקע פדגוגי בספרי קומיקס
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים