חיפוש

סילבוס של הקורסים - תשע"ז

22001.1.1   COACHING SKILLS FOR TEACHING   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' פנינה רוזנס

22003.1.1   GRAMMAR   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22004.1.1   DISCURSIVE ANALYSIS   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22005.1.1   ORAL INTERPRETATION   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' דבורה שטיינברגר

22006.1.1   GENRES   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22007.1.1   STUDY SKILLS   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22008.1.1   READING COMPREHENSION   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22009.1.1   STYLE & COMP I   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22010.1.1   INTRO. TO LINGUISTICS   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22012.1.1   VOCABULARY   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: צוות

22013.1.1   ORAL WORKSHOP   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' עדינה ארץ

22013.2.1   Oral Workshop - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

22015.1.1   TEACHING BAGRUT   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22016.1.1   ENGLISH SURVEY   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' דבורה שטיינברגר

22017.1.1   TEACHING LITERATURE   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22018.1.1   STYLE & COMPOSITION II   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22019.1.1   READING TEXT & PEDAGOGY   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22020.1.1   PRACTICAL ASSESSMENT   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' טובה פרסוף

22024.1.1   ADVANCED LINGUISTICS   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22025.1.1   Pedagogical Grammar - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22026.1.1   AMERICAN SURVEY   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22027.1.1   HALACHIC RESPONSA DURING THE HOLOCAUST - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

22028.1.1   TEACHING ENGLISH TO LEARNING-CHALLENGED STUDENTS   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

22029.1.1   RESEARCH WRITING   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22030.1.1   SEMINAR PAPER - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22030.2.1   Seminar Paper - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

22031.1.1   CO-TEACHING - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

22033.1.1   LITERATURE AND INTERPRETATION   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22035.1.1   SHAKESPEARE   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22046.1.1   INDEPENDENT READING - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אמי זיטר, ד"ר סוזן רוזנפלד

22046.2.1   Independent Reading - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אמי זיטר, ד"ר סוזן רוזנפלד

22047.1.1   Children's Literature - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

22052.1.1   Oral Proficiency - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

22052.2.1   Listening Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22052.3.1   Reading Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22052.4.1   Writing Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22052.5.1   Oral Proficiency - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

22052.6.1   Reading Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22052.7.1   Listening Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22052.8.1   Writing Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22054.1.1   Variety and Change in the English Language   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22055.1.1   Co-Teaching - אקדמיה כיתה )חד-חוגי( - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' זמרתיה הרבנד, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

22055.1.2   Co-Teaching - אקדמיה כיתה )חד-חוגי( - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה פרנקל, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

22055.2.1   Co-Teaching - אקדמיה כיתה )דו-חוגי( - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה פרנקל, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

22055.2.2   Co-Teaching - אקדמיה כיתה )דו-חוגי( - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' זמרתיה הרבנד, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

22056.1.1   Methodology - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה פרסוף

22057.1.1   Introduction to Drama - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' דבורה שטיינברגר

22058.1.1   Presentation Skills 1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה פרסוף

22059.1.1   Presentation Skills 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה פרסוף

סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים