חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ח

22003.1.1   GRAMMAR
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22004.1.1   DISCURSIVE ANALYSIS
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22005.1.1   ORAL INTERPRETATION
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' דבורה שטיינברגר

22006.1.1   INTRODUCTION TO LITERARY GENRES
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22007.1.1   STUDY SKILLS
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22008.1.1   READING COMPREHENSION
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22009.1.1   STYLE & COMPOSITION I
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22010.1.1   INTRODUCTION TO LINGUISTICS
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22012.1.1   VOCABULARY
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: צוות

22013.1.1   ORAL WORKSHOP
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' עדינה ארץ

22015.1.1   TEACHING BAGRUT
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22016.1.1   SURVEY OF ENGLISH LITERATURE
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' דבורה שטיינברגר

22017.1.1   TEACHING LITERATURE
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22018.1.1   STYLE & COMPOSITION II
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22019.1.1   READING TEXT & PEDAGOGY
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22020.1.1   PRACTICAL ASSESSMENT
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' טובה פרסוף

22024.1.1   ADVANCED LINGUISTICS
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22025.1.1   Pedagogical Grammar - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22026.1.1   SURVEY OF AMERICAN LITERATURE
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22027.1.1   HALACHIC RESPONSA DURING THE HOLOCAUST - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

22028.1.1   TEACHING ENGLISH TO LEARNING-CHALLENGED STUDENTS
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

22029.1.1   RESEARCH WRITING
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22030.1.1   SEMINAR PAPER - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22030.2.1   Seminar Paper - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22031.1.1   CO-TEACHING - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה פרנקל

22032.1.1   PRACTICUM WORKSHOP - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה פרנקל

22033.1.1   LITERATURE AND INTERPRETATION
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22035.1.1   SHAKESPEARE
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22046.1.1   INDEPENDENT READING - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אמי זיטר, ד"ר סוזן רוזנפלד

22046.2.1   Independent Reading - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אמי זיטר, ד"ר סוזן רוזנפלד

22047.1.1   Children's Literature
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

22052.1.1   Oral Proficiency - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

22052.2.1   Listening Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22052.3.1   Reading Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22052.4.1   Writing Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22052.5.1   Oral Proficiency - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

22052.6.1   Reading Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22052.7.1   Listening Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22052.8.1   Writing Proficiency  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22054.1.1   Variety and Change in the English Language
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22055.1.1   Co-Teaching - אקדמיה כיתה )חד-חוגי( - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' זמרתיה הרבנד, גב' יעל בן ארזה, גב' שושנה פרנקל, ד"ר צילה ארן

22055.1.2   Co-Teaching - אקדמיה כיתה )חד-חוגי( - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה פרנקל, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

22055.2.1   Co-Teaching - אקדמיה כיתה )דו-חוגי( - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה פרנקל, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

22055.2.2   Co-Teaching - אקדמיה כיתה )דו-חוגי( - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' זמרתיה הרבנד, גב' יעל בן ארזה, גב' שושנה פרנקל, ד"ר צילה ארן

22056.1.1   METHODOLOGY OF TESOL
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' טובה פרסוף

22061.1.1   War Poetry - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22062.1.1   Genres Workshop
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22063.1.1   Teaching Reading
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

22064.1.1   Linguistic Analysis of EFL Discourse
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית, ד"ר אמי זיטר

22065.1.1   Comics & Graphic Novels: History, Form & Pedag - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים