לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תשע"ט

22003.1.1   דקדוק אנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

22004.1.1   ניתוח השיח בספרות אנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22005.1.1   תורת הנאום באנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' דבורה שטיינברגר

22006.1.1   מבוא לז'אנרים בספרות אנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22006.1.2   אנגלית אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22007.1.1   מיומנות הלמידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22007.1.2   מיומנות הלמידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22008.1.1   הבנת הנקרא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22008.1.2   הבנת הנקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

22009.1.1   סגנון וכתיבה 1
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22010.1.1   מבוא לבלשנות אנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22012.1.1   אוצר מילים )לימוד עצמי(
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ט.נ.

22013.1.1   מיומנות הדיבור באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי ארם

22013.1.2   מיומנות הדיבור באנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נעמי ארם

22015.1.1   הוראת אנגלית לבגרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22016.1.1   ספרות בריטית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נעמי ארם

22016.2.1   ספרות בריטית - יחידה מקוונת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי ארם

22017.1.1   הוראת ספרות אנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22018.1.1   סגנון וכתיבה 2
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22019.1.1   ניתוח טקסטים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22020.1.1   הערכה בהוראה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טובה פרסוף

22024.1.1   בלשנות אנגלית - מתקדם
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22025.1.1   הוראת דקדוק אנגלית - בי"ס יסודי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22025.2.1   הוראת דקדוק אנגלית - חטיבת ביניים ועליונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22026.1.1   ספרות אמריקאית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22027.1.1   שאלות הלכתיות בשואה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

22028.1.1   הוראת אנגלית למאותגרי למידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

22029.1.1   כתיבה מחקרית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22030.1.1   עבודה סמינריונית בחינוך אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22030.2.1   עבודה סמינריונית בבלשנות אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22031.1.1   התנסות בהוראת אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה פרנקל, גב' זמרתיה הרבנד

22031.1.2   התנסות בהוראת אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' זמרתיה הרבנד, גב' שושנה פרנקל

22032.1.1   סדנה דידקטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה פרנקל

22033.1.1   ספרות אנגלית ופרשנותה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22034.1.1   הכנת חומרי למידה ומערכי שיעור
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שושנה פרנקל

22035.1.1   שייקספייר
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22041.2.1   כלי תקשוב בהוראת אנגלית 1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סטפני גליק

22046.1.1   קריאת רומנים קלאסיים )לימוד עצמי(
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר, ד"ר סוזן רוזנפלד

22046.1.2   אנגלית אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22046.2.1   קריאת רומנים קלאסיים )לימוד עצמי(
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר, ד"ר סוזן רוזנפלד

22047.1.1   ספרות ילדים ונוער באנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נעמי ארם

22052.1.1   מבחני מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי ארם

22052.2.1   מבחני מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22052.3.1   מבחני מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22052.4.1   מבחני מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22052.5.1   מבחני מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי ארם

22052.6.1   מבחני מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22052.7.1   מבחני מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22052.8.1   מבחני מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22055.1.1   התנסות בהוראת אנגלית - אקדמיה כיתה )חד-חוגי(
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שושנה פרנקל, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

22055.1.2   התנסות בהוראת אנגלית - אקדמיה כיתה )חד-חוגי(
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' זמרתיה הרבנד, גב' יעל בן ארזה, גב' שושנה פרנקל, ד"ר צילה ארן

22055.2.1   התנסות בהוראת אנגלית - אקדמיה כיתה )דו-חוגי(
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' זמרתיה הרבנד, גב' יעל בן ארזה, גב' שושנה פרנקל, ד"ר צילה ארן

22056.1.1   הוראת אנגלית כשפה זרה - בי"ס תיכון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טובה פרסוף

22063.1.1   הוראת הקריאה באנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

22064.1.1   ניתוח בלשני של השיח EFL
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית, ד"ר אמי זיטר

22065.1.1   היסטוריה ורקע פדגוגי בספרי קומיקס
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

22066.1.1   מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

22067.1.1   המורה כמנהיג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה פרסוף

22068.1.1   הוראת אוצר מילים ללומד הצעיר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה פרסוף

שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים