מערכת קורסים -
|
מערכת מידע אישי


סילבוס של הקורסים - תשע"ז

22001.1.1   COACHING SKILLS FOR TEACHING   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' פנינה רוזנס

22003.1.1   GRAMMAR   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22004.1.1   DISCURSIVE ANALYSIS   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22005.1.1   ORAL INTERPRETATION   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' דבורה שטיינברגר

22006.1.1   GENRES   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22007.1.1   STUDY SKILLS   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22008.1.1   READING COMPREHENSION   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22009.1.1   STYLE & COMP I   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22010.1.1   INTRO. TO LINGUISTICS   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22012.1.1   VOCABULARY   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: צוות

22013.1.1   ORAL WORKSHOP   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

22013.2.1   Oral Workshop   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

22015.1.1   TEACHING BAGRUT   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22016.1.1   ENGLISH SURVEY   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' דבורה שטיינברגר

22017.1.1   TEACHING LITERATURE   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22018.1.1   STYLE & COMPOSITION II   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22019.1.1   READING TEXT & PEDAGOGY   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22020.1.1   PRACTICAL ASSESSMENT   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' טובה פרסוף

22024.1.1   ADVANCED LINGUISTICS   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22025.1.1   Pedagogical Grammar   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22026.1.1   AMERICAN SURVEY   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22027.1.1   HALACHIC RESPONSA DURING THE HOLOCAUST   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

22028.1.1   TEACHING ENGLISH TO LEARNING-CHALLENGED STUDENTS   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

22029.1.1   RESEARCH WRITING   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22030.1.1   SEMINAR PAPER   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22030.2.1   Seminar Paper   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

22031.1.1   CO-TEACHING   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

22033.1.1   LITERATURE AND INTERPRETATION   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22035.1.1   SHAKESPEARE   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22046.1.1   INDEPENDENT READING   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אמי זיטר, גב' מרים בורשטיין, ד"ר סוזן רוזנפלד

22046.2.1   Independent Reading   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אמי זיטר, ד"ר סוזן רוזנפלד

22047.1.1   Children's And Young-Adult Literature   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי ארם

22052.1.1   Oral Proficiency   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

22052.2.1   Listening Proficiency   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22052.3.1   Reading Proficiency   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22052.4.1   Writing Proficiency   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22052.5.1   Oral Proficiency   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

22052.6.1   Reading Proficiency   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22052.7.1   Listening Proficiency   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22052.8.1   Writing Proficiency   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22054.1.1   Variety and Change in the English Language   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22055.1.1   Co-Teaching - אקדמיה כיתה )חד-חוגי(   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה פרנקל, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

22055.1.2   Co-Teaching - אקדמיה כיתה )חד-חוגי(   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' זמרתיה הרבנד, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

22055.2.1   Co-Teaching - אקדמיה כיתה )דו-חוגי(   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' זמרתיה הרבנד, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

22055.2.2   Co-Teaching - אקדמיה כיתה )דו-חוגי(   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה פרנקל, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

22056.1.1   Methodology   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה פרסוף

22057.1.1   Introduction to Drama   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' דבורה שטיינברגר

22058.1.1   Presentation Skills 1   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה פרסוף

22059.1.1   Presentation Skills 2   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה פרסוף

סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36
ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

לאתר המלא


|
|