חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ט

42001.1.1   חשבון אינפינטיסימלי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש, גב' שלומית ברגמן

42002.1.1   מתמטיקה דיסקרטית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא

42003.1.1   תורת המספרים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' יעל הכהן

42004.1.1   אלגברה לינארית א
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: פרופ' אליהו ריפס, גב' חדוה מאיר

42005.1.1   אלגברה לינארית ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' חדוה מאיר

42006.1.1   תורת הקבוצות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא

42007.1.1   חשבון אינפינטיסימלי מתקדם
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא

42008.1.1   אלגברה לינארית מתקדמת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' יעל הכהן

42009.1.1   גאומטריה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ט.נ., גב' יסכה קרס - חדד

42012.1.1   אנליזה נומרית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42013.1.1   מרחבים מטריים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שולמית רכס, גב' חדוה מאיר

42014.1.1   סמינר לפתרון בעיות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: פרופ' עלי מרצבך, ד"ר זיוה דויטש

42014.1.2   סמינר לפתרון בעיות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש

42015.1.1   סמינר מתמטי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42015.2.1   סמינר מתמטי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מלכה רוזנטל

42016.1.1   טכנולוגיה בהוראת מתמטיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: פרופ' נח דנא פיקארד

42017.1.1   פונקציות מרוכבות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: פרופ' נח דנא פיקארד, גב' שלומית ברגמן

42018.1.1   הסתברות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' שלומית ברגמן, גב' יסכה קרס - חדד

42019.1.1   סמינר דידקטי במתמטיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' סימה בן דוד

42021.1.1   סוגיות בגיאומטריה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' יסכה קרס - חדד, מר נתנאל אלטשולר, מר עקיבא קדרי

42021.2.1   סוגיות בגיאומטריה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יסכה קרס - חדד

42022.1.1   תורת הגרפים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42023.1.1   משוואות דיפרנציאליות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' חדוה מאיר

42025.1.1   סדנת כתיבה מתוקשבת במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר עקיבא קדרי, ד"ר זיוה דויטש

42026.1.1   מעבדה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מלכה רוזנטל

42026.1.2   מעבדה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42027.1.1   טורים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' שרה כוכב

42028.1.1   התנסות מודרכת בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אוילין כהן

42028.2.1   התנסות מודרכת בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אוילין כהן

42028.3.1   התנסות מודרכת בהוראת מדעי המחשב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רחל רובל

42029.1.1   קומבינטוריקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' רון עדין, גב' רחל נפחא

42030.1.1   נושאים בתורת המספרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' יעל הכהן

42031.1.1   אשנב למתמטיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' דבורה ספייער

42033.1.1   תורת החוגים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' יסכה קרס - חדד

42034.1.1   מאגר בחינות במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש, גב' יעל הכהן, ד"ר מלכה רוזנטל

42038.1.1   פי מזוויות שונות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' עלי מרצבך

42041.1.1   לוגיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן

42049.1.1   קורס העשרה - תורת המשחקים )יישומים לכלכלה) - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' שרה כוכב

42051.1.1   נושאים בהוראת מתמטיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' סימה בן דוד

42052.1.1   תכנות מתקדם
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שושנה שלייפר

42057.1.1   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אוילין כהן, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.1.1   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אוילין כהן, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.1.2   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה רוזנטל, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.1.3   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חיה נגאל, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.2.1   התנסות מודרכת במתמטיקה - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אוילין כהן, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.2.2   התנסות מודרכת במתמטיקה - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חיה נגאל, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.2.3   התנסות מודרכת במתמטיקה - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה רוזנטל, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.3.1   התנסות מודרכת במדעי המחשב - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרון עבודי, גב' יעל בן ארזה

42057.4.1   התנסות מודרכת במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל בן ארזה

42058.1.1   מבוא לתכנות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה שלייפר

42059.1.1   מבוא למסדי נתונים SQL - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסף שריקי

42060.1.1   מבנים אלגבריים 1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' אליהו ריפס, גב' חדוה מאיר

42061.1.1   מבנים אלגבריים 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' חדוה מאיר

42062.1.1   עבודה מעשית דיפרנציאלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' סימה בן דוד

42064.1.1   סמינר דידקטי במדעי המחשב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רחל רובל

42066.1.1   סוגיות מתמטיות בחז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' עלי מרצבך

42067.1.1   נושאים באנליזה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר נתנאל אלטשולר

42067.1.1   נושאים באנליזה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר נתנאל אלטשולר

42069.1.1   משחקי תמורות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' יסכה קרס - חדד

42070.1.1   קורס העשרה - מספרי פיבונאצ'י וחיתוך הזהב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' יסכה קרס - חדד

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

יצירת קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים