חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ח

42001.1.1   חשבון אינפינטיסימלי
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש, גב' שלומית ברגמן

42002.1.1   מתמטיקה דיסקרטית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא

42003.1.1   תורת המספרים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' יעל הכהן

42004.1.1   אלגברה לינארית א
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: פרופ' אליהו ריפס, גב' חדוה מאיר

42005.1.1   אלגברה לינארית ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מלכה רוזנטל, גב' יסכה חדד, גב' חדוה מאיר

42006.1.1   תורת הקבוצות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא

42007.1.1   חשבון אינפינטיסימלי מתקדם
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא

42008.1.1   אלגברה מתקדמת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' אליהו ריפס, גב' חדוה מאיר

42009.1.1   גאומטריה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר עקיבא קדרי, מר עקיבא קדרי

42011.1.1   הלוח העברי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' עלי מרצבך

42013.1.1   מרחבים מטריים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר שולמית רכס, גב' חדוה מאיר

42014.1.1   סמינר לפתרון בעיות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש

42014.1.2   סמינר לפתרון בעיות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: פרופ' עלי מרצבך, ד"ר זיוה דויטש

42015.1.1   סמינר מתמטי
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42015.2.1   סמינר מתמטי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מלכה רוזנטל

42016.1.1   הוראת מתמטיקה באמצעות מחשב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר עקיבא קדרי

42017.1.1   פונקציות מרוכבות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' שלומית ברגמן

42018.1.1   הסתברות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' שלומית ברגמן

42019.1.1   סמינר דידקטי במתמטיקה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' סימה בן דוד

42021.1.1   סוגיות בגיאומטריה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' יסכה חדד, מר עקיבא קדרי

42021.2.1   סוגיות בגיאומטריה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יסכה חדד

42022.1.1   תורת הגרפים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42022.1.1   תורת הגרפים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42023.1.1   משוואות דיפרנציאליות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' חדוה מאיר

42025.1.1   סדנת כתיבה מתוקשבת במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר עקיבא קדרי, ד"ר זיוה דויטש

42026.1.1   מעבדה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42026.1.1   מעבדה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42026.1.2   מעבדה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מלכה רוזנטל

42026.2.1   סמינר קריאה - מעבדה למצויינות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42026.2.2   סמינר קריאה - מעבדה למצויינות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' אליהו ריפס

42027.1.1   טורים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42028.1.1   התנסות מודרכת בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

42028.2.1   התנסות מודרכת בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

42028.2.1   התנסות מודרכת בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

42028.3.1   התנסות מודרכת בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מריט דרעי

42029.1.1   קומבינטוריקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' רון עדין, גב' רחל נפחא

42029.1.1   קומבינטוריקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' רון עדין, גב' רחל נפחא

42030.1.1   נושאים בתורת המספרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' יעל הכהן

42031.1.1   אשנב למתמטיקה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר שולמית רכס

42033.1.1   תורת החוגים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' יסכה חדד

42034.1.1   מאגר בחינות במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש, גב' יעל הכהן, ד"ר מלכה רוזנטל

42038.1.1   פי מזוויות שונות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' עלי מרצבך

42041.1.1   לוגיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא

42049.1.1   קורס העשרה - תורת המשחקים )יישומים לכלכלה) - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' שרה כוכב

42051.1.1   נושאים בהוראת מתמטיקה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' סימה בן דוד

42052.1.1   תכנות מתקדם
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שושנה שלייפר

42055.1.1   גרפים וזרימה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר בנימין ברסקי

42056.1.1   פונקציות רקורסיביות ומגבלות החישוב המתמטי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן

42057.1.1   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ט.נ., גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.1.2   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.1.3   התנסות מודרכת בהוראת מתמטיקה -אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.2.1   התנסות מודרכת במתמטיקה - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.2.1   התנסות מודרכת במתמטיקה - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.2.2   התנסות מודרכת במתמטיקה - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.2.3   התנסות מודרכת במתמטיקה - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42058.1.1   מבוא לתכנות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה שלייפר

42059.1.1   מבוא למסדי נתונים SQL - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה שלייפר

42060.1.1   מבנים אלגבריים 1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' אליהו ריפס, גב' חדוה מאיר

42061.1.1   מבנים אלגבריים 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' חדוה מאיר

42062.1.1   עבודה מעשית דיפרנציאלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' סימה בן דוד

42064.1.1   סמינר דידקטי במדעי המחשב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רחל רובל

42065.1.1   מועדון שנה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: רעיה ליבנה

42067.1.1   נושאים באנליזה ובאלגברה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר שולמית רכס

42068.1.1   אוריינות אקדמית מתמטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יסכה חדד

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים