חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ט

42001.1.1   חשבון אינפינטיסימלי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש, גב' שלומית ברגמן

42002.1.1   מתמטיקה דיסקרטית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא

42003.1.1   תורת המספרים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' יעל הכהן

42004.1.1   אלגברה לינארית א
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: פרופ' אליהו ריפס, גב' חדוה מאיר

42005.1.1   אלגברה לינארית ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' נח דנא פיקארד, גב' חדוה מאיר

42006.1.1   תורת הקבוצות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא

42007.1.1   חשבון אינפינטיסימלי מתקדם
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא

42009.1.1   גאומטריה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר עקיבא קדרי, מר עקיבא קדרי

42012.1.1   אנליזה נומרית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' שרה כוכב

42013.1.1   מרחבים מטריים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שולמית רכס, גב' חדוה מאיר

42014.1.1   סמינר לפתרון בעיות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש

42014.1.2   סמינר לפתרון בעיות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' עלי מרצבך, ד"ר זיוה דויטש

42015.1.1   סמינר מתמטי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42015.2.1   סמינר מתמטי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מלכה רוזנטל

42016.1.1   הוראת מתמטיקה באמצעות מחשב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר עקיבא קדרי

42017.1.1   פונקציות מרוכבות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: פרופ' נח דנא פיקארד, גב' שלומית ברגמן

42018.1.1   הסתברות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' שלומית ברגמן

42019.1.1   סמינר דידקטי במתמטיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' סימה בן דוד

42021.1.1   סוגיות בגיאומטריה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' יסכה חדד, מר עקיבא קדרי

42021.2.1   סוגיות בגיאומטריה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יסכה חדד

42022.1.1   תורת הגרפים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' יסכה חדד

42023.1.1   משוואות דיפרנציאליות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' חדוה מאיר

42025.1.1   סדנת כתיבה מתוקשבת במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר עקיבא קדרי, ד"ר זיוה דויטש

42026.1.1   מעבדה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42026.1.2   מעבדה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מלכה רוזנטל

42028.1.1   התנסות מודרכת בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

42028.2.1   התנסות מודרכת בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

42029.1.1   קומבינטוריקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' רון עדין, גב' רחל נפחא

42030.1.1   נושאים בתורת המספרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' יעל הכהן

42031.1.1   אשנב למתמטיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שולמית רכס

42033.1.1   תורת החוגים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' יסכה חדד

42034.1.1   מאגר בחינות במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש, גב' יעל הכהן, ד"ר מלכה רוזנטל

42038.1.1   פי מזוויות שונות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' עלי מרצבך

42041.1.1   לוגיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן

42049.1.1   קורס העשרה - תורת המשחקים )יישומים לכלכלה) - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' שרה כוכב

42051.1.1   נושאים בהוראת מתמטיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' סימה בן דוד

42052.1.1   תכנות מתקדם
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שושנה שלייפר

42054.1.1   תורת השדות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' יעל הכהן

42057.1.1   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חיה נגאל, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.1.1   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חיה נגאל, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.1.2   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה רוזנטל, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.1.3   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אוילין כהן, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.2.1   התנסות מודרכת במתמטיקה - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אוילין כהן, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.2.2   התנסות מודרכת במתמטיקה - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חיה נגאל, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.2.3   התנסות מודרכת במתמטיקה - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה רוזנטל, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42058.1.1   מבוא לתכנות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה שלייפר

42059.1.1   מבוא למסדי נתונים SQL - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסף שריקי

42060.1.1   מבנים אלגבריים 1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' אליהו ריפס, גב' חדוה מאיר

42061.1.1   מבנים אלגבריים 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' חדוה מאיר

42062.1.1   עבודה מעשית דיפרנציאלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' סימה בן דוד

42064.1.1   סמינר דידקטי במדעי המחשב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רחל רובל

42065.1.1   מועדון שנה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: רעיה ליבנה

42066.1.1   סוגיות מתמטיות בחז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' עלי מרצבך

42067.1.1   נושאים באנליזה ובאלגברה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שולמית רכס

42069.1.1   משחקי תמורות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' יסכה חדד

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים