חיפוש

סילבוס של הקורסים - תשע"ח

40003.1.1   אקולוגיה של הצמח +סיורים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר נעם בר-שי

40006.1.1   ביולוגיה מולקולרית מתקדמת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

40007.1.1   גנטיקה הרצאה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

40009.1.1   מבוא לבוטניקה +סיורים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר יוסף ראובני

40010.1.1   מבוא לביולוגיה של התא
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר זיוה בזק

40011.1.1   מבוא להנדסה גנטית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' מוריה גמליאל

40012.1.1   מבוא לזואולוגיה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רות ויסקוט

40013.1.1   מבוא לפאוניסטיקה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר משה רענן

40014.1.1   פאוניסטיקה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר משה רענן

40015.1.1   מבוא לפיזיולוגיה של בע"ח
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

40016.1.1   מיקרוביולוגיה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אורית שטיינמץ

40017.1.1   מיקרוביולוגיה מעבדה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אורית שטיינמץ

40017.2.1   מיקרוביולוגיה מעבדה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר עמיחי יבלוביץ

40018.1.1   מתמטיקה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר ולנטינה לבריק

40018.2.1   מתמטיקה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אלישבע שזיפי

40020.1.1   סיורי קמפוס - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נעם בר-שי

40022.1.1   סמינר מחקר
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר עמיחי יבלוביץ

40023.1.1   פיזיולוגיה של דם ונשימה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

40026.1.1   פיזיולוגיה של הצמח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף ראובני

40028.1.1   פיזיולוגיה של כליה ועיכול - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

40029.1.1   פיזיולוגיה של עצבים וחושים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

40029.2.1   פיזיולוגיה של עצבים וחושים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

40030.1.1   רעיונות יסוד בביולוגיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר משה רענן

40032.1.1   ננוביולוגיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר עמיחי יבלוביץ

40101.1.1   בטיחות במעבדה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר מילכה נוסבוים

40102.1.1   ביוכימיה הרצאה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר זיוה בזק

40103.1.1   ביוכימיה מעבדה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר סימה לוי גרינברג

40104.1.1   כימיה אורגנית הרצאה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אריה בכרך

40105.1.1   כימיה אורגנית מעבדה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אריה בכרך

40108.1.1   כימיה אי אורגנית הרצאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מילכה נוסבוים

40109.1.1   כימיה אנליטית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר מרגנית כהן

40110.1.1   כימיה אנליטית מעבדה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מרגנית כהן

40111.1.1   כימיה כללית הרצאה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר מלכה אפשטיין

40112.1.1   כימיה כללית מעבדה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר מילכה נוסבוים

40113.1.1   כימיה פיזיקלית מעבדה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מלכה אפשטיין

40116.1.1   מבוא לקשר כימי
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר נחמה מושכל

40118.1.1   ספקטרוסקופיה ב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר מלכה אפשטיין

40126.1.1   מצב מוצק - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

40127.1.1   ספקטרוסקופיה ושיטות הפרדה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מלכה אפשטיין

40301.1.1   אופטיקה וגלים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר יעל קליין

40304.1.1   חשמל ומגנטיות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר שמשון בן דרור

40305.1.1   מבוא לגיאולוגיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף שפנייר

40306.1.1   מכניקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יעל קליין

40308.1.1   פרקים בפיזיקה מודרנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר ולנטינה לבריק

40604.1.1   דרכי הוראת מדעים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' מיכל קלרמן

40606.1.1   פילוסופיה של המדע והחינוך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אהובה גזיאל

40609.1.1   עבודה מעשית בי"ס - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר חוה גרינספלד

40611.1.1   התנסות מודרכת במדעים - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה ספראי, גב' יעל בן ארזה

40611.1.2   התנסות מודרכת במדעים - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה שטריך, גב' יעל בן ארזה

40901.1.1   אנגלית מדעית א
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

40902.1.1   אנגלית מדעית ב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים