חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ט

40001.1.1   אימונולוגיה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אורית שטיינמץ

40002.1.1   מבוא לאקולוגיה +סיורים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר נעם בר-שי

40002.2.1   מבוא לאקולוגיה +סיורים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נעם בר-שי

40005.1.1   ביולוגיה מולקולרית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

40005.2.1   ביולוגיה מולקולרית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

40007.1.1   גנטיקה הרצאה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

40008.1.1   גנטיקה מעבדה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אורית שטיינמץ

40009.1.1   מבוא לבוטניקה +סיורים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נעם בר-שי

40010.1.1   מבוא לביולוגיה של התא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר זיוה בזק

40012.1.1   מבוא לזואולוגיה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רות ויסקוט

40013.1.1   מבוא לפאוניסטיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר אביחי בנימיני

40015.1.1   מבוא לפיזיולוגיה של בע"ח
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

40018.1.1   מתמטיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר ולנטינה לבריק

40018.2.1   מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר ולנטינה לבריק

40019.1.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

40019.2.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אלישבע שזיפי

40020.1.1   סיורי קמפוס - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נעם בר-שי

40022.1.1   סמינר מחקר
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר עמיחי יבלוביץ

40022.2.1   סמינר מחקר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר עמיחי יבלוביץ

40023.1.1   פיזיולוגיה של דם ונשימה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

40024.1.1   פיזיולוגיה של בע"ח מעבדה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה צנגן

40025.1.1   פיזיולוגיה של הורמונים ורביה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

40027.1.1   פיזיולוגיה של הצמח מעבדה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יוסף ראובני

40030.1.1   רעיונות יסוד במדעי הטבע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אהובה גזיאל

40042.1.1   תקשוב בהוראת מדעים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

40101.1.1   בטיחות במעבדה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נעמה פריימן

40102.1.1   ביוכימיה הרצאה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר זיוה בזק

40103.1.1   ביוכימיה מעבדה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ט.נ.

40104.1.1   כימיה אורגנית הרצאה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר מלכה אפשטיין

40105.1.1   כימיה אורגנית מעבדה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר מלכה אפשטיין

40106.1.1   כימיה אורגנית מתקדמת הרצאה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר מלכה אפשטיין

40107.1.1   כימיה אורגנית מתקדמת מעבדה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר מלכה אפשטיין

40111.1.1   כימיה כללית הרצאה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נעמה פריימן

40112.1.1   כימיה כללית מעבדה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נעמה פריימן

40113.1.1   כימיה פיזיקלית מעבדה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' צופיה אנגלמן

40116.1.1   מבוא לקשר כימי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר נחמה מושכל

40117.1.1   ננוכימיה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר מלכה אפשטיין

40119.1.1   פולימרים הרצאה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' צופיה אנגלמן

40120.1.1   פולימרים מעבדה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' צופיה אנגלמן

40121.1.1   קנטיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר מרגנית כהן

40124.1.1   תרמודינמיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר מרגנית כהן

40128.1.1   תאי גזע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר עפרה צידון

40129.1.1   ביוטכנולוגיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

40301.1.1   אופטיקה וגלים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעל קליין

40304.1.1   חשמל ומגנטיות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שמשון בן דרור

40305.1.1   מבוא לגיאולוגיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף שפנייר

40306.1.1   מכניקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יעל קליין

40307.1.1   מבוא לאסטרונומיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יוסף נוסבוים

40609.1.1   עבודה מעשית בי"ס - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר חוה גרינספלד

40611.1.1   התנסות מודרכת במדעים - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה ספראי, גב' יעל בן ארזה

40611.2.1   התנסות מודרכת במדעים - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה שטריך, גב' יעל בן ארזה

40901.1.1   אנגלית מדעית א
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

40901.2.1   אנגלית מדעית א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

40902.1.1   אנגלית מדעית ב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

40902.2.1   אנגלית מדעית ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים