חיפוש

סילבוס של הקורסים - תשע"ז

40001.1.1   אימונולוגיה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר אורית שטיינמץ

40002.1.1   מבוא לאקולוגיה +סיורים   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר נעם בר-שי

40005.1.1   ביולוגיה מולקולרית   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

40008.1.1   גנטיקה מעבדה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' מוריה גמליאל

40009.1.1   מבוא לבוטניקה +סיורים   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יוסף ראובני

40010.1.1   מבוא לביולוגיה של התא   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר זיוה בזק

40012.1.1   מבוא לזואולוגיה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רות ויסקוט

40013.1.1   מבוא לפאוניסטיקה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר משה רענן

40014.1.1   פאוניסטיקה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר משה רענן

40015.1.1   מבוא לפיזיולוגיה של בע"ח   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

40018.1.1   מתמטיקה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר ולנטינה לבריק

40018.2.1   מתמטיקה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אלישבע שזיפי

40019.1.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

40020.1.1   סיורי קמפוס- שנה ג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר משה רענן

40020.1.2   סיורי קמפוס- שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף ראובני

40020.1.3   סיורי קמפוס שנה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נעם בר-שי

40022.1.1   סמינר מחקר   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר עמיחי יבלוביץ

40023.1.1   פיזיולוגיה של דם ונשימה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

40024.1.1   פיזיולוגיה של בע"ח מעבדה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר שרה צנגן

40025.1.1   פיזיולוגיה של הורמונים ורביה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

40027.1.1   פיזיולוגיה של הצמח מעבדה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רות ויסקוט

40030.1.1   רעיונות יסוד בביולוגיה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר משה רענן

40031.1.1   תורשת האדם   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

40042.1.1   תקשוב בהוראת מדעים   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

40101.1.1   בטיחות במעבדה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר מילכה נוסבוים

40102.1.1   ביוכימיה הרצאה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר זיוה בזק

40103.1.1   ביוכימיה מעבדה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר סימה לוי גרינברג

40104.1.1   כימיה אורגנית הרצאה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר אריה בכרך

40105.1.1   כימיה אורגנית מעבדה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר אריה בכרך

40111.1.1   כימיה כללית הרצאה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר מלכה אפשטיין

40112.1.1   כימיה כללית מעבדה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר מילכה נוסבוים

40114.1.1   מבוא לכימיה פיזיקלית   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר אריה בכרך

40116.1.1   מבוא לקשר כימי   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר נחמה מושכל

40117.1.1   ננוכימיה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר מלכה אפשטיין

40119.1.1   פולימרים הרצאה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: פרופ' אברהם זלכה

40120.1.1   פולימרים מעבדה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: פרופ' אברהם זלכה

40121.1.1   קנטיקה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר מרגנית כהן

40122.1.1   קשר כימי ב   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר מילכה נוסבוים

40124.1.1   תרמודינמיקה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר מלכה אפשטיין

40301.1.1   אופטיקה וגלים   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יעל קליין

40303.1.1   חקירה בתהליכי טבע   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: פרופ' יוסף נוסבוים

40304.1.1   חשמל ומגנטיות   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר שמשון בן דרור

40305.1.1   מבוא לגיאולוגיה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יוסף שפנייר

40306.1.1   מכניקה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יעל קליין

40307.1.1   מבוא לאסטרונומיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יוסף נוסבוים

40601.1.1   הוראת מדע וטכנולוגיה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' בתיה שטריך

40603.1.1   חשיבת התלמיד   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר תמר יחיאלי

40607.1.1   התנסות מודרכת בהוראה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר שרה ספראי, גב' מרב סיאני, גב' ברכה רוזיצקי, ד"ר חוה גרינספלד

40607.1.2   התנסות מודרכת בהוראה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' מרב סיאני

40611.1.1   התנסות מודרכת במדעים - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

40611.1.2   התנסות מודרכת במדעים - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה ספראי, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

40611.2.1   התנסות מודרכת במדעים - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מרב סיאני, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן, ד"ר שרה ספראי

40611.2.2   התנסות מודרכת במדעים - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה ספראי, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

40901.1.1   אנגלית מדעית א   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

40902.1.1   אנגלית מדעית ב   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים