חיפוש

סילבוס של הקורסים - תשע"ח

00014.1.1   פירוש הספורנו על התורה- לתלמידות דו חוגי
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00014.2.1   פירוש הספורנו על התורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00023.1.1   הקדמות לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה אסולין

00031.1.1   ירמיהו  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00031.2.2   ירמיהו  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00031.3.1   ירמיהו יחזקאל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00069.1.1   סיומי הרמב"ם - חוג תנ"ך מחש"י
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00078.1.1   הסיפור החסידי באומר בדרמה ובניגון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00100.1.1   סמינר ב.אד בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן, ד"ר ליאורה פטרובר, ד"ר זיוה קוסופסקי

00104.1.1   תרגיל רש"י
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אורית גליק

00104.1.2   תרגיל רש"י
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרה אסולין

00104.1.3   תרגיל רש"י - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אורית גליק

00105.1.1   תרגיל רמב"ן
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרה אסולין

00105.1.2   תרגיל רמב"ן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה אסולין

00106.1.1   טעמי המקרא - לחוג תנ"ך תושב"ע
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00108.1.1   סמינר בספרות ההלכה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00108.1.2   סמינר בספרות ההלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00111.1.1   פרשנות התרגומים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב יהונתן פוזן

00113.1.1   הבית היהודי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00113.1.2   הבית היהודי
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00114.1.1   משך חכמה על התורה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00116.1.1   סוגיות בספר בראשית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00116.1.2   סוגיות בספר בראשית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00117.1.1   הפרשה וההפטרה - לתלמידות חד חוגי
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00117.1.2   הפרשה וההפטרה -לתלמידות חד חוגי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00118.1.1   פרשנות המקרא והוראתה-לתלמידות דו חוגי
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00118.2.1   פרשנות המקרא והוראתה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00126.1.2   פרשת שבוע ע"פ "עין יעקב" - תנ"ך תושב"ע
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00128.1.1   נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב יוסף כרמל

00133.1.1   ספרי עזרא ונחמיה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00133.1.2   ספרי עזרא ונחמיה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00137.1.1   פרשת השבוע ע"פ הנצי"ב - חוג תנ"ך מחש"י
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00160.1.1   תקשוב בהוראת תנ"ך מחש"י - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רינה בלוך

00201.1.1   פרקי אורח חיים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יגאל ברונר

00201.1.2   פרקי אורח חיים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00201.1.3   פרקי אורח חיים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00202.1.1   הלכות שבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יגאל ברונר

00202.1.2   הלכות שבת
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00202.1.3   הלכות שבת
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00203.1.1   כשרות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ט.נ.

00203.1.3   כשרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זאב מאור

00206.1.1   עיונים בליקוטי מהר"ן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00206.2.1   עיונים בליקוטי מהר"ן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00301.1.1   ספר מלכים - סוגיות נבחרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00301.1.2   ספר מלכים - סוגיות נבחרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00308.1.1   ספר שמואל - סוגיות נבחרות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00308.2.1   ספר שמואל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00314.1.1   פרקי אליהו הנביא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00316.1.1   עיון בספר תהילים - לחוג תנ"ך מחש"י - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' צפורה רוזנברג

00319.1.1   יונה,אשור וישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00322.1.1   ירושלים ובית המקדש בנביאים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00322.1.2   ירושלים ובית המקדש בנביאים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זאב מאור

00401.1.2   אגדות חז"ל - עיון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אורית גליק

00401.1.3   אגדות חז"ל -דרכי פרשנותן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00401.2.1   אגדות חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00401.3.1   אגדות חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00402.1.1   מדרש חז"ל- לחוג תנ"ך מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

00411.1.1   עיון במשנת ה"כוזרי"
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

00412.1.1   האדם ומדותיו במשנת המהר"ל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ראובן רז

00413.1.1   דרך ה' לרמח"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אריה שפירא

00414.1.1   עיון ב - מסילת ישרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אריה שפירא

00442.1.1   פרשת השבוע בראי החסידות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

00448.1.1   עולמו הפרשני של הנצי"ב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

00452.1.1   מחשבת התנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שי ואלטר

00459.1.1   מחשבת הרמב"ם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

00460.1.1   ה"שפת אמת על התורה" כמפרש המדרש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00461.1.1   יסודות בחינוך בראי החסידות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

00506.1.1   אמונה והשתדלות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00506.2.1   אמונה והשתדלות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זאב מאור

00507.1.1   תכנית אלול - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00515.1.1   יחד שבטי ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00515.2.1   יחד שבטי ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00515.3.1   יחד שבטי ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00535.1.1   פרשנות הראשונים לתורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יפה מגנס, ד"ר מיכאל גרוס

00535.1.1   פרשנות הראשונים לתורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יפה מגנס, ד"ר מיכאל גרוס

00535.1.2   יסודות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' יפה מגנס

00536.1.1   דמויות בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00540.1.1   ספר דברי הימים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' תהלה הרץ

00541.1.1   הוראת המשנה - לחוג תנ"ך מחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' יונה האיתן

סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים