מערכת קורסים -
|
מערכת מידע אישי


סילבוס של הקורסים - תשע"ז

00011.1.1   סוגיות בנביאים ראשונים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00012.1.1   מושגים ביהדות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00014.1.1   פירוש הספורנו על התורה- לתלמידות דו חוגי   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00023.1.1   הקדמות לתנ"ך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה אסולין

00025.1.1   פשוטו של מקרא   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

00031.1.1   ירמיהו   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00069.1.1   סיומי הרמב"ם - חוג תנ"ך תושבע"פ   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00078.1.2   הסיפור החסידי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00078.2.1   הסיפור החסידי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00091.1.1   יחידה לעולות חדשות - כל התקופות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

00100.1.1   סמינר ב.אד בלימודי קודש   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן, ד"ר ליאורה פטרובר, ד"ר זיוה קוסופסקי

00104.1.1   תרגיל רש"י   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' שרה אסולין

00104.1.2   תרגיל רש"י   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' אורית גליק

00105.1.1   תרגיל רמב"ן   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' שרה אסולין

00106.1.1   טעמי המקרא - לחוג תנ"ך תושב"ע   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00108.1.1   סמינר בספרות ההלכה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00111.1.1   פרשנות התרגומים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יהונתן פוזן

00113.1.1   הבית היהודי   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00113.1.2   הבית היהודי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00116.1.1   סוגיות בספר בראשית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00116.1.2   סוגיות בספר בראשית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00117.1.1   הפרשה וההפטרה - לתלמידות חד חוגי   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00118.1.1   פרשנות המקרא והוראתה-לתלמידות דו חוגי   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00118.2.1   פרשנות המקרא והוראתה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00119.1.1   ספר שמואל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00119.2.1   ספר שמואל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00126.1.1   פרשת שבוע ע"פ "עין יעקב" - תנ"ך תושב"ע   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00126.1.2   פרשת שבוע ע"פ "עין יעקב" - תנ"ך תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00128.1.1   נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יוסף כרמל

00129.1.1   הוראת המשנה - לחוג תנ"ך תושב"ע   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' יונה האיתן

00133.1.1   ספרי עזרא ונחמיה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00133.1.2   ספרי עזרא ונחמיה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00137.1.1   פרשת השבוע ע"פ הנצי"ב - חוג תנ"ך תושב"ע   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00143.1.1   עבודה סמינריונית במחשבת ישראל תנ"ך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00156.1.1   הכנה לפשוטו של מקרא   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

00160.1.1   תקשוב בהוראת תנ"ך תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רינה בלוך

00165.1.1   עיונים ברמב"ן על ספר בראשית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00166.1.1   עיונים ברמב"ן על ספר שמות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00167.1.1   עיונים ברמב"ן ויקרא במדבר דברים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00168.1.1   פרשנות רש"י בראשית חלק א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00168.2.1   פרשנות רש"י בראשית חלק ב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00169.1.1   פרשנות רש"י שמות חלק א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00169.2.1   פרשנות רש"י שמות חלק ב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00170.1.1   פרשנות רש"י ויקרא + במדבר חלק א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00170.2.1   פרשנות רש"י במדבר חלק ב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00171.1.1   פרשנות רש"י דברים חלק א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00171.2.1   פרשנות רש"י דברים חלק ב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00201.1.1   פרקי אורח חיים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב זאב מאור

00201.1.2   פרקי אורח חיים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00201.1.3   פרקי אורח חיים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יגאל ברונר

00201.1.4   פרקי אורח חיים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00202.1.2   הלכות שבת   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00202.1.3   הלכות שבת   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יגאל ברונר

00202.1.4   הלכות שבת   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב זאב מאור

00202.1.5   הלכות שבת   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00203.1.2   כשרות   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב זאב מאור

00206.1.1   עיונים בליקוטי מהר"ן   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00301.1.1   ספר מלכים - סוגיות נבחרות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00301.4.1   ספר מלכים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00301.5.1   ספר מלכים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00303.1.1   פרקי שיבת ציון - עזרא ונחמיה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

00308.1.1   ספר שמואל - סוגיות נבחרות   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00314.1.1   פרקי אליהו הנביא   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00315.1.1   ספר שופטים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

00316.1.1   עיון בספר תהילים - לחוג תנ"ך תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' צפורה רוזנברג

00319.1.1   יונה,אשור וישראל   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00322.1.1   ירושלים ובית המקדש בנביאים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב זאב מאור

00401.1.1   אגדות חז"ל -דרכי פרשנותן   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00401.1.2   אגדות חז"ל - עיון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אורית גליק

00401.1.3   אגדות חז"ל - עיון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אורית גליק

00401.2.1   אגדות חז"ל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00401.4.1   אגדות חז"ל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00411.1.1   ספר הכוזרי - עיקרי אמונת ישראל   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00414.1.1   עיון ב - מסילת ישרים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אריה שפירא

00442.1.1   פרשת השבוע בראי החסידות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

00445.1.1   החסידות - מבט רעיוני הסטורי ותרבותי   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

00455.1.1   מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד יחידה א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

00456.1.1   ראשית העת החדש יחידה ב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

00457.1.1   המאה ה-י"ח וה-י"ט יחידה ג'   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

00458.1.1   התקופה המודרנית יחידה ד'   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

00506.1.1   אמונה והשתדלות   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב זאב מאור

00506.2.1   אמונה והשתדלות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זאב מאור

00507.1.1   תכנית אלול   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00515.1.1   יחד שבטי ישראל   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00527.1.1   שבחה של ארץ ישראל ומצוותיה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00527.2.1   שבחה של ארץ ישראל ומצוותיה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00535.1.1   יסודות באמונה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' יפה מגנס

00535.1.2   יסודות באמונה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יפה מגנס

00536.2.1   דמויות בתנ"ך   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יהודה מאלי

סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36
ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

לאתר המלא


|
|