לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תשע"ט

00012.1.1   מושגים ביהדות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00014.1.1   פירוש הספורנו על התורה- לתלמידות דו חוגי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00023.1.1   הקדמות לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה אסולין

00025.1.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

00031.1.1   ירמיהו
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00069.1.1   סיומי הרמב"ם - חוג תנ"ך מחש"י
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00069.2.1   סיומי הרמב"ם
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00070.1.1   כלי יקר על התורה - תנ"ך תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00078.1.1   הסיפור החסידי באומר בדרמה ובניגון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ראובן רז

00091.1.1   יחידה לעולות חדשות - כל התקופות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

00100.1.1   סמינר ב.אד בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן, גב' אפרת אלעיני, ד"ר ליאורה פטרובר, ד"ר זיוה קוסופסקי

00104.1.1   תרגיל רש"י
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה אסולין

00104.1.2   תרגיל רש"י
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר נורית מנדלקורן

00105.1.1   תרגיל רמב"ן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה אסולין

00106.1.1   טעמי המקרא - לחוג תנ"ך תושב"ע
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00108.1.1   סמינר בספרות ההלכה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00111.1.1   פרשנות התרגומים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יהונתן פוזן

00113.1.1   הבית היהודי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00113.1.2   הבית היהודי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00116.1.1   סוגיות בספר בראשית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00116.1.2   סוגיות בספר בראשית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00117.1.1   הפרשה וההפטרה - לתלמידות חד חוגי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00117.2.1   הפרשה וההפטרה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00118.1.1   פרשנות המקרא והוראתה-לתלמידות דו חוגי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00118.2.1   פרשנות המקרא והוראתה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00128.1.1   נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יוסף כרמל

00128.2.1   נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף כרמל

00133.1.1   ספרי עזרא ונחמיה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00133.2.1   עזרא ונחמיה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00156.1.1   הכנה לפשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

00160.1.1   תקשוב בהוראת תנ"ך מחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רינה בלוך

00165.1.1   עיונים ברמב"ן על ספר בראשית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00166.1.1   עיונים ברמב"ן על ספר שמות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00167.1.1   עיונים ברמב"ן ויקרא במדבר דברים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00168.1.1   פרשנות רש"י בראשית חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00168.2.1   פרשנות רש"י בראשית חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00169.1.1   פרשנות רש"י שמות חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00169.2.1   פרשנות רש"י שמות חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00170.1.1   פרשנות רש"י ויקרא + במדבר חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00170.2.1   פרשנות רש"י במדבר חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00171.1.1   פרשנות רש"י דברים חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00171.2.1   פרשנות רש"י דברים חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00201.1.1   פרקי אורח חיים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00201.1.2   פרקי אורח חיים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00201.1.3   פרקי אורח חיים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00201.1.4   פרקי אורח חיים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל לוי

00202.1.1   הלכות שבת
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00202.1.2   הלכות שבת
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00202.1.3   הלכות שבת
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00202.1.4   הלכות שבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל לוי

00203.1.1   כשרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00203.2.1   כשרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00203.2.2   כשרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00203.2.3   כשרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00203.2.4   כשרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל לוי

00301.1.1   ספר מלכים - סוגיות נבחרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00308.1.1   ספר שמואל - סוגיות נבחרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00309.1.1   ספרי תרי עשר
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר

00315.1.1   ספר שופטים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00319.1.1   יונה,אשור וישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00319.2.1   יונה,אשור וישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00401.1.2   עיון באגדות חז"ל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00401.3.1   אגדות חז"ל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00411.1.2   "עיון במשנת ה"כוזרי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00412.1.1   האדם ומדותיו במשנת המהר"ל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ראובן רז

00423.1.1   מבוא למשנתו של "ר' צדוק" מלובלין
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

00442.1.1   פרשת השבוע בשילוב הסיפור החסידי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ראובן רז

00455.1.1   מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד יחידה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

00456.1.1   ראשית העת החדשה יחידה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

00457.1.1   המאה ה-י"ח וה-י"ט יחידה ג' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

00458.1.1   התקופה המודרנית יחידה ד' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

00459.1.1   מחשבת הרמב"ם
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

00462.1.1   החינוך לאור החסידות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

00506.3.1   אמונה והשתדלות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00507.1.1   תכנית אלול - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00534.1.1   סוגיות מחשבתיות עפ"י המשך חכמה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00535.1.1   יסודות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרבנית יפה מגנס

00535.1.2   יסודות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרבנית יפה מגנס

00536.1.1   דמויות בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00536.2.1   דמויות נשים בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00536.3.1   דמויות נשים בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00539.1.1   עבודה סמינריונית במחשבת ישראל תנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00540.1.1   ספר דברי הימים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' תהלה הרץ

00542.1.1   פרשנות הראשונים על התורה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00543.1.1   המהר"ל כפרשן המקרא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

00544.1.1   הכנה למבחן מושגי יסוד ביהדות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל לוי

00549.1.1   קוי יסוד בפרשנות ראב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מרים ג'ייקובס

שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים