לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תשע"ט

62004.1.1   כתיבה עיתונאית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' מרלין וניג

62006.1.1   הפקת כתבות רדיו והגשתן א' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

62008.1.1   פתרון יצירתי של בעיות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

62008.2.1   פתרון יצירתי של בעיות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

62009.1.1   גרפיקה ממוחשבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' תמר שוורץ

62010.1.1   עיבוד תמונה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' תמר שוורץ

62012.1.1   גרפיקה ועיצוב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר שמעון שניידר

62013.1.1   צילום
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר שמעון שניידר

62016.1.1   סדנא מתקדמת בעצוב קבוצה א'
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר שמעון שניידר

62016.2.1   סדנא מתקדמת בעיצוב קבוצה ב' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמעון שניידר

62018.1.1   עיצוב גרפי בתנועה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסי קליין

62020.1.1   הפקת חומרים אודיו ויזואליים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר יוסי קליין

62021.1.1   טכנולוגיה: היבטים פילוסופיים קבוצה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אלעד ליסון

62023.1.1   תקשורת, טכנולוגיה ופדגוגיה עתידנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

62034.1.1   בניית אתרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסי קליין

62045.1.1   משא"ל בהוראת יהדות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אפרת דורפמן

62059.1.1   מבע קולנועי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר חגית בורג

62069.1.1   אני המקרופון וכל השאר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' גיתית רחבי-שי

62071.1.1   עבודת ב.אד.- מחקר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גילי כץ

62077.1.1   הוראה משולבת טכנולוגיה בסביבה משתנה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' תמר שוורץ

62081.1.1   סמ"ד בהוראת רדיו
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אפרת דורפמן, גב' אסנת כהן

62085.1.1   אנימציה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חגית קוטלר

62092.1.1   מכשירים ניידים ולמידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גילי כץ

62094.1.1   הוראה הנחיה תיווך והמחשה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אפרת דורפמן

62095.1.1   צילום סרטי וידאו ובימויים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר אסף צובל

62097.1.1   עיצוב ומיתוג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמעון שניידר

62099.1.1   תפיסות פדגוגיות ופילוסופיות והשפעתן על עיצוב סביבו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גילי כץ

62101.1.1   כתיבה אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נעמי ליברמן

62102.1.1   סרטים תעודיים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר חגית בורג

62103.1.1   צילום סרטים תעודיים והפקתם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מכאל קונסטנטינוב

62103.2.1   צילום סרטים תעודיים והפקתם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מכאל קונסטנטינוב

62104.1.1   עריכת סרטים תעודיים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מכאל קונסטנטינוב

62106.1.1   לראות מחוץ לתמונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

62118.1.1   עבודת ב.אד. - ניו מדיה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסי קליין

62118.1.2   עבודת ב.אד. - סרט  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מכאל קונסטנטינוב

62118.1.3   עבודת ב.אד. - רדיו  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' גיתית רחבי-שי

62119.1.1   אימון, אמון ואמונה - פיתוח שפה דיאולוגית ומקרבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

62119.1.2   אימון, אמון ואמונה - פיתוח שפה דיאולוגית ומקרבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

62119.2.1   אימון, אמון ואמונה - פיתוח שפה דיאולוגית ומקרבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר חוה גרינספלד

62119.3.1   אימון, אמון ואמונה - פיתוח שפה דיאולוגית ומקרבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

62121.1.1   התנסות מעשית -משאבי למידה - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' תמר שוורץ, גב' יעל בן ארזה

62121.1.2   התנסות מעשית -משאבי למידה – אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, גב' יעל בן ארזה

62121.1.3   התנסות מעשית -משאבי למידה – אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן, גב' יעל בן ארזה

62124.1.1   ראיון, כתבה ומגזין רדיו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' גיתית רחבי-שי

62129.1.1   מבוא לתולדות האמנות וליסודות העיצוב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אביבה וינטר

62129.2.1   מבוא לתולדות האמנות וליסודות העיצוב- קורס אקדמי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

62129.2.2   מבוא לתולדות האמנות וליסודות העיצוב-שבתון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

62130.1.1   פיתוח אפליקציות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסי קליין

62131.1.1   הפקת כתבות רדיו והגשתם ב' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

62132.1.1   הפקת כתבות רדיו והגשתם ג' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

62134.1.1   עבודה מעשית דיפרנציאלית - משא"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן, גב' אפרת דורפמן

62137.1.1   עריכת תוכניות מוזיקה וטכנאות סאונד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' גיתית רחבי-שי

62140.1.1   אני בסייברספייס משמע אני קיים: היבטים רגשיים של קיום טכנולוג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אלעד ליסון

62141.1.1   עבודת ב.אד. - פיתוח יחידת לימוד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

62142.1.1   פיתוח קורסים מקוונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסי קליין, גב' אסנת כהן, מר יוסי קליין

62143.1.1   סביבה חזותית: תכנון, למידה משמעותית והערכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

62144.1.1   עבודת ב.אד - גרפיקה ועיצוב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמעון שניידר

62145.1.1   ארגון תערוכות והפקתן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים