חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ח

62006.1.1   הפקת כתבות רדיו והגשתם א' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' גיתית רחבי-שי

62008.1.1   פתרון יצירתי של בעיות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אסנת כהן

62009.1.1   גרפיקה ממוחשבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' תמר שוורץ

62010.1.1   עיבוד תמונה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' תמר שוורץ

62012.1.1   גרפיקה ועיצוב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר שמעון שניידר

62013.1.1   צילום
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר שמעון שניידר

62016.1.1   סדנא מתקדמת בעצוב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר שמעון שניידר

62018.1.1   עיצוב גרפי בתנועה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר יוסי קליין

62018.1.2   עיצוב גרפי בתנועה קבוצה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסי קליין

62020.1.1   הפקת חומרים אודיו ויזואליים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר יוסי קליין

62021.1.1   טכנולוגיה: היבטים פילוסופיים קבוצה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אלעד ליסון

62023.1.1   תקשורת, טכנולוגיה ופדגוגיה עתידנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

62034.1.1   בניית אתרים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר יוסי קליין

62034.1.2   בניית אתרים קבוצה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסי קליין

62043.1.1   עבודת ב.אד. בניו מדיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

62045.1.1   משא"ל בהוראת יהדות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אפרת דורפמן

62053.1.1   האדם המכאני והמכונה האנושית קבוצה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אלעד ליסון

62059.1.1   מבע קולנועי
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר חגית בורג

62066.1.1   מבוא לתסריטאות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' מרלין וניג

62069.1.1   אני המקרופון וכל השאר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' גיתית רחבי-שי

62071.1.1   עבודת ב.אד.- מחקר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גילי כץ

62077.1.1   הוראה משולבת טכנולוגיה בסביבה משתנה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' תמר שוורץ

62081.1.1   סמ"ד בהוראת רדיו
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אפרת דורפמן

62085.1.1   אנימציה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' חגית קוטלר

62085.2.1   אנימציה קבוצה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חגית קוטלר

62092.1.1   מכשירים ניידים ולמידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גילי כץ

62093.1.1   טקסט קולנועי - קריאה ביקורתית חוייתית וחינוכית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

62094.1.1   הוראה הנחיה תיווך והמחשה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אפרת דורפמן

62095.1.1   צילום סרטי וידאו ובימויים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר אסף צובל

62097.1.1   עיצוב ומיתוג
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר שמעון שניידר

62097.1.2   עיצוב ומיתוג קבוצה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמעון שניידר

62099.1.1   תפיסות פדגוגיות ופילוסופיות והשפעתן על עיצוב סביבו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גילי כץ

62101.1.1   כתיבה אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נעמי ליברמן

62102.1.1   סרטים תעודיים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר חגית בורג

62103.1.1   צילום סרטים תעודיים והפקתם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מכאל קונסטנטינוב

62103.2.1   צילום סרטים תעודיים והפקתם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מכאל קונסטנטינוב

62104.1.1   עריכת סרטים תעודיים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מכאל קונסטנטינוב

62106.1.1   לראות מחוץ לתמונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

62118.1.1   עבודת ב.אד. - ניו מדיה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסי קליין

62118.1.2   עבודת ב.אד. - סרט  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מכאל קונסטנטינוב

62118.1.3   עבודת ב.אד. - רדיו  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' גיתית רחבי-שי

62119.1.1   אימון, אמון ואמונה - פיתוח שפה דיאולוגית ומקרבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

62121.1.1   התנסות מעשית -משאבי למידה - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' תמר שוורץ

62121.1.2   התנסות מעשית -משאבי למידה – אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

62121.1.3   התנסות מעשית -משאבי למידה – אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

62124.1.1   ראיון, כתבה ומגזין רדיו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' גיתית רחבי-שי

62129.1.1   מבוא לתולדות האמנות וליסודות העיצוב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אביבה וינטר

62130.1.1   פיתוח אפליקציות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסי קליין

62131.1.1   הפקת כתבות רדיו והגשתם ב' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

62132.1.1   הפקת כתבות רדיו והגשתם ג' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

62134.1.1   עבודה מעשית דיציפלינארית - משא"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן, גב' אפרת דורפמן

62135.1.1   כתבות רדיו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' גיתית רחבי-שי

62136.1.1   עיצוב סביבה חזותית: תכנון, למידה משמעותית והערכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

62137.1.1   עריכת תוכניות מוזיקה וטכנאות סאונד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' גיתית רחבי-שי

62138.1.1   שיתופיות בין קהילות לומדות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסי קליין, גב' אסנת כהן

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים