לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תשע"ט

64001.1.1   ליקויי למידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' איילת הראל

64002.1.1   העשרה אינסטרומנטלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64003.1.1   מבוא להבנת הקריאה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה כץ ז"ל

64004.1.1   מבוא לחינוך מיוחד
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64005.1.1   מוגבלות שכלית התפתחותית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' מוריה שמעוני

64006.1.1   לקויי ראיה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64007.1.1   התמודדות המשפחה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64008.1.1   לקויי שמיעה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אודיה קליין

64008.2.1   לקויי שמיעה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

64009.1.1   אבחונים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64011.1.1   כתיבה מתקנת
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חיה קושניר

64012.1.1   שיתוק מוחין
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64017.1.1   כישורי חיים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ורד ארביב

64018.1.1   אוטיזם
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון, מר יעקב פלדמן

64019.1.1   פסיכופתולוגיה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טללי אביב כהן

64020.1.1   ליקויים בדיבור
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שמרית טוביאנה

64021.1.1   סמינר ב.אד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64021.2.1   סמינר ב.אד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

64023.1.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64023.2.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64025.1.1   סיורים בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון, גב' רבקה כץ ז"ל

64026.1.1   הוראת חשבון-מבוא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אושרת יצחקוב

64027.1.1   יישומי מחשב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי, גב' נחמה לב ארי

64028.1.1   סמינר דידקטי ב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64029.1.1   טיפול פרא רפואי  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמה אסיאג

64029.2.1   טיפול פרא רפואי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמה אסיאג

64031.1.1   הוראת הקריאה בח"מ
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה כץ ז"ל , גב' נעמי גיסין

64034.1.1   הוראה מתקנת-חשבון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אושרת יצחקוב

64035.1.2   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אודליה דהן

64035.1.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64035.1.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

64035.1.6   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64035.1.7   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64035.2.1   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

64035.2.2   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אודליה דהן

64035.2.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64035.2.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

64035.2.6   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64037.1.1   סוגיות בחנ"מ לאור היהדות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דורון אלון

64038.1.1   מכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64038.1.2   מכון  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה כץ ז"ל

64038.1.4   מכון  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי גיסין

64038.1.5   מכון  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ריעה אייזן

64038.2.1   מכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64038.2.2   מכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה כץ ז"ל

64038.2.3   מכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי גיסין, גב' נעמי גיסין

64038.2.4   מכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ריעה אייזן

64039.1.1   עיצוב התנהגות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64040.1.1   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ליאורה אלון

64040.1.2   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' סופיה יוסף

64040.1.4   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64049.1.1   אסטרטגיות בהוראה מתקנת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה כץ ז"ל

64050.1.1   כיוונים חדשים בחינוך מיוחד - מחקר בחינוך המיוחד
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64051.1.1   אימון בהפרעות קשב ותפקידים ניהוליים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

64051.2.1   אימון בהפרעות קשב ותפקידים ניהוליים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

64052.1.1   התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק, גב' יהודית איזנשטוק

64052.1.2   התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64052.1.3   התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64052.1.4   התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רינה ברטוב, גב' רינה ברטוב

64052.2.1   התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64052.2.2   התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64052.2.3   התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64052.2.4   התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רינה ברטוב

שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים