חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ח

68001.1.1   מעגל השנה בגן
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' ליאת דאום

68002.1.1   התפתחות האישיות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68003.1.1   אוריינות עבודה בסביבה ממוחשבת
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

68004.1.1   זנרים בספרות ילדים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר זיוה קוסופסקי

68004.2.1   זנרים בספרות ילדים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר זיוה קוסופסקי

68005.1.1   גאומטריה לגיל הרך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אורית סג"ל

68006.1.1   ילדים בעלי צרכים מיוחדים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אביגיל באס

68007.1.1   אומנות לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רבקה מישר

68009.1.1   אוריינות הכתב והשיח
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר טליה חביב

68010.1.1   התפתחות ריגשית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68011.1.1   גוף האדם ובריאותו
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

68012.1.1   התפתחות שפה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68013.1.1   ניקוד לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' נגה דלמניאן

68015.1.1   עבודה מעשית שנה א' גיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שושנה זיסק

68016.1.1   מדע לגיה"ר
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

68017.1.1   חינוך גופני
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' איריס כהן

68018.1.1   משאבי למידה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרה רוס

68019.1.1   לקויי למידה לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68020.1.1   קבוצות ומספרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אורית סג"ל

68021.1.1   הוראת הקריאה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר דבורה חדד

68022.1.1   חקר סביבות חיים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

68023.1.1   הוראת חשבון בגן
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אורית סג"ל

68024.1.1   פסיכולוגיה קוגנטיבית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68025.1.1   שילוב המחשב בגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

68026.1.1   הכשרה להוראה לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' צביה בן נעים

68026.1.2   הכשרה להוראה לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שלומית אוחנה

68027.1.1   הוראה מתקנת בקריאה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אביגיל באס

68028.1.1   המשחק ככלי דידקטי
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

68029.1.1   תפילה וערכים בגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אביגיל באס

68030.1.1   בעיות נפשיות זיהוי והתמודדות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68031.1.1   התפתחות מושגים דתיים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

68032.1.1   תוכניות לימודים בגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר דבורה חדד

68033.1.1   סמינר קריאה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר דבורה חדד

68034.1.1   חשבון א ב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אורית סג"ל

68035.1.1   תקשורת במסגרות חינוכיות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68036.1.1   אספקטים רגשיים בתהליך הלמידה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68037.1.1   למודי א ב - סוגיות נבחרות בהוראת הקריאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר דבורה חדד

68038.1.1   סדנא דידקטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה שוורץ

68039.1.1   סמינר דידקטי בגיה"ר
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' חנה שוורץ

68040.1.2   התנסות מודרכת בגן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

68040.1.3   התנסות מודרכת בגן
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' חנה שוורץ

68042.1.1   סדנא דידקטית א ב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

68044.1.1   מחקר בגיה"ר
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

68045.1.1   ניהול גן
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' איריס כהן

68047.1.1   ריתמוסיקה - גיה"ר
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' ענת רון

68048.1.1   התנסות מודרכת א ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

68048.1.2   התנסות מודרכת א ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

68051.1.1   יסודות המוסיקה לגיל הרך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ענת רון

68055.1.1   סדנא דידקטית א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה זיסק

68057.1.1   ניצני אורינות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רחל צוברי

68058.1.1   סיפורי תורה בגן
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רחל צוברי

68059.1.1   מדידה והערכה בהוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה זיסק

68060.1.1   שורשים מוסיקליים בגן
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' ענת רון

68061.1.1   הוראה מתקנת במתמטיקה בגן הילדים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' גיטה ראוכברגר

68062.1.1   הוראה מתקנת במתמטיקה לכיתות היסוד
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' גיטה ראוכברגר

68063.1.1   פסיכולוגיה חינוכית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' איריס זנזורי

68064.1.1   המעון והטיפול בפעוטות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' מיכל סהר

68065.1.1   עיצוב סביבה אינסטרומנטלית בגן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ליאת דאום

68066.1.1   התנסות מודרכת גיל הרך- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חגית צפוני, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים