לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תשע"ט

68001.1.1   מעגל השנה בגן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חגית צפוני

68002.1.1   התפתחות האישיות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68003.1.1   אוריינות עבודה בסביבה ממוחשבת
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

68004.1.1   זנרים בספרות ילדים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר זיוה קוסופסקי

68004.2.1   זנרים בספרות ילדים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר זיוה קוסופסקי

68005.1.1   גאומטריה לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אורית סג"ל

68006.1.1   ילדים בעלי צרכים מיוחדים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אביגיל באס

68007.1.1   אומנות לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה מישר

68009.1.1   אוריינות הכתב והשיח
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' עדי אלימלך

68010.1.1   התפתחות ריגשית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68011.1.1   גוף האדם ובריאותו
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

68012.1.1   התפתחות שפה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68013.1.1   ניקוד לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נגה דלמניאן

68015.1.1   עבודה מעשית שנה א' גיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שושנה זיסק

68016.1.1   מדע לגיה"ר
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

68017.1.1   חינוך גופני
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' איריס כהן

68018.1.1   משאבי למידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה רוס

68019.1.1   לקויי למידה לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68020.1.1   קבוצות ומספרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אורית סג"ל

68021.1.1   הוראת הקריאה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה חדד

68022.1.1   חקר סביבות חיים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

68023.1.1   הוראת חשבון בגן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אורית סג"ל

68024.1.1   פסיכולוגיה קוגנטיבית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68025.1.1   שילוב המחשב בגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

68026.1.1   הכשרה להוראה לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שלומית אוחנה

68026.1.2   הכשרה להוראה לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' צביה בן נעים

68027.1.1   הוראה מתקנת בקריאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אביגיל באס

68028.1.1   המשחק ככלי דידקטי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

68028.2.1   המשחק ככלי דידקטי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שלומית אוחנה

68029.1.1   תפילה וערכים בגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אביגיל באס

68030.1.1   בעיות נפשיות זיהוי והתמודדות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68031.1.1   התפתחות מושגים דתיים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

68032.1.1   תוכניות לימודים בגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה חדד

68033.1.1   סמינר קריאה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה חדד

68034.1.1   הוראת חשבון א ב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אורית סג"ל

68035.1.1   תקשורת במסגרות חינוכיות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68036.1.1   אספקטים רגשיים בתהליך הלמידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68037.1.1   למודי א ב - סוגיות נבחרות בהוראת הקריאה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה חדד

68038.1.1   סדנא דידקטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה שוורץ

68039.1.1   סמינר דידקטי בגיה"ר
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חנה שוורץ

68042.1.1   סדנא דידקטית א ב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

68044.1.1   מחקר בגיה"ר
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

68045.1.1   ניהול גן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' איריס כהן

68047.1.1   ריתמוסיקה - גיה"ר
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ענת רון

68048.1.1   התנסות מודרכת א ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

68048.1.2   התנסות מודרכת א ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

68051.1.1   יסודות המוסיקה לגיל הרך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ענת רון

68055.1.1   סדנא דידקטית א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה זיסק

68057.1.1   ניצני אורינות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רחל צוברי

68058.1.1   סיפורי תורה בגן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רחל צוברי

68059.1.1   מדידה והערכה בהוראה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שושנה זיסק

68060.1.1   שורשים מוסיקליים בגן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ענת רון

68061.1.1   הוראה מתקנת במתמטיקה בגן הילדים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' גיטה ראוכברגר

68062.1.1   הוראה מתקנת במתמטיקה לכיתות היסוד
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' גיטה ראוכברגר

68063.1.1   פסיכולוגיה חינוכית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' איריס זנזורי

68064.1.1   המעון והטיפול בפעוטות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' מיכל סהר

68065.1.1   עיצוב סביבה אינסטרומנטלית בגן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ליאת דאום

68066.1.1   התנסות מודרכת גיל הרך- אקדמיה גן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

68066.1.2   התנסות מודרכת גיל הרך- אקדמיה גן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חנה שוורץ

68066.1.3   התנסות מודרכת גיל הרך- אקדמיה גן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חגית צפוני

שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים