חיפוש

סילבוס של הקורסים - תשע"ז

68002.1.1   התפתחות האישיות   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68003.1.1   אוריינות עבודה בסביבה ממוחשבת   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

68004.1.1   זנרים בספרות ילדים   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יעל אראלי

68006.1.1   ילדים בעלי צרכים מיוחדים   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' אביגיל באס

68007.1.1   אומנות לגיל הרך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רבקה מישר

68009.1.1   אוריינות הכתב והשיח   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר טליה חביב

68010.1.1   התפתחות ריגשית   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68011.1.1   גוף האדם ובריאותו   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

68012.1.1   התפתחות שפה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68015.1.2   עבודה מעשית שנה א' גיל הרך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רחל פרידמן

68015.1.3   עבודה מעשית שנה א' גיל הרך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' שושנה זיסק

68016.1.1   מדע לגיה"ר   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

68017.1.1   חינוך גופני   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' איריס כהן

68018.1.2   משאבי למידה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' שרה רוס

68019.1.1   לקויי למידה לגיל הרך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68020.1.1   קבוצות ומספרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אורית סג"ל

68021.1.1   הוראת הקריאה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר דבורה חדד

68022.1.1   חקר סביבות חיים   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

68023.1.1   הוראת חשבון בגן   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' אורית סג"ל

68024.1.1   פסיכולוגיה קוגנטיבית   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68025.1.1   שילוב המחשב בגיל הרך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

68026.1.1   הכשרה להוראה לגיל הרך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' צביה בן נעים

68026.1.2   הכשרה להוראה לגיל הרך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רחל פרידמן

68026.1.3   הכשרה להוראה לגיל הרך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' צביה בן נעים

68027.1.1   הוראה מתקנת בקריאה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' אביגיל באס

68028.1.1   המשחק ככלי דידקטי   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

68029.1.1   תפילה וערכים בגיל הרך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' אביגיל באס

68030.1.1   בעיות נפשיות זיהוי והתמודדות   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68031.1.1   התפתחות מושגים דתיים   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

68032.1.1   תוכניות לימודים בגיל הרך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר דבורה חדד

68033.1.1   סמינר קריאה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר דבורה חדד

68034.1.1   חשבון א ב   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' אורית סג"ל

68035.1.1   תקשורת במסגרות חינוכיות   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68036.1.1   אספקטים רגשיים בתהליך הלמידה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68037.1.1   למודי א ב - סוגיות נבחרות בהוראת הקריאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר דבורה חדד

68038.1.1   סדנא דידקטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה שוורץ

68039.1.1   סמינר דידקטי בגיה"ר   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' חנה שוורץ

68040.1.1   התנסות מודרכת בגן   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ט.נ.

68040.1.2   התנסות מודרכת בגן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

68040.1.3   התנסות מודרכת בגן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה שוורץ

68042.1.1   סדנא דידקטית א ב   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

68044.1.1   מחקר בגיה"ר   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

68045.1.1   ניהול גן   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' איריס כהן

68045.2.1   ניהול גן 2   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' איריס כהן

68047.1.1   ריתמוסיקה - גיה"ר   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' ענת רון

68048.1.1   התנסות מודרכת א ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

68048.1.2   התנסות מודרכת א ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

68055.1.1   סדנא דידקטית א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה זיסק

68056.1.1   העשרה אינסטרמנטלית-גיל הרך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

68057.1.1   ניצני אורינות   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רחל צוברי

68058.1.1   סיפורי תורה בגן   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רחל צוברי

68059.1.1   מדידה והערכה בהוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה זיסק

68060.1.1   שורשים מוסיקליים בגן   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' ענת רון

68061.1.1   הוראה מתקנת במתמטיקה בגן הילדים   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' גיטה ראוכברגר

68062.1.1   הוראה מתקנת במתמטיקה לכיתות היסוד   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' גיטה ראוכברגר

68063.1.1   פסיכולוגיה חינוכית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' איריס זנזורי

68064.1.1   המעון והטיפול בפעוטות   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' מיכל סהר

68065.1.1   עיצוב סביבה אינסטרומנטלית בגן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ליאת דאום

סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים