חיפוש

סילבוס של הקורסים - תשע"ז

שנה א

60001.1.1   כישורי הוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

60002.1.1   גישות חשיבה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר צילה ארן

60002.1.2   חשיבה יצירתית - רג"ב   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר לילך כהן

60002.1.3   גישות חשיבה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרון רוזין

60002.2.1   גישות חשיבה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

60002.2.2   גישות חשיבה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ט.נ.

60002.2.3   גישות חשיבה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר לילך כהן

60003.1.2   ליקויי למידה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' יעל רז

60003.2.1   ליקויי למידה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' יעל רז

60003.2.2   ליקויי למידה- מקוון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר לילך כהן


שנה ב

60004.1.1   פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר מנחם פדר

60004.2.1   פסיכולוגיה חינוכית וקוגניטיבית -מבוא   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר מנחם פדר

60004.2.2   פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא - מקוון   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

60004.3.1   פסיכולוגיה התפתחותית - מבוא   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60004.3.2   פסיכולוגיה התפתחותית -מבוא - מקוון   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

60004.4.1   פסיכולוגיה התפתחותית - מבוא   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60005.1.1   שיטות מחקר-מבוא   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר צילה ארן

60005.1.3   שיטות מחקר-מבוא -מקוון   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר נעמי ליברמן

60005.1.4   שיטות מחקר-מבוא   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר צילה ארן

60005.2.1   שיטות מחקר-מבוא   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רחל זרצקי

60005.2.2   שיטות מחקר-מבוא  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר צילה ארן

60006.1.1   הערכה בהוראה -תכנית רג"ב   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' מרים מרצבך

60006.1.2   הערכה בהוראה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: מר יאיר שרלו

60006.2.1   הערכה בהוראה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ט.נ.

60006.2.2   הערכה בהוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יאיר שרלו

60007.1.1   עיבוד תכנים במחשבת ישראל   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רות טובול

60007.2.1   עיבוד תכנים במחשבת ישראל   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רות טובול

60007.3.1   עיבוד תכנים בתנ"ך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60007.4.1   עיבוד תכנים בתנ"ך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60007.5.1   עיבוד תכנים בתשב"ע   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב

60007.6.1   עיבוד תכנים בתנ"ך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב


שנה ג

60008.1.1   ניהול כיתה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רות טובול

60008.2.1   ניהול כיתה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רות טובול

60009.1.1   הוראה בכיתות הטרוגניות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' הדס ניימן

60009.1.2   הוראה בכיתות הטרוגניות   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' הדס ניימן

60009.2.1   הוראה בכיתות הטרוגניות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אפרת נבו

60009.2.2   הוראה בכיתות הטרוגניות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אפרת נבו

60009.2.3   הוראה בכיתות הטרוגניות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' הדס ניימן

60010.1.1   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' עמליה טברסקי

60010.1.2   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60010.2.1   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' עמליה טברסקי

60010.2.2   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60011.1.1   סוגיות חינוכיות באמונה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רות טובול

60011.1.2   סוגיות חינוכיות באמונה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוחאי רודיק

60011.2.1   סוגיות חינוכיות באמונה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' רות טובול

60011.2.2   סוגיות חינוכיות באמונה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יוחאי רודיק

60012.1.1   סמינר דידקטי במחשבת ישראל   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יוחאי רודיק

60012.2.1   סמינר דידקטי בתשב"ע   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב

60012.3.1   סמינר דידקטי בתנ"ך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60012.4.1   סמינר דידקטי בתנ"ך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60012.5.1   סמינר דידקטי במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוחאי רודיק

60012.6.1   סמינר דידקטי בתשב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חגית בדלוב


שנה ד

60013.1.3   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60013.1.4   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- גיה"ר   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' אמיצה כוכבי

60013.1.5   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- מקוון   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר לילך כהן, גב' רבקה שטינמץ

60013.1.6   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' אורנה חריטן

60013.1.7   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' מרים מרצבך

60013.1.8   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות - מקוון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה גרין, גב' רבקה שטינמץ

60013.2.1   ההוראה לאור התיאוריה- ר"מים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה גרין, הרב אפרים לויץ

60026.1.1   סמנריון מחקרי בסוגיות בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רחל זרצקי

60030.1.1   הוראה פרטנית   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' אסתר פרג'ון

60030.1.2   הוראה פרטנית   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב

60030.5.1   הוראה פרטנית -תכנית רג"ב   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' מרים מרצבך

60030.5.2   הוראה פרטנית   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' אסתר פרג'ון

60030.5.3   הוראה פרטנית   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב

60032.1.1   מכינה לתכנית "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

60032.1.2   מכינה לתכנית "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

60032.1.3   מכינה לתכנית "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

60032.1.4   מכינה לתכנית "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

60032.2.1   מכינה לתכנית "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר צילה ארן, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד, גב' מריט דרעי, גב' זמרתיה הרבנד, גב' רבקה מישר, גב' מרב סיאני, גב' אודליה פרוש, גב' שושנה פרנקל, גב' תמר שוורץ, ד"ר שרה ספראי

61001.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

61001.1.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' אסנת כהן

61001.1.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' שרה רוס

61001.1.4   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ט.נ.

61001.1.5   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה גרין

61001.1.6   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה רוס

61001.1.7   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מרים מרצבך

61001.1.8   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

61003.1.1   עבודה מעשית ביהדות-לבנות ח"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חגית בדלוב, גב' יעל בן ארזה

61003.1.2   עבודה מעשית ביהדות-לבנות ח"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסתר מורדוף, גב' יעל בן ארזה

61003.1.3   עבודה מעשית ביהדות-לבנות ח"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חיה דוברוביצ'ר, גב' יעל בן ארזה

61004.1.1   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., גב' יעל בן ארזה

61004.1.2   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יפעת לובר, גב' יעל בן ארזה

61004.1.3   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיכל הרשלר, גב' יעל בן ארזה

61004.1.4   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' אסתר פרג'ון

61004.1.6   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: גב' חיה דוברוביצ'ר, גב' יעל בן ארזה

61004.1.7   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יפעת לובר

61004.1.8   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אילנה ארלבוים

61007.1.1   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.1   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסתר פרג'ון, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.2   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה גרין, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.3   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן
סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים