לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תשע"ט

שנה א

60001.1.1   כישורי הוראה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה מישר

60002.1.1   גישות חשיבה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרון רוזין

60002.1.2   גישות חשיבה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר לילך כהן

60002.1.3   גישות חשיבה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אסנת כהן

60002.2.1   גישות חשיבה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרון רוזין

60002.2.2   חשיבה יצירתית - רג"ב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר לילך כהן

60003.1.1   ליקויי למידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' יעל רז

60003.2.1   ליקויי למידה- מקוון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר לילך כהן


שנה ב

60004.1.1   פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טללי אביב כהן

60004.2.1   פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא - מקוון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

60004.2.2   פסיכולוגיה חינוכית וקוגניטיבית -מבוא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טללי אביב כהן

60004.3.1   פסיכולוגיה התפתחותית -מבוא - מקוון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

60004.3.2   פסיכולוגיה התפתחותית - מבוא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60004.4.1   פסיכולוגיה התפתחותית - מבוא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60005.1.2   שיטות מחקר-מבוא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רחל זרצקי

60005.1.3   שיטות מחקר-מבוא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר צילה ארן

60005.2.1   שיטות מחקר-מבוא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר צילה ארן

60005.2.2   שיטות מחקר-מבוא- מקוון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר נעמי ליברמן

60006.1.1   הערכה בהוראה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר יאיר שרלו

60006.1.2   הערכה בהוראה -תכנית רג"ב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אפרת נבו

60006.2.1   הערכה בהוראה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר יאיר שרלו

60006.2.2   הערכה בהוראה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אפרת נבו

60007.1.1   עיבוד תכנים במחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רות טובול

60007.2.1   עיבוד תכנים במחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רות טובול

60007.3.1   עיבוד תכנים בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60007.4.1   עיבוד תכנים בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60007.5.1   עיבוד תכנים בתשב"ע
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב

60007.6.1   עיבוד תכנים בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב


שנה ג

60008.1.2   ניהול כיתה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רות טובול

60009.1.1   הוראה בכיתות הטרוגניות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' הדס ניימן

60009.1.2   הוראה בכיתות הטרוגניות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אפרת נבו

60009.2.2   הוראה בכיתות הטרוגניות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אפרת נבו

60010.1.1   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60010.1.2   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה טברסקי

60010.2.1   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60010.2.3   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ורד ארביב

60011.1.1   סוגיות חינוכיות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק

60011.2.1   סוגיות חינוכיות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק

60011.2.2   סוגיות חינוכיות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רות טובול

60012.1.1   סמינר דידקטי במחשבת ישראל)סוגיות(
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק

60012.2.1   סמינר דידקטי בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60012.2.2   לב לדעת בהוראת תנ"ך )סמ"ד( - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' הדס ניימן

60012.3.1   סמינר דידקטי בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' הדס ניימן, גב' ציפי אורבך

60012.3.2   סמינר דידקטי בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60012.4.1   סמינר דידקטי במחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק

60012.5.1   סמינר דידקטי בתשב"ע
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב


שנה ד

60013.1.1   ההוראה לאור התיאוריה- )א( התמחות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60013.1.2   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אורנה חריטן

60013.1.3   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- מקוון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר לילך כהן, גב' רבקה שטינמץ

60013.1.4   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- גיה"ר
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אמיצה כוכבי

60013.1.5   ההוראה לאור התיאוריה- )ב( התמחות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' עמליה טברסקי

60013.1.6   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה שטינמץ

60013.1.7   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות - מקוון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה גרין, גב' רבקה שטינמץ

60013.1.8   ההוראה לאור התיאוריה - התמחות -מקוון' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יפעת לובר, גב' רבקה שטינמץ

60013.2.1   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות ר"מים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה גרין, גב' רבקה שטינמץ

60026.1.1   סמינריון מחקרי בסוגיות בחינוך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אסתר שדיאור, ד"ר צילה ארן

60030.1.1   הוראה פרטנית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב

60030.1.2   הוראה פרטנית- תכנית רג"ב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה חבשוש

60030.2.1   הוראה פרטנית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב

60032.1.1   סמינר -אקדמיה כיתה : מתמטיקה, מדעי הטבע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

60032.1.2   סמינר - "אקדמיה כיתה משאבי למידה " - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

60032.1.3   סמינר - "אקדמיה כיתה : אנגלית , מחשבת ישראל" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

60032.1.4   סמינר - "אקדמיה גן : גיל הרך" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חגית צפוני, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

60034.1.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רחל זרצקי

60034.1.2   סטטיסטיקה - מקוון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רחל זרצקי

61001.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה חבשוש

61001.1.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה גרין

61001.1.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה רוס

61001.1.5   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

61001.1.6   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

61003.1.1   עבודה מעשית דיציפלינארית -תנ"ך מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' תהלה בלכר

61004.1.1   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ציפי אורבך

61004.1.2   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יפעת לובר

61004.1.3   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חיה דוברוביצ'ר

61004.2.1   התנסות מודרכת בתנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ציפי אורבך

61007.1.1   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חגית בדלוב, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.2   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רויטל שמידע, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.3   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' הדס ניימן, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.4   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.5   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' לימור כהנא, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.6   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה ליכטנשטיין, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.7   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רות טובול

61007.2.1   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יפעת לובר, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.10   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' לימור כהנא, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.11   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה ליכטנשטיין, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.2   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אודליה אלוילי, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.3   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.4   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ציפי אורבך, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.5   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיכל הרשלר, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.6   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חגית בדלוב, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.7   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' הדס ניימן, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.8   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רויטל שמידע, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.9   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עינת שטרן, גב' אילנה ארלבוים, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן
שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים