חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ח

שנה א

60001.1.1   כישורי הוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

60002.1.1   גישות חשיבה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אסנת כהן

60002.1.2   חשיבה יצירתית - רג"ב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר לילך כהן

60002.1.3   גישות חשיבה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרון רוזין

60002.2.1   גישות חשיבה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרון רוזין

60002.2.3   גישות חשיבה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרה רוס

60002.2.4   גישות חשיבה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר לילך כהן

60003.1.1   ליקויי למידה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' יעל רז

60003.2.2   ליקויי למידה- מקוון
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר לילך כהן


שנה ב

60004.1.1   פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר מנחם פדר

60004.2.1   פסיכולוגיה חינוכית וקוגניטיבית -מבוא
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר מנחם פדר

60004.2.2   פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא - מקוון
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

60004.3.1   פסיכולוגיה התפתחותית - מבוא
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60004.3.2   פסיכולוגיה התפתחותית -מבוא - מקוון
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

60004.4.1   פסיכולוגיה התפתחותית - מבוא
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60005.1.1   שיטות מחקר-מבוא
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר צילה ארן

60005.1.2   שיטות מחקר-מבוא
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רחל זרצקי

60005.1.3   שיטות מחקר-מבוא -מקוון
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר נעמי ליברמן

60005.2.1   שיטות מחקר-מבוא
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רחל זרצקי

60005.2.2   שיטות מחקר-מבוא
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר צילה ארן

60006.1.1   הערכה בהוראה -תכנית רג"ב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' מרים מרצבך

60006.1.2   הערכה בהוראה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר יאיר שרלו

60006.2.1   הערכה בהוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

60006.2.2   הערכה בהוראה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר יאיר שרלו

60007.1.1   עיבוד תכנים במחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רות טובול

60007.2.1   עיבוד תכנים במחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רות טובול

60007.3.1   עיבוד תכנים בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60007.4.1   עיבוד תכנים בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60007.5.1   עיבוד תכנים בתשב"ע
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב

60007.6.1   עיבוד תכנים בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב


שנה ג

60008.1.1   ניהול כיתה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רות טובול

60008.1.2   ניהול כיתה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60009.1.1   הוראה בכיתות הטרוגניות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' הדס ניימן

60009.1.2   הוראה בכיתות הטרוגניות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' הדס ניימן

60009.1.3   הוראה בכיתות הטרוגניות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אפרת נבו

60009.1.4   הוראה בכיתות הטרוגניות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אפרת נבו

60009.2.3   הוראה בכיתות הטרוגניות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' הדס ניימן

60009.2.4   הוראה בכיתות הטרוגניות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר צילה ארן

60010.1.1   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' עמליה טברסקי

60010.1.2   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60010.2.1   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' עמליה טברסקי

60010.2.2   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60011.1.1   סוגיות חינוכיות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רות טובול

60011.1.2   סוגיות חינוכיות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק

60011.2.1   סוגיות חינוכיות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רות טובול

60011.2.2   סוגיות חינוכיות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק

60012.1.1   סמינר דידקטי במחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק

60012.3.1   סמינר דידקטי בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60012.4.1   סמינר דידקטי בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60012.4.2   סמינר דידקטי בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' הדס ניימן

60012.5.1   סמינר דידקטי במחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק

60012.6.1   סמינר דידקטי בתשב"ע
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב


שנה ד

60013.1.1   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות - מקוון
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רבקה גרין, גב' רבקה שטינמץ

60013.1.2   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' מרים מרצבך

60013.1.3   ההוראה לאור התיאוריה- )ב( התמחות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60013.1.4   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- גיה"ר
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אמיצה כוכבי

60013.1.5   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- מקוון
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר לילך כהן, גב' רבקה שטינמץ

60013.1.6   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אורנה חריטן

60013.1.7   ההוראה לאור התיאוריה- )א( התמחות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60013.2.1   ההוראה לאור התיאוריה- ר"מים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה גרין, גב' רבקה שטינמץ

60026.1.1   סמינריון מחקרי בסוגיות בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסתר שדיאור, ד"ר צילה ארן

60030.1.1   הוראה פרטנית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אסתר פרג'ון

60030.1.2   הוראה פרטנית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב

60030.2.2   הוראה פרטנית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' אסתר פרג'ון

60030.2.3   הוראה פרטנית -תכנית רג"ב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' מרים מרצבך

60033.1.1   התפילה והוראתה בגולה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר צילה ארן, גב' אסנת כהן

61001.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

61001.1.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

61001.1.4   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה שטינמץ

61001.1.5   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרה רוס

61001.1.6   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רבקה גרין

61001.1.7   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' מרים מרצבך

61003.1.1   עבודה מעשית ביהדות-לבנות ח"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חגית בדלוב, גב' יעל בן ארזה

61003.1.2   עבודה מעשית ביהדות-לבנות ח"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסתר מורדוף, גב' יעל בן ארזה

61003.1.3   עבודה מעשית ביהדות-לבנות ח"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חיה דוברוביצ'ר, גב' יעל בן ארזה

61003.2.1   עבודה מעשית דיציפלינארית -תנ"ך מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' תהלה בלכר

61004.1.2   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יפעת לובר, גב' אודליה אלוילי, גב' יעל בן ארזה

61004.1.3   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' מיכל הרשלר, גב' יעל בן ארזה

61004.1.6   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חיה דוברוביצ'ר, גב' יעל בן ארזה

61004.1.7   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה גרין, גב' יעל בן ארזה

61004.1.8   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חיה דוברוביצ'ר

61004.1.9   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עליזה בן שבת

61007.1.2   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ציפי אורבך, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.3   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.4   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עינת שטרן, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.5   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רויטל שמידע, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.6   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חגית בדלוב, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.1   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חגית בדלוב, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.2   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ציפי אורבך, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.3   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.4   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עינת שטרן, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.5   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רויטל שמידע, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן
סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים