חיפוש
יציאה

סילבוס של הקורסים - תשע"ז

00011.1.1   סוגיות בנביאים ראשונים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00012.1.1   מושגים ביהדות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00014.1.1   פירוש הספורנו על התורה- לתלמידות דו חוגי   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00023.1.1   הקדמות לתנ"ך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה אסולין

00025.1.1   פשוטו של מקרא   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

00031.1.1   ירמיהו   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00069.1.1   סיומי הרמב"ם - חוג תנ"ך תושבע"פ   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00078.1.2   הסיפור החסידי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00078.2.1   הסיפור החסידי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00091.1.1   יחידה לעולות חדשות - כל התקופות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

00100.1.1   סמינר ב.אד בלימודי קודש   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן, ד"ר ליאורה פטרובר, ד"ר זיוה קוסופסקי

00104.1.1   תרגיל רש"י   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' שרה אסולין

00104.1.2   תרגיל רש"י   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' אורית גליק

00105.1.1   תרגיל רמב"ן   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' שרה אסולין

00106.1.1   טעמי המקרא - לחוג תנ"ך תושב"ע   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00108.1.1   סמינר בספרות ההלכה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00111.1.1   פרשנות התרגומים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יהונתן פוזן

00113.1.1   הבית היהודי   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00113.1.2   הבית היהודי   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00116.1.1   סוגיות בספר בראשית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00116.1.2   סוגיות בספר בראשית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00117.1.1   הפרשה וההפטרה - לתלמידות חד חוגי   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00118.1.1   פרשנות המקרא והוראתה-לתלמידות דו חוגי   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00118.2.1   פרשנות המקרא והוראתה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00119.1.1   ספר שמואל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00119.2.1   ספר שמואל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00126.1.1   פרשת שבוע ע"פ "עין יעקב" - תנ"ך תושב"ע   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00126.1.2   פרשת שבוע ע"פ "עין יעקב" - תנ"ך תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00128.1.1   נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יוסף כרמל

00129.1.1   הוראת המשנה - לחוג תנ"ך תושב"ע   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' יונה האיתן

00133.1.1   ספרי עזרא ונחמיה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00133.1.2   ספרי עזרא ונחמיה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00137.1.1   פרשת השבוע ע"פ הנצי"ב - חוג תנ"ך תושב"ע   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00156.1.1   הכנה לפשוטו של מקרא   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

00160.1.1   תקשוב בהוראת תנ"ך תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רינה בלוך

00165.1.1   עיונים ברמב"ן על ספר בראשית   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00166.1.1   עיונים ברמב"ן על ספר שמות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00167.1.1   עיונים ברמב"ן ויקרא במדבר דברים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00168.1.1   פרשנות רש"י בראשית חלק א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00168.2.1   פרשנות רש"י בראשית חלק ב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00169.1.1   פרשנות רש"י שמות חלק א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00169.2.1   פרשנות רש"י שמות חלק ב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00170.1.1   פרשנות רש"י ויקרא + במדבר חלק א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00170.2.1   פרשנות רש"י במדבר חלק ב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00171.1.1   פרשנות רש"י דברים חלק א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00171.2.1   פרשנות רש"י דברים חלק ב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00201.1.1   פרקי אורח חיים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב זאב מאור

00201.1.2   פרקי אורח חיים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00201.1.3   פרקי אורח חיים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יגאל ברונר

00201.1.4   פרקי אורח חיים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00202.1.2   הלכות שבת   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00202.1.3   הלכות שבת   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יגאל ברונר

00202.1.4   הלכות שבת   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב זאב מאור

00202.1.5   הלכות שבת   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00203.1.2   כשרות   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב זאב מאור

00206.1.1   עיונים בליקוטי מהר"ן   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00301.1.1   ספר מלכים - סוגיות נבחרות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00301.4.1   ספר מלכים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00301.5.1   ספר מלכים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00303.1.1   פרקי שיבת ציון - עזרא ונחמיה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

00308.1.1   ספר שמואל - סוגיות נבחרות   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00314.1.1   פרקי אליהו הנביא   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00315.1.1   ספר שופטים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

00316.1.1   עיון בספר תהילים - לחוג תנ"ך תושב"ע   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' צפורה רוזנברג

00319.1.1   יונה,אשור וישראל   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00322.1.1   ירושלים ובית המקדש בנביאים   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב זאב מאור

00401.1.1   אגדות חז"ל -דרכי פרשנותן   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00401.1.2   אגדות חז"ל - עיון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אורית גליק

00401.1.3   אגדות חז"ל - עיון   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אורית גליק

00401.2.1   אגדות חז"ל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00401.4.1   אגדות חז"ל   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00411.1.1   ספר הכוזרי - עיקרי אמונת ישראל   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00414.1.1   עיון ב - מסילת ישרים   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אריה שפירא

00442.1.1   פרשת השבוע בראי החסידות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

00445.1.1   החסידות - מבט רעיוני הסטורי ותרבותי   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה:

00455.1.1   מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד יחידה א   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

00456.1.1   ראשית העת החדש יחידה ב   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

00457.1.1   המאה ה-י"ח וה-י"ט יחידה ג'   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

00458.1.1   התקופה המודרנית יחידה ד'   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

00506.1.1   אמונה והשתדלות   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב זאב מאור

00506.2.1   אמונה והשתדלות   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זאב מאור

00507.1.1   תכנית אלול   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00515.1.1   יחד שבטי ישראל   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00527.1.1   שבחה של ארץ ישראל ומצוותיה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00527.2.1   שבחה של ארץ ישראל ומצוותיה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00535.1.1   יסודות באמונה   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: גב' יפה מגנס

00535.1.2   יסודות באמונה   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יפה מגנס

00536.2.1   דמויות בתנ"ך   (סילבוס משנת תשעז)
שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00539.1.1   עבודה סמינריונית במחשבת ישראל תנ"ך   לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

אני רוצה לקבל מידע

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
נשים:
תושב"ע - מחשבת ישראל
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך

גברים:
תושב"ע - מחשבת ישראל
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017
האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים