חיפוש

סגל המרצים

ראש החוג

פרופ' גלאנץ יוסף yosglanz@gmail.com

סגל המרצים

  שם המרצה תואר פרטים דואר אלקטרוני
1.ד"ר אדלר שמעון דוקטורshimonad@yahoo.com 
2.הרב ד"ר איזק יצחק דוקטורisaak@macam.ac.il 
3.ד"ר אלון גילה דוקטורgila04@gmail.com 
4.ד"ר אליקים ניצן דוקטורnitzan.orot@gmail.com 
5.ד"ר אלסטר רות דוקטורruti.alster@gmail.com 
6.ד"ר אראלי יעל דוקטורyaele36@gmail.com 
7.ד"ר ארן צילה דוקטורtaran@macam.ac.il 
8.גב' ארקין נעמי ב.אnaomiarkin@gmail.com 
9.ד"ר בארט ענת דוקטורanatbarth@gmail.com 
10.ד"ר בגנו אליהו דוקטורbagnoe@jct.ac.il 
11.ד"ר בזק עליזה דוקטורyabazak@gmail.com 
12.ד"ר בלאק שרה דוקטורseblack5@gmail.com 
13.גב' בן ארזה יעל מ.אyaelbenarza@gmail.com 
14.ד"ר בן עוליאל פסקל שרה דוקטורpascaly@012.net.il 
15.הרב ד"ר גורפינקל אלי דוקטור9709287@gmail.com 
16.ד"ר גזיאל אהובה דוקטורgazielah@gmail.com 
17.פרופ' גלאנץ יוסף פרופסור
  
yosglanz@gmail.com 
18.גב' גמליאל מוריה מ.א
  
asmoria@gmail.com 
19.מר גפן אייל מ.אaygeffon@gmail.com 
20.ד"ר גרבר דוד דוקטורgarber@hit.ac.il 
21.ד"ר גרומט צבי דוקטורzgrumet@gmail.com 
22.ד"ר גרינספלד חוה דוקטורgreensfeld@gmail.com 
23.הרב גרנות תמיר דוקטורtamirgranot@gmail.com 
24.ד"ר דויטש זיוה דוקטורzivad@macam.ac.il 
25.ד"ר דנא פיקארד נח דוקטורndp@jct.ac.il 
26.פרופ' הורוביץ כרמי פרופסורcarmih@macam.ac.il 
27.ד"ר היימן רויטל דוקטורrheimann@dyellin.ac.il 
28.ד"ר ואלטר שי דוקטורswa@zahav.net.il 
29.הרב ד"ר וולפיש אברהם דוקטורrawalfish@gmail.com 
30.ד"ר ויסקינד -אלפר אורה דוקטורwiselper@gmail.com 
31.גב' זרצקי רחל מ.אrachund@walla.com 
32.ד"ר טורצקי אילנה דוקטורilanaturetsky@gmail.com 
33.גב' טייטלבאום אליענה מ.אoelianat@gmail.com 
34.ד"ר יחיאלי תמר דוקטור
  
TAMY1@ZAHAV.NET.IL 
35.ד"ר כהן אליהו נעה דוקטורnoacoe@gmail.com 
36.פרופ' כץ יעקב פרופסורyaacov_katz@macam.ac.il 
37.ד"ר לוזון פנחס דוקטורpinhasluzon@gmail.com 
38.ד"ר לוי גרינברג סימה דוקטור
  
simagrle@gmail.com 
39.ד"ר ליברמן נעמי דוקטורneomilib@gmail.com 
40.ד"ר ליוור עמירה דוקטורamiraliwer@gmail.com 
41.ד"ר ליפשיץ הדר דוקטורhadarmoshe.lipshits@mail.huji.ac.il 
42.גב' מאיר חדוה מ.אchedvameyer@gmail.com 
43.ד"ר מורגנשטרן משה דוקטורmorgen@macam.ac.il 
44.גב' מלאכי אילת ayellet10@gmail.com 
45.ד"ר מלחי ירמיהו דוקטורmalchiy@014.net.il 
46.מר מנחם נהוראי מ.אmmm2369@gmail.com 
47.פרופ' נוסבוים יוסף פרופסור
  
yossinus@zahav.net.il 
48.ד"ר נוסבוים מילכה דוקטור
  
milka.malkiel@gmail.com 
49.גב' נוריק יעל מ.אyael.viz@gmail.com 
50.ד"ר סגל יעקב דוקטורkobisegal@gmail.com 
51.ד"ר סט נעמה דוקטורnaama.sat@biu.ac.il 
52.ד"ר עבדו רותם דוקטורrotem_abdu@yahoo.com 
53.ד"ר עובדיה תקוה דוקטורTikvao@actcom.net.il 
54.עמר מרדכי מ.אbushido1974@yahoo.com 
55.גב' פלדמן דבורה מ.אdevoration@gmail.com 
56.ד"ר פרלמוטר חיים דוקטורperlmutter@neto.net.il 
57.גב' צמח סיגלית מ.אsigalitt1@gmail.com 
58.גב' קאופמן הדסה bh612@zahav.net.il 
59.ד"ר קאליש ניצה דוקטורnkalish10@gmail.com 
60.ד"ר קוסופסקי זיוה דוקטורZiva.kosofsky@mail.huji.ac.il 
61.ד"ר קנלר רבקה דוקטורkneller@netvision.net.il 
62.הרב ד"ר קסירר שלמה דוקטורkasirer@gmail.com 
63.ד"ר קצין אורי דוקטורori.katzin@mail.huji.ac.il 
64.ד"ר רבינוביץ חנינא דוקטורrabbi@bezeqint.net 
65.ד"ר רודיק יוחאי דוקטורyohairu@education.gov.il 
66.הרב ד"ר רונס יצחק דוקטורyroness@gmail.com 
67.פרופ' ריבלין יוסף פרופסורrivlinyosef@gmail.com 
68.הרב ד"ר ריישל מרדכי דוקטורrmreichel@hotmail.com 
69.גב' שדיאור אסתר shdeour1@gmail.com 
70.גב' שוורץ תמר מ.אtshwartz@macam.ac.il 
71.הרב ד"ר שור אליעזר דוקטורemshore@neto.net.il 
72.ד"ר שושטרי רבין דוקטורrabinsh1@walla.co.il 
73.ד"ר שחור יעל דוקטורyshachor2@gmail.com 
74.הרב שטיינר ברוך מ.אbaruch.steiner@gmail.com 
75.הרב ד"ר שנהב שמואל דוקטורshenhav@huji.ac.il 
76.ד"ר שפירא טליה דוקטורtali.b.shapiro@gmail.com 
77.הרב שקד חיים דוקטורhaim.shaked2@gmail.com 
78.מר שרלו יאיר מ.אtlcyairs@zahav.net.il טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים