חיפוש

סגל המרצים

ראש החוג

ד"ר יבלוביץ עמיחי ayavlovichlab@gmail.com

סגל המרצים

  שם המרצה תואר פרטים דואר אלקטרוני
1.גב' אנגלמן צופיה מ.אtzofia.he@gmail.com 
2.ד"ר אפשטיין מלכה דוקטור
  
malkaeps@gmail.com 
3.גב' בויאר מיכל מ.אmichalboyer@gmail.com 
4.ד"ר בזק זיוה דוקטור
  
ziva99999@gmail.com 
5.ד"ר בן דרור שמשון דוקטור
  
nsbendror@gmail.com 
6.מר בנימיני אביחי ב.אavihaibin@gmail.com 
7.ד"ר בר-שי נעם דוקטור
  
noam.bar-shai@mail.huji.ac.il 
8.ד"ר גזיאל אהובה דוקטורgazielah@gmail.com 
9.ד"ר גרינספלד חוה דוקטורgreensfeld@gmail.com 
10.גב' ויסקוט רות מ.א
  
rutvis1@gmail.com 
11.ד"ר יבלוביץ עמיחי דוקטור
  
ayavlovichlab@gmail.com 
12.ד"ר כהן מרגנית דוקטורmarganit7@gmail.com 
13.ד"ר לבריק ולנטינה דוקטור
  
valealavr@gmail.com 
14.ד"ר מושכל נחמה דוקטור
  
nechama535@gmail.com 
15.פרופ' נוסבוים יוסף פרופסור
  
yossinus@zahav.net.il 
16.ד"ר ספראי שרה מ.א
  
sarasafrai7@gmail.com 
17.ד"ר פנטילאט שרה דוקטור
  
spantelat@gmail.com 
18.גב' פריימן נעמה דוקטורnbodner1@gmail.com 
19.ד"ר צידון עפרה דוקטורoz212@cam.ac.uk 
20.ד"ר צנגן שרה דוקטור
  
sarahz@hadassah.org.il 
21.ד"ר קליין יעל דוקטור
  
kleinyael@gmail.com 
22.ד"ר ראובני יוסף דוקטור
  
reuveni@michlalah.edu 
23.גב' רוזיצקי ברכה מ.א
  
bracha.mich@gmail.com 
24.גב' שזיפי אלישבע דוקטורmshezifi@gmail.com 
25.ד"ר שטיינמץ אורית דוקטור
  
oritlst@gmail.com 
26.גב' שטריך בתיה מ.א
  
bstrich@gmail.com 
27.ד"ר שפנייר יוסף דוקטור
  
yossisp75@gmail.com טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים