חיפוש

סגל המרצים

ראש החוג

ד"ר ראובני יוסף reuveni@macam.ac.il

סגל המרצים

  שם המרצה תואר פרטים דואר אלקטרוני
1.ד"ר אפשטיין מלכה דוקטור
  
malkaeps@gmail.com 
2.ד"ר בזק זיוה דוקטור
  
ziva99999@gmail.com 
3.ד"ר בכרך אריה דוקטור
  
teva-jer@macam.ac.il 
4.ד"ר בן דרור שמשון דוקטור
  
nsbendror@gmail.com 
5.ד"ר בר-שי נעם דוקטור
  
noam.bar-shai@mail.huji.ac.il 
6.גב' גמליאל מוריה מ.א
  
asmoria@gmail.com 
7.ד"ר גרינספלד חוה דוקטורgreensfeld@gmail.com 
8.גב' דויטש תמרה מ.אtamara.deu@gmail.com 
9.גב' ויסקוט רות מ.א
  
rutvis1@gmail.com 
10.ד"ר יבלוביץ עמיחי דוקטור
  
ayavlovichlab@gmail.com 
11.ד"ר כהן מרגנית דוקטורmarganit7@gmail.com 
12.ד"ר לבריק ולנטינה דוקטור
  
valealavr@gmail.com 
13.ד"ר לוי גרינברג סימה דוקטור
  
simagrle@gmail.com 
14.ד"ר מושכל נחמה דוקטור
  
nechama535@gmail.com 
15.ד"ר נוסבוים מילכה דוקטור
  
milka.malkiel@gmail.com 
16.פרופ' נוסבוים יוסף פרופסור
  
yossinus@zahav.net.il 
17.גב' סיאני מרב דוקטור
  
sianims@017.net.il 
18.ד"ר ספראי שרה מ.א
  
sarasafrai7@gmail.com 
19.ד"ר פנטילאט שרה דוקטור
  
spantelat@gmail.com 
20.ד"ר צנגן שרה דוקטור
  
sarahz@hadassah.org.il 
21.ד"ר קליין יעל דוקטור
  
kleinyael@gmail.com 
22.ד"ר ראובני יוסף דוקטור
  
reuveni@macam.ac.il 
23.גב' רוזיצקי ברכה מ.א
  
bracha.mich@gmail.com 
24.ד"ר רענן משה דוקטור
  
mraanan@macam.ac.il 
25.ד"ר שטיינמץ אורית דוקטור
  
oritlst@gmail.com 
26.גב' שטריך בתיה מ.א
  
bstrich@gmail.com 
27.ד"ר שפנייר יוסף דוקטור
  
yossisp75@gmail.com טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים