חיפוש

לוח מבחנים - תשע"חשימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 19/11/2017 18:13:49
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.


הדפסה

מיין לפי:    
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה תאריך - שעה - כיתה
חינוך מיוחד בוגרות 65001.3.1  אבחונים בשפה הדבורה ב גב' רז יעל
מועד א17/07/201712:00כ"ג תמוז 622, 628
מועד ב11/09/201716:00כ' אלול 401
חינוך מיוחד בוגרות 65001.4.1  הוראה מתקנת ב גב' רובינוף אביבה
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד בוגרות 65001.5.1  הוראה בכיתה המשולבת ב מר פלדמן יעקב
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד בוגרות 65001.6.1  שיתוק מוחי ב גב' דרכמן מיה
מועד א19/07/201709:30כ"ה תמוז 201, 204
מועד ב11/09/201718:00כ' אלול 401
חינוך מיוחד בוגרות 65001.7.1  חוסן נפשי אצל ילדים בעלי צרכים מיוחדים ב גב' נבנצאל שרה
מועד א10/07/201714:30ט"ז תמוז 301, 303
מועד ב11/09/201718:00כ' אלול 401
חינוך מיוחד בוגרות 65011.1.1  שיטות מחקר איכותני ב ד"ר חבשוש שרה
מועד א10/07/201716:30ט"ז תמוז 302, 304
מועד ב11/09/201716:00כ' אלול 401
חינוך מיוחד בוגרות 65011.1.2  שיטות מחקר איכותני ב גב' אגסי ליבי
מועד א10/07/201716:30ט"ז תמוז 201, 204
מועד ב11/09/201716:00כ' אלול 401
חינוך מיוחד בוגרות 65011.1.3  שיטות מחקר איכותני ב גב' אגסי ליבי
מועד א10/07/201716:30ט"ז תמוז 401
מועד ב11/09/201716:00כ' אלול 401
חינוך מיוחד בוגרות 65026.1.1  מוסיקה ככלי מקדם בחינוך המיוחד ב גב' דאום ליאת
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד בוגרות 65045.1.1  השלכות של חרדה בחינוך מיוחד ב גב' ניר מלי
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד בוגרות 65045.3.1  התמודדות עם בעיות הקדמה בח"מ ב גב' ארביב ורד
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד בוגרות 65072.5.1  חינוך מיוחד באספקלריא תורנית ב הרב ד"ר נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד בוגרות 65097.1.1  כלים ומיומנויות לטיפול רגשי בחינוך מיוחד ב  פרלמן נאוה
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד בוגרות 65102.1.1  שיטות חשיבה ב גב' סגל מרב
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96048.1.1  כתיבה אקדמית ב גב' האיתן יונה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96048.1.2  כתיבה אקדמית ב גב' האיתן יונה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96200.1.1  אנגלית ש גב' דומב מלכה
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 303
לימודי המשך - קודש 96200.1.2  אנגלית קודש ש גב' גינס אילנה
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 211
מועד ב10/09/201716:00י"ט אלול 102
לימודי המשך - קודש 96200.2.1  אנגלית ש גב' מורגנשטרן שרה
 גב' רוזנס פנינה
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 623
מועד ב10/09/201716:00י"ט אלול 104
לימודי המשך - קודש 96200.2.2  אנגלית ש גב' רוזנס פנינה
מועד א19/07/201709:00כ"ה תמוז 403
מועד ב10/09/201716:00י"ט אלול 104
לימודי המשך - קודש 96200.3.1  אנגלית ש גב' רוזנס פנינה
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 201, 204
מועד ב10/09/201716:00י"ט אלול 104
לימודי המשך - קודש 96200.3.2  אנגלית  ש גב' שי בתיה
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 624
מועד ב10/09/201716:00י"ט אלול 104
לימודי המשך - קודש 96200.5.1  אנגלית ש גב' גינס אילנה
 גב' מורגנשטרן שרה
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 628
מועד ב10/09/201716:00י"ט אלול 102
לימודי המשך - קודש 96403.1.1  אלגברה לינארית 2 ב גב' ספייער דבורה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 623
מועד ב17/09/201714:00כ"ו אלול 211
לימודי המשך - קודש 96404.1.1  תורת הקבוצות  ב ד"ר שאקי אחיעזר
מועד א02/07/201710:00ח' תמוז 101
מועד ב27/09/201710:00ז' תשרי 211
לימודי המשך - קודש 96405.1.1  חשבון אינפיניטיסימלי 1 ב ד"ר רכס שולמית
מועד א09/07/201709:00ט"ו תמוז 403
מועד ב10/09/201714:00י"ט אלול 101
לימודי המשך - קודש 96409.1.1  הסתברות ש ד"ר רוזנטל מלכה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 624
מועד ב10/09/201714:00י"ט אלול 101
לימודי המשך - קודש 96412.1.1  חשבון אינפי מתקדם ב ד"ר רכס שולמית
מועד א09/07/201710:00ט"ו תמוז 401
מועד ב17/09/201714:00כ"ו אלול 211
לימודי המשך - קודש 96415.1.1  פונקציות מרוכבות ק ד"ר בלאק שרה
מועד א27/08/201710:00ה' אלול
לימודי המשך - קודש 96416.1.1  אנגלית מקצועית מתמטית )תגבור 5 יח"ל ק ד"ר רוזנטל מלכה
מועד א04/09/201718:00י"ג אלול 201
לימודי המשך - קודש 96419.1.1  טורים ק ד"ר רכס שולמית
מועד א27/08/201710:00ה' אלול 201
לימודי המשך - קודש 96502.1.1  תכנות מונחה עצמים  ב מר הראל ירון
מועד א20/06/201716:30כ"ו סיון 305
לימודי המשך - קודש 96504.1.1  אלגוריתמים ב ד"ר מורגנשטרן משה
מועד א09/05/201716:30י"ג אייר 305
מועד ב25/05/201716:30כ"ט אייר 825
לימודי המשך - קודש 96505.1.1  אלגוריתמים מתקדמים ק ד"ר מורגנשטרן משה
מועד א25/07/201716:30ב' אב 202
מועד ב29/08/201716:30ז' אלול
לימודי המשך - קודש 96507.1.1  אוטומטים ושפות פורמליות ק ד"ר מורגנשטרן משה
מועד א30/07/201716:30ז' אב 305
מועד ב12/09/201716:00כ"א אלול 201
לימודי המשך - קודש 96508.1.1  מבנה מהדרים ב מר שוייצר נדב
מועד א30/07/201716:30ז' אב 304
מועד ב29/08/201716:30ז' אלול 211
לימודי המשך - קודש 96514.1.1  חשבון אינפיניטיסימלי 2 ב ד"ר גרבר דוד
מועד א18/07/201716:30כ"ד תמוז 211
לימודי המשך - קודש 96516.1.1  מסדי נתונים באינטרנט ב גב' גולדשטיין מיכל
מועד א21/03/201716:30כ"ג אדר
מועד ב25/05/201716:30כ"ט אייר 825
לימודי המשך - קודש 96647.1.1  שיטות מחקר ב גב' זרצקי רחל
מועד א10/07/201716:30ט"ז תמוז 301
מועד ב11/09/201716:00כ' אלול 401
לימודי המשך - קודש 96647.1.2  שיטות מחקר ב גב' זרצקי רחל
מועד א10/07/201716:30ט"ז תמוז 303
מועד ב11/09/201716:00כ' אלול 401
לימודי המשך - קודש 96647.2.1  סמינריון בחינוך ב גב' זרצקי רחל
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96648.1.1  סטטיסטיקה ב גב' זרצקי רחל
מועד א17/07/201712:00כ"ג תמוז 301
מועד ב12/09/201716:00כ"א אלול 201
לימודי המשך - קודש 96648.1.2  סטטיסטיקה ב גב' זרצקי רחל
מועד א17/07/201712:00כ"ג תמוז 303
מועד ב12/09/201716:00כ"א אלול 201
לימודי המשך - קודש 96650.1.1  תיאוריות באישיות ב גב' קרפוך מרים
מועד א10/07/201714:30ט"ז תמוז 401, 404
מועד ב11/09/201718:00כ' אלול 401
לימודי המשך - קודש 96807.1.1  כישורי חיים ב גב' ניימן הדס
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96834.1.1  תפקידו של המבוגר לצד הילד במצבי חיים ב גב' נבנצאל שרה
מועד א10/07/201714:30ט"ז תמוז 201, 204
מועד ב11/09/201718:00כ' אלול 401
לימודי המשך - קודש 96838.1.1  גישות חשיבה ב גב' רוס שרה
מועד א19/07/201712:00כ"ה תמוז
מועד ב12/09/201716:00כ"א אלול 201
לימודי המשך - קודש 96848.2.1  שירה וקוליות בגיל הרך ב גב' דאום ליאת
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96851.1.1  לקויות למידה ב גב' רז יעל
מועד א17/07/201712:00כ"ג תמוז 623, 624
מועד ב11/09/201716:00כ' אלול 401
לימודי המשך - קודש 96853.1.1  עיבוד מידע חושי ב גב' אסיאג נעמה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96853.1.2  עיבוד מידע חושי ב גב' אסיאג נעמה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96860.2.1  כלים ומיומנויות לטיפול רגשי בגיה"ר ב  פרלמן נאוה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96861.1.1  תקשורת שפה ודיבור ב גב' סטופניקר יהודית
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96866.2.2  התמודדות עם בעיות התנהגות ב גב' סגל מרב
מועד א10/07/201716:30ט"ז תמוז 404
מועד ב11/09/201716:00כ' אלול 401
לימודי המשך - קודש 96868.1.1  מוכנות חושית, מוטורית וקוגניטיבית לכתיבה ב גב' קושניר חיה
מועד א12/07/201711:00י"ח תמוז 201, 204
מועד ב12/09/201718:00כ"א אלול 201
לימודי המשך - קודש 96869.1.1  הוראת ספרות ילדים לאוכלוסיות מגוונות ב ד"ר שגב יעל
מועד א12/07/201713:30י"ח תמוז 301
מועד ב12/09/201716:00כ"א אלול 201
לימודי המשך - קודש 96870.1.1  עיצוב סביבה לימודית בגן ב גב' דאום ליאת
 הגשת עבודה

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים