לוגו מכללה ירושלים

לוח מבחנים - תש"פ


רשימת מבחנים

שימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 10/08/2020 18:56:41
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.
הדפסה
שם החוג מספר קורס שם הקורס סמסטר / שנתי סמ' מרצה מועד מגדר תאריך שעה כיתה
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65001.1.1  הוראה יחידנית יוצרת ב גב' הורוביץ מרים
א13/07/2020
כ"א תמוז
17:30
ב26/08/2020
ו' אלול
12:00
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65001.2.1  אבחונים בשפה הדבורה ב גב' רז יעל
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65001.4.1  ליקווי שמיעה ב גב' קליין אודיה
א06/07/2020
י"ד תמוז
12:00
ב24/08/2020
ד' אלול
12:30
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65014.1.1  קשיי כתיבה ב גב' קושניר חיה
א06/07/2020
י"ד תמוז
12:00
ב24/08/2020
ד' אלול
12:30
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65079.1.1  למידה משמעותית ב גב' שטסמן חנה
א29/06/2020
ז' תמוז
12:30
ב26/08/2020
ו' אלול
09:00
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65079.1.2  למידה משמעותית ב גב' שטסמן חנה
א29/06/2020
ז' תמוז
12:30
ב26/08/2020
ו' אלול
09:00
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65086.1.1  מצבי לחץ וגורמי חוסן בחנ"מ ב גב' ביין חנה
א13/07/2020
כ"א תמוז
15:00
ב26/08/2020
ו' אלול
09:00
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65097.1.1  כלים ומיומנויות לטיפול רגשי ב  פרלמן נאוה
א06/07/2020
י"ד תמוז
09:00
לימודי המשך - נשים 96200.1.1  אנגלית אקדמית יהדות ש גב' דומב מלכה
א29/06/2020
ז' תמוז
09:00 821, מודל
ב24/08/2020
ד' אלול
09:00
לימודי המשך - נשים 96200.1.2  אנגלית אקדמית חינוך מיוחד ש גב' כוכב רחל
א29/06/2020
ז' תמוז
09:00
ב24/08/2020
ד' אלול
09:00
לימודי המשך - נשים 96200.1.3  אנגלית אקדמית גיל הרך ש גב' רוזנס יהודית
א29/06/2020
ז' תמוז
09:00
ב24/08/2020
ד' אלול
09:00
לימודי המשך - נשים 96200.1.4  אנגלית אקדמית חינוך מיוחד ש גב' רוזנס יהודית
א29/06/2020
ז' תמוז
09:00
ב24/08/2020
ד' אלול
09:00
לימודי המשך - נשים 96200.1.5  אנגלית אקדמית יהדות ש גב' דדון עידית
א29/06/2020
ז' תמוז
09:00
ב24/08/2020
ד' אלול
09:00
לימודי המשך - נשים 96200.1.6  אנגלית אקדמית חינוך מיוחד ש גב' כהן חיה
א29/06/2020
ז' תמוז
09:00
ב24/08/2020
ד' אלול
09:00
לימודי המשך - נשים 96203.1.1  אנגלית מקצועית מתמטית )טורים( ק ד"ר בלאק שרה
א31/07/2019
כ"ח תמוז
11:00 404
ב23/09/2019
כ"ג אלול
16:00 102
לימודי המשך - נשים 96203.2.1  אנגלית מקצועית מתמטית )תגבור 5 יח"ל( ק גב' ספייער דבורה
א24/08/2020
ד' אלול
10:00
לימודי המשך - נשים 96403.1.1  אלגברה לינארית 2 ב גב' קרס יסכה
א12/07/2020
כ' תמוז
10:00
ב13/09/2020
כ"ד אלול
16:00
לימודי המשך - נשים 96405.1.1  חשבון אינפיניטיסימלי 1 ב ד"ר רכס שולמית
א28/06/2020
ו' תמוז
10:00
ב06/09/2020
י"ז אלול
16:00
לימודי המשך - נשים 96411.1.1  קומבינטוריקה + אוריינות אקדמית ק גב' נפחא רחל
א26/08/2020
ו' אלול
10:00
לימודי המשך - נשים 96412.1.1  חשבון אינפיניטיסמלי מתקדם ב ד"ר רכס שולמית
א28/06/2020
ו' תמוז
10:00
ב06/09/2020
י"ז אלול
16:00
לימודי המשך - נשים 96429.1.1  נושאים באנליזה ובאלגברה ק ד"ר רכס שולמית
א24/07/2019
כ"א תמוז
10:00 305
ב18/09/2019
י"ח אלול
16:00 204
לימודי המשך - נשים 96502.1.1  תכנות מונחה עצמים ב מר שריקי יוסף
א05/07/2020
י"ג תמוז
16:30
לימודי המשך - נשים 96503.1.1  ארגון המחשב ותכנותו ש ד"ר ליברמן נעמי
א19/07/2020
כ"ז תמוז
16:30
ב25/08/2020
ה' אלול
16:30
לימודי המשך - נשים 96505.1.1  אלגוריתמים מתקדמים ק ד"ר מורגנשטרן משה
א21/07/2020
כ"ט תמוז
16:30
ב01/09/2020
י"ב אלול
16:30
לימודי המשך - נשים 96507.1.1  אוטומטים ושפות פורמליות ק ד"ר מורגנשטרן משה
א28/07/2020
ז' אב
16:30
ב08/09/2020
י"ט אלול
16:30
לימודי המשך - נשים 96508.1.1  מבנה מהדרים ב מר דהן גד
א14/07/2020
כ"ב תמוז
16:30
לימודי המשך - נשים 96509.1.1  חשבון אינפיניטיסימלי ב גב' נפחא רחל
א07/07/2020
ט"ו תמוז
16:30
לימודי המשך - נשים 96512.1.1  אנגלית אקדמית במעבדת מערכות הפעלה ב ד"ר ליברמן נעמי
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96521.1.1  אנגלית אקדמית במבנה קומפיילרים ב גב' מינץ רחל
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96654.1.1  סוגיות בחינוך לאור התפתחות ההלכה ב הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96666.1.1  הסתברות וסטטיסטיקה ב גב' סספורטס דבורה
א05/07/2020
י"ג תמוז
10:00
ב30/08/2020
י' אלול
16:00
לימודי המשך - נשים 96668.1.1  סמינר מתמטי דידקטי ב גב' ספייער דבורה
א12/07/2020
כ' תמוז
10:00
ב13/09/2020
כ"ד אלול
16:00
לימודי המשך - נשים 96670.1.1  סוגיות במחשבת היהדות ב גב' האיתן יונה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96670.1.2  סוגיות במחשבת היהדות ב גב' האיתן יונה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96674.2.1  חנוך לנער ע"פ דרכו ב  פרלמן נאוה
א06/07/2020
י"ד תמוז
12:00
ב26/08/2020
ו' אלול
12:00
לימודי המשך - נשים 96678.1.1  תורת הקבוצות והוראתה ב גב' פוזניק פייגא
א05/07/2020
י"ג תמוז
10:00
ב30/08/2020
י' אלול
16:00
לימודי המשך - נשים 96679.1.1  הלכה ומשפט בנושאים אקטואליים ב הרב הבלין חיים
א06/07/2020
י"ד תמוז
09:00
ב24/08/2020
ד' אלול
12:30
לימודי המשך - נשים 96679.1.2  הלכה ומשפט בנושאים אקטואליים ב הרב הבלין חיים
א06/07/2020
י"ד תמוז
09:00
ב24/08/2020
ד' אלול
12:30
לימודי המשך - נשים 96680.1.1  סוגיות חינוכיות באמונה ב גב' טובול רות
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96817.1.1  תקשורת בין אישית בעבודת הגננת ב מר פלדמן יעקב
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96828.1.1  סוגיות בגיל הרך מתיאוריה ליישום ב גב' רוס שרה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96853.1.1  התפתחות בגיל הרך גורמי קידום וסכון ב גב' ביין חנה
א29/06/2020
ז' תמוז
12:30
ב26/08/2020
ו' אלול
09:00
לימודי המשך - נשים 96854.1.1  המשחק בסביבה מקדמת למידה ב גב' דיעי מיכל
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96858.1.1  היחיד במערכת המשפחתית והחינוכית ב גב' קומר שרה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96868.2.1  מוכנות חושית, מוטורית וקוגניטיבית לכתיבה ב גב' קושניר חיה
א06/07/2020
י"ד תמוז
09:00
ב24/08/2020
ד' אלול
12:30
לימודי המשך - נשים 96872.1.1  למידה דיפרנציאלית ב גב' דבוש דנית
 הגשת עבודה
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים