לוגו מכללה ירושלים

לוח מבחנים - תש"פ


רשימת מבחנים

שימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 21/11/2019 18:50:22
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.
הדפסה
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה מועד תאריך שעה כיתה
בית ספר להשתלמויות 29006.3.1  פלייבק - נשים קורס המשך ב  ט.נ.
 הגשת עבודה
לימודי המשך נפרד 48129.2.1  אנגלית אקדמית ב גב' אדלר שירה
מועד א18/06/2019ט"ו סיון11:30 201
לימודי המשך נפרד 48217.1.1  שיטות מחקר ב גב' פרבשטיין חנה
מועד א18/06/2019ט"ו סיון09:00 201
לימודי המשך נפרד 48262.2.1  סוגיות ברמב"ן ב הרב מרגולין הדר
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65001.3.1  הוראה מתקנת יוצרת ב גב' הורוביץ מרים
מועד א08/07/2019ה' תמוז09:00 102
מועד ב09/09/2019ט' אלול14:00 102
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65001.4.1  חוסן נפשי אצל ילדים בעלי צרכים מיוחדים ב גב' נבנצאל שרה
מועד א15/07/2019י"ב תמוז12:00 101, 104
מועד ב16/09/2019ט"ז אלול16:30 102
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65001.5.1  ליקויי שמיעה ב גב' קליין אודיה
מועד א15/07/2019י"ב תמוז14:30 101, 102
מועד ב09/09/2019ט' אלול16:30 104
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65001.6.1  אבחונים בשפה הכתובה ב גב' רז יעל
מועד א08/07/2019ה' תמוז11:30 102, 104
מועד ב09/09/2019ט' אלול14:00 102
מועד ג24/12/2019כ"ו כסלו10:00 204
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65018.1.1  תאוריה ומעשה בעבודה עם תלמידים עם מוגבלות שכלית ק גב' שמעוני מוריה
מועד א24/07/2019כ"א תמוז15:15 304, 305
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65091.2.1  התמכרויות ב גב' קרפוך מרים
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96038.1.1  סוגיות אתיות בראי ההלכה ק הרב הבלין חיים
מועד א07/08/2019ו' אב11:10 623, 624
לימודי המשך - קודש 96038.1.2  תכנים חינוכיים העולים מספר ויקרא ק גב' בלכר תהלה
מועד א07/08/2019ו' אב15:15 623, 624
לימודי המשך - קודש 96048.2.1  סוגיות במחשבת היהדות-סדנת חקר ב גב' האיתן יונה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96048.2.2  סוגיות במחשבת היהדות-סדנת חקר ב גב' האיתן יונה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96048.2.4  סוגיות בחינוך מיוחד ב גב' אגסי ליבי
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96048.2.5  סוגיות בגיל הרך מתיאוריה ליישום ב גב' רוס שרה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96200.1.1  אנגלית אקדמית ש גב' כוכב רחל
מועד א15/07/2019י"ב תמוז09:00 101, 104
מועד ב16/09/2019ט"ז אלול13:30 102
לימודי המשך - קודש 96200.1.2  אנגלית אקדמית ש גב' סגל מרב
מועד א15/07/2019י"ב תמוז09:00 107
מועד ב16/09/2019ט"ז אלול13:30 102
לימודי המשך - קודש 96200.1.3  אנגלית אקדמית ש גב' רוזנס יהודית
מועד א15/07/2019י"ב תמוז09:00 108, 109
מועד ב16/09/2019ט"ז אלול13:30 102
לימודי המשך - קודש 96200.1.4  אנגלית אקדמית ש גב' אדלר שירה
מועד א15/07/2019י"ב תמוז09:00 201
מועד ב16/09/2019ט"ז אלול13:30 102
לימודי המשך - קודש 96200.1.5  אנגלית אקדמית ש גב' דומב מלכה
מועד א15/07/2019י"ב תמוז09:00 102
מועד ב16/09/2019ט"ז אלול13:30 102
לימודי המשך - קודש 96203.1.1  אנגלית מקצועית מתמטית )טורים( ק ד"ר בלאק שרה
מועד א31/07/2019כ"ח תמוז11:00 403
מועד ב23/09/2019כ"ג אלול16:00 102
לימודי המשך - קודש 96403.1.1  אלגברה לינארית 2 ב גב' ספייער דבורה
מועד א23/06/2019כ' סיון10:00 201, 204
מועד ב08/09/2019ח' אלול16:00 102
לימודי המשך - קודש 96404.1.1  תורת הקבוצות ב גב' פוזניק פייגא
מועד א07/07/2019ד' תמוז10:00 201, 204
מועד ב15/09/2019ט"ו אלול16:00 102
לימודי המשך - קודש 96404.2.1  תורת הקבוצות ב גב' פוזניק פייגא
מועד א07/07/2019ד' תמוז10:00 203
מועד ב15/09/2019ט"ו אלול16:00 102
לימודי המשך - קודש 96405.1.1  חשבון אינפיניטיסימלי 1 ב ד"ר רכס שולמית
מועד א30/06/2019כ"ז סיון10:00 201, 204
מועד ב02/09/2019ב' אלול16:00 201
לימודי המשך - קודש 96409.1.1  הסתברות ב ד"ר רוזנטל מלכה
מועד א23/06/2019כ' סיון10:00 203
מועד ב08/09/2019ח' אלול16:00 102
לימודי המשך - קודש 96412.1.1  חשבון אינפיניטיסמלי מתקדם ב ד"ר רכס שולמית
מועד א30/06/2019כ"ז סיון10:00 203
מועד ב02/09/2019ב' אלול16:00 201
לימודי המשך - קודש 96429.1.1  נושאים באנליזה ובאלגברה ק ד"ר רכס שולמית
מועד א24/07/2019כ"א תמוז10:00 303
מועד ב18/09/2019י"ח אלול16:00 204
לימודי המשך - קודש 96502.1.1  תכנות מונחה עצמים ב מר שריקי יוסף
מועד א11/06/2019ח' סיון16:30 624
מועד ב08/09/2019ח' אלול16:00 102
לימודי המשך - קודש 96503.1.1  ארגון המחשב ותכנותו ש ד"ר ליברמן נעמי
מועד א06/08/2019ה' אב16:30 623, 624
מועד ב18/09/2019י"ח אלול16:00 204
לימודי המשך - קודש 96505.1.1  אלגוריתמים מתקדמים ק ד"ר מורגנשטרן משה
מועד א04/06/2019א' סיון19:15 623, 624
מועד ג14/07/2019י"א תמוז18:00 101
מועד ב23/07/2019כ' תמוז16:30 623, 624
מועד מיוחד08/08/2019ז' אב17:30 202
מועד ב02/09/2019ב' אלול16:00 201
לימודי המשך - קודש 96507.1.1  אוטומטים ושפות פורמליות ק ד"ר מורגנשטרן משה
מועד א30/07/2019כ"ז תמוז16:30 624
מועד ב18/09/2019י"ח אלול16:00 204
לימודי המשך - קודש 96508.1.1  מבנה מהדרים ב מר דהן גד
מועד א25/06/2019כ"ב סיון16:30 623
מועד ב08/08/2019ז' אב10:00 506
לימודי המשך - קודש 96509.1.1  חשבון אינפיניטיסימלי ב גב' נפחא רחל
מועד א18/06/2019ט"ו סיון16:30 623
מועד ב23/07/2019כ' תמוז16:30 624
לימודי המשך - קודש 96512.1.1  אנגלית מקצועית במעבדת מערכות הפעלה ב  ט.נ.
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96521.1.1  אנגלית מקצועית במבנה קומפיילרים ב  ט.נ.
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96617.1.1  פסיכופתולוגיה ב גב' קומר שרה
מועד א15/07/2019י"ב תמוז12:00 108
מועד ב16/09/2019ט"ז אלול16:30 102
לימודי המשך - קודש 96617.2.1  פסיכופתולוגיה ב גב' קומר שרה
מועד א15/07/2019י"ב תמוז12:00 109
מועד ב16/09/2019ט"ז אלול16:30 102
לימודי המשך - קודש 96647.1.1  שיטות מחקר ב גב' פרבשטיין חנה
מועד א08/07/2019ה' תמוז09:00 201
מועד ב09/09/2019ט' אלול16:30 102
לימודי המשך - קודש 96647.1.2  שיטות מחקר ב גב' אגסי ליבי
מועד א08/07/2019ה' תמוז09:00 107, 108
מועד ב09/09/2019ט' אלול16:30 102
לימודי המשך - קודש 96647.1.3  שיטות מחקר ב גב' אגסי ליבי
מועד א08/07/2019ה' תמוז09:00 101, 104
מועד ב09/09/2019ט' אלול16:30 102
לימודי המשך - קודש 96665.1.1  התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה ב גב' קרפוך מרים
מועד א08/07/2019ה' תמוז11:30 108
מועד ב09/09/2019ט' אלול14:00 102
לימודי המשך - קודש 96665.2.1  התמודדות חינוכית עם בעיות הקידמה ב גב' קרפוך מרים
מועד א08/07/2019ה' תמוז11:30 101
מועד ב09/09/2019ט' אלול14:00 102
לימודי המשך - קודש 96666.1.1  הסתברות וסטטיסטיקה ק ד"ר רכס שולמית
מועד א31/07/2019כ"ח תמוז10:00 202
מועד ב23/09/2019כ"ג אלול16:00 102
לימודי המשך - קודש 96668.1.1  סמינר מתמטי דידקטי ק גב' ספייער דבורה
מועד א07/08/2019ו' אב10:00 202
מועד ב18/09/2019י"ח אלול16:00 204
לימודי המשך - קודש 96809.1.1  תהליכי סוציאליזציה בגיל הרך ב גב' סגל מרב
מועד א08/07/2019ה' תמוז09:00 204
מועד ב09/09/2019ט' אלול16:30 104
לימודי המשך - קודש 96845.1.1  סמכות מקושרת ב גב' נבנצאל שרה
מועד א15/07/2019י"ב תמוז12:00 102, 107
מועד ב16/09/2019ט"ז אלול16:30 102
לימודי המשך - קודש 96854.1.1  המשחק בסביבה מקדמת למידה ב גב' דיעי מיכל
 הגשת עבודה
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים