חיפוש

לוח מבחנים - תשע"ט
שימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 18/06/2019 18:51:16
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.


הדפסה
מיין לפי:    
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה מועד תאריך שעה כיתה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84008.1.1  לקויות ברצף האוטיזם ב מר פלדמן יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84017.1.1  הפרעות קשב וריכוז ב מר דור יהודה
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 401
רמי"ם - חינוך מיוחד 84018.1.1  ליקוי למידה ש ד"ר גרוס אריאל
מועד א23/06/2019כ' סיון16:00 624
רמי"ם - חינוך מיוחד 84028.1.1  הוראה מתקנת בלימודי קודש ב מר פלדמן יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84035.2.1  התפתחות אישיות ולמידה ב פרופ' כץ יעקב
מועד א27/06/2019כ"ד סיון11:30 404
רמי"ם - חינוך מיוחד 84039.1.1  הוראה מתקנת בחשבון ב מר אליה אמיתי
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84044.1.1  ליקויי שמיעה ב מר ריגר מתניה
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84045.1.1  מוגבלות שכלית התפתחותית ב  רגב אוראל
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 404
רמי"ם - חינוך מיוחד 84050.1.1  חידושים בחקר המוח,ויישומם ב מר שוהם דן
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84051.1.1  מוגנות בחינוך מיוחד ב מר זולברג מרדכי
 הגשת עבודה
רמי"ם - מתמטיקה 85003.1.1  חשבון אינפיניטיסימאלי 1 ב ד"ר שאקי אחיעזר
מועד א14/07/2019י"א תמוז15:00 822
רמי"ם - מתמטיקה 85007.1.1  נושאים בהוראת המתמטיקה ב  רוקח אריה
מועד א18/07/2019ט"ו תמוז16:00 822
רמי"ם - מתמטיקה 85011.1.1  אלגברה לינארית 2 ב ד"ר קליין אלכסנדר
מועד א30/06/2019כ"ז סיון15:00 822
רמי"ם - מתמטיקה 85016.1.1  אינפי מתקדם ב ד"ר שאקי אחיעזר
מועד א14/07/2019י"א תמוז15:00 821
רמי"ם - מתמטיקה 85019.1.1  הסתברות וסטטיסטיקה ב הרב ד"ר איזק יצחק
מועד א30/06/2019כ"ז סיון15:00 825
רמי"ם - מתמטיקה 85025.1.1  גאומטריה ב מר אלטשולר נתנאל
מועד א07/07/2019ד' תמוז15:00 826
רמי"ם - קודש 86001.2.1  נחמות ישעיהו ב הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86004.1.1  מנין "עיקרים" במחשבת ישראל ב הרב ד"ר גורפינקל אלי
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 408
רמי"ם - קודש 86005.1.1  גורמים בחינוך והוראה ש הרב אביחיל דוד
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86006.1.1  סמינר דידקטי בתנ"ך ש הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86011.1.1  סוגיות הלכתיות בחינוך ב הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86036.1.1  עיונים בספר ירמיהו ב הרב אביחיל אלישב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86044.1.1  הלכה במקורותיה הראשוניים ב הרב קופרמן אברהם
מועד א04/07/2019א' תמוז16:00 404
רמי"ם - קודש 86045.2.1  סוגיות הלכתיות בנ"ך ב הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86104.2.1  סטטיסטיקה ב הרב גבאי מאיר
מועד א27/06/2019כ"ד סיון14:00 401
רמי"ם - קודש 86130.2.1  מבוא לדידקטיקה ב הרב ד"ר שוורץ יהודה
מועד א04/07/2019א' תמוז18:00 405
רמי"ם - קודש 86132.1.1  אוריינות אקדמית ש הרב ד"ר גורפינקל אלי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86137.1.1  יסודות החינוך ש הרב נתנאל עמוס
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86141.1.1  תורת המנהגים ב הרב ד"ר זק רועי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86158.1.1  אמונה במשנת ראשונים ואחרונים ב הרב ד"ר רחמני שחר
מועד א04/07/2019א' תמוז16:00 407
רמי"ם - קודש 86161.1.1  משנתו החינוכית של המהר"ל ב הרב ד"ר פיירמן ראובן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86176.1.1  לימודי קודש בגיל הרך ש הרב ויזנר חנן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86190.2.1  הוראת תושב"ע ב הרב זולדן יהודה
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 211
רמי"ם - קודש 86191.1.1  עיונים בספר שערי יושר ב הרב רז ראובן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86198.1.1  הלכה ומודרנה ב הרב ד"ר רונס יצחק
מועד א23/06/2019כ' סיון18:00 821
רמי"ם - קודש 86234.2.1  הוראת משנה ב הרב עצמון דוד
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 405
רמי"ם - קודש 86241.2.1  גור אריה פרשנות ומחשבה ב הרב ד"ר רחמני שחר
מועד א27/06/2019כ"ד סיון14:00 304
רמי"ם - קודש 86270.1.1  סוגיות בספר שמואל ב הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86271.2.1  המקרא ופשוטו בחז"ל ב הרב קופרמן אלימלך
מועד א04/07/2019א' תמוז18:00 403
רמי"ם - קודש 86272.2.1  עיונים ברש"י לתורה ב הרב שנדורפי איתן
מועד א04/07/2019א' תמוז16:00 401
רמי"ם - קודש 86273.1.1  ספרות הגאונים ב הרב פרג'ון חיים
מועד א04/07/2019א' תמוז16:00 403
רמי"ם - קודש 86279.2.1  מחשבת ההלכה ב הרב ד"ר שטמלר חגי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86284.1.1  בעיות למידה בכתה הטרוגנית ב הרב רבי בן ציון
מועד א27/06/2019כ"ד סיון09:30 402
רמי"ם - קודש 86285.1.1  הלכות ציבור ב הרב ד"ר זק רועי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86340.1.1  משנה ותוספתא ב הרב ד"ר שפירא הראל
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 402
רמי"ם - קודש 86346.1.1  אנגלית בסיסי ש ד"ר ליברמן יואל
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 403
רמי"ם - קודש 86346.2.1  אנגלית בסיסי ב ד"ר ליברמן יואל
מועד א23/06/2019כ' סיון16:00 822
רמי"ם - קודש 86346.2.2  אנגלית בסיסי ב ד"ר ליברמן יואל
מועד א23/06/2019כ' סיון20:00 736
רמי"ם - קודש 86364.1.1  מחשבה יהודית בעת האחרונה ב הרב ד"ר קסירר שלמה
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86367.1.1  ספרי בית שני ב הרב רבי בן ציון
מועד א27/06/2019כ"ד סיון11:30 402
רמי"ם - קודש 86368.1.1  ספרי בית שני-דרכי הוראה ב הרב רבי בן ציון
מועד א27/06/2019כ"ד סיון11:30 402
רמי"ם - קודש 86370.2.1  אתגרים חינוכיים בגיל ההתבגרות ב הרב שיינפלד אליהו
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86371.2.1  עיונים בספר שופטים ב הרב שנדורפי איתן
מועד א27/06/2019כ"ד סיון14:00 408
רמי"ם - קודש 86386.1.1  כיתה וקהילה הנהגה וניהול ש הרב צברי עמנואל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86393.1.1  גור אריה על התורה ב הרב ד"ר רחמני שחר
מועד א27/06/2019כ"ד סיון14:00 304
רמי"ם - קודש 86394.1.1  פרשנות ראשונים לתנ"ך ב הרב ד"ר דובאוויק יוסף
מועד א04/07/2019א' תמוז16:00 402
רמי"ם - קודש 86395.1.1  סוגיות הלכתיות המופיעות בנ"ך ב הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86396.1.1  בחירה חופשית ב הרב ד"ר ואלטר שי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86397.1.1  עיון תפילה והוראתה ב הרב עובדיה אוריאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86397.2.1  עיון תפילה והוראתה ב הרב עובדיה אוריאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86398.1.1  סוגיות חינוכיות במשנת החסידות ב הרב ד"ר שור אליעזר
מועד א04/07/2019א' תמוז18:00 402
רמי"ם - קודש 86399.1.1  קדימויות בדיני נפשות ב הרב פלג יעקב
מועד א23/06/2019כ' סיון20:00 624
רמי"ם - קודש 86400.1.1  הגות ופירוש במדרשי חז"ל ב הרב בן לולו יוסף
מועד א23/06/2019כ' סיון20:00 822
רמי"ם - קודש 86401.1.1  הגות במדרשי חז"ל ב הרב בן לולו יוסף
מועד א23/06/2019כ' סיון20:00 822
רמי"ם - קודש 86402.1.1  הלכה בעולם המודרני ב הרב ד"ר רונס יצחק
מועד א23/06/2019כ' סיון18:00 821
רמי"ם - קודש 86405.1.1  התפתחות אישיות ולמידה ב פרופ' כץ יעקב
מועד א27/06/2019כ"ד סיון11:30 404
רמי"ם - קודש 86407.1.1  מדרשי חז"ל ומעשי חכמים ב הרב ד"ר קסירר שלמה
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86408.1.1  עיון במדרשי חז"ל ב הרב ד"ר קסירר שלמה
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86409.1.1  סוגיות בנביאים ראשונים ב הרב ד"ר פיירמן ראובן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86410.1.1  נביאים ראשונים-הבט חינוכי ב הרב ד"ר פיירמן ראובן
 הגשת עבודה
יצירת קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים