חיפוש

לוח מבחנים - תשע"ט
שימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 18/12/2018 18:46:39
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.


הדפסה

מיין לפי:    
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה מועד תאריך שעה כיתה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84006.1.1  פסיכופתולוגיה א מר דור יהודה
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84010.1.1  שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות א מר אליה אמיתי
מועד א27/01/2019כ"א שבט18:00 622
רמי"ם - חינוך מיוחד 84011.1.1  שיטות קריאה א מר בן אור שחר
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84015.1.1  קוגניציה ואפקט בחינוך א פרופ' כץ יעקב
מועד א17/01/2019י"א שבט11:30 302
רמי"ם - חינוך מיוחד 84018.1.1  ליקוי למידה ש ד"ר גרוס אריאל
מועד א27/01/2019כ"א שבט16:00 624
רמי"ם - חינוך מיוחד 84029.1.1  מבוא לח"מ-לקויות קשות א מר ריגר מתניה
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84048.1.1  טיפוח שליטה עצמית וויסות א מר אליה אמיתי
מועד א17/01/2019י"א שבט13:30 304
רמי"ם - חינוך מיוחד 84049.1.1  התפתחות סנסומוטורית א מר בן אור שחר
 הגשת עבודה
רמי"ם - מתמטיקה 85002.1.1  מתמטיקה דיסקרטית א ד"ר שאקי אחיעזר
מועד א24/01/2019י"ח שבט16:00 305
רמי"ם - מתמטיקה 85005.1.1  אלגברה ליניארית 1 א ד"ר קליין אלכסנדר
מועד א31/01/2019כ"ה שבט16:00 825
רמי"ם - מתמטיקה 85006.1.1  קומבינטוריקה א  ט.נ.
מועד א17/01/2019י"א שבט16:00 305
רמי"ם - מתמטיקה 85010.1.1  חשבון אינפיניטיסימאלי 2 א ד"ר שאקי אחיעזר
מועד א24/01/2019י"ח שבט18:00 305
רמי"ם - מתמטיקה 85017.1.1  הסתברות א הרב ד"ר איזק יצחק
מועד א31/01/2019כ"ה שבט16:00 826
רמי"ם - מתמטיקה 85018.1.1  גאומטריה אנליטית א הרב גבאי מאיר
מועד א03/02/2019כ"ח שבט15:00 825
רמי"ם - מתמטיקה 85020.1.1  סוגיות מתמטיות בגמרא א הרב גבאי מאיר
מועד א10/01/2019ד' שבט15:15 403
רמי"ם - קודש 86001.1.1  סוגיות בספר ישעיהו א הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86006.1.1  סמינר דידקטי בתנ"ך ש הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86018.1.1  קשיים וליקויי למידה א הרב רבי בן ציון
מועד א17/01/2019י"א שבט09:30 402
רמי"ם - קודש 86021.1.1  סוגיות בפשוטו של מקרא א הרב שטיינר יצחק
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86040.1.1  הלכה בראשונים ובאחרונים א הרב ד"ר זק רועי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86053.1.1  סוגיות מתמטיות בגמרא א הרב גבאי מאיר
מועד א10/01/2019ד' שבט15:15 301
רמי"ם - קודש 86104.1.1  סטטיסטיקה א הרב גבאי מאיר
מועד א17/01/2019י"א שבט13:30 403
רמי"ם - קודש 86130.1.1  מבוא לדידקטיקה א הרב ד"ר שוורץ יהודה
מועד א24/01/2019י"ח שבט18:00 403
רמי"ם - קודש 86130.1.2  מבוא לדידקטיקה א הרב טבילה בניהו
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86145.1.1  לשון המקרא-תגליות וחידושים א הרב קופרמן אברהם
מועד א24/01/2019י"ח שבט16:00 405
רמי"ם - קודש 86168.1.1  עיונים בספר מלכים א הרב אביחיל אלישב
מועד א17/01/2019י"א שבט11:30 401
רמי"ם - קודש 86171.1.1  הגות בפירוש אברבנאל לתורה א הרב ד"ר גורפינקל אלי
מועד א24/01/2019י"ח שבט20:00 408
רמי"ם - קודש 86190.1.1  הוראת תושב"ע א הרב זולדן יהודה
מועד א24/01/2019י"ח שבט20:00 404
רמי"ם - קודש 86206.1.1  זמנים בתנ"ך ומשמעותם א א הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86219.1.1  הלכה חוק ומשפט א הרב ד"ר רונס יצחק
מועד א27/01/2019כ"א שבט18:00 624
רמי"ם - קודש 86232.1.1  סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע א הרב ד"ר שפירא הראל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86232.1.2  סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע א הרב עובדיה אוריאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86234.1.1  הוראת משנה א הרב עצמון דוד
מועד א24/01/2019י"ח שבט20:00 401
רמי"ם - קודש 86238.1.1  תנועת המוסר א הרב ד"ר קסירר שלמה
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86241.1.1  תפארת ישראל א הרב ד"ר רחמני שחר
מועד א17/01/2019י"א שבט13:30 401
רמי"ם - קודש 86263.1.1  מכינה באנגלית א ד"ר ליברמן יואל
מועד א27/01/2019כ"א שבט16:00 736
רמי"ם - קודש 86263.1.2  מכינה באנגלית א ד"ר ליברמן יואל
מועד א27/01/2019כ"א שבט16:00 736
רמי"ם - קודש 86271.1.1  המקרא ופשוטו בחז"ל א הרב קופרמן אלימלך
מועד א24/01/2019י"ח שבט18:00 402
רמי"ם - קודש 86272.1.1  עיונים ברש"י לתורה א הרב שנדורפי איתן
מועד א24/01/2019י"ח שבט16:00 404
רמי"ם - קודש 86301.1.1  השגחת ד' והשתדלות אנושית במחשבת ישראל א הרב ד"ר רחמני שחר
מועד א24/01/2019י"ח שבט16:00 304
רמי"ם - קודש 86307.1.1  ההיסטוריה במחשבת ישראל א הרב ד"ר שטמלר חגי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86317.1.1  קשיים בלימוד גמרא א הרב רבי בן ציון
מועד א17/01/2019י"א שבט11:30 404
רמי"ם - קודש 86328.1.1  בבלי,ירושלמי וסבוראים א הרב ד"ר שפירא הראל
מועד א24/01/2019י"ח שבט20:00 304
רמי"ם - קודש 86329.1.1  סוגיות בהלכות אישות א הרב ד"ר רונס יצחק
מועד א27/01/2019כ"א שבט20:00 821
רמי"ם - קודש 86346.1.1  אנגלית בסיסי ש ד"ר ליברמן יואל
מועד א31/01/2019כ"ה שבט16:00 736
רמי"ם - קודש 86359.1.1  סוגיות בהלכה א הרב ד"ר קסירר שלמה
מועד א17/01/2019י"א שבט09:30 402
רמי"ם - קודש 86360.1.1  סוגיות במחשבת ההלכה א הרב ד"ר קסירר שלמה
מועד א17/01/2019י"א שבט09:30 402
רמי"ם - קודש 86361.1.1  תפילה בהלכה א הרב ד"ר זק רועי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86363.1.1  קשיים בהוראת גמרא א הרב רבי בן ציון
מועד א17/01/2019י"א שבט11:30 404
רמי"ם - קודש 86371.1.1  עיונים בספר שופטים א הרב שנדורפי איתן
מועד א17/01/2019י"א שבט13:30 405
רמי"ם - קודש 86372.1.1  מהר"ל-מנתיב אהבת הרע לשאר נתיבות א הרב פיירמן ראובן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86373.1.1  ספרות האמוראים א הרב ד"ר דובאוויק יוסף
מועד א24/01/2019י"ח שבט16:00 402
רמי"ם - קודש 86375.1.1  תפיסת הזמן ביהדות-הלוח העברי א הרב ד"ר ואלטר שי
מועד א24/01/2019י"ח שבט18:00 401
רמי"ם - קודש 86376.1.1  מושגים בסוציולוגיה חינוכית א  בקר נתן
מועד א24/01/2019י"ח שבט20:00 302
רמי"ם - קודש 86377.1.1  הגות בפירושי ר"ע ספורנו א הרב בן לולו יוסף
מועד א27/01/2019כ"א שבט20:00 825
רמי"ם - קודש 86378.1.1  עיונים בפירוש ר"ע ספורנו א הרב בן לולו יוסף
מועד א27/01/2019כ"א שבט20:00 825
רמי"ם - קודש 86381.1.1  מצבי לחץ וחרדה א מר טרכטינגוט יצחק
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86382.1.1  קוגניציה ואפקט בחינוך א פרופ' כץ יעקב
מועד א17/01/2019י"א שבט11:30 302
רמי"ם - קודש 86385.1.1  אגדות חז"ל א הרב פלג יעקב
מועד א24/01/2019י"ח שבט20:00 403
רמי"ם - קודש 86386.1.1  כיתה וקהילה הנהגה וניהול א מר צברי עמנואל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86387.1.1  סוגיות בפשוטו של מקרא א הרב שטיינר יצחק
 הגשת עבודה

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
קורסים לפיתוח מקצועי
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים