מערכת קורסים -
|
מערכת מידע אישי


לוח מבחנים תשעזשימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 25/03/2017 18:15:11
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.


הדפסה

מיין לפי:    
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה תאריך - שעה - כיתה
לימודי קודש 00014.1.1  פירוש הספורנו על התורה- לתלמידות דו חוגי ש הרב ד"ר קופרמן מרדכי
מועד א06/02/201709:00י' שבט 403, 404
לימודי קודש 00031.1.1  ירמיהו  א הרב נחשון אברהם
מועד א08/02/201709:00י"ב שבט 404
מועד ב28/03/201709:00א' ניסן 401
לימודי קודש 00069.1.1  סיומי הרמב"ם - חוג תנ"ך תושבע"פ ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א19/02/201708:30כ"ג שבט 203
מועד ב26/03/201709:00כ"ח אדר 404
לימודי קודש 00078.1.2  הסיפור החסידי  ש הרב רז ראובן
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00078.2.1  הסיפור החסידי א הרב רז ראובן
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00104.1.1  תרגיל רש"י ש גב' אסולין שרה
מועד א13/02/201709:00י"ז שבט 203
מועד ב29/03/201709:00ב' ניסן 403
לימודי קודש 00104.1.2  תרגיל רש"י ש גב' גליק אורית
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00105.1.1  תרגיל רמב"ן ש גב' אסולין שרה
מועד א13/02/201709:00י"ז שבט 202
מועד ב29/03/201709:00ב' ניסן 403
לימודי קודש 00106.1.1  טעמי המקרא - לחוג תנ"ך תושב"ע א ד"ר גרוס מיכאל
מועד א20/02/201709:00כ"ד שבט 202
מועד ב29/03/201709:00ב' ניסן 403
לימודי קודש 00108.1.1  סמינר בספרות ההלכה ש הרב לנדאו בנימין
מועד א09/02/201709:00י"ג שבט 628
מועד ב26/03/201709:00כ"ח אדר 404
לימודי קודש 00111.1.1  פרשנות התרגומים ש הרב פוזן יהונתן
מועד א20/02/201709:00כ"ד שבט 301
מועד ב19/03/201710:00כ"א אדר 304
לימודי קודש 00113.1.1  הבית היהודי א גב' רוזנברג דבורה
מועד א12/02/201710:00ט"ז שבט 303, 304
מועד ב28/03/201709:00א' ניסן 404
לימודי קודש 00113.1.2  הבית היהודי א גב' רוזנברג דבורה
מועד א12/02/201710:00ט"ז שבט 407, 408
מועד ב28/03/201709:00א' ניסן 404
לימודי קודש 00117.1.1  הפרשה וההפטרה - לתלמידות חד חוגי ש ד"ר רוזנווסר דבורה
מועד א12/02/201710:00ט"ז שבט 301, 302
מועד ב19/03/201710:00כ"א אדר 302
לימודי קודש 00118.1.1  פרשנות המקרא והוראתה-לתלמידות דו חוגי ש ד"ר רוזנווסר דבורה
מועד א12/02/201710:00ט"ז שבט 401, 403, 404, 405
מועד ב19/03/201710:00כ"א אדר 302, 304
לימודי קודש 00118.2.1  פרשנות המקרא והוראתה ש ד"ר רוזנווסר דבורה
מועד א12/02/201710:00ט"ז שבט 404
מועד ב19/03/201710:00כ"א אדר 302
לימודי קודש 00119.1.1  ספר שמואל א הרב נחשון אברהם
מועד א08/02/201709:00י"ב שבט 403
מועד ב28/03/201709:00א' ניסן 401
לימודי קודש 00126.1.2  פרשת שבוע ע"פ "עין יעקב" - תנ"ך תושב"ע ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א06/02/201709:00י' שבט 406
מועד ב26/03/201709:00כ"ח אדר 404
לימודי קודש 00128.1.1  נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים ש הרב כרמל יוסף
מועד א20/02/201709:00כ"ד שבט 401, 406
מועד ב29/03/201709:00ב' ניסן 403
לימודי קודש 00129.1.1  הוראת המשנה - לחוג תנ"ך תושב"ע ש גב' האיתן יונה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00133.1.1  ספרי עזרא ונחמיה ש הרב מאלי יהודה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00133.1.2  ספרי עזרא ונחמיה ש הרב מאלי יהודה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00137.1.1  פרשת השבוע ע"פ הנצי"ב - חוג תנ"ך תושב"ע א גב' גולדשטיין שפרה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00201.1.1  פרקי אורח חיים ש הרב מאור זאב
מועד א19/02/201710:00כ"ג שבט 303, 304
מועד ב26/03/201709:00כ"ח אדר 405
לימודי קודש 00201.1.2  פרקי אורח חיים ש הרב לנדאו בנימין
מועד א19/02/201710:00כ"ג שבט 404, 405
מועד ב26/03/201709:00כ"ח אדר 404
לימודי קודש 00201.1.3  פרקי אורח חיים ש הרב ברונר יגאל
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00201.1.4  פרקי אורח חיים ש הרב מרגולין הדר
מועד א19/02/201710:00כ"ג שבט 210
מועד ב26/03/201709:00כ"ח אדר 405
לימודי קודש 00202.1.2  הלכות שבת ש הרב לנדאו בנימין
מועד א19/02/201710:00כ"ג שבט 401, 403
מועד ב26/03/201709:00כ"ח אדר 404
לימודי קודש 00202.1.3  הלכות שבת ש הרב ברונר יגאל
מועד א19/02/201710:00כ"ג שבט 301, 302
מועד ב26/03/201709:00כ"ח אדר 404
לימודי קודש 00202.1.4  הלכות שבת ש הרב מאור זאב
מועד א19/02/201710:00כ"ג שבט 408
מועד ב26/03/201709:00כ"ח אדר 405
לימודי קודש 00202.1.5  הלכות שבת ש הרב מרגולין הדר
מועד א19/02/201710:00כ"ג שבט 211
מועד ב26/03/201709:00כ"ח אדר 405
לימודי קודש 00301.1.1  ספר מלכים - סוגיות נבחרות ש גב' קופרמן חוה
מועד א06/02/201709:00י' שבט 624, 628
מועד ב28/03/201709:00א' ניסן 403
לימודי קודש 00301.4.1  ספר מלכים א גב' קופרמן חוה
מועד א06/02/201709:00י' שבט 622, 623
מועד ב28/03/201709:00א' ניסן 403
לימודי קודש 00303.1.1  פרקי שיבת ציון - עזרא ונחמיה ש הרב אביחיל אלישב
מועד א15/02/201709:00י"ט שבט 401
מועד ב28/03/201709:00א' ניסן 401
לימודי קודש 00308.1.1  ספר שמואל - סוגיות נבחרות ש גב' קופרמן חוה
מועד א07/02/201709:00י"א שבט 401
מועד ב28/03/201709:00א' ניסן 403
לימודי קודש 00315.1.1  ספר שופטים ש הרב אביחיל אלישב
מועד א14/02/201709:00י"ח שבט 403, 404
מועד ב28/03/201709:00א' ניסן 401
לימודי קודש 00316.1.1  עיון בספר תהילים - לחוג תנ"ך תושב"ע ש גב' רוזנברג צפורה
מועד א07/02/201709:00י"א שבט 403
מועד ב28/03/201709:00א' ניסן 401
לימודי קודש 00319.1.1  יונה,אשור וישראל ש הרב נחשון אברהם
מועד א08/02/201709:00י"ב שבט 406
מועד ב28/03/201709:00א' ניסן 401
לימודי קודש 00322.1.1  ירושלים ובית המקדש בנביאים א הרב מאור זאב
מועד א15/02/201709:00י"ט שבט 406
מועד ב26/03/201709:00כ"ח אדר 405
לימודי קודש 00401.1.2  אגדות חז"ל - עיון ש גב' גליק אורית
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00401.1.3  אגדות חז"ל - עיון ש גב' גליק אורית
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00401.2.1  אגדות חז"ל א ד"ר גרוס מיכאל
מועד א20/02/201709:00כ"ד שבט 203
מועד ב29/03/201709:00ב' ניסן 403
לימודי קודש 00401.4.1  אגדות חז"ל א ד"ר קרויטהמר גדעון
מועד א14/02/201709:00י"ח שבט 406
מועד ב28/03/201709:00א' ניסן 401
לימודי קודש 00411.1.1  ספר הכוזרי - עיקרי אמונת ישראל ש ד"ר קרויטהמר גדעון
מועד א14/02/201709:00י"ח שבט 405
מועד ב28/03/201709:00א' ניסן 401
לימודי קודש 00414.1.1  עיון ב - מסילת ישרים ש הרב שפירא אריה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00442.1.1  פרשת השבוע בראי החסידות ש הרב ד"ר שור אליעזר
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00506.1.1  אמונה והשתדלות א הרב מאור זאב
מועד א15/02/201709:00י"ט שבט 405
מועד ב26/03/201709:00כ"ח אדר 405
לימודי קודש 00515.1.1  יחד שבטי ישראל ש גב' קופרמן חוה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00527.1.1  שבחה של ארץ ישראל ומצוותיה א הרב לנדאו בנימין
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00536.2.1  דמויות בתנ"ך ש הרב מאלי יהודה
 הגשת עבודה
צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36
ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

|

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתריםלאתר המלא


|
|