מערכת קורסים -
|
מערכת מידע אישי


לוח מבחנים תשעזשימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 26/05/2017 18:15:36
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.


הדפסה

מיין לפי:    
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה תאריך - שעה - כיתה
לימודי קודש 00014.1.1  פירוש הספורנו על התורה- לתלמידות דו חוגי ש הרב ד"ר קופרמן מרדכי
מועד א19/07/201709:00כ"ה תמוז 302, 304
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול
לימודי קודש 00069.1.1  סיומי הרמב"ם - חוג תנ"ך תושבע"פ ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א26/07/201709:00ג' אב 406
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול
לימודי קודש 00078.1.2  הסיפור החסידי  ש הרב רז ראובן
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00104.1.1  תרגיל רש"י ש גב' אסולין שרה
מועד א13/07/201709:00י"ט תמוז 403
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00104.1.2  תרגיל רש"י ש גב' גליק אורית
מועד א13/07/201709:00י"ט תמוז 405
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00105.1.1  תרגיל רמב"ן ש גב' אסולין שרה
מועד א09/07/201710:00ט"ו תמוז 203
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00108.1.1  סמינר בספרות ההלכה ש הרב לנדאו בנימין
מועד א19/07/201709:00כ"ה תמוז 406
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00111.1.1  פרשנות התרגומים ש הרב פוזן יהונתן
מועד א10/07/201709:00ט"ז תמוז 304
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול
לימודי קודש 00116.1.1  סוגיות בספר בראשית ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 201, 204, 303, 304
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול
לימודי קודש 00116.1.2  סוגיות בספר בראשית ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 202, 203, 210, 211, 406
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול
לימודי קודש 00117.1.1  הפרשה וההפטרה - לתלמידות חד חוגי ש ד"ר רוזנווסר דבורה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 301, 302
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול
לימודי קודש 00118.1.1  פרשנות המקרא והוראתה-לתלמידות דו חוגי ש ד"ר רוזנווסר דבורה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 401, 403, 404, 405
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול
לימודי קודש 00118.2.1  פרשנות המקרא והוראתה ש ד"ר רוזנווסר דבורה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 405
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול
לימודי קודש 00126.1.2  פרשת שבוע ע"פ "עין יעקב" - תנ"ך תושב"ע ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א27/07/201709:00ד' אב 304
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול
לימודי קודש 00128.1.1  נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים ש הרב כרמל יוסף
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 405
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00129.1.1  הוראת המשנה - לחוג תנ"ך תושב"ע ש גב' האיתן יונה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00133.1.1  ספרי עזרא ונחמיה ש הרב מאלי יהודה
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 401
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00133.1.2  ספרי עזרא ונחמיה ש הרב מאלי יהודה
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 403
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00201.1.1  פרקי אורח חיים ש הרב מאור זאב
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 403, 404
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00201.1.2  פרקי אורח חיים ש הרב לנדאו בנימין
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 303, 304
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00201.1.3  פרקי אורח חיים ש הרב ברונר יגאל
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00201.1.4  פרקי אורח חיים ש הרב מרגולין הדר
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 406
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00202.1.2  הלכות שבת ש הרב לנדאו בנימין
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 301, 302
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00202.1.3  הלכות שבת ש הרב ברונר יגאל
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 201, 204
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00202.1.4  הלכות שבת ש הרב מאור זאב
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 401
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00202.1.5  הלכות שבת ש הרב מרגולין הדר
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 405
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00203.1.2  כשרות ב הרב מאור זאב
מועד א19/07/201709:00כ"ה תמוז 405
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00206.1.1  עיונים בליקוטי מהר"ן ש הרב רז ראובן
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00301.1.1  ספר מלכים - סוגיות נבחרות ש גב' קופרמן חוה
מועד א20/07/201709:00כ"ו תמוז 401, 403
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול
לימודי קודש 00301.5.1  ספר מלכים ב גב' קופרמן חוה
מועד א20/07/201709:00כ"ו תמוז 303, 304
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול
לימודי קודש 00303.1.1  פרקי שיבת ציון - עזרא ונחמיה ש הרב אביחיל אלישב
מועד א27/07/201709:00ד' אב 405
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול
לימודי קודש 00308.1.1  ספר שמואל - סוגיות נבחרות ש גב' קופרמן חוה
מועד א20/07/201709:00כ"ו תמוז 405
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול
לימודי קודש 00314.1.1  פרקי אליהו הנביא ב הרב נחשון אברהם
מועד א27/07/201709:00ד' אב 404
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול
לימודי קודש 00315.1.1  ספר שופטים ש הרב אביחיל אלישב
מועד א27/07/201709:00ד' אב 401, 403
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול
לימודי קודש 00316.1.1  עיון בספר תהילים - לחוג תנ"ך תושב"ע ש גב' רוזנברג צפורה
מועד א20/07/201709:00כ"ו תמוז 202, 203
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00319.1.1  יונה,אשור וישראל ש הרב נחשון אברהם
מועד א27/07/201709:00ד' אב 406
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול
לימודי קודש 00401.1.2  אגדות חז"ל - עיון ש גב' גליק אורית
מועד א13/07/201709:00י"ט תמוז 404
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00401.1.3  אגדות חז"ל - עיון ש גב' גליק אורית
מועד א13/07/201709:00י"ט תמוז 406
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00411.1.1  ספר הכוזרי - עיקרי אמונת ישראל ש ד"ר קרויטהמר גדעון
מועד א26/07/201709:00ג' אב 405
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00414.1.1  עיון ב - מסילת ישרים ש הרב שפירא אריה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00442.1.1  פרשת השבוע בראי החסידות ש הרב ד"ר שור אליעזר
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00506.2.1  אמונה והשתדלות ב הרב מאור זאב
מועד א24/07/201709:00א' אב 201, 204
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00515.1.1  יחד שבטי ישראל ש גב' קופרמן חוה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00527.2.1  שבחה של ארץ ישראל ומצוותיה ב הרב לנדאו בנימין
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00535.1.1  יסודות באמונה ש גב' מגנס יפה
מועד א25/07/201709:00ב' אב 401, 403, 404, 405
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול
לימודי קודש 00535.1.2  יסודות באמונה ש גב' מגנס יפה
מועד א25/07/201709:00ב' אב 201, 406, 407, 408
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול
לימודי קודש 00536.2.1  דמויות בתנ"ך ש הרב מאלי יהודה
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 404
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36
ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017
האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים


|
|