חיפוש

לוח מבחנים - תשע"ח
שימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 22/07/2018 18:45:40
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.


הדפסה

מיין לפי:    
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה מועד תאריך שעה כיתה
לימודי קודש 00014.1.1  פירוש הספורנו על התורה- לתלמידות דו חוגי ב הרב ד"ר קופרמן מרדכי
מועד א25/06/2018י"ב תמוז09:00 302
מועד ב22/08/2018י"א אלול13:30
לימודי קודש 00031.2.3  ירמיהו יחזקאל ב הרב מאלי יהודה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00069.1.1  סיומי הרמב"ם - חוג תנ"ך מחש"י ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א20/06/2018ז' תמוז09:00 303
מועד ב20/08/2018ט' אלול13:30
לימודי קודש 00104.1.1  תרגיל רש"י ש גב' גליק אורית
מועד א25/06/2018י"ב תמוז09:00 401, 403
מועד ב21/08/2018י' אלול13:30
לימודי קודש 00104.1.2  תרגיל רש"י ש גב' אסולין שרה
מועד א25/06/2018י"ב תמוז09:00 301
מועד ב21/08/2018י' אלול13:30
לימודי קודש 00105.1.1  תרגיל רמב"ן ש גב' אסולין שרה
מועד א25/06/2018י"ב תמוז09:00 303
מועד ב21/08/2018י' אלול13:30
לימודי קודש 00106.1.1  טעמי המקרא - לחוג תנ"ך תושב"ע ב ד"ר גרוס מיכאל
מועד א04/07/2018כ"א תמוז09:00 202
מועד ב23/08/2018י"ב אלול13:30
לימודי קודש 00108.1.1  סמינר בספרות ההלכה ש הרב לנדאו בנימין
מועד א19/06/2018ו' תמוז09:00 203
מועד ב19/08/2018ח' אלול13:30
לימודי קודש 00111.1.1  פרשנות התרגומים ש הרב פוזן יהונתן
מועד א02/07/2018י"ט תמוז09:00 623, 624
מועד ב21/08/2018י' אלול13:30
לימודי קודש 00116.1.1  סוגיות בספר בראשית ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א20/06/2018ז' תמוז09:00 401, 403, 404
מועד ב20/08/2018ט' אלול13:30
לימודי קודש 00116.1.2  סוגיות בספר בראשית ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א20/06/2018ז' תמוז09:00 301, 302, 304
מועד ב20/08/2018ט' אלול13:30
לימודי קודש 00118.1.1  פרשנות המקרא והוראתה-לתלמידות דו חוגי ש ד"ר רוזנווסר דבורה
מועד א05/07/2018כ"ב תמוז09:00 301, 302, 304, 305
מועד ב02/09/2018כ"ב אלול10:00
לימודי קודש 00118.2.1  פרשנות המקרא והוראתה ש ד"ר רוזנווסר דבורה
מועד א05/07/2018כ"ב תמוז09:00 302
מועד ב02/09/2018כ"ב אלול10:00
לימודי קודש 00126.1.2  פרשת שבוע ע"פ "עין יעקב" - תנ"ך תושב"ע ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א03/07/2018כ' תמוז09:00 211
מועד ב20/08/2018ט' אלול13:30
לימודי קודש 00128.1.1  נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים ש הרב כרמל יוסף
מועד א27/06/2018י"ד תמוז09:00 405
מועד ב23/08/2018י"ב אלול13:30
לימודי קודש 00137.1.1  פרשת השבוע ע"פ הנצי"ב - חוג תנ"ך מחש"י ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א20/06/2018ז' תמוז09:00 305
מועד ב20/08/2018ט' אלול13:30
לימודי קודש 00201.1.1  פרקי אורח חיים ש הרב ברונר יגאל
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00201.1.2  פרקי אורח חיים ש הרב לנדאו בנימין
מועד א05/07/2018כ"ב תמוז09:00 201
מועד ב19/08/2018ח' אלול13:30
לימודי קודש 00201.1.3  פרקי אורח חיים ש הרב מאור זאב
מועד א05/07/2018כ"ב תמוז09:00 204
מועד ב20/08/2018ט' אלול13:30
לימודי קודש 00202.1.1  הלכות שבת ש הרב ברונר יגאל
מועד א17/06/2018ד' תמוז09:00 401, 404
מועד ב19/08/2018ח' אלול13:30
לימודי קודש 00202.1.2  הלכות שבת ש הרב מאור זאב
מועד א17/06/2018ד' תמוז09:00 104, 109
מועד ב20/08/2018ט' אלול13:30
לימודי קודש 00202.1.3  הלכות שבת ש הרב לנדאו בנימין
מועד א17/06/2018ד' תמוז09:00 102
מועד ב19/08/2018ח' אלול13:30
לימודי קודש 00203.2.1  כשרות ב הרב מאור זאב
מועד א19/06/2018ו' תמוז09:00 404, 405
מועד ב20/08/2018ט' אלול13:30
לימודי קודש 00203.2.2  כשרות ב הרב מאור זאב
מועד א19/06/2018ו' תמוז09:00 406
מועד ב20/08/2018ט' אלול13:30
לימודי קודש 00203.2.3  כשרות ב הרב לנדאו בנימין
מועד א19/06/2018ו' תמוז09:00 201, 204
מועד ב19/08/2018ח' אלול13:30
לימודי קודש 00308.1.1  ספר שמואל - סוגיות נבחרות ש גב' קופרמן חוה
מועד א28/06/2018ט"ו תמוז09:00 705
מועד ב22/08/2018י"א אלול13:30
לימודי קודש 00314.1.1  פרקי אליהו הנביא ב הרב נחשון אברהם
מועד א28/06/2018ט"ו תמוז11:00 711
מועד ב21/08/2018י' אלול13:30
לימודי קודש 00316.1.1  עיון בספר תהילים - לחוג תנ"ך מחש"י ש גב' רוזנברג צפורה
מועד א17/06/2018ד' תמוז09:00 301
מועד ב21/08/2018י' אלול13:30
לימודי קודש 00319.2.1  יונה,אשור וישראל ב הרב נחשון אברהם
מועד א28/06/2018ט"ו תמוז13:15 711
מועד ב23/08/2018י"ב אלול13:30
לימודי קודש 00322.1.2  ירושלים ובית המקדש בנביאים ש הרב מאור זאב
מועד א24/06/2018י"א תמוז09:00 624
מועד ב20/08/2018ט' אלול13:30
לימודי קודש 00401.3.1  אגדות חז"ל ב ד"ר גרוס מיכאל
מועד א04/07/2018כ"א תמוז09:00 201
מועד ב23/08/2018י"ב אלול13:30
לימודי קודש 00402.1.1  מדרש חז"ל- לחוג תנ"ך מחשבת ישראל ש ד"ר ליפשיץ דבורה
מועד א26/06/2018י"ג תמוז09:00 201
מועד ב22/08/2018י"א אלול13:30
לימודי קודש 00411.1.1  עיון במשנת ה"כוזרי" ש הרב אביחיל אלישב
מועד א18/06/2018ה' תמוז09:00 202
מועד ב19/08/2018ח' אלול13:30
לימודי קודש 00414.1.1  עיון ב - מסילת ישרים ש הרב שפירא אריה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00459.1.1  מחשבת הרמב"ם ש הרב אביחיל אלישב
מועד א18/06/2018ה' תמוז09:00 203
מועד ב19/08/2018ח' אלול13:30
לימודי קודש 00506.1.1  אמונה והשתדלות ב הרב מאור זאב
מועד א02/07/2018י"ט תמוז09:00 305
מועד ב20/08/2018ט' אלול13:30
לימודי קודש 00515.1.1  יחד שבטי ישראל ש גב' קופרמן חוה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00515.3.1  יחד שבטי ישראל ב גב' קופרמן חוה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00535.1.1  יסודות באמונה ש גב' מגנס יפה
מועד א27/06/2018י"ד תמוז09:00 401, 403, 404
מועד ב21/08/2018י' אלול13:30
לימודי קודש 00535.1.2  יסודות באמונה ש גב' מגנס יפה
מועד א27/06/2018י"ד תמוז09:00 302, 304, 305
מועד ב21/08/2018י' אלול13:30
לימודי קודש 00536.1.1  דמויות בתנ"ך ש הרב מאלי יהודה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00540.1.1  ספר דברי הימים ש גב' הרץ תהלה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00541.1.1  הוראת המשנה - לחוג תנ"ך מחשבת ישראל ש גב' האיתן יונה
מועד א24/06/2018י"א תמוז09:00 623
מועד ב19/08/2018ח' אלול13:30

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים