חיפוש

לוח מבחנים - תשע"חשימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 17/11/2017 18:13:56
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.


הדפסה

מיין לפי:    
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה תאריך - שעה - כיתה
תנ"ך 00014.1.1  פירוש הספורנו על התורה- לתלמידות דו חוגי ש הרב ד"ר קופרמן מרדכי
מועד א19/07/201709:00כ"ה תמוז 302, 304
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול 405
תנ"ך 00069.1.1  סיומי הרמב"ם - חוג תנ"ך תושבע"פ ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א26/07/201709:00ג' אב 401
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול 403
תנ"ך 00078.1.2  הסיפור החסידי  ש הרב רז ראובן
 הגשת עבודה
תנ"ך 00104.1.1  תרגיל רש"י ש גב' אסולין שרה
מועד א13/07/201709:00י"ט תמוז 403
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול 403
תנ"ך 00104.1.2  תרגיל רש"י ש גב' גליק אורית
מועד א13/07/201709:00י"ט תמוז 405
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול 403
מועד ג09/11/201709:00כ' חשון
תנ"ך 00105.1.1  תרגיל רמב"ן ש גב' אסולין שרה
מועד א09/07/201710:00ט"ו תמוז 203
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול 403
תנ"ך 00108.1.1  סמינר בספרות ההלכה ש הרב לנדאו בנימין
מועד א19/07/201709:00כ"ה תמוז 406
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול 305
תנ"ך 00111.1.1  פרשנות התרגומים ש הרב פוזן יהונתן
מועד א10/07/201709:00ט"ז תמוז 304
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול 405
מועד ג05/11/201713:30ט"ז חשון
תנ"ך 00116.1.1  סוגיות בספר בראשית ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 201, 204, 303, 304
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול 404
מועד ג09/11/201710:00כ' חשון
תנ"ך 00116.1.2  סוגיות בספר בראשית ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 202, 203, 210, 211, 406
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול 403
מועד ג09/11/201709:00כ' חשון
תנ"ך 00117.1.1  הפרשה וההפטרה - לתלמידות חד חוגי ש ד"ר רוזנווסר דבורה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 301, 302
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול 404
תנ"ך 00118.1.1  פרשנות המקרא והוראתה-לתלמידות דו חוגי ש ד"ר רוזנווסר דבורה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 401, 403, 404, 405
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול 403
תנ"ך 00118.2.1  פרשנות המקרא והוראתה ש ד"ר רוזנווסר דבורה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 405
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול 403
תנ"ך 00126.1.2  פרשת שבוע ע"פ "עין יעקב" - תנ"ך תושב"ע ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א27/07/201709:00ד' אב 304
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול 403
תנ"ך 00128.1.1  נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים ש הרב כרמל יוסף
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 405
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול 401
תנ"ך 00133.1.1  ספרי עזרא ונחמיה ש הרב מאלי יהודה
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 401
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול 405
תנ"ך 00133.1.2  ספרי עזרא ונחמיה ש הרב מאלי יהודה
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 403
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול 405
תנ"ך 00201.1.1  פרקי אורח חיים ש הרב מאור זאב
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 404, 408
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול 404
תנ"ך 00201.1.2  פרקי אורח חיים ש הרב לנדאו בנימין
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 303, 304
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול 305
תנ"ך 00201.1.3  פרקי אורח חיים ש הרב ברונר יגאל
 הגשת עבודה
תנ"ך 00201.1.4  פרקי אורח חיים ש הרב מרגולין הדר
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 406
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול 401
תנ"ך 00202.1.2  הלכות שבת ש הרב לנדאו בנימין
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 301, 302
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול 305
תנ"ך 00202.1.3  הלכות שבת ש הרב ברונר יגאל
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 201, 204
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול 401
תנ"ך 00202.1.4  הלכות שבת ש הרב מאור זאב
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 401
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול 404
תנ"ך 00202.1.5  הלכות שבת ש הרב מרגולין הדר
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 405
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול 401
תנ"ך 00203.1.2  כשרות ב הרב מאור זאב
מועד א19/07/201709:00כ"ה תמוז 405
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול 404
תנ"ך 00206.1.1  עיונים בליקוטי מהר"ן ש הרב רז ראובן
 הגשת עבודה
תנ"ך 00301.1.1  ספר מלכים - סוגיות נבחרות ש גב' קופרמן חוה
מועד א20/07/201709:00כ"ו תמוז 401, 404
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול 305
תנ"ך 00301.5.1  ספר מלכים ב גב' קופרמן חוה
מועד א20/07/201709:00כ"ו תמוז 303, 304
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול 305
תנ"ך 00303.1.1  פרקי שיבת ציון - עזרא ונחמיה ש הרב אביחיל אלישב
מועד א27/07/201709:00ד' אב 405
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול 401
תנ"ך 00308.1.1  ספר שמואל - סוגיות נבחרות ש גב' קופרמן חוה
מועד א20/07/201709:00כ"ו תמוז 405
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול 404
תנ"ך 00314.1.1  פרקי אליהו הנביא ב הרב נחשון אברהם
מועד א27/07/201712:00ד' אב 407
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול 405
תנ"ך 00315.1.1  ספר שופטים ש הרב אביחיל אלישב
מועד א27/07/201709:00ד' אב 401, 403
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול 401
תנ"ך 00316.1.1  עיון בספר תהילים - לחוג תנ"ך תושב"ע ש גב' רוזנברג צפורה
מועד א20/07/201709:00כ"ו תמוז 202, 203
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול 405
תנ"ך 00319.1.1  יונה,אשור וישראל ש הרב נחשון אברהם
מועד א27/07/201712:00ד' אב 406
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול 405
תנ"ך 00401.1.2  אגדות חז"ל - עיון ש גב' גליק אורית
מועד א13/07/201709:00י"ט תמוז 404
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול 403
תנ"ך 00401.1.3  אגדות חז"ל - עיון ש גב' גליק אורית
מועד א13/07/201709:00י"ט תמוז 406
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול 403
מועד ג09/11/201709:00כ' חשון
תנ"ך 00411.1.1  ספר הכוזרי - עיקרי אמונת ישראל ש ד"ר קרויטהמר גדעון
מועד א26/07/201709:00ג' אב 405
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול 403
תנ"ך 00414.1.1  עיון ב - מסילת ישרים ש הרב שפירא אריה
 הגשת עבודה
תנ"ך 00442.1.1  פרשת השבוע בראי החסידות ש הרב ד"ר שור אליעזר
 הגשת עבודה
תנ"ך 00506.2.1  אמונה והשתדלות ב הרב מאור זאב
מועד א24/07/201709:00א' אב 407, 408
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול 404
תנ"ך 00515.1.1  יחד שבטי ישראל ש גב' קופרמן חוה
 הגשת עבודה
תנ"ך 00527.2.1  שבחה של ארץ ישראל ומצוותיה ב הרב לנדאו בנימין
 הגשת עבודה
תנ"ך 00535.1.1  יסודות באמונה ש גב' מגנס יפה
מועד א25/07/201709:00ב' אב 204, 401, 404, 405
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול 403
מועד ג12/11/201710:00כ"ג חשון 401
תנ"ך 00535.1.2  יסודות באמונה ש גב' מגנס יפה
מועד א25/07/201709:00ב' אב 104, 201, 407, 408
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול 401
מועד ג12/11/201710:00כ"ג חשון 401
תנ"ך 00536.2.1  דמויות בתנ"ך ש הרב מאלי יהודה
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 404
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול 405
תנ"ך 00541.1.1  הוראת המשנה - לחוג תנ"ך תושב"ע ש גב' האיתן יונה
 הגשת עבודה
מדרשה - אוריה 12008.1.1  המועדים במקרא ובאגדה ש הרב סליי ברוך
 הגשת עבודה
מדרשה - אוריה 12011.1.1  פרקי שיבת ציון  ש הרב סליי ברוך
 הגשת עבודה
מדרשה - אוריה 12015.1.1  מסילת ישרים ש גב' גנץ מיכל
מועד א24/07/201709:00א' אב 624, 628
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול 405
מדרשה - אוריה 12016.1.1  פרשת שבוע והפטרות ש גב' גנץ מיכל
מועד א20/07/201709:00כ"ו תמוז 201, 204
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול 405
מדרשה - אוריה 12016.1.2  פרשת שבוע והפטרות ש גב' פוזן יעל
מועד א20/07/201709:00כ"ו תמוז 301, 302
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול 405
מדרשה - אוריה 12016.1.3  פירוש מהר"ל והרי"ץ לפרשת השבוע ש  איצקוביץ עידית
מועד א20/07/201712:00כ"ו תמוז 304, 401, 404, 405
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול 405
מדרשה - אוריה 12017.1.1  פרקי אורח חיים ש  טאוב אור
מועד א27/07/201712:00ד' אב 401, 403, 405
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול 405
מדרשה - אוריה 12021.1.1  עיונים בכתבי המוסר ש גב' פוזן יעל
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 302, 304
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול 405
מדרשה - אוריה 12025.1.1  עבודת הנפש לאור פרקי אבות ש הרב נמדר יונתן
 הגשת עבודה
מדרשה - אוריה 12031.1.1  הבית היהודי ש גב' לובר יפעת
 הגשת עבודה
מדרשה - אוריה 12032.1.1  הלכות שבת ש מר כהן חנניה
מועד א24/07/201709:00א' אב 622, 623
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול 401
מדרשה - אוריה 12033.1.1  פרשנות התרגומים ש הרב פוזן יהונתן
מועד א10/07/201709:00ט"ז תמוז 303
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול 405
מועד ג05/11/201713:30ט"ז חשון
מדרשה - אוריה 12034.1.1  תרגיל רש"י ש גב' לובר יפעת
מועד א10/07/201709:00ט"ז תמוז 201, 204
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול 401
מדרשה - אוריה 12043.1.1  סוגיות אקטואליות באמונה ובתנ"ך והוראתן ש הרב שפירא יהושע
מועד א23/07/201710:00כ"ט תמוז 401, 403, 404, 405
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול 404
מועד ג05/11/201713:30ט"ז חשון
מדרשה - אוריה 12045.1.1  סוגיות בפרשנות החומש ש גב' לובר יפעת
 הגשת עבודה
מדרשה - אוריה 12048.2.1  ספר ישעיהו ב  שרים גילה
 הגשת עבודה
מדרשה - אוריה 12049.1.1  שופטים ושמואל סוגיות חינוכיות  ש גב' גיקובס אפרת
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 301
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול 404
מדרשה - אוריה 12050.1.1  פרקי אליהו הנביא ב הרב סליי ברוך
 הגשת עבודה
מדרשה - אוריה 12053.1.1  סוגיות בספר מלכים ש  ט.נ.
 הגשת עבודה
מדרשה - אוריה 12054.1.1  סוגיות בנביאים ראשונים ש הרב סליי ברוך
 הגשת עבודה

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים