חיפוש

לוח מבחנים תשעזשימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 23/07/2017 18:17:42
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.


הדפסה

מיין לפי:    
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה תאריך - שעה - כיתה
לימודי קודש 00014.1.1  פירוש הספורנו על התורה- לתלמידות דו חוגי ש הרב ד"ר קופרמן מרדכי
מועד א19/07/201709:00כ"ה תמוז 302, 304
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול
לימודי קודש 00069.1.1  סיומי הרמב"ם - חוג תנ"ך תושבע"פ ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א26/07/201709:00ג' אב 401
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול
לימודי קודש 00078.1.2  הסיפור החסידי  ש הרב רז ראובן
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00104.1.1  תרגיל רש"י ש גב' אסולין שרה
מועד א13/07/201709:00י"ט תמוז 403
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00104.1.2  תרגיל רש"י ש גב' גליק אורית
מועד א13/07/201709:00י"ט תמוז 405
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00105.1.1  תרגיל רמב"ן ש גב' אסולין שרה
מועד א09/07/201710:00ט"ו תמוז 203
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00108.1.1  סמינר בספרות ההלכה ש הרב לנדאו בנימין
מועד א19/07/201709:00כ"ה תמוז 406
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00111.1.1  פרשנות התרגומים ש הרב פוזן יהונתן
מועד א10/07/201709:00ט"ז תמוז 304
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול
לימודי קודש 00116.1.1  סוגיות בספר בראשית ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 201, 204, 303, 304
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול
לימודי קודש 00116.1.2  סוגיות בספר בראשית ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 202, 203, 210, 211, 406
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול
לימודי קודש 00117.1.1  הפרשה וההפטרה - לתלמידות חד חוגי ש ד"ר רוזנווסר דבורה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 301, 302
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול
לימודי קודש 00118.1.1  פרשנות המקרא והוראתה-לתלמידות דו חוגי ש ד"ר רוזנווסר דבורה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 401, 403, 404, 405
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול
לימודי קודש 00118.2.1  פרשנות המקרא והוראתה ש ד"ר רוזנווסר דבורה
מועד א16/07/201710:00כ"ב תמוז 405
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול
לימודי קודש 00126.1.2  פרשת שבוע ע"פ "עין יעקב" - תנ"ך תושב"ע ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א27/07/201709:00ד' אב 304
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול
לימודי קודש 00128.1.1  נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים ש הרב כרמל יוסף
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 405
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00133.1.1  ספרי עזרא ונחמיה ש הרב מאלי יהודה
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 401
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00133.1.2  ספרי עזרא ונחמיה ש הרב מאלי יהודה
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 403
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00201.1.1  פרקי אורח חיים ש הרב מאור זאב
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 404, 408
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00201.1.2  פרקי אורח חיים ש הרב לנדאו בנימין
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 303, 304
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00201.1.3  פרקי אורח חיים ש הרב ברונר יגאל
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00201.1.4  פרקי אורח חיים ש הרב מרגולין הדר
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 406
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00202.1.2  הלכות שבת ש הרב לנדאו בנימין
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 301, 302
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00202.1.3  הלכות שבת ש הרב ברונר יגאל
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 201, 204
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00202.1.4  הלכות שבת ש הרב מאור זאב
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 401
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00202.1.5  הלכות שבת ש הרב מרגולין הדר
מועד א12/07/201709:00י"ח תמוז 405
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00203.1.2  כשרות ב הרב מאור זאב
מועד א19/07/201709:00כ"ה תמוז 405
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00206.1.1  עיונים בליקוטי מהר"ן ש הרב רז ראובן
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00301.1.1  ספר מלכים - סוגיות נבחרות ש גב' קופרמן חוה
מועד א20/07/201709:00כ"ו תמוז 401, 404
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול
לימודי קודש 00301.5.1  ספר מלכים ב גב' קופרמן חוה
מועד א20/07/201709:00כ"ו תמוז 303, 304
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול
לימודי קודש 00303.1.1  פרקי שיבת ציון - עזרא ונחמיה ש הרב אביחיל אלישב
מועד א27/07/201709:00ד' אב 405
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול
לימודי קודש 00308.1.1  ספר שמואל - סוגיות נבחרות ש גב' קופרמן חוה
מועד א20/07/201709:00כ"ו תמוז 405
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול
לימודי קודש 00314.1.1  פרקי אליהו הנביא ב הרב נחשון אברהם
מועד א27/07/201712:00ד' אב 407
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול
לימודי קודש 00315.1.1  ספר שופטים ש הרב אביחיל אלישב
מועד א27/07/201709:00ד' אב 401, 403
מועד ב03/09/201714:00י"ב אלול
לימודי קודש 00316.1.1  עיון בספר תהילים - לחוג תנ"ך תושב"ע ש גב' רוזנברג צפורה
מועד א20/07/201709:00כ"ו תמוז 202, 203
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00319.1.1  יונה,אשור וישראל ש הרב נחשון אברהם
מועד א27/07/201712:00ד' אב 406
מועד ב05/09/201714:00י"ד אלול
לימודי קודש 00401.1.2  אגדות חז"ל - עיון ש גב' גליק אורית
מועד א13/07/201709:00י"ט תמוז 404
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00401.1.3  אגדות חז"ל - עיון ש גב' גליק אורית
מועד א13/07/201709:00י"ט תמוז 406
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00411.1.1  ספר הכוזרי - עיקרי אמונת ישראל ש ד"ר קרויטהמר גדעון
מועד א26/07/201709:00ג' אב 405
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00414.1.1  עיון ב - מסילת ישרים ש הרב שפירא אריה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00442.1.1  פרשת השבוע בראי החסידות ש הרב ד"ר שור אליעזר
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00506.2.1  אמונה והשתדלות ב הרב מאור זאב
מועד א24/07/201709:00א' אב 407, 408
מועד ב07/09/201714:00ט"ז אלול
לימודי קודש 00515.1.1  יחד שבטי ישראל ש גב' קופרמן חוה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00527.2.1  שבחה של ארץ ישראל ומצוותיה ב הרב לנדאו בנימין
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00535.1.1  יסודות באמונה ש גב' מגנס יפה
מועד א25/07/201709:00ב' אב 204, 401, 404, 405
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול
לימודי קודש 00535.1.2  יסודות באמונה ש גב' מגנס יפה
מועד א25/07/201709:00ב' אב 201, 406, 407, 408
מועד ב04/09/201714:00י"ג אלול
לימודי קודש 00536.2.1  דמויות בתנ"ך ש הרב מאלי יהודה
מועד א17/07/201709:00כ"ג תמוז 404
מועד ב06/09/201714:00ט"ו אלול
לימודי קודש 00541.1.1  הוראת המשנה - לחוג תנ"ך תושב"ע ש גב' האיתן יונה
 הגשת עבודה

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים