מנו"ף - מכללה ירושלים טל: 02-6750912 דוא"ל manof@michlalah.edu
כ"א כסלו - ה'תשכ"א
הרב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים בימי המנדט הבריטי, נפטר.

כ"ד כסלו - ה'תרס"ה
רבי חיים חזקיהו מדיני, רב קהילת חברון ומחבר האנציקלופדיה ההלכתית " שדי חמד", נפטר.

כ"ה כסלו- ה'תשע"א
השריפה בכרמל - הגדולה בתולדות מדינת ישראל, בה נספו 44 בני אדם.

כ"ה כסלו - חג חנוכה
חנוכה - מדרשים והלכות, אנציקלופדיה יהודית.

חנוכה - מאגר חומרים מכללת קיי.

ספר חשמונאים- א,ב.

עין איה על חנוכה.

מגילת אנטיוכוס.

מאגר שיעורים ומאמרים - ישיבת שיח יצחק.

מאגר שיעורים לצפייה לחנוכה - ערוץ מאיר.

תמונות אנימציה לחנוכה.

מאגר הפעלות לחנוכה - אתר ילדים בסיכוי.

מחנך/ מורה הלכה
שלב בכל בוקר 30 שניות להוראת הלכה יומית בכתתך
להרשמה לקבלת ההלכה ישירות לדוא"ל, לחצו כאן
הלכה ברורה - חוברת לחנוכה, בעריכת שייקה שפירא. (+ סרטונים)

הלכה ברורה - סרטוני החוברת לחנוכה. (לחוברת הנ"ל)

דגשים להוראת חנוכה לגיל הרך - הרב עמירם אלבה.

חוברת לימוד לחנוכה עפ"י סוגיות הגמרא - אלמוג גמדני.
פעילות בנושא כעס, עפ"י הסיפור שק פחם, מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף', מספר 33.

פעילות בנושא שליטה, עפ"י הסיפור שליטה , מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף', מספר 33.
חנוכה - "מי שמעביר מאיר" חוברת הפעלה.

משחקי חברה לחנוכה.

טקסים - חוברת בנושא טקסים, פעילויות ועוד.
יסודי:
מתמטיקה - לחנוכה, מגוון חומרים.

לימוד חברותות לחנוכה - הרב יעקב קושלבסקי.

בריאות - מערך שיעור להעלאת מודעות לנזקי צריכת משקאות קלים.

תיכון:
תושב"ע - דוגמא ליחידת הוראה בתושב"ע תוכנית שע"ל (שיפור עברית לעולים ותיקים).

היסטוריה - דף עבודה בנושא מאורעות תרפ"ט.

שבת - מערכי שיעור בנושא הדלקת הנר.
עברית - שיעור מתוקשב לחנוכה.

גיאוגרפיה - שיעור מתוקשב לחנוכה.

אנגלית - How to use: I can / I can't
אוטיזם - מצגת כרטיסי הבניית סדר יום לדוגמה/ערכה-אסנת רביד בי"ס גיל.

מתמטיקה - ספירה ומנייה.

התאמה בין צורות -רונית שליטנר.

תבנית לכנת משחק בינגו או לוטו צורת (באנגלית).
למידה משותפת של מורים והורים כמנוף להעמקת שיתופי - פעולה ביניהם למען הצלחת הסטודנטים - ד"ר אבי צפרוני.

כיצד נהיה 'הורים טובים' יותר בעולם המודרני בשנות האלפיים - חלי ברק.
COACHING כמקדם דיאלוג משמעותי במערכת החינוך.

רגשות והשפעתם על תפקוד הצוות הבית ספרי.
אוגדן יציאה לטיול - תקשוב דרום.

טופס קבלת הסכמת הורה לאתר אינטרנט בית ספרי - דוגמא.
• נהל את הצוות / הכיתה ביושר, הגינות וללא משוא פנים.

• הבטחת – היצמד לפרטי ההבטחה.

• לקט לעצמך עובדות ונתונים לפני שאתה מתלונן או מאשים.

• אל תבטיח לעולם דבר שאינך יכול לספק ולקיים.

כלי ניהול
טכניקת דיאלוג בהנחיית קבוצות - חלי ברק.

מאמר ניהולי:
"דרוש מנהיג" - המכרז הראשון בתנ"ך - הדס שטיין, מתוך אתר ילקוט המנהל.

שאלות לדיון בצוות הנהלה:
סדנא בנושא חזון, מטרות ויעדים, עפ"י הסיפור מרק אבנים, מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף 'מספר 40.

שעת מנהל:
פעילות בנושא - קנאה עפ"י הסיפור החוטב והשדונים, מתוך עלון 'טיפ ממנוף' מספר 33.

דיון בנושא כישורי חיים, עפ"י הסיפור עט או עפרון, מתוך עלון 'טיפ ממנוף' מספר 40.

סדנא בנושא הזדמנויות ושינוי, עפ"י הסיפור איך תודה אחת הפכה על פניהם חייו של בחור צעיר וממורמר, מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' מספר 33.

חוזר מנכ''ל תשעד/3

מלגת פולברייט למצטיינים בהוראה.

סרטונים מקוטלגים לפי נושאים חינוכיים שונים באתר ילקוט המנהל.

תורנויות.

טיול - התניית ההשתתפות של תלמיד בטיול.

מגוון קורסים במכללה ירושלים לעובדי הוראה, עפ"י "אופק חדש" ו"עוז לתמורה"."בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך" - בית ספר ממ"ד תורני "משואות", קרני שומרון.
השנה נבחר המונח "דרך" כנושא שנתי בביה"ס. בשיעורי האמנות המטרה היא לאתגר את הסטודנטים ב"צאו וראו איזוהי דרך..." שאיפתנו היא שכל תלמיד יתחבר אל עצמו, אל פנימיותו, אל דרכו הייחודית ומתוך כך ייצא ליצירה, שדרכה הוא מבטא את תחושותיו, מחשבותיו כישרונותיו ויכולותיו. תפקידינו כמורים, להיות צינור המוציא מהכוח אל הפועל את תנובתו האישית של כל תלמיד ולהביא לידי ביטוי את דרכו האמנותית המיוחדת לו.
במהלך השיעורים הסטודנטים לומדים להתבונן ברפרודוקציות ולנהל דיאלוג, שיח אישי, בינם לבין היצירה. הדיאלוג נוגע הן בצדדים הטכניים של היצירה והן בצדדים התחושתיים, מחשבתיים והרגשיים. מתוך דיאלוג זה הסטודנטים מגיעים ליצירה האישית שלהם.
(עלון בית ספרי "משואון" – חנוכה תשע"ב)

מורים המעוניינים לקבל ישירות את הילקוט המצ"ב, נא לשלוח מייל למנו"ף manof@michlalah.edu