מנו"ף - מכללה ירושלים טל: 02-6750912 דוא"ל manof@michlalah.edu
ג' חשוון ה'תשע"ד

נפטר הרב עובדיה יוסף, הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה.


ה' חשוון ה'תרל"ה

נפטר הרב צבי הירש קלישר, ממבשרי הציונות.


ה' חשוון ה'תש"ס

נפטר ד"ר יוסף בורג, יושב ראש המפד"ל ושר בממשלות ישראל.


ז' חשוון- בקשת הגשמים

מגוון חומרים באתר מכללת קיי.


פעילויות בנושא בקשת הגשמים, אתר זהות, יסודי.


מאגר מדרשים, מקורות ותפילות על גשם, בלוג ליקוטי ממתקי"ם.


ז' חשוון ה'תרנ"ו

נולד לוי אשכול, ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל.


ז' חשוון ה'תרע"ו

נולד יצחק שמיר, ממפקדי הלח"י וראש הממשלה השביעי של מדינת ישראל.


י"א חשוון יום פטירת רחל אימנו

מגוון חומרים מכללת קיי.


"על אם הדרך", בלוג ליקוטי ממתקי"ם.


פעילות לקראת יום פטירת רחל אימנו, הרב עמירם אלבה.


רחל אימנו- תפילות ועוד, אתר השבת.


י"ב חשוון ה'תשנ"ו

ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין, נרצח.


ט"ז חשוון ה'תר צ

ליל הבדולח בגרמניה הנאצית.


ט"ז חשוון ה'תש"י

החל מבצע מרבד הקסמים להעלאת יהודי תימן.


ט"ז חשוון ה'תשנ"ה

נפטר הרב שלמה קרליבך.


פיתוח מקצועי לעובדי הוראה לשנת תשע"ה אופק חדש ועוז לתמורה - מכללה ירושלים.

השתלמויות למורים (גם בשבתון) - ביה"ס להשתלמויות- מכללה ירושלים.
שמיטה- הלכה ברורה- חוברת מאויירת, בעריכת שייקה שפירא.

שמיטת הארץ- אתר לימודי חוויתי בנושא השמיטה, מבית מכון התורה והארץ, יסודי.

חוברת פעילות על גשמים- אתר הלכה יומית.

חשיבה המצאתית שיטתית- חוברת עזר למורה.

מתמטיקה- ספרי לימוד דיגיטליים, יסודי ועל יסודי.

פעילות בנושא פחד, עפ"י הסיפור "לא יזיק לנו קצת גשם", מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' מספר 42.

פעילות בנושאים: נתינה, הצלחה עפ"י הסיפור "מעשה בטחון", מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' מספר 31.

האפרוח- השונה בחבורה, פעילות בנושא שונות, מינהל חברה נוער.

שונה אבל שווה, על שונות בחברה וערך הסובלנות (לקראת יום רבין), זהות המרכז לזהות יהודית בגולן.

קבלת השונה - מספר פעילויות, אתר בני עקיבא.

משחקים בשיעור בהפסקה וגם בבית ובשכונה, חוברת להורדה – משרד החינוך.

יסודי:
רחל אמנו- חוברת לימוד.

חינוך לשוני- מסע אל עצמי, מצגת הפעלה.

חשבון- פעילויות בלוח הכפל כיתות ג'-ו'.

חינוך גופני- מערכי שיעור יסודי, אתר מכון וינגייט.

תיכון:
רחל אימנו- מערך שיעור.

לשון- כל החומרים, שאלונים ועוד לבגרות, אתר בגרות אחת אחת...

"מתמטיקה משולבת"- ספרים דיגיטליים+ דפי עזר למורה ולתלמיד- ספר לסטודנטים, כיתות ז'-ט'.

"מתמטיקה משולבת"- ספרים דיגיטליים+ דפי עזר למורה ולתלמיד- מותאם למגזר החרדי, כיתות ז'- ט'.

כלי חשיבה וקורסים מקוונים של אינטל (באנגלית), משרד החינוך.

צמחים בעונת הסתיו- כיתה א.

זהירות בדרכים- יחידות הוראה בזה"ב, אתר תקשוב במרכז לבתי הספר.

ארגז כלים למורה- מגוון חומרים בנושא הוראה שונים.

עברית - טקסט מידעי בנושא שיטפונות במדבר, כיתה א'.
מדברים קומיקס - כישורי שפה וכישורי חיים.

אתר המשחקים – משחקים מקוונים.

חוברת עבודה ללימוד השעון.

יצירה- הכנת בובת גרב.

אני רואה אני מגיב- חשיפת רגשות הקשורים בנתינה וקבלה במצבי מצוקה.
"הורים לבני נוער- הייסורים והשמחה" - אמונה ברוורמן, אתר אש.

משוחחים ברשת, מה קורה בווטסאפ? גבול האחריות בין הורים לבית הספר, מאמר.
ד"ר יורם הרפז- חמש הנחות יסוד לחינוך במאה ה- 21, וידאו.

חינוך גופני- עצימות הפעילות הגופנית בשיעורי חנ"ג, מאמר.

תבניות להכנת דפי קשר. (אנגלית ועברית)

ועדת שילוב- איך להגיש בקשה לוועדת שילוב כדי שילדכם יוכל ללמוד בחינוך הרגיל ואילו טפסים עליכם למלא.

• תפקיד המורה לעזור לסטודנטים לראות את היתרון שבשינוי.

• חלק כל פעילות גדולה לפיסות קטנות.

• שמור על קשר עין עם כל תלמידי כיתתך.

• תן דעתך למה שמשדרת שפת גופך.

כלי ניהול
ניהול עצמי- תיק הדרכה לתכנון וניהול במעבר לניהול עצמי, מנהלת בתי הספר בניהול עצמי.

מאמר ניהולי:
4 הממי"ם ירחון מספר 32 - על למידה משמעותית.

שאלות לדיון בצוות הנהלה:
למידה משמעותית- מיומנויות המאה ה-1, אפרת מעטוף.

הנחיות ודפי עזר לארגון ההובלה בכישורי חיים, חמ"ד.
סדנא לחדר מורים: "זיהוי העוצמות שלי", אתר חמ"ד.

פורום מנהלים ואנשי מקצוע
חוזר מנכ''ל תשעג/1(א)

מניעת הידבקות ממחלות במוסדות חינוך

סרטונים מקוטלגים לפי נושאים חינוכיים שונים באתר ילקוט המנהל.

אופק חדש- גמולי תפקיד.

עוז לתמורה – גמולי בעלי תפקידים.

מגוון קורסים במכללה ירושלים לעובדי הוראה, עפ"י "אופק חדש" ו"עוז לתמורה".

מחנך/ מורה הלכה
שלב בכל בוקר 30 שניות להוראת הלכה יומית בכתתך
להרשמה לקבלת ההלכה ישירות לדוא"ל, לחצו כאן


חשמל- שימוש בחשמל, בית הספר נתיב זבולון- מודיעין
במסגרת פעילות "נתיב האור" בביה"ס ביקרה נציגה מחברת החשמל וערכה מפגש הסברה והדגמה בנושא סכנות בחשמל, כללי בטיחות מרכזיים להתנהגות בחשמל וחסכון בצריכת החשמל.
במהלך שנת הלימודים, 3 סטודנטים מכיתה ד' הוכשרו כנציגים במנהיגות יישובית של ילדי "נתיב האור" הם העבירו פעילויות בכיתות והטמיעו בקרב חבריהן את ההתנהגות הזהירה בחשמל, השימוש החסכוני בחשמל וכן שמירה על כדור הארץ. הסטודנטים הקימו לוח קיר שבו ריכזו את העקרונות החשובים.
לסיום הפעילות הסטודנטים השתתפו ביום כיף וחוויה – יום הצדעה לילדי "נתיב האור" מכל בתי הספר בארץ שהתקיים באתר חפצי-בה. ביום זה הם התנסו בפעילויות שונות שהופעלו ע"י נציגי החשמל.
(נתיבתון תמוז תשע"ג)

מורים המעוניינים לקבל ישירות את הילקוט המצ"ב, נא לשלוח מייל למנו"ף manof@michlalah.edu