מנו"ף - מכללה ירושלים טל: 02-6750912 דוא"ל manof@michlalah.edu, אתר ילקוט המנהל www.yalkut.com
ג' בחשוון התשע"ד

הרב עובדיה יוסף – הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה, נפטר.


ד' בחשוון ה'תשכ"ו

פרס נובל לספרות הוענק לסופר שמואל יוסף עגנון.


ז בחשוון ה'תרל"ט

ראשוני המתיישבים מגיעים לאדמות "אום מלאבס" עליהן הוקמה "פתח תקווה" - אם המושבות.


ז' בחשון

מתחילים לבקש על הגשמים בארץ ישראל.


ח' בחשוון ה'תפא

בית הכנסת של רבי יהודה החסיד נשרף, מאז הוא מוכר בתור "בית כנסת החורבה".


י' בחשון ה'ת"ש

נוסדה ישיבת בני עקיבא כפר הרואה, אם ישיבות בני עקיבא.


י"א בחשוון - ב'ר"ט- יום פטירת רחל אימנו

לדמותה של רחל אמנו, אתר לב לדעת.


שיעורים על רחל אימנו, אתר ישיבה.


י"ב בחשון ה'תשנ"ו

יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל, נרצח.


ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, מינהל החינוך הדתי


ט"ו בחשון ה'תשי"ד

הרב אברהם ישעיהו קרליץ מפוסקי ההלכה הבולטים במאה ה-20, הידוע בכינויו על שם סדרת ספריו "החזון איש" – נפטר


ט"ז בחשוון ה'תרצ"ט

ליל הבדולח הוא הכינוי ללילה שבו נערך בכל רחבי הרייך השלישי, פוגרום ביהודים.


ט"ז בחשוון ה'תשס"ב

הרב אליעזר מנחם מן שך, ראש ישיבת פוניבז', מייסד מפלגות ש"ס ודגל התורה, ומנהיג הציבור החרדי ליטאי בישראל – נפטר.


כ"ד בחשוון - ה'תש"א

אוניית המעפילים פאטריה מוטבעת על ידי ההגנה.


כ"ט בחשוון - חג הסיגד

חג מיוחד של יהודי אתיופיה, הביתא ישראל.


פעילות לחג הסיגד, אתר לב לדעת.


אתר טיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים.

אתרי מורשת - אתר רשות הטבע והגנים.


תוכנית הליבה לשיעורי חינוך, מינהל חברה ונוער.

סרטון "סליחה", אתר אש התורה - כל אחד והסליחה שלו

פעילויות לשעת מחנך - אתר כיתה בפיתה.

הפעלה בנושא כבוד האדם, אתר בין הצילצולים.

השירים של ימינו -בעד ונגד, אתר חמ”ד ברשת.

יסודי
פעילויות וסיור בנושא מים, אתר החברה להגנת הטבע.

מחזור המים טבע, אתר מטח.

מדעים כיתות ג-ו חוש המישוש רצף שיעורים, האגף לתלמידים מחוננים משרד החינוך.

מדעים כיתות ד-ו, המוח וראיה תלת מימדית, אתר כיתה בפיתה.

חטיבה ותיכון
היסטוריה -כיתה ט - ההיסטוריה של יהודי בוכרה, אתר מטח.

היסטוריה-כיתה ט' - פנחס רוטנברג ופועלו בראי התקופה, אתר מטח.

היסטוריה-כיתות ז',ח',ט' - יהדות תימן ועלית מרבד הקסמים לישראל, אתר הקטלוג החינוכי.

יסודי
חינוך לשוני כיתות ד',ה' - להקשיב, לשאול, לדבר - איך מכינים דבר תורה?, אתר הקטלוג החינוכי.

תחקיר המזון הגדול - יחידה מתוקשבת לכיתה ו' -אתר הקטלוג החינוכי.

תיכון
אנזימים -זרזים ביולוגים, פעילות חקרשת, אתר מחוננים.

בית הספר והבית-הכל חיבורים - פעילות להורים ומורים - מינהל חברה ונוער.

מהי אלימות מילולית וכיצד מתמודדים איתה - אתר או"ח.

חרדת בחינות -אתר לב לדעת.

נוירופדגוגיה -השפעת חקר המח על הפדגוגיה - אתר מגזין השפעה, משרד החינוך אגף מו"פ, ניסויים ויזמות.

כיצד ניתן לעזור לתלמידים עם קשיי למידה בזמן שאני מלמדת את כולם?, אתר דיסלקציה.דילמות ושאלות
התחדשנו! עדכנו את הקישור החדש לפורום
יש לכם שאלה? מעוניינים להתייעץ עם אנשי מקצוע ועמיתים?
היכנסו לפורום שלנו

כדי למנוע שחיקה בעבודת ההוראה.

  • החלט החלטה לאחר שתתבונן בתובנות מן העבר.
  • הקדש יותר זמן להסברים וחסוך זמן בגין טעויות.
  • להיות מאורגן פירושו לשים לב גם לפרטים.
  • עשה את תפקידך ולא את של האחר.

מאמר ניהולי:

מה בין יעילות לאפקטיביות בניהול? - מיכאל שוורץ – יועץ אירגוני ומנחה סדנאות למנהלים.

שאלות לדיון בצוות הנהלה:

תקשורת אפקטיבית, אתר סגול.

העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך.

חינוך לערכים – אתיקה ומוגנות ברשת.

סרטונים מקוטלגים לפי נושאים חינוכיים שונים באתר ילקוט המנהל.
השתלמויות מקוונות 60 30 שעות

מחנך/ מורה הלכה
שלב בכל בוקר 30 שניות להוראת הלכה יומית בכתתך
להרשמה לקבלת ההלכה ישירות לדוא"ל, לחצו כאן
מורים המעוניינים לקבל ישירות את הילקוט המצ"ב, נא לשלוח מייל למנו"ף manof@michlalah.edu