מנו"ף - מכללה ירושלים טל: 02-6750912 דוא"ל manof@michlalah.edu
י"ב סיוון ה'תשנ"א
מסתיים מבצע שלמה - רקע היסטורי.

י"ג סיוון ה'תשנ"ט
אותרה הצוללת אח"י דקר.

י"ד סיוון -ה'תקפ"א
רבי חיים מוולוז'ין, נפטר.

ט"ו סיוון ה'תשמ"ב
החל מבצע שלום הגליל (מלחמת לבנון).

י"ח סיוון ה'תש" ו
ליל הגשרים- אנשי הפלמ"ח מפוצצים עשרה גשרים בכל גבולות הארץ- סרטון "בריינפופ".

כ"א סיוון ה'תש"ך
הכור האטומי הראשון של מדינת ישראל מתחיל לפעול.

כ"ג סיוון ה'תרצ"ג
רצח חיים ארלוזורוב בתל אביב.

כ"ה סיוון ה'תש"ע
נפטר הרב מרדכי אליהו, הראשון לציון והרב הראשי הספרדי לישראל.

ל' סיוון ה'תש"ו
השבת השחורה, יום מאסרם של מנהיגי היישוב.

ל סיוון ה'תשכ"ד
הופעל לראשונה המוביל הארצי, פרויקט המים הלאומי של מדינת ישראל.

תבניות לתעודות הוקרה.

המורה המקוון - הנחיות לבניית מצגת.

שטף קריאה - אתר לשיפור מהירות ודיוק הקריאה כיתות ג-י"ב, מט"ח.
פעילות בנושא ערך הוותרנות עפ"י הסיפור - "מתנת החתונה של ר' אריה לאשתו", מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' מספר 41.

פעילות בנושא שימוש נבון בטכנולוגיה עפ"י הסיפור - "מכניס אותך בכיס הקטן", מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' מספר 42.

פעילות בנושא גניבת דעת עפ"י הסיפור "רואים! רואים!", מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' מספר 46.
הצעות למערך שיעורים בנושא - מצוינות.

"חרם חברתי" - מאגר פעילויות בנושא.

מיומנויות לשיתוף פעולה - פעילות.
יסודי:
משחק מקוון בנושא זהירות בדרכים - אתר אוניברכיתה.

"חידוניקוד השפה העברית" - העשרה שפתית.

טבע ומדע - "הכוח הצנטריפוגלי".

שבת - משחק רביעיות להעשרה בנושא שבת.

תיכון:
להבין את הכסף - כלכלה נבונה, מערך שיעורים בנושא.

כלכלה - מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ - מערך שיעורים של מט"ח.

אזרחות - מערך שיעור בנושא דמוקרטיה - "דילמת האוטובוס", אתר לב לדעת.
מתמטיקה - מסע אל המושג "ממוצע".

תזונה נכונה - מאגר פעילויות מקוון.

מנהיגות ומנהיגים - משימות מתוקשבות.

ארוחת בוקר - תזונה נכונה.
תפיסת יחסי הגומלין בתוך המשפחה והקשר שלה לחרדת בחינות.

"אין חינוך ללא הורים, מעורבותם ממנפת הישגים"- ד"ר חדוה טרגר.
הכשרת המורה להוראה ותווך - לקראת גישה דואלית בחינוך - פוירשטיין.

המורה והתלמיד האימפולסיבי או רפלקטיבי - רות וולף.
תבנית לתכנון שיעור מתוקשב.

פרוטוקול ישיבת צוות ניהול.
• הצלחתה של נתינת משוב לסטודנטים/הורים, מותנית בכך שתיעשה בתבנית של "מענה רך", ללא כעס או תקיפות. כמו כן, רצוי לבקש תגובה/התייחסות ממקבל המשוב.

• כאשר תלמיד משתף אותך במצוקתו – שבח אותו, תמוך בו, שדר לו שאתה פה בשבילו תמיד. רצוי אף לקבוע איתו פגישה נוספת להמשך השיח.

• חשוב שמורה יציב לעצמו מטרות גבוהות ולא יתפשר על מטרות בינוניות/ נמוכות. ובכך יצליח לממש מטרות איכותיות ומאתגרות, דבר שיאפשר צמיחה לו ולסביבתו.

• חשוב לשנן לתלמיד שכדי להגיע להישגים אישיים גבוהים - דרוש מאמץ. כשמשיגים דברים בקלות – יתכן שלא מוצו כל היכולות.
כלי ניהול
פרופיל ניהול - הרצוי מול המצוי.

מאמר ניהולי:
ניהול פרויקטים - מודל PERT מצגת.

שאלות לדיון בצוות הנהלה:
דיון בנושא היחס לתלמיד עפ"י הסיפור - "כי האדם יראה לעיניים", מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' מספר 38.

סדנא לחדר מורים לומד בנושא - "שיחה אישית בעיני", מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' מספר 46.

שעת מנהל:
גלישה בטוחה - יצירת קשרים באמצעות אינטרנט.
רעיון לפתיח במפגש עם מורים/ הורים בנושא - לקויות למידה עפ"י הסיפור - "דיסלקציה", מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' מספר 46.

פעילות בנושא "חדר מורים - ניתוח לב פתוח" ליאורה ברנע, מתוך אתר ילקוט המנהל.
תשעג/9

לוח חופשות התשע"ד
סרטונים מקוטלגים לפי נושאים חינוכיים שונים באתר ילקוט המנהל.
סיוע והגנה משפטית.

מסירת מידע הקשור לעבודתו של עובד הוראה.


כרטיס "כל הכבוד" - כסף עובר לסוחר - בית ספר דרך יהודית - דולב.

המטרות: חינוך הבוגרים לאחריות ותגמול הסטודנטים.
צוות מורי ביה"ס יזם פרויקט מיוחד, שמו: "כל הכבוד" או "הקיוסק".
מדובר בכרטיסים עליהם רשום "כל הכבוד" והם מוענקים לסטודנטים ראויים העונים על הקריטריונים הבאים: הצטיינות בתחום החברתי (הנהגה טובה, יוזמה ברוכה, עזרה לזולת ביקור חולים וכו'). שקידה והצטיינות בלימודים. מאמץ להצליח. התנהגות נאותה.
עיצוב הכרטיסים נעשה ע"י הסטודנטים, כך גם חלוקתם למורי הכיתות עפ"י קריטריונים שנקבעו על ידם. הכרטיסים שבידי המורה מחולקת לסטודנטים עפ"י המדדים הנ"ל.
כרטיסים אלו הם עתה, תווי קניה בהם התלמיד יכול לקנות מוצרים שונים בקיוסק ביה"ס. קיוסק שמחיר מוצריו נקבע ע"י הסטודנטים ובו דברי מתיקה, מנות חמות, משחקים, פרסים וכו'.
כל תלמיד שואף כמובן לצבור לעצמו מלאי של כרטיסים לשם כך עליו להיות ראוי להם בקריטריונים דלעיל.
מורים המעוניינים לקבל ישירות את הילקוט המצ"ב, נא לשלוח מייל למנו"ף manof@michlalah.edu