מנו"ף - מכללה ירושלים טל: 02-6750912 דוא"ל manof@michlalah.edu, אתר ילקוט המנהל www.yalkut.com
א' באדר א' ד'תתקכ"ד

נפטר רבי אברהם אבן עזרא, פרשן המקרא.


ג' באדר א' ה'תרס"ה

נפטר הגאון האדר"ת (הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים).


ז' באדר א' א'שצ"ג

נולד ונפטר משה רבינו.


י"א באדר א' ה'תר"ע

נפטר הרב אברהם בורנשטיין מסוכטשוב, אדמו"ר ומייסד חסידות סוכטשוב, מחבר ה"אבני נזר".


י"א באדר א' ה'תש"ל

נפטר שמואל יוסף עגנון, סופר עברי וחתן פרס נובל לספרות.


י"א באדר א' ה'תקס"ו

נפטר הרב חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א) היה מקובל היסטוריון ומגדולי פוסקי ההלכה.


י"ד באדר א'

פורים קטן.


ט"ז באדר א' ה'תרפ"א

יסוד הרבנות הראשית לישראל. ובחירת הרב אברהם יצחק הכהן קוק והרב יעקב מאיר לכהן כרבנים הראשיים לישראל.


כ' באדר א' ה'תשנ"ה

נפטר רבי שלמה זלמן אוירבך, מחשובי פוסקי ההלכה.


כ"א באדר א' ה'תשל"ח

נפטר הרב שלמה יוסף זוין, מייסד ועורך האנציקלופדיה התלמודית וחתן פרס ישראל.


כ"א באדר א' ה'תקמ"ז

נפטר רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי האדמו"רים בפולין ומחבר הספר נועם אלימלך.


ל' באדר א ה'תשס"ח

פיגוע רצחני בישיבת מרכז הרב

טיפוח תקשורת בינאישית בחינוך היסודי.

ניסויים שאפשר לעשות לבד (פיזיקה וכימיה), אתר מוזיאון המדע ירושלים.

לקראת התעודה

האם אני שומר על אורח חיים בריא? אתר מינהל חברה ונוער.

סרטון - סיפור על נעלים קרועות.

סטריאוטיפים ודעות קדומות, משרד החינוך.

לאורם נלך - משחק על הרב והרבנית נריה, אתר לב לדעת.

האיש באמצע - משחק כיתתי, אתר כיתה בפיתה.

שפה
אוריינות חזותית בפדגוגיה
העצמת יכולות כתיבה באמצעות שימוש בצילומים בשיעור.

הלכה
ביקור חולים, אתר לב לדעת.

אוריינות מדעית
חשבון החשמל, משרד החינוך.

כימיה
ניסוי – כדורים מרקדים, אתר כשיצירה פוגשת במדע.

ספרות
עלון מקוון: מסכות ותחפושות, אתר מינהל החינוך הדתי.

מדעים
צפיפות וציפה, אתר מט"ח.

זהירות בדרכים
חידון זהירות בדרכים, ערוץ מאיר.

מתמטיקה
מספרים בחלל: חיבור וחיסור עד 20, אתר מט"ח.

מחלקים סכומים, אתר משחקים ולומדים.

חינוך לשוני
שעשועי לשון, אתר גלים.

ערב הורים וילדים בנושא גמילות חסדים, הרב מוטי ורהפטיג.

הורות לילדים מחוננים-הורות מאתגרת, אתר מחוננט.

אוריינות חזותית, לימור ליבוביץ.

סרטון-מתן משוב יעיל ולא יעיל - סרטון הדרכה לנותני משוב, אוניברסיטת בר אילן


דילמות ושאלות
התחדשנו! עדכנו את הקישור החדש לפורום
יש לכם שאלה? מעוניינים להתייעץ עם אנשי מקצוע ועמיתים?
היכנסו לפורום שלנו
  • המחסום לתקשורת מועילה הוא חוסר הקשבה.

  • הנך אחראי ליצור סביבה שבה אנשים יוכלו להגשים את עצמם.

  • המילים: תכנון, יישום ושיפור, הינן מפתח לקידום ולצמיחה.

מאמר ניהולי:

למידה מותאמת אישית-שני בתי ספר, שתי גישות, אתר אבני ראשה.

שאלות לדיון בצוות הנהלה:

מצגת: למידה מותאמת אישית, אתר מופ"ת.
מעברים – רצף חינוכי מהגן לבית הספר
סרטונים מקוטלגים לפי נושאים חינוכיים שונים באתר ילקוט המנהל.
קורסים לפיתוח מקצועי

לימודי אימון (קואצ'ינג) בדגש תורני
מחנך/ מורה הלכה
שלב בכל בוקר 30 שניות להוראת הלכה יומית בכתתך
להרשמה לקבלת ההלכה ישירות לדוא"ל, לחצו כאן
מורים המעוניינים לקבל ישירות את הילקוט המצ"ב, נא לשלוח מייל למנו"ף manof@michlalah.edu