לוגו מכללה ירושלים

לוח שנת הלימודים כללי

לוח שנת הלימודים - תשפ"א

לגרסת הדפסה

תיאור

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

אקדמיה כיתה/ עבודה מעשית לשנים ב-ג

שלישי

י"ב אלול תש"פ

01/09/20

 

פתיחת סמסטר א'

שני

א' חשון תשפ"א

19/10/20

 

חנוכה

ראשון- חמישי

כ"ז כסלו – ב' טבת תשפ"א

13-17/12/20

אין לימודים

סיום סמסטר א'

חמישי

א' שבט תשפ"א

14/01/21

 

מבחני סמסטר א' – מועד א'

 

ד'- כ"ז שבט תשפ"א

17/01/21 - 09/02/21

אין לימודים

חופשת בין הסמסטרים

רביעי- חמישי

כ"ח- כ"ט שבט תשפ"א

10-11/02/21

אין לימודים

פתיחת סמסטר ב'

ראשון

ב' אדר תשפ"א

14/02/21

 

פורים

שני

י"ז אדר תשפ"א

01/03/21

חזרה ללימודים

יציאה לחופשת פסח

ראשון

א' ניסן תשפ"א

14/03/21

 

מבחני סמסטר א' – מועד ב'

 

אדר- ניסן תשפ"א

 

ע"פ הלו"ז

חזרה מחופשת פסח

שני

כ"ג ניסן תשפ"א

05/04/21

יום הזיכרון ויום העצמאות

רביעי- חמישי

ב'-ג' אייר תשפ"א

14-15/04/21

אין לימודים

יום ירושלים

שני

כ"ח אייר תשפ"א

10/05/21

אין לימודים

שבועות

ראשון- רביעי

ה'- ח' סיון תשפ"א

16-19/05/21

אין לימודים

סיום סמסטר ב'

חמישי

ל' סיון תשפ"א

10/06/21

מבחני סמסטר ב' – מועד א'

ג' תמוז- כ"ח תמוז תשפ"א

13/06-08/07/21

פינוי המעונות

חמישי

ו' אב תשפ"א

15/07/21

 

מבחני סמסטר ב'- מועד ב'

וקורסי קיץ

 

א'- כ"ג אלול תשפ"א

09-31/08/21

אקדמיה כיתה/ עבודה מעשית תשפ"ב

כ"ד אלול תשפ"א

01/09/21

 

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

יום הערכות לשנה"ל תשפ"א

חמישי

י"ד אלול

03/09/2020

פתיחת הלימודים

ימי חמישי

חמישי

ד' מרחשוון

22/10/2020

 

פתיחת הלימודים

ימי ראשון

ראשון

ז' מרחשוון

25/10/2020

 

חופשת חנוכה

חמישי - שישי

כ"ד כסלו עד ג' טבת

10 – 18 /12/2020

אין לימודים ערב חנוכה

מבחני ב.אד חנוכה

ראשון עד חמישי

כ"ז כסלו עד   ב' טבת

13-17/12/2020

מבחני ב.אד חנוכה

עשרה בטבת

שישי

 

25/12/2020

אין לימודים

מכינה באזרחות

ימי שלישי בתקופת הקורס

יד',כא',כח'-טבת.

ו',יג' שבט

29/12/20

5/1/21

12/1/21 19/1/21 26/1/21

 

סיום סמסטר א

ימי ראשון

ראשון

י"ח שבט

31/01/2021

 

סיום סמסטר א

ימי חמישי

חמישי

כ"ב שבט

11/02/2021

 

מבחני סמסטר א מועד א קורסים פרונטליים

ראשון, שני, שלישי, חמישי

כ"ה-כ"ט שבט

7-11/02/2021

 

מבחני סמסטר א מועד א קורסים מקוונים

שני, רביעי , שני,

ראשון, שלישי

י"ב, י"ד, י"ט שבט,

ב', ד' אדר

25-27/01/2021

14-16/02/2021

 

תחילת סמסטר ב

ימי חמישי

חמישי

ו' אדר

18/02/2021

 

תחילת סמסטר ב

ימי ראשון

ראשון

ט' אדר

21/02/2021

 

חופשת פורים

חמישי , שישי, ראשון

י"ג, י"ד, ט"ז אדר

25-28/02/2021

אין לימודים

מבחני סמסטר א מועד ב קורסים פרונטאליים

,רביעי

כו' אדר

10/03/2021

 

מבחני סמסטר א מועד ב קורסים מקוונים

שני , רביעי

ב' - ד' ניסן

15-17/03/2021

 

מבחני בי.אד  פסח

שני, שלישי, רביעי, חמישי

ה', ו' ניסן

22-25/03/2021

 

חופשת פסח

שישי עד ראשון

י"ג עד כ' ניסן כולל

26/03/2021 –

02/04/2021

אין לימודים

יום העצמאות

חמישי

ג' אייר הוקדם

15/04/2021

אין לימודים

ערב  לג בעומר

חמישי

י"ז אייר

29/04/2021

אין לימודים

ערב יום ירושלים

ראשון

כ"ז אייר

09/05/2021

אין לימודים

חג השבועות

ראשון , שני

ה'-ו' סיון

16-17/05/2021

אין לימודים

סיום סמסטר ב

ימי ראשון

ראשון

ג' תמוז

13/06/2021

 

סיום סמסטר ב

ימי חמישי

חמישי

ז' תמוז

17/06/2021

 

מבחני סמסטר ב + שנתיים מועד א

קורסים מקוונים

שלישי, רביעי,

שני, שלישי , רביעי

כ"ח-כ"ט סיון, ד' - ו' תמוז

8-9/06/2021

14-16/06/2021

 

מבחני סמסטר ב מועד א קורסים פרונטאליים

שני, שלישי, רביעי, חמישי

י"א – י"ד תמוז

21-24/06/2021

 

מבחני בי.אד  קיץ

ראשון עד חמישי

ב' - ו' אב

11-15/07/2021

 

פתיחת סמסטר קיץ

ראשון

י"ח תמוז

28/06/2021

 

סיום סמסטר קיץ

חמישי

ו' אב

14/07/2021

 

מבחני סמסטר קיץ מועד א

קורסים פרונטאליים

שני , שלישי

י' ,י"א אב

19-20/07/2021

 

מבחני סמסטר ב מועד ב קורסים פרונטאליים

ראשון, שלישי, רביעי, חמישי

ז' - י"א אלול

15-19/08/2021

 

מבחני סמסטר קיץ מועד ב

קורסים פרונטאליים

שלישי , רביעי

ט"ז - י"ז אלול

24-25/08/2021

 

מבחני סמסטר ב' + קיץ מועד א' קורסים מקוונים

ראשון, שני, שלישי

כ"א – כ"ג אלול

29-31/08/2021

 

מבחני סמסטר ב' + שנתיים מקוונים מועד ב'

שני, שני

ח' אלול , טו' אלול

16/8,23/8

 

יום הערכות לשנה"ל תשפ"ב

חמישי

יח' אלול

26/08/2021

 

מבחני סמסטר ב+ סמסטר קיץ מקוונים מועד ב וכן מועד ב של שנתי וסמסטר ב

 

 

אחרי סוכות

יוצג בהמשך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

תחילת שנה"ל תשפ"א

שני

א' חשוון תשפ"א

19/10/20

חופשת חנוכה

שישי - שישי

 

 

כ"ה כסלו תשפ"א- ג' טבת תשפ"א

11/12/20-18/12/20

לא יתקיימו לימודים

 

חידוש הלימודים

שני

ו' טבת תשפ"א

21/12/20

 

סוף סמסטר א'

חמישי

ח' שבט תשפ"א

21/01/21

 

מבחני סמסטר א' מועד א' לקורסים פרונטליים ומקוונים

שני - חמישי

י"ב שבט תשפ"א-  ו' אדר תשפ"א

25/01/21 – 18/02/21

המבחנים יתקיימו בכל שעות היום

תחילת סמסטר ב'

שני

י' אדר תשפ"א

22/02/21

 

מבחני סמסטר א' מועד ב' לקורסים פרונטליים ומקוונים

שני

ב' ניסן תשפ"א

ד' ניסן תשפ"א

15/03/21

17/03/21

המבחנים יתקיימו בכל שעות היום

חופשת פסח

ראשון - ראשון

א' ניסן תשפ"א –

כ"ב ניסן תשפ"א תשפ"א

14/03/21 – 04/04/21

לא יתקיימו לימודים

 

חידוש הלימודים

שני

כ"ג אייר תשפ"א

05/04/21

 

סוף שנת הלימודים

שלישי

ה' תמוז תשפ"א

15/06/21

 

מבחני סמסטר ב' מועד א' לקורסים פרונטליים ומקוונים

שני - חמישי

י"א תמוז תשפ"א – ג' אב תשפ"א

 

21/06/21 – 12/07/21

המבחנים יתקיימו בכל שעות היום

 

קורס קיץ 1

שלישי - חמישי

כ"ו תמוז תשפ"א – כ"ח תמוז תשפ"א

06/07/21 – 08/07/21

הקורסים יתקיימו בין השעות

9:00-17:00

קורס קיץ 2

שלישי - חמישי

ד' אב תשפ"א –         ו' אב תשפ"א

13/07/21 – 15/07/21

הקורסים יתקיימו בין השעות

9:00-17:00

מבחני סמסטר ב' מועד ב'

שני

שני

 ח' אלול תשפ"א

ט"ו אלול תשפ"א

16/08/211

23/08/21

בשעות אחר הצהרים

מבחני  קיץ  מקוונים

שני

כ"א אלול תשפ"א – כ"ג אלול תשפ"א

29/08/21- 31/08/21

המבחנים י תקיימו בכל שעות היום

יתכנו שינויים בלו"ז זה בהתאם למצב ולסגנון הלמידה (פרונטלי/למידה מרחוק)

• נעשית השתדלות לקיים את מרבית המבחנים בימי שני במקביל ליום הלימודים, יתכנו מבחנים גם בימים אחרים.
• לתשומת לב – הלימודים מסתיימים בתמוז. המבחנים מסתיימים באלול
לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת סמסטר א'

שלישי

כ"ה תשרי תשפ"א

13/10/20

חופשת חנוכה

שלישי

כ"ט כסלו תשפ"א

15/12/20

אין לימודים

סיום סמסטר א'

שלישי

כ"ח טבת תשפ"א

12/01/21

חופשת בין הסמסטרים

שלישי

ו' שבט תשפ"א
י"ג שבט תשפ"א
כ' שבט תשפ"א
כ"ז שבט תשפ"א

19/1/21
26/1/21
2/2/21
9/2/21

אין לימודים

פתיחת סמסטר ב'

שלישי

ד' אדר תשפ"א

16/02/21

 

חופשת פסח

שלישי

ג' ניסן תשפ"א
י' ניסן תשפ"א
י"ז ניסן תשפ"א

16/3/21
23/3/21
30/3/21

אין לימודים

חזרה מחופשת פסח

שלישי

כ"ד ניסן תשפ"א

06/04/21

 

שבועות

שלישי

ז' סיון תשפ"א

18/05/21

אין לימודים

סיום סמסטר ב'

שלישי

כ"ח סיון תשפ"א

8/06/21

 


תאריכים – סמסטר א'

13 שיעורים - כ"ה תשרי (13.10), ב' חשוון (20.10), ט' חשוון (27.10), ט"ז חשוון (3.11), כ"ג חשוון (10.11), א' כסלו (17.11), ח' כסלו (24.11), ט"ו כסלו (1.12), כ"ב כסלו (8.12), ז' טבת (22.12), י"ד טבת (29.12), כ"א טבת (5.1), כ"ח טבת (12.1).


תאריכים – סמסטר ב'

13 שיעורים - ד' אדר (16.2), י"א אדר (23.2), י"ח אדר (2.3), כ"ה אדר (9.3), כ"ד ניסן (6.4), א' אייר (13.4), ח' אייר (20.4), ט"ו אייר (27.4), כ"ב אייר (4.5), כ"ט אייר (11.5), י"ד סיוון (25.5), כ"א סיוון (1.6), כ"ח סיוון (8.6).

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת סמסטר א'

חמישי

כ"ז תשרי תשפ"א

15/10/20

חופשת חנוכה

חמישי

כ"ד כסלו תשפ"א
ב' טבת תפ"א

10/12/20
17/12/20

אין לימודים

סיום סמסטר א'

חמישי

ח' שבט תשפ"א

21/01/21

 

חופשת בין הסמסטרים

חמישי

ט"ו שבט תשפ"א
כ"ב שבט תשפ"א
כ"ט שבט תשפ"א

28/1/21
4/2/21
11/2/21

אין לימודים

פתיחת סמסטר ב'

חמישי

ו' אדר תשפ"א

18/02/21

 

חופשת פורים

חמישי

י"ג אדר תשפ"א

25/02/21

אין לימודים

חופשת פסח

חמישי

י"ב ניסן תשפ"א
י"ט ניסן תשפ"א

25/3/21
1/4/21

אין לימודים

חזרה מחופשת פסח

חמישי

כ"ו ניסן תשפ"א

08/04/21

 

יום העצמאות

חמישי

ג' אייר תשפ"א

15/4/21

אין לימודים

ל"ג בעומר

חמישי

י"ז אייר תשפ"א

29/4/21

אין לימודים

סיום סמסטר ב'

חמישי

ז' תמוז תשפ"א

17/06/21

 


תאריכים – סמסטר א'

13 שיעורים - כ"ז תשרי (15.10), ד' חשוון (22.10), י"א חשוון (29.10), י"ח חשוון (5.11), כ"ה חשוון (12.11), ג' כסלו (19.11), י' כסלו (26.11), י"ז כסלו (3.12), ט' טבת (24.12), ט"ז טבת (31.12), כ"ג טבת (7.1), א' שבט (14.1), ח' שבט (21.1)


תאריכים – סמסטר ב'

13 שיעורים - ו' אדר (18.2), כ' אדר (4.3), כ"ז אדר (11.3), ה' ניסן (18.3), כ"ו ניסן (8.4), י' אייר (22.4), כ"ד אייר (6.5), ב' סיוון (13.5), ט' סיוון (20.5), ט"ז סיוון (27.5), כ"ג סיוון (3.6), ל' סיוון (10.6), ז' תמוז (17.6).

לוח שנת הלימודים - תש"פ

לגרסת הדפסה

תיאור

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת שנת הלימודים/

אקדמיה כיתה/

עבודה מעשית

ראשון

א' אלול תשע"ט

01/09/19

 

תכנית אלול לשנה א'

שני- חמישי

כ"ג- כ"ו אלול תשע"ט

23-26/9/19

 

פתיחת סמסטר א'

ראשון

כ"ח תשרי תש"פ

27/10/19

 

חנוכה

ראשון- חמישי

כ"ד כסלו – כ"ח כסלו תש"פ

22-26/12/19

אין לימודים

עשרה בטבת

שלישי

י' טבת תש"פ

07/01/20

לימודים עד 12:00

הרצאה ליום הקדיש הכללי

רביעי

י"א טבת תש"פ

08/01/20

12:15-13:45

אזכרה לרב יהודה קופרמן זצ"ל- מייסד המכללה

שלישי

כ"ד טבת תש"פ

21/01/20

10:30-12:00

סיורים פדגוגיים לשנה א'

שני- רביעי

א'- ג' שבט תש"פ

27-29/01/20

 

סיום סמסטר א'

חמישי

ד' שבט תש"פ

30/01/20

 

מבחני סמסטר א' – מועד א'

 

ז'- כ"ג שבט תש"פ

02-18/02/20

אין לימודים

חופשת

בין הסמסטרים

רביעי- חמישי

כ"ד- כ"ה שבט תש"פ

19-20/02/20

אין לימודים

פתיחת סמסטר ב'

ראשון

כ"ח שבט תש"פ

23/02/20

 

קורס עזרה ראשונה

לשנה ב

שני

כ"ט שבט תש"פ

24/02/20

 

חופשת פורים

ראשון - חמישי

י"ב- ט"ו אדר תש"פ

08-11/03/20

אין לימודים

תכנית רג"ב

רביעי

כ"ב אדר תש"פ

18/03/20

אין לימודים לשנה א 14:00-18:00

קורס עזרה ראשונה

לשנה ב

ראשון

כ"ו אדר תש"פ

22/03/20

אין לימודים לשנה ב

יציאה לחופשת פסח

ראשון

ד' ניסן  תש"פ

29/03/20

 

מבחני סמסטר א'- מועד ב'

 

אדר- ניסן תש"פ

 

ע"פ הלו"ז

חזרה מחופשת פסח

ראשון

כ"ה ניסן תש"פ

19/04/20

 

יום הזיכרון ויום העצמאות

ראשון - רביעי

ב'-ה' אייר תש"פ

26-29/04/20

אין לימודים

סיום סמסטר ב'

רביעי

ט' תמוז תש"פ

01/07/20

 

מבחני סמסטר ב'- מועד א

 

 

י"ג תמוז- ז' אב תש"פ

05-28/07/20

 

פינוי המעונות

רביעי

ז' אב תש"פ

28/07/20

 

מבחני סמסטר ב'-

מועד ב

 

 

ד'- כ"ו אלול תש"פ

24/08-15/09/20

 

קורסי קיץ

 

ד'-י"א אלול תש"פ

24-31/08/20

 

אקדמיה כיתה/ עבודה מעשית

 

אלול תש"פ

09/20

 

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

מבחני מועד א' קורסי סמסטר ב'+ קיץ מקוונים תשע"ט

שני, שלישי, רביעי, חמישי

ב'-ה' אלול

02-05/09/2019

מבחני מועד ב' לקורסי קיץ פרונטאלי תשע"ט

רביעי,  חמישי

יא',יב' אלול

11-12/09/2019

 

מבחני מועד ב לקורסי סמסטר ב+ שנתי מקוונים תשע"ט

ראשון, שני

טו',טז' אלול

15-16/09/2019

 

יום הערכות לשנה"ל תשע"ט

חמישי

יט' אלול

19/09/2019

 

מבחני מועד ב' קורסי סמסטר ב'+ קיץ מקוונים תשע"ט

שני, שלישי

כג', כד' אלול

23-24/09/2019

 

פתיחת הלימודים ימי חמישי

חמישי

ב' חשוון

31/10/2019

 

פתיחת הלימודים ימי ראשון

ראשון

ה' חשוון

03/11/2019

 

חופשת חנוכה

ראשון

כד' כסלו- ב' טבת

22-30/12/2019

כולל

מבחני ב.אד מועד חנוכה

שלישי, חמישי

כו', כח' כסלו

24/12/2019

26/12/2019

 

מפגש ראשון קורס עזרה ראשונה מחזור א

שישי

יג' טבת

10/01/2020

יתכן שינוי

מכינה באזרחות קורס מס' 1 מפגש ראשון

שלישי

יז' טבת

14/01/2020

יתכן שינוי

מכינה באזרחות קורס מס' 1 מפגש סיום

שלישי

כד' טבת

21/01/2020

יתכן שינוי

סיום סמסטר א'  ימי חמישי

חמישי

יא' שבט

06/02/2020

 

עזרה ראשונה מחזור א' מפגש סיום

שישי

יב' שבט

07/02/2020

יתכן שינוי

סיום סמסטר א'  ימי ראשון

ראשון

כא' שבט

16/02/2020

 

מכינה באזרחות קורס מס' 2 מפגש ראשון

שלישי

טז' שבט

11/02/2020

יתכן שינוי

מבחני סמסטר א' מועד א' קורסים פרונטליים

חמישי,  חמישי, ראשון

יח',כה',כח' שבט

13/02/2020

20/02/2020

23/02/2020

 

מכינה באזרחות קורס מס' 2 מפגש סיום

שלישי

כג' שבט

18/02/2020

יתכן שינוי

תחילת סמסטר ב' ימי חמישי

חמישי

ב' אדר

27/02/2020

 

מבחני סמסטר א' מועד א' קורסים מקוונים

ראשון, שלישי, שני, רביעי

ה',ז',כ',כב' אדר

01/03/2020

03/03/2020

16/03/2020

18/03/2020

 

תחילת סמסטר ב' ימי ראשון

ראשון

יב' אדר

08/03/2020

 

מבחני סמסטר א' מועד ב' קורסים פרונטליים

שלישי, רביעי

כח', כט' אדר

24-25/03/2020

 

מבחני ב.אד מועד פסח

שני, שלישי

ה' ,ו' ניסן

30-31/03/2020

 

חופשת פסח

ראשון - חמישי

יא' - כג' ניסן

05-17/04/2020

אין לימודים

מפגש ראשון קורס עזרה ראשונה מחזור ב

שישי

יד' אייר

08/05/2020

יתכן שינוי

ערב יום ירושלים

חמישי

כז' אייר

21/05/2020

אין לימודים

מבחני סמסטר א מועד ב מקוונים

שני , שלישי

ב' ,ג' סיון

25-26/05/2020

 

ערב חג השבועות

חמישי

ה' סיון

29/05/2019

אין לימודים

מפגש שני קורס עזרה ראשונה מחזור ב

שישי

כ' סיון

12/06/2020

 

סיום סמסטר ב' ימי ראשון

ראשון

כט' סיון

21/06/2020

 

סיום סמסטר ב'  ימי חמישי

חמישי

כו' סיון

18/06/2020

 

מבחני סמסטר ב מועד א לקורסים פרונטאליים

חמישי, ראשון,  חמישי

ג', ו' , י' תמוז

25/06/2020   28/06/2020

02/07/2020

 

מבחני סמסטר ב' קורסים מקוונים + שנתיים מועד א

ראשון , שני,  רביעי

יג' , יד' , טז' תמוז

05-07/07/2020

 

מבחני לימוד עצמי ביאד מועד קיץ

שלישי

טו' ,כט' תמוז

07/07/2020

21/07/2020

 

פתיחת סמסטר קיץ

ראשון

כ' תמוז

12/07/2020

 

סיום סמסטר קיץ

שלישי

ז' אב

28/07/2020

 

מבחני סמסטר קיץ מועד א' לקורסים פרונטאליים

ראשון ,שני

יב' ,יג' אב

02-03/08/2020

 

מבחני סמסטר ב' + סמסטר קיץ מועד א' - מקוונים

שני, שלישי, רביעי, חמישי

ד', ה ',ו' ,ז' אלול

24-27/08/2020

 

מבחני מועד ב לקורסי סמסטר ב' פרונטאלי

ראשון, שני

י' יא' אלול

30-31/08/2020

 

מבחני סמסטר ב' + שנתיים מקוונים מועד ב'

ראשון, שני

יז,יח' אלול

06-07/09/2020

 

יום הערכות לשנה"ל תשפ"א

חמישי

כא' אלול

10/09/2020

 

מבחני מועד ב לקורסי קיץ פרונטאלי

רביעי, חמישי

יג' , יד' אלול

02-03/09/2020

 

מבחני סמסטר ב+ סמסטר קיץ מקוונים מועד ב וכן מועד ב של שנתי וסמסטר ב

ראשון, שני, שלישי

כד',כה',כו' אלול

13-15/09/2020

 

לוח שנת הלימודים - תשע"ט

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת שנת הלימודים/

אקדמיה כיתה/

עבודה מעשית

ראשון

כ"ב אלול תשע"ח

02/09/18

 

תכנית אלול לשנה א'

שני- חמישי

כ"ג- כ"ו אלול תשע"ח

03-06/9/18

 

פתיחת סמסטר א'

ראשון

כ"ח תשרי תשע"ט

07/10/18

 

בחירות לרשויות המקומיות

שלישי

כ"א חשון

30/10/18

אין לימודים

חנוכה

ראשון- חמישי

כ"ד כסלו – כ"ח כסלו

02-06/12/18

אין לימודים

הרצאה לקראת

יום הקדיש הכללי

שני

ט' טבת תשע"ט

17/12/18

14:30-16:00

עשרה בטבת

שלישי

י' טבת תשע"ט

18/12/18

לימודים עד 12:00

אזכרה לרב יהודה קופרמן זצ"ל- מייסד המכללה

רביעי

כ"ה טבת תשע"ט

02/01/19

12:15-13:45

סיורים פדגוגיים לשנה א'

שני- רביעי

ח'- י' שבט תשע"ט

14-16/01/19

 

סיום סמסטר א'

חמישי

י"א שבט תשע"ט

17/01/19

 

מבחני סמסטר א' – מועד א'

 

י"ד- ל' שבט תשע"ט

20/01-05/02/19

אין לימודים

חופשת

בין הסמסטרים

רביעי- חמישי

א'- ב' אדר א תשע"ט

06-07/02/19

אין לימודים

פתיחת סמסטר ב'

ראשון

ה' אדר א תשע"ט

10/02/19

 

תענית אסתר

רביעי

י"ג אדר ב תשע"ט

20/03/19

לימודים עד 12:00

פורים

חמישי

י"ד אדר ב תשע"ט

21/03/19

אין לימודים

יציאה לחופשת פסח

שישי

כ"ט אדר ב תשע"ט

05/04/19

 

מבחני סמסטר א'- מועד ב'

ראשון- חמישי

ב'- ו' ניסן תשע"ט

07-11/04/19

אין לימודים

חזרה מחופשת פסח

שני

כ"ד ניסן תשע"ט

29/04/19

 

עדות ליום השואה

שלישי

כ"ה ניסן תשע"ט

30/04/19

10:30-12:00

עצרת ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

שלישי

ב' אייר תשע"ט

07/05/19

13:15-14:00

יום הזיכרון ויום העצמאות

רביעי- חמישי

ג'- ד' אייר תשע"ט

08-09/05/19

אין לימודים

יום עיון רג"ב

רביעי

כ"ד אייר תשע"ט

29/05/19

שנה א 12:30-18:00

יום ירושלים

ראשון

כ"ח אייר תשע"ט

02/06/19

אין לימודים

סיום סמסטר ב'

חמישי

ג' סיון תשע"ט

06/06/19

 

מבחני סמסטר ב'- מועד א+ ב

וקורסי קיץ

 

ח' סיון - ז' אב תשע"ט

11/06-08/08/19

 

פינוי המעונות

חמישי

ז' אב תשע"ט

08/08/19

 

אקדמיה כיתה/ עבודה מעשית

 

אלול תשע"ט

09/19

 
לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

יום הערכות

 

חמישי

יט' אלול

30/8/18

 

מועדי ב לקורסי קיץ תשע"ח פרונטאליים

ראשון ,שני

כב' כג' אלול

2-3/9/18

 

מבחני סמסטר ב+ קיץ +סמסטר ב וקיץ מקוונים מועד ב תשע"ח

ראשון, שני

ז', ח' תשרי

16-17/9/18

 

פתיחת הלימודים ימי חמישי

חמישי

כ"ה תשרי

4/10/18

 

פתיחת הלימודים ימי ראשון

ראשון

כח' תשרי

7/10/18

 

מכינה באזרחות קורס 1 מפגש ראשון

שלישי

יב' כסלו

20/11/18

 

מכינה באזרחות קורס 1 מפגש סיום

שלישי

יט' כסלו

27/11/18

 

חופשת חנוכה

שני- שני

כ"ה כסלו – ב' טבת

3-10/12/18

 

מבחני ב.אד מועד חנוכה

שלישי - חמישי

כ"ו-כ"ח כסלו

4-6/12/18

 

סיום סמסטר א'  ימי חמישי

חמישי

ד' שבט

10/01/19

 

סיום סמסטר א'  ימי ראשון

ראשון

י"ד שבט

20/01/19

 

מבחני סמסטר א' מועד א' קורסים פרונטליים-לקורסים ימי חמישי

חמישי ,חמישי, חמישי

יא',יח',כה' שבט

17-24-31/1/19

 

מבחני סמסטר א' מועד א' קורסים פרונטליים-לקורסים ימי ראשון

ראשון

כא' שבט

27/1/19

 

מבחני סמסטר א' מועד א' קורסים מקוונים

ראשון, שלישי, שני,

רביעי

כח' –ל'שבט, ו' –ח' אדר א'

3-5-11-13/2/19

 

תחילת סמסטר ב' ימי חמישי

חמישי

ב' אדר א'

7/02/19

 

תחילת סמסטר ב' ימי ראשון

ראשון

ה' אדר א'

10/2/19

 

מכינה באזרחות קורס 2 מפגש ראשון

שלישי

יד' אדר א

19/02/19

 

מכינה באזרחות קורס 2 מפגש סיום

שלישי

כא' אדר א'

26/2/19

 

עזרה ראשונה מחזור א מפגש ראשון

שישי

כד' אדר א'

1/3/19

 

מבחני סמסטר א' מועד ב' קורסים פרונטליים ימי חמישי וראשון

שני , רביעי

כז'-כט' אדר א

4-6/3/19

 

חופשת פורים

חמישי

י"ד אדר אדר ב'

21/3/19

אין לימודים

מבחני סמסטר א' מועד ב' קורסים מקוונים

שני, שלישי

יח'-יט' אדר ב

25-26/3/19

 

עזרה ראשונה: קורס ראשון מפגש סיכום

שישי

כט' אדר ב'

5/4/19

 

מבחני ב.אד מועד פסח

שני - רביעי

ג' - ה' ניסן

8-10/4/19

 

חופשת פסח

שישי – שישי

ג'-כ"ו

8/4-1/5/18

 

יום העצמאות (מוקדם)

חמישי

ד' אייר

9/05/19

אין לימודים

עזרה ראשונה: קורס שני מפגש ראשון

שישי

י"ב אייר

17/5/19

 

ל"ג בעומר

חמישי

יח' אייר

23/5/19

אין לימודים

יום שחרור ירושלים

ראשון

כח' אייר

2/6/19

אין לימודים

חג השבועות

ראשון

ו' סיון

9/06/19

אין לימודים

סיום סמסטר ב'  ימי ראשון

ראשון

יג' סיון

16/06/19

 

מבחני סמסטר ב' קורסים פרונטאליים ימי ראשון

רביעי

טז' סיון

19/6/19

 

סיום סמסטר ב' ימי חמישי

חמישי

יז' סיון

20/6/19

 

עזרה ראשונה : קורס שני

מפגש שני ואחרון

שישי

יח' סיון

21/6/19

 

מבחני סמסטר ב' מועד א'

קורסים פרונטליים

ראשון, חמישי, חמישי

כ' – כד' סיון,

ח' תמוז

23-27/6/19 ,

11/7/19

 

מבחני מועד א' לקורסי סמסטר ב+ שנתי מקוונים

ראשון, ראשון, שלישי , חמישי

ד'-יא'-יג' טו' תמוז

7-14-16-18/7/19

 

פתיחת סמסטר קיץ

שני

י"ט תמוז

22/7/19

 

מבחני ב.אד מועד קיץ

שלישי

שלישי

כ"ז תמוז

ה' מנחם-אב

30/07/19

6/08/19

 

סיום סמסטר קיץ

חמישי

ז' מנחם-אב

8/8/19

 

מבחני סמסטר קיץ מועד א'

שני - שלישי

י"א - י"ב מנחם-אב

12-13/08/19

 

מבחני סמסטר ב' + סמסטר ב' וקיץ מועד א' (4 ימי מבחנים)

שני-חמישי

ב' - ה' אלול

2-5/9/19

 

קורסי קיץ מועד ב'-לקורסים פרונטאליים

רביעי, חמישי

יא'-יב' אלול

11-12/9/19

 

מבחני סמסטר ב' + שנתיים מקוונים- מועד ב'

ראשון , שני

טו'- טז' אלול

15-16/9/19

 

יום הערכות לשנה"ל תש"פ

חמישי

יט' אלול

19/9/19

 

מבחני סמסטר ב' + סמסטר ב' וקיץ מועד א'

שלישי, רביעי, חמישי

כד'-כה'-כו אלול

24-25-26/9/19

 

צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

תובענה ייצוגית

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים